Lagre et egendefinert diagram som en mal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil opprette et annet diagram tilsvarende det du nettopp opprettet, kan du lagre diagrammet som en mal som du kan bruke som grunnlag for andre lignende diagrammer.

Obs!: Skjermbilder i dette emnet ble tatt i Excel, men prosedyrene i dette emnet gjelder også for Outlook, PowerPoint eller Word.

Hvis du vil bruke et diagram som du har tilpasset, kan du lagre den som en diagrammal (*.crtx).

 1. Høyreklikk diagrammet, og velg Lagre som mal.

  Kommandoen Lagre som mal på hurtigmenyen
 2. Skriv inn et passende navn på diagrammalen i Filnavn-boksen.

  Lagre diagrammal, dialogboks
 3. Klikk Lagre.

  Diagrammalen vises automatisk i maler-mappen for diagrammer. Du finner maler-mappen på fanen Alle diagrammer i dialogboksen Sett inn diagram eller Endre diagramtype, der du kan bruke en diagrammal som alle andre diagramtyper.

  Maler-mappen på fanen Alle diagrammer i dialogboksen Sett inn diagram

Obs!: En diagrammal inneholder diagramformatering og fargene som er brukt når du lagrer diagrammet som en mal. Når du bruker en diagrammal til å lage et diagram i en annen arbeidsbok, brukes fargene i diagrammalen, ikke fargene i dokumenttemaet i arbeidsboken. Hvis du vil bruke temafargene i dokumentet i stedet for diagrammalfargene, høyreklikker du diagramområdet og klikker Tilbakestill i samsvar med stil på hurtigmenyen.

Hvis du vil opprette et annet diagram tilsvarende det du nettopp opprettet, kan du lagre diagrammet som en mal som du kan bruke som grunnlag for andre lignende diagrammer.

 1. Klikk diagrammet du vil lagre som en mal.

 2. Klikk Lagre som mal i Type-gruppen i kategorien Utforming.

  Båndet i Excel

 3. Skriv inn et navn på malen i Filnavn-boksen.

 4. Klikk Lagre.

  Diagrammalen vises automatisk i maler-mappen for diagrammer. Du finner maler-mappen på fanen Alle diagrammer i dialogboksen Sett inn diagram eller Endre diagramtype, der du kan bruke en diagrammal som alle andre diagramtyper.

Obs!: En diagrammal inneholder diagramformatering og fargene som er brukt når du lagrer diagrammet som en mal. Når du bruker en diagrammal til å lage et diagram i en annen arbeidsbok, brukes fargene i diagrammalen, ikke fargene i dokumenttemaet i arbeidsboken. Hvis du vil bruke temafargene i dokumentet i stedet for diagrammalfargene, høyreklikker du diagramområdet og klikker Tilbakestill i samsvar med stil på hurtigmenyen.

Hvis du vil bruke et diagram som du har tilpasset, kan du lagre den som en diagrammal (*.crtx).

 1. Høyreklikk diagrammet, og velg Lagre som mal.

 2. Skriv inn et passende navn på malen, i dialogboksen Lagre diagrammal, i Lagre som-boksen.

 3. Klikk Lagre.

Bruke en egendefinert diagrammal til en ny eller eksisterende diagrammer

 • Hvis du vil bruke den egendefinerte malen til et nytt diagram, merke området i regnearket, og klikk deretter Sett inn-menyen > diagram > maler > den egendefinerte malen.

 • Hvis du vil bruke den egendefinerte malen i et eksisterende diagram, klikker du på diagrammet, og klikk deretter Utforming-fanen på båndet > Klikk Endre diagramtype > Velg maler, og velg deretter den egendefinerte malen.

Obs!: Noe av innholdet i dette emnet kan være uaktuelt for visse språk.

Hvis du vil bruke et diagram som du har opprettet, på nytt, kan du lagre diagrammet som en mal i Excel, og deretter bruke det i et nytt eller eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammal som du oppretter, er egentlig en egendefinert diagramtype som du kan bruke på samme måte som en hvilken som helst annen diagramtype.

Obs!: Hvis du vil lagre en diagrammal, må du ha Excel installert. Du kan bestille en kopi av Excel på Microsofts nettsted.

Gjør ett eller flere av følgende:

Opprette en diagrammal i Excel

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Hvis du vil endre diagrammet, bruker du Diagrammer-, Diagramoppsett- og Format-fanene.

 4. Klikk Lagre som malDiagram-menyen, og skriv deretter inn et navn i Lagre som-boksen.

  Som standard lagres diagrammalen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

 5. Klikk Lagre.

Bruke en diagrammal i et nytt diagram

Når du har opprettet et diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk Annet under Sett inn diagramDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Jeg kan ikke se diagrammalen på listen

  Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 10.7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 2. Erstatt eksempeldataene i Excel med dataene du vil tegne inn i diagrammet. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen og lime dem inn over eksempeldataene.

 3. Bytt til Word hvis du vil se resultatet av endringene.

  Når du lukker Word-dokumentet som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Bruke en diagrammal i et eksisterende diagram

Når du har opprettet en diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Annet under Endre diagramtypeDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagramfanen, Endre diagramtype-gruppen

Hvis du vil bruke et diagram som du har opprettet, på nytt, kan du lagre diagrammet som en mal i Excel, og deretter bruke det i et nytt eller eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammal som du oppretter, er egentlig en egendefinert diagramtype som du kan bruke på samme måte som en hvilken som helst annen diagramtype.

Obs!: Hvis du vil lagre en diagrammal, må du ha Excel installert. Du kan bestille en kopi av Excel på Microsofts nettsted.

Gjør ett eller flere av følgende:

Opprette en diagrammal i Excel

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Obs!: Hvis du vil endre diagrammet, bruker du Diagrammer-, Diagramoppsett- og Format-fanene.

 4. Klikk Lagre som malDiagram-menyen, og skriv deretter inn et navn i Lagre som-boksen.

  Som standard lagres diagrammalen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

 5. Klikk Lagre.

Bruke en diagrammal i et nytt diagram

Når du har opprettet et diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk Annet under Sett inn diagramDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Når du setter inn et diagram i Word eller PowerPoint, åpnes et Excel-ark som inneholder en tabell med eksempeldata.

 2. Erstatt eksempeldataene i Excel med dataene du vil tegne inn i diagrammet. Hvis du allerede har dataene i en annen tabell, kan du kopiere dataene fra denne tabellen og lime dem inn over eksempeldataene.

 3. Bytt til PowerPoint hvis du vil se endringene.

  Når du lukker PowerPoint-presentasjonen som inneholder diagrammet, lukkes Excel-datatabellen automatisk.

Bruke en diagrammal i et eksisterende diagram

Når du har opprettet en diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Annet under Endre diagramtypeDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagramfanen, Endre diagramtype-gruppen

Hvis du vil bruke et diagram som du har opprettet, på nytt, kan du lagre diagrammet som en mal i Excel, og deretter bruke det i et nytt eller eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel. En diagrammal som du oppretter, er egentlig en egendefinert diagramtype som du kan bruke på samme måte som en hvilken som helst annen diagramtype.

Gjør et av følgende:

Opprette en diagrammal i Excel

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk en diagramtype under Sett inn diagrammerDiagrammer-fanen, og klikk deretter den du vil legge til.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

  Hvis du vil endre diagrammet, bruker du Diagrammer-, Diagramoppsett- og Format-fanene.

 4. Klikk Lagre som malDiagram-menyen, og skriv deretter inn et navn i Lagre som-boksen.

  Som standard lagres diagrammalen i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

 5. Klikk Lagre.

Bruke en diagrammal i et nytt diagram

Når du har opprettet et diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et nytt diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

 2. Velg radene og kolonnene som skal vises i diagrammet.

 3. Klikk Annet under Sett inn diagramDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagram-fanen, Sett inn diagram-gruppen

 4. Ordne dataene i regnearket du vil tegne inn i et diagram.

Bruke en diagrammal i et eksisterende diagram

Når du har opprettet en diagrammal, kan du bruke den egendefinerte diagramtypen i et eksisterende diagram i Word, PowerPoint eller Excel.

 1. Klikk diagrammet.

 2. Klikk Annet under Endre diagramtypeDiagrammer-fanen, og klikk deretter diagrammalen du opprettet, under Maler.

  Diagramfanen, Endre diagramtype-gruppen

Jeg kan ikke se diagrammalen i listen

Som standard lagres en diagrammal automatisk i /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler, så den egendefinerte diagramtypen er tilgjengelig under MalerDiagrammer-fanen. Hvis du ikke ser diagrammalen oppført under Maler, kan du søke etter CRTX-filen i Finder og deretter flytte den til /Brukere/ brukernavn/Bibliotek/Programstøtte/Microsoft/Office/Diagrammaler. Hvis du bruker Mac OS X 7 (Lion), er biblioteksmappen skjult som standard. Hvis du vil vise biblioteksmappen, klikker du -menyen i Finder og holder nede ALT.

Se også

Opprett et diagram fra start til slutt

Endre fargen eller stilen på et diagram

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×