Lagre et Word-dokument som en mal

I Microsoft Word 2010 kan du opprette en mal ved å lagre et dokument som en DOTX-fil, DOT-fil eller en DOTM-fil (med DOTM-filtypen kan du aktivere makroer i filen).

Hva du vil gjøre?

Lære mer om maler

Opprette en mal (Lagre som mal)

Legge til byggeblokker i en mal

Legge til innholdskontroller i en mal

Legge til beskyttelse i en mal

Lære mer om maler

En mal er en dokumenttype som lager en kopi av seg selv når du åpner den.

En forretningsplan er for eksempel et vanlig dokument som skrives i Word. I stedet for å lage strukturen for forretningsplanen fra grunnen av kan du bruke en mal med et forhåndsdefinert sideoppsett og forhåndsdefinerte skrifter, marger og maler. Alt du trenger å gjøre, er å åpne en mal og skrive inn teksten og informasjonen som gjelder spesifikt for ditt dokument. Når du lagrer dokumentet som en DOCX-fil eller DOCM-fil, lagrer du dokumentet atskilt fra malen som det er basert på.

I maler kan du angi anbefalte deler eller nødvendig tekst som andre kan bruke, i tillegg til innholdskontroller, for eksempel forhåndsdefinerte rullegardinlister eller en spesiell logo. Du kan legge til beskyttelse av en del i en mal, eller du kan bruke et passord til å beskytte innholdet i malen fra endringer.

Du kan finne Word-maler for de fleste typer dokumenter på Office.com. Hvis du har en Internett-tilkobling, klikker du Fil-fanen, Ny, og deretter klikker du ønsket malkategori. Du kan også lage egne maler.

Merknad: Svært strukturerte og sammensatte maler, for eksempel økonomiske skjemaer, er det best å lage i et program som er egnet til dette, for eksempel Microsoft InfoPath 2010.

Til toppen av siden

Opprette en mal (Lagre som mal)

Du kan begynne med et tomt dokument og lagre det som en mal, eller du kan opprette en mal som er basert på et eksisterende dokument eller en eksisterende mal.

Begynne med en tom mal

 1. Klikk Fil-fanen og deretter Ny.

 2. Klikk Tomt dokument og deretter Opprett.

 3. Gjør de ønskede endringene for marger, papirstørrelse og papirretning, stiler og andre formater.

  Du kan også legge til innholdskontroller (for eksempel en datovelger), instruksjonstekst og grafikk du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 4. Klikk Fil-fanen og deretter Lagre som.

 5. Gjør ett av følgende i dialogboksen Lagre som:

  • Rull til toppen av mappelisten på en datamaskin med Windows 7, og klikk Maler under Microsoft Word.

  • Klikk Maler under Favorittkoblinger på en datamaskin med Windows Vista.

  • Klikk Klarerte maler under Lagre i på en datamaskin med Windows XP.

 6. Gi den nye malen et filnavn, velg Word-mal i Lagre som-listen, og klikk deretter Lagre.

  Merknad: Du kan også lagre malen som en Makroaktivert Word-mal (DOTM-fil) eller en Word 97-2003-mal (DOT-fil).

 7. Lukk malen.

Opprette en mal som er basert på et eksisterende dokument

 1. Klikk Fil-fanen og deretter Ny.

 2. Klikk Nytt fra eksisterende under Tilgjengelige maler.

 3. Klikk en mal eller et dokument som ligner på den du vil lage, og klikk deretter Opprett ny.

 4. Gjør de ønskede endringene for marger, papirstørrelse og papirretning, stiler og andre formater.

  Du kan også legge til innholdskontroller, for eksempel en datovelger, instruksjonstekst og grafikk du vil skal vises i alle nye dokumenter som er basert på malen.

 5. Klikk Fil-fanen og deretter Lagre som.

 6. Gjør ett av følgende i dialogboksen Lagre som:

  • Rull til toppen av mappelisten på en datamaskin med Windows 7, og klikk Maler under Microsoft Word.

  • Klikk Maler under Favorittkoblinger på en datamaskin med Windows Vista.

  • Klikk Klarerte maler under Lagre i på en datamaskin med Windows XP.

 7. Gi den nye malen et filnavn, velg Word-mal i Lagre som-listen, og klikk deretter Lagre.

  Merknad: Du kan også lagre malen som en Makroaktivert Word-mal (DOTM-fil) eller en Word 97-2003-mal (DOT-fil).

 8. Lukk malen.

Til toppen av siden

Legge til byggeblokker i en mal

Byggeblokker er innholdsdeler eller andre dokumentdeler du kan bruke på nytt, og som lagres i gallerier som du kan få tilgang til og bruke når som helst. Du kan også lagre byggeblokker og distribuere dem med maler.

Du kan for eksempel opprette en rapportmal som gir brukere av malen to følgebrevtyper de kan velge mellom når de oppretter sin egen rapport basert på malen.

 1. Lagre og lukk malen du har utformet nøyaktig slik du vil ha den, og som du vil legge til byggeblokker i som malbrukere kan velge mellom.

 2. Åpne malen.

  Hold åpen malen som du vil legge til alternativer for byggeblokker for malbrukere i.

 3. Opprett byggeblokkene du vil tilby til malbrukerne.

  Når du fyller ut informasjonen i dialogboksen Opprett ny byggeblokk, må du passe på at du klikker malnavnet i Lagre i-boksen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter byggeblokker og legger dem til i gallerier, kan du se Legge til en byggeblokk i et galleri.

  Merknad:  Hvis du vil gjøre byggeblokkene tilgjengelige i en innholdskontroll for byggeblokkgalleri, tilordner du byggeblokkene til en unik kategori i dialogboksen Opprett ny byggeblokk.

 4. Distribuer malen.

  Når du sender malen til eller gjør den tilgjengelig for andre, er byggeblokkene du lagret med malen, tilgjengelige i galleriene du har angitt.

Til toppen av siden

Legge til innholdskontroller i en mal

Du kan gi fleksibilitet til alle som skal bruke malen din, ved å legge til og konfigurere innholdskontroller, for eksempel kontroller for rik tekst, bilder, rullegardinlister eller datovelgere.

La oss si at du for eksempel gir en kollega en mal som inneholder en rullegardinliste, men kollegaen din ønsker å bruke et annet sett med alternativer i rullegardinlisten i dokumentet som han distribuerer basert på malen din. Siden du tillot redigering av rullegardinlisten da du la til innholdskontrollen i malen, kan kollegaen din raskt og enkelt endre malen etter sitt behov.

Merknad: Hvis innholdskontroller ikke er tilgjengelig, kan det hende du har åpnet et dokument eller en mal som ble opprettet i en tidligere versjon av Word. Hvis du vil bruke innholdskontroller, må du konvertere dokumentet til Word 2010-filformatet ved å klikke Fil-fanen, Info, Konverter, og deretter klikke OK. Når du har konvertert dokumentet eller malen, kan du lagre den.

Hvis du vil legge til innholdskontroller, må du vise kategorien Utvikler.

Vise Utvikler-fanen

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Tilpass bånd.

 4. Under Tilpass båndet, klikker du Hovedfaner.

 5. Merk av for Utvikler i listen, og klikk deretter OK.

  Avmerkingsboksen Utvikler

Legge til innholdskontroller

Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen, og sett deretter inn kontrollene du vil ha.

Båndet i Office 2010

Sette inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Brukere kan formatere tekst med fet eller kursiv i en innholdskontroll for rik tekst, og de kan skrive inn flere avsnitt. Hvis du vil begrense hva brukere kan legge til, setter du inn innholdskontrollen for vanlig tekst.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Utvikler-fanen i Kontroller-gruppen klikker du Innholdskontroll for rik tekst Bilde av båndet eller Innholdskontroll for ren tekst Bilde av båndet .

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Angi eller endre egenskapene for innholdskontroller.

Sette inn en bildekontroll

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Bildekontroll i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

  Innholdskontroll for bilde

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Angi eller endre egenskapene for innholdskontroller.

Sette inn en kombinasjonsboks eller rullegardinliste

I en kombinasjonsboks kan brukere velge fra en liste over valg du gir, eller de kan skrive inn egen informasjon. I en rullegardinliste kan brukerne bare velge fra listen over valg.

 1. Klikk Innholdskontroll for kombinasjonsboks Knappesymbol eller Innholdskontroll for rullegardinliste Bilde av båndet i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

 2. Velg innholdskontrollen, og klikk deretter Egenskaper i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

  Båndet i Office 2010

 3. Klikk Legg til under Egenskaper for Kombinasjonsboks eller Egenskaper for Rullegardinliste for å opprette en liste over valg.

 4. Skriv inn et valg i Visningsnavn-boksen, for eksempel Ja, Nei eller Kanskje.

  Gjenta dette trinnet til alle valgene er i rullegardinlisten.

 5. Fyll inn eventuelle andre ønskede egenskaper.

  Merknad:  Hvis du merker av for Innholdet kan ikke redigeres, kan ikke brukerne klikke et valg.

Sette inn en datovelger

 1. Klikk der du vil sette inn datovelgerkontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for datovelger i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for datovelger

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Angi eller endre egenskapene for innholdskontroller.

Sette inn en avmerkingsboks

 1. Klikk der du vil sette inn avmerkingsbokskontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for avmerkingsboks i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for avmerkingsboks

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Angi eller endre egenskapene for innholdskontroller.

Til toppen av siden

Sette inn en kontroll for byggeblokkgalleri

Du kan bruke kontroller for byggeblokker når du vil at brukere skal velge en bestemt tekstblokk.

Kontroller for byggeblokker er for eksempel praktiske hvis du lager en kontraktmal og må legge til ulike versjoner av en standardtekst avhengig av bestemte krav i kontrakten. Du kan opprette innholdskontroller for rik tekst for hver versjon av standardteksten, og deretter kan du bruke en kontroll for byggeblokkgalleri som beholder for innholdskontrollene for rik tekst.

Du kan også bruke en kontroll for byggeblokker i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for byggeblokkgalleri i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for byggeblokk

 3. Klikk innholdskontrollen for å velge den.

 4. Klikk Egenskaper i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

 5. Klikk galleriet og kategorien for byggeblokkene du vil gjøre tilgjengelige i kontrollen for byggeblokker.

Hvis du vil ha informasjon om å angi andre egenskaper i kontrollen, se Angi eller endre egenskapene for innholdskontroller.

Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller

 1. Merk innholdskontrollen, og klikk Egenskaper i Kontroller-gruppen.

 2. Velg om innholdskontrollen kan slettes eller redigeres når noen bruker malen, i dialogboksen Egenskaper for innholdskontroll.

 3. Hvis du vil holde flere innholdskontroller eller til og med noen få tekstavsnitt samlet, merker du kontrollene eller teksten, og deretter klikker du Grupper i Kontroller-gruppen.

  La oss si at du for eksempel har en ansvarsfraskrivelse på tre avsnitt. Hvis du bruker kommandoen Grupper til å gruppere de tre avsnittene, kan ikke ansvarsfraskrivelsen på tre avsnitt redigeres, og den kan bare slettes som en gruppe.

Legge til instruksjonstekst i en mal

Instruksjonstekst kan forbedre anvendeligheten til malen du oppretter. Du kan endre den standard instruksjonsteksten i innholdskontroller.

Gjør følgende hvis du vil tilpasse den standard instruksjonsteksten til brukerne av malen:

 1. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

  Båndet i Office 2010

 2. Klikk innholdskontrollen der du vil endre instruksjonsteksten i plassholderen.

 3. Rediger plassholderteksten, og formater den etter eget ønske.

 4. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler hvis du vil slå av utformingsfunksjonen og lagre instruksjonsteksten.

Til toppen av siden

Legge til beskyttelse i en mal

Du kan legge til beskyttelse av individuelle innholdskontroller i en mal for å forhindre at noen sletter eller redigerer en bestemt innholdskontroll eller gruppe med kontroller, eller du kan beskytte alt innholdet i malen med et passord.

Legge til beskyttelse i deler av en mal

 1. Åpne malen du vil legge til beskyttelse i.

 2. Velg innholdskontrollene som du vil begrense endring av.

  Hvis du vil merke flere kontroller, holder du nede CTRL mens du klikker kontrollene.

 3. Klikk Grupper og deretter Grupper i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

 4. Klikk Egenskaper i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

 5. Gjør ett av følgende under Låser i dialogboksen Egenskaper for innholdskontroll:

  • Merk av for Innholdskontroll kan ikke slettes, slik at innholdet i kontrollen kan redigeres, men selve kontrollen ikke kan slettes fra malen eller et dokument som er basert på malen.

  • Merk av for Innholdet kan ikke redigeres, slik at du kan slette kontrollen, men ikke redigere innholdet i kontrollen.

   Bruk denne innstillingen når du vil beskytte tekst. Hvis du for eksempel ofte inkluderer en ansvarsfraskrivelse, kan du bidra til å sikre at teksten forblir uendret, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen fra dokumenter der det ikke er behov for den.

Tilordne et passord til en mal

Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet, slik at bare korrekturlesere som kjenner passordet kan fjerne beskyttelsen, gjør du følgende:

 1. Åpne malen du vil legge til et passord i.

 2. Klikk Begrens redigering i Beskytt-gruppen i kategorien Se gjennom.

 3. Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse under Start aktivering.

 4. Skriv inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og bekreft deretter passordet.

  Viktig: Hvis du velger å ikke bruke et passord, kan alle endre redigeringsbegrensningene.

  Use strong passwords that combine uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols. Weak passwords don't mix these elements. Strong password: Y6dh!et5. Weak password: House27. Passwords should be 8 or more characters in length. A pass phrase that uses 14 or more characters is better. For more information, see Help protect your personal information with strong passwords.

  Det er viktig at du husker passordet. Hvis du glemmer passordet, kan ikke Microsoft hente det frem for deg. Skriv ned passordet, og oppbevar det på et trygt sted atskilt fra informasjonen det beskytter.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×