Lagre flere verdier i et oppslagsfelt

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette et oppslagsfelt som inneholder flere verdier per post. Det hjelper deg å holde orden på flere relaterte fakta om et emne. Anta for eksempel at du har en problemsporingsdatabase, og du vil holde rede på ansatte som arbeider med problemet. Én ansatt kan arbeide med flere problemer, og det kan være mer enn én ansatt som arbeider med hvert problem. Denne typen datastrukturer kalles en mange-til-mange-relasjon. I Access er det enkelt å holde orden på denne typen relaterte data ved å bruke et oppslagsfelt med flere verdier.

Denne artikkelen forklarer hva et oppslagsfelt med flere verdier er, hvordan du legger til ett i en tabell og hvordan du endrer et eksisterende oppslagsfelt.

Obs!:  Denne artikkelen gjelder ikke for Access-nettapper.

I denne artikkelen

Oversikt

Opprette et oppslagsfelt med flere verdier i dataarkvisning

Opprette et oppslagsfelt med flere verdier i utformingsvisning

Bruke oppslagsveiviseren til å opprette eller endre et oppslagsfelt med flere verdier

Gå gjennom eller endre oppslagsfeltegenskaper i utformingsvisning

Endre utformingen av et oppslagsfelt med flere verdier

Oversikt

Et oppslagsfelt er et tabellfelt som hentes fra en tabell eller spørring eller fra en verdiliste. Når du klikker et oppslagsfelt på et dataark for å skrive inn data, viser Access en liste over verdier du kan velge. Et oppslagsfelt kan ha flere verdier, som betyr at du kan velge mer enn ett element fra listen. Du kan vise valgene i en kombinasjonsboks eller listeboks.

Opprette et oppslagsfelt med flere verdier

Du kan opprette et oppslagsfelt med flere verdier i dataarkvisning eller utformingsvisning. I begge visningene kan du bruke oppslagsveiviseren til å opprette feltet med flere verdier. Oppslagsveiviseren forenkler prosessen, fyller automatisk ut de aktuelle feltegenskapene og oppretter de aktuelle tabellrelasjonene.

Endre et oppslagsfelt med flere verdier

Du kan kjøre oppslagsveiviseren på nytt for å endre et eksisterende felt med flere verdier.

Bundne verdier og visningsverdier

Når du oppretter et oppslagsfelt som henter data fra en tabell eller spørring, bruke Access nøkkelfeltet fra kildetabellen til å bestemme hvilken verdi som skal gå til hvilken post. Nøkkelfeltene har imidlertid vanligvis data som ikke er meningsfulle i seg selv – vanligvis et ID-felt med Autonummer-datatype. Et oppslagsfelt erstatter visningen av nøkkelfeltet med noe mer meningsfylt, for eksempel et navn. Verdien som lagres, kalles den bundne verdien. Verdien som vises, kalles visningsverdien.

Et sett med ansatt-ID-verdier fra en spørring kalt Utvidede kontakter kan for eksempel være lagret i et felt kalt TilordnetTil. Ettersom TilordnetTil er et oppslagsfelt, viser imidlertid Access settet med oppslåtte verdier i spørringsresultatet – i dette tilfellet kontaktnavnene. Ansatt-ID-verdiene er de bundne verdiene. Kontaktnavnene er visningsverdiene.

Dataark med visningsverdier og et dataark med bundne verdier

1. Visningsverdiene.

2. De bundne verdiene.

Årsaken til at bundne verdier har betydning

Visningsverdiene vises som standard automatisk når du åpner tabellen i dataarkvisning. De bundne verdiene lagres imidlertid i oppslagsfeltet, de brukes i spørringsvilkår, og de brukes som standard av Access i sammenføyninger med andre tabeller.

Hvis du for eksempel har en spørring som bruker TilordnetTil-feltet som vist i det foregående bildet, og vil utelate poster som representerer problemer tilordnet Eva Valverde, må vilkåret du bruker til å utelate henne, bruke den bundne verdien (som er 9), ikke navnet hennes, for eksempel WHERE TilordnetTil.Verdi <> 9.

Til toppen av siden

Opprette et oppslagsfelt med flere verdier i dataarkvisning

Du kan legge til et oppslagsfelt med flere verdier i en tabell som er åpen i dataarkvisning.

 1. Dobbeltklikk tabellen som du vil opprette oppslagskolonnen i, i navigasjonsruten – det åpner tabellen i dataarkvisning.

 2. Klikk Klikk for å legge til til høyre for det siste feltet, og klikk deretter Oppslag og relasjon.

  Oppslagsveiviseren startes.

 3. Følg de gjenstående trinnene i veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Bruke oppslagsveiviseren til å opprette oppslagsfelt med flere verdier.

Til toppen av siden

Opprette et oppslagsfelt med flere verdier i utformingsvisning

Du kan opprette et oppslagsfelt med flere verdier mens du arbeider i utformingsvisning. Når du arbeider i utformingsvisning, oppretter du et oppslagsfelt ved hjelp av den samme oppslagsveiviseren som du bruker i dataarkvisning. I utformingsvisning har du imidlertid full tilgang til alle feltegenskapene, så du kan redigere disse egenskapene direkte.

 1. Høyreklikk tabellen som du vil legge til oppslagsfeltet med flere verdier i, i navigasjonsruten, og klikk deretter Utformingsvisning.

 2. Finn den første tomme raden som er tilgjengelig i tabellutformingsrutenettet.

 3. I den første tilgjengelige tomme raden klikker du i Feltnavn-kolonnen, og deretter skriver du inn et feltnavn for oppslagsfeltet med flere verdier.

 4. Klikk i Datatype-kolonnen for denne raden, klikk pilen, og velg deretter Oppslagsveiviser i rullegardinlisten.

  Oppslagsveiviseren startes.

 5. Følg instruksjonene i veiviseren. Hvis du vil lære hvordan du bruker oppslagsveiviseren, kan du se delen Bruke oppslagsveiviseren til å opprette et oppslagsfelt med flere verdier.

 6. Når veiviseren har fullført kan du redigere oppslagsfeltegenskapene. Hvis du vil lære mer om oppslagsfeltegenskaper, kan du se delen Gå gjennom eller endre oppslagsfeltegenskaper i utformingsvisning.

Når du klikker Slutt, opprettes et oppslagsfelt der feltegenskapene angis basert på valgene du foretar i oppslagsveiviseren. Du kan vise feltegenskapene i den nederste ruten i utformingsvisning under Feltegenskaper. Hvis du vil se egenskapene som gjelder spesifikt for oppslagsfeltet, klikker du kategorien Oppslag.

Til toppen av siden

Bruke oppslagsveiviseren til å opprette eller endre et oppslagsfelt med flere verdier

Du kan bruke oppslagsveiviseren til å opprette et felt som er basert på en tabell eller spørring, eller som er basert på en liste over verdier du skriver. Denne delen beskriver trinnene i oppslagsveiviseren.

Opprette et oppslag med flere verdier basert på en tabell eller spørring

 1. Klikk Jeg vil at oppslagsfeltet skal slå opp verdiene i en tabell eller spørring i oppslagsveiviseren, og klikk deretter Neste.

 2. Velg en tabell eller spørring fra listen, og klikk deretter Neste.

 3. Klikk feltene du vil inkludere i oppslaget, under Tilgjengelige felt.

 4. Klikk større enn-knappen (>) for å flytte feltene du valgte, til listen Valgte felt. Klikk den doble større enn-knappen (») for å flytte alle feltene til listen Valgte felt, og klikk deretter Neste.

 5. Velg eventuelt ett til fire felt der du vil sortere oppslagselementene, og klikk deretter Neste.

 6. Juster eventuelt bredden på kolonnene i oppslagsfeltet, og klikk Neste.

 7. Merk av for Tillat flere verdier under Vil du lagre flere verdier for dette oppslaget?.

  Obs!: Du må merke av i denne boksen hvis du vil aktivere lagring av flere verdier.

 8. Klikk Slutt.

  Når du klikker Slutt, opprettes et oppslagsfelt der feltegenskapene angis basert på valgene du foretar i oppslagsveiviseren.

 9. Klikk Lagre i kategorien Fil for å lagre tabellen.

  Hurtigtasten CTRL + S

Opprette et oppslag med flere verdier basert på verdier du skriver inn

 1. Klikk Jeg skriver inn verdiene som skal brukes i oppslagsveiviseren, og klikk deretter Neste.

 2. Angi antall kolonner. Angi deretter hver enkelt verdi. Hvis du vil flytte til neste kolonne eller rad, trykker du TAB.

  Obs!:  Hvis du vil ha muligheten til å redigere verdilisten, bruker du bare én kolonne.

 3. Når du er ferdig med å angi verdier, klikker du Neste.

 4. Hvis du spesifiserte flere enn én kolonne i trinn 2, må du velge hvilken kolonne du vil bruke til å identifisere hver verdi unikt. Dobbeltklikk kolonnen du vil bruke til å identifisere hver verdi unikt, i Tilgjengelige felt-boksen.

  Obs!: Dette trinnet vises ikke hvis du ikke spesifiserte flere enn én kolonne i trinn 2.

 5. Skriv inn etiketten for oppslagsfeltet i oppslagsveiviseren.

 6. Merk av for Tillat flere verdier under Vil du lagre flere verdier for dette oppslaget?

  Obs!: Du må merke av i denne boksen hvis du vil aktivere lagring av flere verdier.

 7. Klikk Slutt.

 8. Klikk Lagre i kategorien Fil for å lagre tabellen.

  Hurtigtasten CTRL + S

Når du har opprettet feltet med flere verdier, vises det som en rullegardinliste i dataarkvisning.

Til toppen av siden

Gå gjennom eller endre oppslagsfeltegenskaper i utformingsvisning

Du kan se gjennom egenskapene for oppslagsfelt i den nederste ruten i utformingsvisning under Feltegenskaper. Hvis du vil se egenskapene som spesifikt er relatert til oppslagsfeltet, klikker du kategorien Oppslag.

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen som du vil legge til oppslagsfeltet i, og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 2. Klikk navnet på oppslagsfeltet i Feltnavn-kolonnen.

 3. Klikk kategorien Oppslag under Feltegenskaper.

  Oppslagsegenskapene vises.

  Egenskaper for oppslagsfelt med flere verdier

Når du angir verdien for den første egenskapen (Vis kontroll), endres listen over tilgjengelige egenskaper for å gjenspeile ditt valg. Du kan angi egenskapene for oppslagsfelt for å endre virkemåten for en oppslagsfelt. Legg merke til at når du bruker oppslagsveiviseren til å opprette et felt, angis egenskapene for oppslagsfeltet for deg av veiviseren.

Egenskaper for oppslagsfelt

Angi denne egenskapen

Til

Vis kontroll

Angi kontrolltypen til Avmerkingsboks, Tekstboks, Liste eller Kombinasjonsboks. Kombinasjonsboks er det vanligste valget for oppslagsfelt.

Radkildetype

Velge om du skal fylle ut oppslagsfeltet med verdier fra en annen tabell eller spørring eller fra listen over verdier som du angir. Du kan også velge å fylle ut listen med navnene på feltene i en tabell eller spørring.

Radkilde

Angi tabellen, spørringen eller verdilisten som har verdiene for oppslagsfeltet. Når egenskapen Radkildetype er satt til Tabell/spørring eller Feltliste, bør denne egenskapen settes til et tabell- eller spørringsnavn eller en SQL-setning som representerer spørringen. Når egenskapen Radkildetype er satt til Verdiliste, bør denne egenskapen inneholde en liste over verdier atskilt med semikolon.

Bundet kolonne

Angi kolonnen i radkilden som gir verdien som er lagret av oppslagsfeltet. Denne verdien kan variere fra 1 til antallet kolonner i radkilden.

Obs!: Kolonnen som gir verdien som skal lagres, behøver ikke å være den samme kolonnen som visningskolonnen.

Antall kolonner

Angi antallet kolonner i radkilden som kan vises i oppslagsfeltet. Når du skal velge hvilke kolonner som skal vises, angir du en kolonnebredde i egenskapen Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angi om kolonneoverskrifter skal vises.

Kolonnebredder

Angi kolonnebredden for hver kolonne. Hvis du ikke vil vise en kolonne, for eksempel en ID-kolonne, angir du 0 for bredden.

Antall rader

Angi antallet rader som skal vises når du viser oppslagsfeltet.

Listebredde

Angi bredden på kontrollene som skal vises når du viser oppslagsfeltet.

Bare fra liste

Velg om du kan angi en verdi som ikke befinner seg i listen.

Tillat flere verdier

Angir om oppslagsfeltet tillater valg av flere verdier.

Obs!: Du kan endre verdien til denne egenskapen fra Ja til Nei.

Tillat redigering av verdiliste

Angi om du kan redigere elementene i et oppslagsfelt som er basert på en verdiliste. Når denne egenskapen er satt til Ja og du høyreklikker et oppslagsfelt som er basert på verdiliste med én enkelt kolonne, vil du se menyvalget Rediger listeelementer. Hvis oppslagsfeltet har flere kolonner, ignoreres denne egenskapen.

Skjema for redigering av listeelementer

Gi navn til et eksisterende skjema som skal brukes til å redigere listeelementene i et oppslagsfelt som er basert på en tabell eller spørring.

Vis bare radkildeverdier

Vise bare verdier som samsvarer med den gjeldende radkilden, når egenskapen Tillat flere verdier er satt til Ja.

Den bundne verdien i et oppslagsfelt bestemmes av egenskapen Bundet kolonne. Visningsverdien i et oppslagsfelt er kolonnen eller kolonnene som er representert i egenskapen Kolonnebredder med en bredde som ikke er lik null.

Til toppen av siden

Endre utformingen av et oppslagsfelt med flere verdier

Hvis du vil endre utformingen av et oppslagsfelt med flere verdier, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

 • Redigere verdilisten for et listebasert oppslagsfelt med flere verdier

  Obs!:  For å aktivere redigeringer må verdilisten ha bare én kolonne, og egenskapen Tillat redigering av verdiliste må være angitt til Ja.

 • Redigere oppslagsfeltegenskapene i utformingsvisning

 • Endre et oppslagsfelt ved å kjøre oppslagsveiviseren med oppslagsfeltet merket.

Redigere verdilisten for et oppslagsfelt med flere verdier som er basert på en verdiliste

Du kan legge til verdier i listen, endre listen med verdier eller angi en standardverdi.

 1. Dobbeltklikk tabellen som inneholder flerverdifeltet, i navigasjonsruten.

  Tabellen åpnes i dataarkvisning.

 2. Høyreklikk en hvilken som helst celle i oppslagsfeltet med flere verdier.

 3. Klikk Rediger listeelementer.

 4. Endre verdilisten, og klikk OK.

Redigere oppslagsfeltegenskapene i utformingsvisning

Hvis du vil endre et oppslagsfelt med flere verdier, kan du åpne tabellen i utformingsvisning og endre egenskapene for oppslagsfeltet. Hvis du vil ha informasjon om egenskapene for oppslagsfeltet, kan du se delen Gå gjennom eller endre oppslagsfeltegenskaper i utformingsvisning.

Endre et oppslagsfelt med flere verdier i dataarkvisning

Du kan endre et oppslagsfelt i dataarkvisning ved å kjøre oppslagsveiviseren på nytt.

 1. Åpne tabellen i dataarkvisning, og merk oppslagsfeltet.

 2. Klikk Endre oppslag i Egenskaper-gruppen i kategorien Felt.

 3. Følg fremgangsmåten i veiviseren for å gjøre ønskede endringer. Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren, kan du se delen Bruke oppslagsveiviseren til å opprette eller endre et oppslagsfelt med flere verdier.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×