Lagre et dokument i Word

Du kan bruke kommandoene Lagre og Lagre som til å lagre arbeidet, og du kan justere innstillingene som brukes til å lagre dokumentene i Microsoft Word.

Hvis dokumentet for eksempel er til eget bruk og du regner med at det aldri skal åpnes i en tidligere versjon av Microsoft Word, kan du bruke kommandoen Lagre.

Hvis du vil dele dokumentet med personer som bruker annen programvare enn Microsoft Word 2010 eller Microsoft Office Word 2007, eller hvis du har til hensikt å åpne dokumentet på en annen datamaskin, må du velge hvordan og hvor du skal lagre dokumentet.

Merknad: Hvis du vanligvis lagrer dokumenter på et bestemt sted eller i et bestemt format, kan du justere innstillingene slik at disse valgene brukes som standard i Word.

Viktig: Hvis du skal dele dokumentet med andre lesere, klikker du Fil-fanen, klikker fanen Kontroller for problemer ved siden av Klargjør for deling, og klikker deretter Undersøk dokument før du lagrer dokumentet. Alternativet Undersøk dokument gir deg tilgang til kommandoer som forbedrer personvernet, sikkerheten og ektheten for dokumentet.

Hva vil du gjøre?

Lagre et dokument for første gang

Lagre et eksisterende dokument som et nytt dokument (Lagre som)

Lagre et dokument på en CD

Lagre et dokument på en USB-minneenhet

Lagre et dokument på en plassering du har tilgang til eksternt

Lagre et dokument slik at det kan åpnes i en tidligere versjon av Word

Lagre et dokument i andre filformater

Justere innstillinger for lagring av dokumenter

Lagre et dokument for første gang

 1. Klikk Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang Knapp , eller trykk CTRL+S.

 2. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter på Lagre.

  Word lagrer dokumentet på en standardplassering. Hvis du vil lagre dokumentet på en annen plassering, velger du en annen mappe i listen over mapper hvis datamaskinen kjører Windows 7, eller i Favorittkoblinger hvis datamaskinen kjører Windows Vista, eller i Lagre i-listen hvis datamaskinen kjører Microsoft Windows XP. Hvis du vil endre standardplasseringen for lagring av dokumenter, kan du justere innstillingene for lagring av dokumenter.

Til toppen av siden

Lagre et eksisterende dokument som et nytt dokument (Lagre som)

Hvis du vil unngå å overskrive det opprinnelige dokumentet, bruker du kommandoen Lagre som til å opprette en ny fil så snart du åpner det opprinnelige dokumentet.

 1. Åpne dokumentet som du vil lagre som en ny fil.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Lagre som.

 4. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

  Word lagrer dokumentet på en standardplassering.

  Hvis du vil lagre dokumentet på en annen plassering, klikker du på en annen mappe i Lagre i-listen i dialogboksen Lagre som. Hvis du vil endre standardplasseringen for lagring av dokumenter, kan du justere innstillingene for lagring av dokumenter.

Hvis du vil gjøre det enkelt å bruke ett dokument som grunnlag for andre, kan du lagre dokumentet der malene er lagret. Klikk Maler i dialogboksen Lagre som hvis datamaskinen kjører Windows Vista, eller klikk Klarerte maler hvis datamaskinen kjører Windows XP. Klikk deretter Lagre. Når du vil opprette et nytt dokument, dobbeltklikker du Ny fra eksisterende i dialogboksen Nytt dokument.

En annen måte du kan bruke et dokument som basis for andre på, er å lagre det som en mal.

Til toppen av siden

Lagre et dokument på en CD

 1. Bruk kommandoen Lagre eller Lagre som til å lagre dokumentet i en mappe som er enkel å finne.

 2. Sett inn en tom, skrivbar CD i CD-brenneren. Gjør ett av følgende:

  • Skrivbar CD (CD-R)

  • Overskrivbar CD (CD-RW)

   Med overskrivbare CDer kan du kopiere data til og slette data fra CDen flere ganger.

 3. Klikk Start, og gjør deretter ett av følgende, avhengig av operativsystemet på datamaskinen:

  Windows 7

  1. Klikk Datamaskin.

  2. I listen over mapper klikker du pilen ved siden av Datamaskin for å utvide listen over diskstasjoner.

  3. Klikk filene eller mappene du vil kopiere til CDen, og dra dem til CD-brenneren i mappelisten.

   Hvis du vil velge flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker filene du ønsker.

  4. I dialogboksen Brenn plate klikker du enten Som en USB-flash-enhet eller Med en CD/DVD-spiller, avhengig av CD-formatet du vil bruke. Hvis du vil ha hjelp, kan du klikke Hva bør jeg velge?

  5. Skriv inn et navn på CDen i Platetittel-boksen, og klikk deretter Neste.

  6. Følg instruksjonene på skjermen.

  Windows Vista

  1. Klikk Datamaskin.

  2. Klikk Mapper for å utvide listen over mapper, og klikk deretter pilen ved siden av Datamaskin for å utvide listen over diskstasjoner.

  3. Klikk filene eller mappene du vil kopiere til CDen, og dra dem til CD-brenneren i mappelisten.

   Hvis du vil velge flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker filene du ønsker.

  4. Klikk enten Live File System eller Mastered i dialogboksen Brenn plate, avhengig av CD-formatet du vil bruke. Hvis du vil ha hjelp, kan du klikke Hvilket CD- eller DVD-format skal jeg bruke?

  5. Skriv inn et navn på CDen i Platetittel-boksen, og klikk deretter Neste.

  6. Følg instruksjonene på skjermen.

  Windows XP

  1. Klikk Min datamaskin.

  2. Pek på Explorer-feltVis-menyen, og klikk deretter Mapper.

  3. Klikk filene eller mappene du vil kopiere til CDen, og dra dem til CD-brenneren i mappelisten.

   Hvis du vil velge flere filer, holder du nede CTRL mens du klikker filene du ønsker.

  4. Dobbeltklikk CD-brenneren. Det vises et midlertidig område i Windows XP der filene plasseres før de kopieres til CDen. Kontroller at filene og mappene du har tenkt å kopiere til CDen, vises under Filer som er klare til å legges på CDen.

  5. Klikk Skriv disse filene til CD-ROM under CD-brenningsoppgaver. CD-brenningsveiviseren startes. Følg instruksjonene i veiviseren.

 • Du må ikke prøve å kopiere flere filer på CDen enn det er plass til. Du finner kapasiteten for CDen på emballasjen. Filer som er for store til å få plass på en CD, kan du kopiere til en skrivbar DVD (DVD-R eller DVD+R) eller overskrivbar DVD (DVD-RW- eller DVD+RW). Windows XP støtter imidlertid ikke kopiering til en DVD, så du må bruke et DVD-redigeringsprogram.

 • Kontroller at du har nok plass på harddisken til å lagre de midlertidige filene som opprettes under CD-brenningen. For en vanlig CD reserverer Windows opptil 700 MB av den ledige plassen. For en CD med høy kapasitet reserverer Windows opptil 1 GB av den ledige plassen.

 • Når du har kopiert filer eller mapper til CDen, kan du vise CDen for å bekrefte at filene er kopiert.

Til toppen av siden

Lagre et dokument på en USB-minneenhet

 1. Sett minneenheten inn i en USB-port.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Lagre som.

 4. Gjør ett av følgende:

  Windows 7

  1. Klikk Datamaskin.

  2. Dobbeltklikk USB-minneenheten under Enheter med flyttbare lagringsmedier.

  Windows Vista

  1. Klikk Datamaskin.

  2. Dobbeltklikk USB-minneenheten under Enheter med flyttbare lagringsmedier.

  Windows XP

  1. Klikk Min datamaskin.

  2. Dobbeltklikk USB-minneenheten.

 5. Skriv inn et navn på dokumentet i Filnavn-boksen.

 6. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Lagre et dokument på en plassering du har tilgang til eksternt

Du kan lagre dokumentet i en nettverksmappe eller på en nettserver.

Lagre et dokument i en nettverksmappe

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Finn nettverksmappen.

 4. Hvis en nettverksmappe er tilordnet datamaskinen, klikker du Datamaskin i listen over plasseringer hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller Windows Vista, eller klikker Min datamaskin hvis datamaskinen kjører Windows XP, og deretter klikker du navnet på mappen.

  Du kan gå til en nettverksmappe på en enkel måte ved å tilordne den til datamaskinen. Hvis du ikke allerede har en mappe tilordnet, kan du klikke Verktøy i dialogboksen Lagre som, klikke Koble til nettverksstasjon, og deretter følger du instruksjonene i dialogboksen Koble til nettverksstasjon.

 5. Hvis du vet navnet på og plasseringen til den delte nettverksmappen, skriver du det inn i Filnavn-boksen, og starter med to omvendte skråstreker. Trykk deretter ENTER.

 6. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

Lagre et dokument på en nettserver

Windows 7

Hvis du lagrer dokumentet i et SharePoint-bibliotek, gjør du følgende:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre og send og deretter Lagre på SharePoint.

 3. Finn SharePoint-plasseringen der du vil lagre, og klikk Lagre som.

 4. Klikk Lagre i dialogboksen Lagre som.

Hvis du lagrer dokumentet på OneDrive, gjør du følgende:

 1. Klikk Fil-fanen, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Lagre til nett.

 3. Klikk Logg på, skriv inn Windows Live IDen og passordet, og klikk deretter OK.

  Hvis du bruker Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede en Windows Live ID. Hvis du ikke har en, klikker du Registrer deg for OneDrive for å opprette en ny Windows Live ID.

 4. Velg en mappe i OneDrive, og klikk deretter Lagre som.

 5. Skriv inn et navn på filen, og klikk Lagre.

  Dokumentet er nå lagret i OneDrive. I OneDrive kan du gi andre tilgang til å vise og redigere innholdet i mappene. Når du vil dele et dokument, sender du en kobling til mappen.

Windows Vista

Hvis du lagrer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-nettsted, gjør du følgende:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Finn nettserveren.

 4. Skriv inn nettadressen til nettstedet i Filnavn-boksen, og trykk deretter ENTER.

 5. Dobbeltklikk navnet på dokumentbiblioteket.

 6. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

Hvis du lagrer dokumentet på et nettsted på MSN, gjør du følgende:

 1. Skriv inn nettadressen til MSN-nettstedet i Filnavn-boksen, og trykk deretter ENTER.

 2. Skriv inn brukernavnet og passordet for å logge deg på nettstedet.

Hvis du lagrer dokumentet på en FTP-plassering (File Transfer Protocol) du allerede har konfigurert, gjør du følgende:

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Utvid Mapper-listen i dialogboksen Lagre som, og klikk Datamaskin.

 4. Dobbeltklikk FTP-plasseringene i Nettverksplassering-listen.

  FTP er en måte å åpne og lagre filer på nettservere på. Hvis du vet navnet og påloggingslegitimasjonen for en server, kan du legge til serveren i nettverksplasseringene ved å høyreklikke Datamaskin og deretter klikke Legg til en nettverksplassering i dialogboksen Lagre som.

Windows XP

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Finn nettserveren.

  • Hvis du lagrer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-nettsted, skriver du inn nettadressen til nettstedet i Filnavn-boksen, og trykker deretter ENTER. Dobbeltklikk navnet på dokumentbiblioteket.

  • Hvis du lagrer dokumentet på et nettsted på MSN, klikker du Mine nettverkssteder, og dobbeltklikker deretter Mine nettsteder på MSN. Skriv inn passordet om nødvendig, og dobbeltklikk deretter navnet på nettstedet.

  • Hvis du lagrer dokumentet på en FTP-plassering (File Transfer Protocol) du allerede har konfigurert, velger du FTP-plasseringer i Lagre i-listen, og dobbeltklikker deretter FTP-plasseringen.

   FTP er en måte å åpne og lagre filer på nettservere på. Hvis du vet navnet og påloggingslegitimasjonen for en server, kan du legge til serveren i FTP-plasseringene ved å klikke Legg til / endre FTP-plasseringer i dialogboksen Lagre som.

 4. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Lagre et dokument slik at det kan åpnes i en tidligere versjon av Word

Hvis du lagrer dokumentet i standard -docx-filformat, må brukere av Microsoft Office Word 2003, Word 2002 og Word 2000 installere Microsoft Office Compatibility Pack for Word-, Excel- og PowerPoint 2007-filformater for å åpne dokumentet. Du kan også lagre dokumentet i et format som kan åpnes direkte i tidligere versjoner av Word,  men formatering og oppsett som er avhengige av nye funksjoner i Word 2010, er kanskje ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke funksjoner som er tilgjengelige i tidligere versjoner av Word, kan du se Opprette et dokument som kan brukes i tidligere versjoner av Word.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på dokumentet i Filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

 4. Klikk Word 97-2003-dokument i Filtype-listen. Dette endres filformatet til DOC.

 5. Skriv inn et navn på dokumentet, og klikk deretter Lagre.

Hvis du ofte vil lagre et dokument i Word 97-2003-format, kan du se Lagre dokumenter i et tidligere filformat som standard.

Til toppen av siden

Lagre et dokument i andre filformater

Hvis du oppretter et dokument for andre, kan du gjøre dem lesbare og ikke redigerbare, eller du kan gjøre dem lesbare og redigerbare. Hvis du vil at et dokument skal være lesbart, men ikke redigerbart, lagrer du det som en PDF- eller XPS-fil eller som en nettside. Hvis du vil at dokumentet skal være lesbart og redigerbart, men foretrekker et annet filformat enn DOCX eller DOC, kan du bruke formater som ren tekst (TXT), rik tekst (RTF), OpenDocument-tekst (ODT) og Microsoft Works (WPS).

PDF og XPS    PDF og XPS er formater som personer kan lese i visningsprogrammer som er utbredt. Disse formatene bevarer sideoppsettet til dokumentet.

Nettsider    Nettsider vises i en nettleser. Dette formatet bevarer ikke sideoppsettet til dokumentet. Når noen endrer størrelsen på nettleservinduet, endres oppsettet til dokumentet. Du kan lagre dokumentet som en vanlig nettside (HTML-format) eller som en nettside for enkeltfiler (MHTML-format). I HTML-format lagres alle støttefiler (for eksempel bilder) i en egen mappe som er knyttet til dokumentet. I MHTML-format lagres alle støttefiler sammen med dokumentet i én fil. MHTML-formatet støttes av Microsoft Internet Explorer 4.0.

Du kan lagre et dokument i andre formater som kan åpnes i en rekke tekstredigeringsprogrammer. Blant disse formatene finner du ren tekst (TXT), rik tekst (RTF), OpenDocument-tekst (ODT) og Microsoft Works (WPS). Hvis du imidlertid lagrer et Office Word 2007-dokument eller senere i disse formatene, bevares ikke formateringen, oppsettet eller andre funksjoner i dokumentet. Bruk bare disse formatene hvis du ikke har noe imot å miste disse aspektene ved dokumentet. Du kan velge disse formatene i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

Lagre et dokument som en PDF- eller XPS-fil

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Velg PDF eller XPS-dokument fra Filtype-listen.

 5. Hvis dokumentet bare skal vises på nettet, kan du komprimere filstørrelsen ved å klikke Minste størrelse (publisering på nettet) ved siden av Optimaliser for.

 6. Hvis du bare vil lagre en del av dokumentet, hvis du vil ta med korrekturmerker eller dokumentegenskaper, eller hvis du vil opprette hyperkoblinger til overskrifter eller bokmerker i dokumentet automatisk, klikker du Alternativer, og deretter klikker du alternativene du vil bruke.

 7. Klikk på Lagre.

Lagre et dokument som en nettside

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Hvis du vil publisere dokumentet på en nettserver, blar du til servernavnet og klikker det (ikke dobbeltklikk).

 4. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 5. Klikk Webside eller Webside i enkelt fil i Filtype-boksen.

  Hvis du lagrer dokumentet som en nettside (HTML-format) og senere ønsker å flytte det eller sende det som et vedlegg til en e-postmelding, må du huske å ta med mappen som inneholder eventuelle støttefiler. Denne mappen har samme navn som filnavnet på dokumentet. Hvis du lagrer dokumentet som en nettside i enkelt fil, inneholder dokumentet all informasjon.

 6. Klikk på Lagre.

Lagre et dokument i OpenDocument-tekstformat

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Klikk OpenDocument-tekst i Filtype-boksen.

  Hvis du vil beholde en versjon av filen som et Word-dokument, må du lagre det som et Word-dokument (for eksempel filformatet DOCX) før du lukker Word.

 5. Klikk på Lagre.

Til toppen av siden

Justere innstillinger for lagring av dokumenter

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk på Lagre.

 4. Klikk filformatet du vil bruke, i boksen Lagre filer i dette formatet.

 5. Klikk Bla gjennom ved siden av Standard filplassering-boksen, og klikk deretter mappen der du vil lagre filene dine.

  Disse alternativene styrer standard virkemåte første gang du bruker kommandoen Åpne, Lagre eller Lagre som når du starter Word. Når du lagrer et dokument, kan du overstyre disse innstillingene ved å angi en annen plassering eller et annet format i dialogboksen Åpne, Lagre eller Lagre som.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×