Lagre utformingselementer og bruke dem på nytt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bruker Access 2010, er det flere måter å bruke databaseutforming på nytt. Du kan lagre en hel database som en mal, lagre en del av en database som en programdel eller lagre et felt eller sett med felt som en datatypemal. I hvert tilfelle opprettes det en fil som du kan dele med andre. Du kan også bruke slike filer fra tredjeparter.

I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du lagrer forskjellige databaseobjekter som maler, inkludert data i enkelte tilfeller. Du finner også informasjon om de forskjellige malfilene og hvordan du deler dem. Litt informasjon om programdelene som leveres sammen med Access, er også inkludert.

Denne artikkelen beskriver ikke databaseutforming eller ulike databasemaler som følger med Access eller som er tilgjengelige på Office.com. For en grunnleggende innføring i Access-database utforming prinsipper, kan du se artikkelen om databaseutforming. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker databasemaler som følger med Access 2010, kan du se artikkelen Innføring i Access 2010-malene.

I denne artikkelen

Oversikt

Lagre og dele databaseutformingselementer for gjenbruk

Lagre en database som en databasemal eller en Programdel (ACCDT-fil)

Lagre et felt som en datatypemal (accft-fil)

Bruke en databaseutforming fra en tredjepart på nytt

Oversikt

Det er ikke alltid du vil begynne helt fra bunnen av. Når du bruker mye tid på å få utformingen perfekt, ønsker du å få mest mulig ut av den, for eksempel ved å bruke den på nytt. Det kan også hende at du ønsker å bruke utformingsarbeid som allerede er gjort av noen andre. I Access er det tre hovedmåter å bruke databaseutforming på nytt:

 • Databasemaler    er filer (filtypen ACCDT) som du kan bruke til å opprette en ny database. En database som er laget fra en mal, er vanligvis klar til bruk, men du kan tilpasse den til dine spesifikke behov. Webdatabasemalen Aktiva gir deg for eksempel grunnleggende muligheter til å administrere aktiva, men du ønsker kanskje å utvide funksjonaliteten ved å legge til avdelings- eller budsjettinformasjon som er relevant for organisasjonen. Access leveres med en rekke databasemaler som vises i Backstage-visning når Access åpnes.

 • Programdeler er filer akkurat som databasemaler, men du bruker dem du legger til utformingselementer i en eksisterende database i stedet for å fungere som grunnlag for en ny database. Kommentarer-Programdel inneholder for eksempel en tabell som er konfigurert til å inneholde kommentarer, inkludert et dato/klokkeslett-felt. Noen programdeler starte en veiviser som hjelper deg med å opprette en relasjon for å definere hvordan Programdel passer på med din eksisterende tabeller. Access leveres med flere programdeler, som du kan se i kategorien Opprett.

 • Datatypemaler    er filer som kan brukes til å opprette nye felt og feltkombinasjoner. Du kan for eksempel bruke datatypemalene Startdato og Sluttdato til å legge til to felt for dato/klokkeslett i en tabell med ett klikk. Datatypemaler bruker en annen filtype (ACCFT) enn databasemaler og programdeler. Access leveres med flere datatypemaler, som du kan se i kategorien Felt når du har en tabell åpen i dataarkvisning.

Lagre og dele databaseutformingselementer for gjenbruk

Til å opprette en databasemal eller Programdel   du lagrer en database som en fil for accdt-fil ved hjelp av kommandoene i kategorien fil (fremgangsmåten, kan du se delen Lagre en database som en databasemal eller en Programdel (ACCDT-fil).) Deretter kan du bruke malen til å opprette en ny database eller, hvis det er en Programdel, legge til funksjonene i en eksisterende database.

Databasemaler og programdeler som du oppretter, lagres som standard i den sentrale mappen for programdata (i Windows 7 er dette C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\Maler\Access\). Du kan plassere malfiler i denne mappen for å gjøre dem tilgjengelige som databasemaler eller programdeler. Du kan også kopiere malfiler fra denne mappen og gi dem til andre.

Obs!: Du bør alltid være varsom når du bruker filer fra tredjeparter.

Til å opprette en datatypemal du lagrer et utvalg av tabellfelt som en fil for accft-fil ved hjelp av en kommando i kategorien felt (For trinn, kan du se delen Lagre et felt som en datatypemal (accft-fil).)

Datatypemaler som du oppretter, lagres som standard i den sentrale mappen for programdata (i Windows 7 er dette C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\Maler\Access\). Du kan plassere datatypemalfiler i denne mappen for å gjøre dem tilgjengelige som datatyper for nye felt. Du kan også kopiere malfiler fra denne mappen og gi dem til andre.

Obs!: Du bør alltid være varsom når du bruker filer fra tredjeparter.

Til toppen av siden

Lagre en database som en databasemal eller en programdel (ACCDT-fil)

Du kan lagre en database som en databasemal eller programdel ved å bruke kommandoer i kategorien Lagre og publiser i Backstage-visning.

 1. Klikk Lagre og publiser i kategorien Fil.

 2. Klikk Mal under Lagre database som.

 3. Fyll ut disse feltene i dialogboksen Opprett ny mal fra denne databasen:

  • Navn    Obligatorisk. Skriv inn tekst som identifiserer malen eller programdelen. Navnet vises sammen med malen eller programdelen i Access.

  • Beskrivelse    Skriv inn tekst som beskriver innholdet i eller formålet med malen eller programdelen. Denne teksten vises i verktøytipset for malen eller programdelen.

  • Kategori Velg Brukermaler hvis du vil at programdelen skal vises under Brukermaler på båndet (standardinnstilling). Du kan også legge til en kategori ved å skrive den inn, og du kan deretter tilordne denne programdelen og fremtidige programdeler til denne kategorien. Den nye kategorien vises på båndet.

  • Ikon Angi et ikon som skal vises for malen eller programdelen. For programdeler vises ikonet i programdelgalleriet på båndet.

  • Forhåndsvisning Angi et større bilde som skal vises for malen i Backstage-visning. Når du søker etter en mal, vises dette bildet for denne malen.

  • Primærtabell Angi en tabell som skal være primærtabell for programdelen. Denne tabellen brukes som standard til å opprette en relasjon mellom programdelen og andre tabeller i en database der du legger til delen. Når noen bruker programdelen, startes en veiviser for å opprette relasjonen. Selv om primærtabellen brukes som standard, kan du velge en annen tabell i veiviseren.

  • Forekomstopprettingsskjema Angi et skjema som skal åpnes som standard første gang du åpner databaser som er opprettet fra denne malen. Dette skjemaet åpnes bare én gang som standard. Skjemaet kan inneholde kode som kjøres når det åpnes, men hvis skjemaet inneholder kode, vises en sikkerhetsadvarsel.

  • Programdel Merk av for dette alternativet hvis du vil lagre databasen som en programdel. Fjern merket hvis du vil lagre databasen som en databasemal.

   Obs!:  Du må merke av for dette før du kan angi en verdi for Primærtabell.

  • Inkluder data i mal Merk av for dette alternativet hvis du vil lagre dataene som er i databasen, som en del av malen. Når du oppretter nye databaser fra malen, inneholder de disse dataene.

 4. Klikk OK for å lagre malen. Som standard lagres den i mappen C:\Brukere\<gjeldende bruker>\AppData\Roaming\Microsoft\Maler\Access\.

Lagre et felt som en datatypemal (ACCFT-fil)

Hvis du vil opprette en datatypemal, velger du et felt eller en kombinasjon av felt, og deretter bruker du en kommando på båndet til å lagre dem som en mal. Kontroller at feltet eller feltene er satt opp slik du ønsker det, før du starter. Angi alle egenskaper som du ønsker å beholde som en del av datatypemalen. Hvis du for eksempel ønsker å opprette en datatypemal med valutaen euro, kan du for eksempel opprette et valutafelt og angi at Format er Euro.

1. Åpne tabellen som inneholder feltet eller feltene du vil lagre som en mal.

2. Velg feltet eller feltene som du vil lagre for gjenbruk.

3. Klikk Flere felter i kategorien felt i gruppen Legg til og slette, og klikk deretter Lagre merket område som ny datatype.

4. Angi følgende i dialogboksen Opprett ny datatype fra felt:

 • Navn    Obligatorisk. Navnet identifiserer datatypemalen og vises i listen over tilgjengelige felt når du velger et felt fra Flere felt-listen.

 • Beskrivelseskrive inn tekst som beskriver innholdet eller hensikten med datatypemal. Dette vises i verktøytipset som vises når du holder pekeren over datatypemal i Flere felt-listen.

 • Kategori Velg en kategori der du vil vise datatypemal i Flere felt-listen. Som standard er kategorien brukerdefinerte typer.

 • Forekomstopprettingsskjema Hvis du vil, kan du angi et skjema som åpnes som standard første gang du datatypemal brukes.

5. Klikk OK for å lagre datatypemalen.

Til toppen av siden

Bruke en databaseutforming fra en tredjepart på nytt

Du kan gjøre en databasemal eller programdel fra en tredjepart tilgjengelig på båndet ved å plassere en kopi av ACCDT-filen i den riktige mappen på datamaskinen.

 1. Få tak i malfilen (filtypen skal være ACCDT eller ACCFT).

 2. Plasser en kopi av filen i <systemrot>Bruker\<gjeldende bruker>\AppData\Roaming\Microsoft\Maler\Access\, der:

  • <systemrot> er rotmappen for Windows-installasjonen (vanligvis C:\), og

  • <gjeldende bruker> er brukernavnet du brukte til å logge på Windows.

   Obs!:  Opprett mappen hvis den ikke eksisterer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en databasemal, klikker du kategorien Fil, Ny og Mine maler. Klikk malen du vil bruke, og klikk deretter Opprett.

  • Hvis du vil bruke en programdel, åpner du databasen der du vil legge til delen, og klikker Programdeler i kategorien Opprett, og deretter klikker du delen du vil bruke.

  • Hvis du vil bruke en datatypemal, åpner du tabellen der du vil opprette et felt, klikker Flere felt i gruppen Legg til og slett i kategorien Felt, og deretter klikker du datatypemalen du vil bruke.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×