Last opp lokalt innhold til SharePoint Online

Dette er en trinnvis veiledning for hvordan du bruker SharePoint Online Migration PowerShell-cmdleter til å overføre innhold fra en lokal filressurs til Office 365.

SharePoint Online Migration PowerShell-cmdleter er utformet for å flytte lokalt innhold fra delte filressurser. Dette krever minimalt med CSOM-anrop og drar nytte av Azures midlertidige BLOB-lagring for å skalere til kravene for omfattende flytting av datainnhold.

Her er trinnene for å bruke SPO Migration Powershell til å laste opp lokale data til SharePoint Online:

Trinn 1: Installer administrasjonskonsollen for SharePoint Online.

Trinn 2: Konfigurer arbeidskatalogen

Trinn 3: Finn plasseringer og legitimasjon

Trinn 4: Opprett en ny innholdspakke fra en lokal, delt filressurs

Trinn 5: Konverter innholdspakken for målområdet

Trinn 6: Send innhold som skal importeres

Trinn 7: Behandle og overvåk SPO-overføringen (valgfritt)

Forutsetninger

 • Støttede operativsystemer: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Merknad: Tillatelser: Du må være administrator for nettstedsamlingen på nettstedet du retter deg mot.

Før du begynner

Trinn 1: Installer administrasjonskonsollen for SharePoint Online

Første trinnet er å laste ned og installere administrasjonskontrollen for SharePoint Online.

 1. Avinstaller alle tidligere versjoner av administrasjonskonsollen for SharePoint Online.

 2. Installer herfra: Administrasjonskonsoll for SharePoint Online.

 3. Åpne Administrasjonskonsoll for SharePoint Online og velg Kjør som Administrator.

Tilbake til toppen

Trinn 2: Konfigurer arbeidskatalogen

Før du starter overføringsprosessen, må du konfigurere arbeidskatalogen ved å opprette to tomme mapper. Disse mappene krever ikke mye diskplass, da de bare inneholder XML.

 1. Opprett en midlertidig pakkemappe.

 2. Opprett en endelig pakkemappe.

Tilbake til toppen

Trinn 3: Bestem plasseringer og legitimasjon

I dette trinnet må du identifisere plasseringer og legitimasjon, herunder plasseringen av kildefilene, og nettplassering.

Åpne SharePoint Online Management Shell på den lokale datamaskinen. Kjør følgende kommandoer med egne verdier.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Tilbake til toppen

Trinn 4: Opprett en ny innholdspakke fra en lokal, delt filressurs

I dette trinnet skal du opprette en ny overføringspakke fra en delt filressurs. For å opprette en innholdspakke fra en delt filressurs leser Ny SPOMigrationPackage-kommandoen listen over innhold som er angitt av kildebanen, og genererer XML for å utføre overføring.

Følgende parametere er nødvendig med mindre de er merket som valgfrie:

 • SourcefilesPath: peker til innholdet du vil overføre

 • OutputPackagePath: peker til Midlertidig-mappen

 • TargetWebURL: peker til målnettstedet

 • TargetDocumentLibraryPath: peker til dokumentbiblioteket på nettet

 • IgnoreHidden: alternativet for å hoppe over skjulte filer (valgfritt)

 • ReplaceInvalidCharacters: løser ugyldige tegn når mulig (valgfritt)

Eksempel:

Dette eksemplet viser hvordan du oppretter en ny pakke fra en delt filressurs, ignorerer skjulte filer og erstatter tegn som ikke støttes i et filnavn/mappenavn.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Tilbake til toppen

Trinn 5: Konverter innholdspakken for målområdet

Når du har opprettet innholdspakken, bruker du ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage-kommandoen for å konvertere XML som er generert i den midlertidige mappen. Dette lagrer et sett med målrettede metadatafiler for overføringspakken i målkatalogen. Dette er den endelige pakken.

Merknad: Administratorlegitimasjon for målnettstedssamlingen brukes til å samle data for å koble til datanettstedsamlingen.

Du må angi seks nødvendige parametere (andre er valgfrie)

 • ParallelImport : Be verktøyet optimalisere ytelsen ved hjelp av parallelle tråder.

 • SourceFiles: peker til katalogplasseringen der pakkens innholdsfiler ligger

 • SourcePackagePath: peker til Midlertidig-pakkemappen

 • OutputPackagePath: peker til endelig pakkemappe

 • Legitimasjon: SPO-legitimasjon som har administratorrettigheter til målnettstedet

 • TargetWebURL: peker til målnettstedet

 • TargetDocumentLibraryPath: banen til målbiblioteket

Eksempel:

Dette eksemplet viser hvordan du konverterer en pakke til en målrettet pakke ved å slå opp data i målområdesamlingen. Den bruker parameteren –ParallelImport for å styrke ytelsen for overføring av delte filer.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Tilbake til toppen

Trinn 6: Send innhold som skal importeres

I dette trinnet oppretter Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit-kommandoen en ny overføringsjobb i målområdesamlingen, og returnerer deretter en GUID som representerer JobID. Denne kommandoen laster opp krypterte kildefiler og manifesteres som midlertidig Azure blob-lagring for hver jobb.

Du må angi fire nødvendige parametere (andre er valgfrie)

 • TargetwebURL: Peker til nettstedet til destinasjonen

 • SourceFilesPath: Peker til filer som skal importeres

 • SourcePackagePath: Peker til det endelige manifestet for filene som skal importeres

 • Legitimasjon: SharePoint Online-legitimasjon som har administratorrettigheter for nettstedsamling for målområdet

Eksempel 1:

Dette eksemplet viser hvordan du kan sende pakkedata for å opprette en ny overføringsjobb.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Eksempel 2

Dette eksempelet viser hvordan du sende inn pakkedata for å opprette nye overføringsjobber for parallellimport.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

For hver innsendte jobb returnerer Invoke-cmdleten disse egenskapene som en del av en jobb:

 • ID: ID-en for jobben i SPO

 • ReportingQueueUri: SPO Azure-kø som lagrer sanntids-fremdriftsmeldingene for overføringen.

 • Kryptering: Krypteringsnøkkelen og -metoden som brukes under opplasting av innholdet til Azure. Dette er nødvendig når du dekrypterer kømeldingene og importerer loggene.

Hvis du bruker din egen Azure-lagringskonto, kan du brukeSet-SPOMigrationPackageAzureSource og Submit-SPOMigrationJob til å laste opp innhold til lagringsplassen

Tilbake til toppen

(Valgfritt) Trinn 7: Behandle og overvåk SPO-overføringen

Når jobben er sendt, samhandler bare Azure og SPO for å hente og overføre innholdet til målet. Denne prosessen er tidtakerjobb-basert, noe som betyr at den er i en kø der den første jobben blir overført først. Dette hindrer ikke at andre jobber kan settes i kø av den samme personen.

Det er en potensiell forsinkelse på ett minutt hvis det ingen andre jobber kjører.

Kontroller status for jobben

Du kan kontrollere statusen for jobben ved å vise sanntidsoppdateringer som er postert i køen for Azure-lagringskontoen. Dette gjør du ved å bruke Encryption. EncryptionKey som returneres i trinn 6.

Vis loggene

Hvis du bruker din egen Azure-lagringskonto, finner du logger for alt som har skjedd, i manifestbeholderen i Azure Storage. På dette trinnet er det trygt å slette disse beholderne hvis du ikke ønsker å ta vare på dem som sikkerhetskopi i Azure.

Hvis du får feilmeldinger eller advarsler, opprettes .err- og .wrn-filer i manifestbeholderen.

Hvis du bruker den midlertidige Azure-lagringsplassen som er opprettet av Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit i trinn 6, finner du SAS-nettadressen for importloggen ved å dekryptere Azure-kømeldingen med «Hendelse»-verdien «JobLogFileCreate». Med SAS-nettadressen for importloggen kan du laste ned loggfilen og dekryptere den med den samme krypteringsnøkkelen som returneres i trinn 6.

Tilbake til toppen

Skriptingscenarier for gjenbruk

Følgende er et eksempelskript du kan bruke og som inneholder de fullstendige trinnene, fra å bestemme plasseringer og legitimasjon til å sende pakkedata for å opprette en ny overføringsjobb.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Documents"

$cred = Get-Credential $userName

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $packagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -IgnoreHidden -ReplaceInvalidCharacters

# Konvertere pakke til en målrettet pakke ved å slå opp data i målnettstedsamlingen

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $packagePath -OutputPackagePath $spoPackagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -Credentials $cred

# Sende pakkedata for å opprette ny overføringsjobb

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Dette eksemplet viser hvordan du får den returnerte informasjonen i et prosjekt, som leveres i form av en GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Dette eksemplet viser hvordan du får tak i $job.ReportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Dette eksemplet viser hvordan du skaffer deg krypteringsnøkkelen og eksempelreturen.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Viktig: Alle meldinger krypteres i køen. Hvis du vil lese fra ReportingQueue, må du ha EncryptionKey.

Anbefalte fremgangsmåter og begrensninger

Beskrivelse

Anbefaling

Pakkestørrelse

10–20 GB

Bruk – ParallelImport-bryter for fildelingsoverføring, som automatisk deler den store pakken i mindre deler.

Filstørrelse

2 GB

Målstørrelse

Målnettstedet bør være utilgjengelig for brukere inntil overføringen er fullført

SharePoint Online-begrensninger

SharePoint Online og OneDrive for Business: programvarebegrensningerSharePoint Online: programvarebegrensninger

Azure-begrensninger

Ressurs

Standard/grense

TB per lagringskonto

500 TB

Maksstørrelsen på enkelt-BLOB-beholder, tabell eller kø

500 TB

Maksimalt antall BLOB-beholdere, BLOB-er, delte filressurser, tabeller, køer, enheter eller meldinger per lagringskonto

Den eneste grensen er 500 TB lagringkontokapasitet

Målgjennomstrømning for enkelt-BLOB

Opptil 60 MB per sekund, eller opptil 500 forespørsler per sekund

Beslektede emner

Bruke Windows PowerShell-cmdleter for SharePoint Online- og OneDrive-overføring

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×