Lagre en melding

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Outlook gir deg flere alternativer for lagring av e-postmeldinger. Du kan for eksempel lagre en melding du har mottatt som en fil på harddisken. Du kan lagre en melding du skriver som en kladd, og gjøre den ferdig senere.

Tips!: Vil du lagre en e-postmelding som en PDF-fil? Du kan bruke kommandoen Skriv ut i Windows 10 for å skrive ut meldingen som PDF. Hvis du vil ha flere instruksjoner eller instruksjoner for andre versjoner av Windows, velger du versjonen din av Outlook nedenfor.

Lagre en melding som en fil

 1. Åpne meldingen du vil lagre. Deretter klikker du på Fil-fanen og klikker på Lagre som.

  Du kan lagre en eksisterende e-postmelding som en fil.
 2. Velg en mappe i Lagre som-dialogboksen i Mappe-ruten, og velg deretter plasseringen i den valgte mappen der du vil lagre filen.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Godta standardtypen i Filtype-listen, eller velg en annen filtype i listen.

Hva vil du gjøre?

Outlook inkluderer ikke PDF som en av standardfiltypene. Verktøyet Microsoft Skriv til PDF, som er inkludert i Windows 10, gir deg mulighet til å skrive ut hvilken som helst e-postmelding direkte til en PDF. Hvis du ikke har Windows 10, kan du lagre e-postmeldingen som en HTML-fil, åpne filen i Word, og deretter bruke Lagre som-funksjonen i Word, for å lagre e-postmeldingen som en PDF-fil.

Lagre som (eller skrive ut til) en PDF i Windows 10

 1. Åpne meldingen du vil lagre. Deretter klikker du på Fil-fanen og klikker på Skriv ut.

 2. Fra Skriver rullegardinlisten, velg Microsoft Skriv til PDF.

  Bruk kommandoen Skriv ut hvis du vil skrive ut en e-post til en PDF-fil.
 3. velger du Skriv ut.

 4. I Lagre utdatautskrift som-boksen, velg en mappe for PDF-en, og skriv inn et filnavn. Velg deretter Lagre.

Lagre som PDF i andre versjoner av Windows

 1. Åpne meldingen du vil lagre. Deretter klikker du på Fil-fanen og klikker på Lagre som.

 2. Velg en mappe i Lagre som-dialogboksen i Mappe-ruten, og velg deretter plasseringen i den valgte mappen der du vil lagre filen.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Velg HTML i Filtype-listen, og velg deretter Lagre.

 5. Åpne Word, og velg Fil > Åpne.

 6. Velg HTML-filen du lagret i trinn 4.

 7. Velg Fil > Lagre som, og velg deretter PDF (*.pdf) fra Filtype-rullegardinlisten før du velger Lagre.

Outlook kan ikke lagre melding direkte som Word dokumentfil. Du kan imidlertid lagre meldingen som en HTML-fil, og deretter åpne filen i Word. Når du lagrer e-postmeldingen som en HTML-fil, bevares all formatering, alle bilder og koblinger, samt topptekstinformasjonen, hvilket inkluderer Fra, Til, Kopi, og Emne-informasjon.

 1. Åpne meldingen du vil lagre. Deretter klikker du på Fil-fanen og klikker på Lagre som.

 2. Velg en mappe i Lagre som-dialogboksen i Mappe-ruten, og velg deretter plasseringen i den valgte mappen der du vil lagre filen.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Velg HTML i Filtype-listen, og velg deretter Lagre.

 5. Åpne Word, og velg Fil > Åpne.

 6. Velg HTML-filen du lagret i trinn 4.

 7. Velg Fil > Lagre som, og velg deretter Word-dokument (*.docx) fra Filtype-rullegardinlisten før du velger Lagre.

Du kan bruke e-postmaler til å sende meldinger med informasjon som ikke endres fra melding til melding. Du kan opprette og lagre en melding som en mal, og deretter kan du bruke malen hver gang du trenger den. Legg til eventuell ny informasjon før du sender malen som en melding.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker maler, kan du se Sende en e-postmelding basert på en mal.

 1. Klikk på Ny e-post på fanen Hjem.

 2. Skriv inn innholdet du ønsker, i meldingsteksten.

 3. Klikk på kategorien Fil i meldingsvinduet, og klikk deretter på Lagre som.

 4. Klikk på Outlook-mal i Lagre som-boksen i Filtype-listen.

 5. Skriv inn et navn for malen i Filnavn-boksen, og klikk deretter på Lagre.

 1. Klikk på Ny e-posteller trykk Ctrl+Shift+M på Hjem-fanen iNy e-postmelding.

 2. Skriv inn innholdet du ønsker, i meldingsteksten.

 3. Klikk på Lagre som i kategorien Fil i meldingsvinduet

 4. Velg Outlook-mal i Filtype-listen, i dialogboksenLagre som.

 5. Skriv inn et navn for malen i Filnavn-boksen, og klikk deretter på Lagre.

Maler lagres som standard i disse mappene:

 • Windows 7 og Vista   
  C:\Brukere\Brukernavn\Appdata\Roaming\Microsoft\Maler

 • Windows XP   
  C:\Dokumenter og Innstillinger\Brukernavn\Programdata\Roaming\Microsoft\Maler

Outlook støtter Unicode, en tegnkodingsstandard som kan representere nesten alle skriftspråk i verden med ett enkelt tegnsett. Hvis du arbeider i en flerspråklig organisasjon, eller deler meldinger og elementer med andre personer som bruker Outlook på datamaskiner som kjører andre språk, kan du benytte deg av Unicode-støtte i Outlook.

Slik lagrer du meldingene i en Unicode-koding som standard:

 1. Åpne Fil-fanen, og velg Alternativer > E-post.

 2. Merk av for Bruk Unicode-formatunder Lagre meldinger.

Alle meldinger du skriver, men ikke sender, lagres automatisk i Kladd-mappen. Du kan gå tilbake Outlook senere, og finne den usendte meldingen.

Slik lagrer du en kladd av en melding manuelt

 • Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

  • Klikk på Lagre i kategorien Fil.

Slik går du tilbake til et lagret utkast av en melding

 • Klikk på Kladd i mapperuten i E-post, og dobbeltklikk deretter på meldingen.

Som standard blir meldinger som ikke er gjort ferdig, lagret i kladdemappen hvert tredje minutt. Du kan endre tidsintervallet eller plasseringen.

 1. Klikk på Alternativer > E-post i kategorien Fil.

 2. Gjør ett av følgende under Lagre meldinger:

  • Velg Kladd,Innboks,Sendt e-post, eller Utboksi Lagre i denne mappen-listenfor å endre hvor kladder lagres.  

  • Skriv inn et tall mellom 1 og 99 i boksen lagre automatisk elementer som ikke har blitt sendt etter følgende antall minutterfor å endre hvor ofte kladder lagres.

Hva vil du gjøre?

Outlook støtter Unicode, en tegnkodingsstandard som kan representere nesten alle skriftspråk i verden med ett enkelt tegnsett. Hvis du arbeider i en flerspråklig organisasjon, eller deler meldinger og elementer med andre personer som bruker Outlook på datamaskiner som kjører andre språk, kan du benytte deg av Unicode-støtte i Outlook.

Slik lagrer du meldingene i en Unicode-koding som standard:

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk på Avanserte alternativer i kategorien Annet.

 3. Merk av for Bruk Unicode-meldingsformat når du lagrer meldinger.

Outlook kan ikke lagre melding direkte som Word-dokumentfil. Du kan imidlertid kopiere innholdet i en melding i et Word-dokument.

Du kan kun kopiere meldingsteksten. Men du kan også legge til meldingshodeinformasjon, som inkluderer Fra, Til, Kopi, og Emne-boksene.

Kopiere meldingsteksten

 1. Åpne meldingen, eller klikk i meldingen i leseruten.

 2. Trykk på Ctrl+A for å merke hele meldingsteksten.

 3. Trykk på Ctrl+C for å kopiere innholdet til Windows-utklippstavlen.

 4. Åpne et Word-dokument.

 5. Trykk på Ctrl+V for å lime innholdet på Windows-utklippstavlen inn i dokumentet.

 6. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre.

Lagre meldingshodet og brødteksten

Denne prosedyren legger inn meldingshodeinformasjonen i meldingsteksten, slik at du kan kopiere begge senere. Du videresender ikke meldingen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ikke har åpnet meldingen i et eget vindu, klikker du på Videresend i Svar-gruppen i kategorien Hjem.

  • Hvis du allerede har åpnet meldingen i et eget vindu, klikker du på Videresend i Svar-gruppen i kategorienMelding

 2. Trykk på CTRL+A for å merke all brødtekst i meldingen.

 3. Trykk på Ctrl+C for å kopiere innholdet til Windows-utklippstavlen.

 4. Åpne et Word-dokument.

 5. Trykk på Ctrl+V for å lime innholdet på Windows-utklippstavlen inn i dokumentet.

 6. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre.

 7. Du kan lukke Outlook-vinduet med meldingsinnholdet du kopierte.

Du kan ikke bruke Outlook 2007 til å lagre en e-postmelding som en PDF-fil direkte. Du kan imidlertid bruke informasjonen i Lagre en mottatt melding som et Microsoft Office Word-dokument til å lagre meldingen i et Microsoft Office Word 2007-format, og deretter lagre det nye dokumentet som en PDF-fil.

Microsoft Office 2007-system har et gratis tillegg som kan lagre eller eksportere denne filtypen, men du må først installere tillegget før du kan bruke det. Hvis du vil ha mer informasjon om å aktivere støtte for filformatene PDF og XPS i Office Word 2007, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, som PDF og XPS.

Du kan bruke e-postmaler til å sende meldinger med informasjon som ikke endres fra melding til melding. Du kan opprette og lagre en melding som en mal, og deretter kan du bruke malen hver gang du trenger den. Legg til eventuell ny informasjon før du sender malen som en melding.

Tips!:  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker maler, kan du se Sende en e-postmelding basert på en mal.

 1. Velg NyFil-menyen, og velg deretter E-postmelding.

  Obs!: Du kan også bruke hurtigtasten Ctrl+Skift+M til å opprette en ny e-post.

 2. Skriv inn innholdet du ønsker i meldingsteksten.

 3. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen i meldingsvinduet, og klikk deretter på Lagre som.

 4. Velg Outlook-mal (*.oft) fra Filtype-listen i dialogboksen Lagre som.

 5. Skriv inn et navn for malen i Filnavn-boksen, og klikk deretter på Lagre.

Maler lagres som standard i disse mappene:

 • Windows Vista   
  c:\brukere\brukernavn\appdata\roaming\microsoft\maler

 • Microsoft Windows XP   
  c:\dokumenter og innstillinger\brukernavn\programdata\roaming\microsoft\maler

Som standard forsøker Microsoft Office Outlook automatisk å lagre e-postmeldinger du oppretter, men ikke sender. Du kan gå tilbake til Outlook senere, og finne den usendte meldingen.

Slik lagrer du en kladd av en melding manuelt

 • Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Lagreverktøylinjen for hurtigtilgang.

   Bilde på Verktøylinjen for hurtigtilgang

  • Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Lagre.

Slik går du tilbake til en lagret kladd for å fortsette å skrive meldingen:

 • Klikk på Kladd i navigasjonsruten i E-post, og dobbeltklikk deretter på meldingen.

Som standard blir meldinger som ikke er gjort ferdig, lagret i kladdemappen hvert tredje minutt. Du kan endre tidsintervallet eller plasseringen.

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen.

 2. Klikk på E-postalternativer, og klikk deretter på Avanserte e-postalternativer.

 3. Velg ett eller flere av disse alternativene:

  • Klikk på Kladd, Innboks, Sendt e-post eller Utboks i listen Lagre usendte elementer i under Lagre meldinger for å endre hvor kladder lagres.

  • Skriv inn et tall mellom 1 og 99 under Lagre meldinger i boksen Lagre usendte meldinger automatisk hvert n. minutt for å endre hvor ofte kladder lagres.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×