Lagre en publikasjon som en Word-dokument

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan overføre informasjon fra Publisher til et Word-dokument. Hvis publikasjonen inneholder store mengder tekst du vil bruke om igjen, kan du for eksempel lagre teksten fra publikasjonen som et Word-dokument. Eller, hvis du utformer en side i Publisher, som du vil bruke som et bokomslag i Word-dokumentet, kan du lime inn siden til Word-dokument og skrive ut dokumentet fra Word.

Obs!: Selv om du kan eksportere hele eller deler av publikasjonen til Word, kan du lagre publikasjonen hele – alle tekst, grafikk og oppsett – i et Word-dokument i ett trinn.

I denne artikkelen

Måter å eksportere en publikasjon til Word

Lagre teksten i publikasjonen som et Word-dokument

Kopiere og lime inn en side eller objekter på en side

Lagre en side, to motstående sider eller objekter på en side som en bildefil

Måter å eksportere en publikasjon til Word

Du kan bruke noen av følgende metoder for å eksportere hele eller deler av publikasjonen til Word:

 • Lagre teksten i publikasjonen som et Word-dokument     Bruk denne metoden for et nyhetsbrev eller en publikasjon som inneholder en stor mengde teksten du vil bruke i Word. Lagre publikasjonen i filformatet for den gjeldende versjonen av Word for å åpne den lagrede filen i Word. Lagre i Word 97-2003-filformat til å åpne den lagrede filen i tidligere versjoner av Word.

 • Kopier og Lim inn en side eller objekter på en side     Bruk denne metoden for en brosjyre, Brevhode side eller publikasjon som du vil hente inn i Word og gjøre endringer i. Kopiere et objekt, merkede objekter eller en side i publikasjonen, og lim den inn i et Word-dokument i Hypertext Markup Language (HTML) format.

 • Lagre en side, to motstående sider eller objekter på en side som en bildefil     Bruk denne metoden til å opprette en bildefil som du kan sette inn et Word-dokument. Mulige bruksområder en kalender, et bokomslag eller en publikasjon som inneholder en tabell, eller du ikke trenger å gjøre endringer i Word.

Til toppen av siden

Lagre teksten i publikasjonen som et Word-dokument

Hvis du lagrer publikasjonen som et Word-dokument, vises det innebygde konverteringsprogrammet en melding som forteller deg at den valgte filtypen støtter bare tekst. Tekst og skriftformatering (skrift, størrelse, stil, understreking, farge og effekter) beholdes. Utformingselementer, for eksempel grafikk og kolonner beholdes ikke.

Tips for gode resultater når du lagrer teksten i en publikasjon som en Word-dokument

 • Kontroller at boksen Tekstgrenselinjer i publikasjonen ikke overlapper.

 • Topptekster og bunntekster og sidetall beholdes når du lagrer publikasjonen, men ikke funksjonen for topptekst og bunntekst er. Hvis du vil endre topp- eller bunntekster, lagrer dokumentet og legge til topptekst og bunntekst i Word-dokumentet.

 • Sideskift i publikasjonen ignoreres. Du kan sette inn sideskift i Word-dokument når du lagrer den.

 • Grafikk i publikasjonen beholdes ikke. Hvis du vil legge til grafikk fra publikasjonen, kan du kopiere grafikken og lime dem inn i Word-dokumentet separat.

Lagre publikasjonen som et Word-dokument

 1. Åpne Publisher-publikasjon som du vil lagre som en Word-dokument.

 2. Klikk fil > Lagre som, og bla til plasseringen der du vil lagre Word-dokumentet.

 3. Skriv inn et navn for Word-dokumentet i filnavn-boksen.

 4. Velg hvilken versjon av Word som du vil lagre i Filtype-listen. Eldre versjoner av Word inneholder versjonsnummeret; for Word 2016, velger du Word-dokument for den gjeldende versjonen av Word.

 5. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Kopiere og lime inn en side eller objekter på en side

Du kan kopiere et enkelt objekt, merkede objekter eller alle objektene på en side i publikasjonen og lime dem inn i et Word-dokument i HTML-format. Når du limer inn i HTML-format, beholdes formateringen og tekst-stiler, og du kan gjøre endringer i en hvilken som helst objekter eller tekst du limer inn i Word-dokumentet.

Tips for gode resultater når du limer inn objekter i et Word-dokument i HTML-format

 • Hvis du kopierer en publikasjonsside som inneholder tekst som flyter til en tekstboks på en annen side, kan noe av teksten er limt inn i Word-dokumentet. Kopiere bare sider med tekst som ikke flyter til en annen side for best mulig resultat.

 • Hvis du kopierer en hel side fra publikasjonen, må du kanskje endre marger og papirretning i Word-dokumentet. Du kan gjøre dette enten før eller etter at du limer inn siden i Word-dokumentet.

 • Hvis publikasjonen inneholder en tabell, for eksempel en kalender, lagrer du objektene i en publikasjon som en bildefil i beholde oppsettet for tabellen på siden.

  Obs!: Denne metoden bevarer oppsettet, men du vil ikke kunne gjøre endringer i tabellen i Word-dokumentet.

 • Hvis du vil kopiere flere objekter, kan det være enklest å gruppere disse objektene før du kopierer dem.

  1. Klikk og dra en rullegardinliste rundt objektene du vil bruke, i gruppen.

  2. Klikk grupper i Kategorien Format under tegneverktøy eller kategorien Bildeverktøy | Format.

   (I Publisher 2007 i det nedre høyre hjørnet av valgboksen for, klikk Gruppeobjekter Knappesymbol .)

 • Hvis publikasjonen har flere sider, kan du kopiere en hel side, men ikke hele publikasjonen samtidig. Hvis du viser et tosiders oppslag i en publikasjon med flere sider (Klikk Tosiders oppslagVis-menyen), kan du kopiere to motstående sider om gangen.

 • Teksten som vises loddrett (topp til bunn eller bunn til topp) i publikasjonen vises med vannrett retning i Word-dokumentet. Du kan endre retningen for teksten i Word-dokument når du limer inn.

  1. Klikk tekstboksen som inneholder teksten du vil endre, i Word.

  2. Klikk under Tekstboksverktøy i tekst-gruppen i kategorien FormatTekstretning gjentatte ganger til du kommer retningen du vil bruke.

Kopiere en side eller objekter i Word

 1. Velg Publisher-objektene du vil kopiere.

  Obs!: Hvis du vil merke hele siden, klikk et tomt område på publikasjonen, eller klikk utklippsområde, og klikk deretter Ctrl + A.

 2. Høyreklikk, og klikk deretter Kopier.

 3. Åpne Word-dokumentet.

 4. På siden der du vil lime inn objekter, høyreklikk, og klikk deretter Lim inn.

 5. Gjenta trinn 1 til 4 til du har limt inn alle objekter eller sidene du vil bruke.

Til toppen av siden

Lagre en side, to motstående sider eller objekter på en side som en bildefil

Du kan lagre et enkelt objekt, merkede objekter, en hel side eller et tosiders oppslag i publikasjonen som en bildefil, og deretter sette inn bildet i et Word-dokument.

Obs!: Du kan ikke gjøre endringer i publikasjonen tekst eller objekter som du setter inn i Word-dokument når du bruker denne metoden.

Tips for gode resultater når du limer inn objekter eller sider som bildefiler

 • Hvis du lagrer en hel side eller et tosiders oppslag fra publikasjonen, må du kanskje endre marger og papirretning i Word-dokumentet. Du kan gjøre dette enten før eller etter at du sette inn bildefilen i Word-dokumentet.

 • Hvis publikasjonen har flere sider, kan du lagre en hel side, men ikke hele publikasjonen samtidig. Hvis du viser et tosiders oppslag i en publikasjon med flere sider (Klikk Tosiders oppslagVis-menyen), kan du lagre to motstående sider om gangen.

 • De beste resultatene med visning og utskrift objekter eller en side fra en publikasjon i Word, kan du lagre objektene ved å velge PNG Portable Network Graphics Format, JPEG File Interchange Format eller Enhanced Metafile format på den høyeste oppløsning og velge utskrift eller trykkeri trykker (300 ppt), og deretter lime inn objekter eller siden i et Word-dokument.

Obs!: 

 • Noen PNG eller JPEG-bilder kan allerede komprimert, slik at oppløsningen kan være mindre enn 600 punkt per tomme (ppt).

 • Utvidede metafiler kan bare lagres med 96 ppt.

Sette inn en side, to motstående sider eller objekter fra publikasjonen i Word som et bilde

 1. Velg elementene du vil lagre ved å gjøre ett av følgende:

  • Klikk fil > Lagre som til å lagre hele siden eller to motstående sider som et bilde.

  • Høyreklikk bildet, WordArt-objektet, figuren eller gruppe med objekter som du vil lagre, og klikk deretter Lagre som bilde på hurtigmenyen.

 2. Velg et bildeformat, for eksempel PNG Portable Network Graphics Format eller JPEG File Interchange Format i Filtype-listen.

 3. Hvis bildeformatet støtter flere oppløsninger ( Endre-knappen er tilgjengelig i dialogboksen Lagre som ), klikk Endre, velger du oppløsningsalternativet du vil bruke, og klikk deretter OK.

  Obs!: For best mulig resultat, velger du utskrift eller trykkeri trykker (300 ppt).

 4. Klikk Lagre.

 5. Åpne Word-dokumentet, og klikk deretter der du vil sette inn bildet.

 6. Klikk Sett inn > Bilde.

 7. Bla deg frem til der du lagret filen i dialogboksen Sett inn bilde, klikk filen, og klikk deretter Sett inn.

 8. Gjenta trinn 1 – 7 til du har satt inn alle objektene eller sidene du vil bruke.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×