Lagre en fil

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan lagre en fil til en mappe på harddisken, en nettverksplassering, skyen, DVD, skrivebordet, flash-enhet, eller lagre som et annet filformat, for eksempel RTF, CSV- eller PDF. Mens du må identifisere målplassering, hvis det er annerledes enn standardmappen, er den samme uansett hvilken plassering du velger Lagre prosessen.

Office programmer lagrer en fil i en standard arbeidsmappe. Hvis du vil lagre kopien på et annet sted, klikker du en annen mappe i mappelisten.

Merknad: Selv om du har aktivert automatisk gjenoppretting , bør du lagre filen ofte mens du arbeider for å unngå å miste data på grunn av et uventet strømbrudd eller andre problemer.

Lagre en fil

 1. Klikk kategorien fil , og klikk Lagre, eller trykk CTRL + S.

  Merknad: Klikk på Lagre-ikonet PilVerktøylinjen for hurtigtilgang.

 2. Du må skrive inn et navn for filen hvis du lagrer den for første gang.

Hvis du vil ha mer informasjon om andre typer lagrer du kan gjøre, klikker du Velg hva du vil gjøre til rullegardinmenyen som følger.

Du kan lagre som en kopi eller på et annet sted i Office 2016. Velg skyen, webområde eller enhet plasseringen der du vil lagre filen.

 1. Velg skyen, webområde eller enhet plasseringen der du vil lagre filen.

  Plassering

  Beskrivelse

  Nettsteder – [Firmanavnet]

  Dokumentbiblioteker i SharePoint eller Office 365-grupper

  OneDrive – [Firmanavnet]

  OneDrive for Business

  OneDrive – personlig

  OneDrive for forbrukere via Microsoft-kontoen

  Denne PC

  Lokale enheten, inkludert eventuelle koblet harddisker eller flash-enheter

  Bla gjennom

  Åpner Filutforsker slik at du kan navigere til et sted på datamaskinen.

 2. Velg en mappe fra listen Nylig brukte mapper, eller klikk Bla gjennom Hvis du ikke ser plasseringen du ønsker det oppført.

 3. Kontroller filnavnet du vil bruke, og klikk Lagre.

Når du bruker dialogboksen Lagre som, kan du også lagre filen til en ny plassering ved hjelp av navigasjonsruten.

Dialogboksen Lagre som i Windows Vista og Windows 7

 1. Hvis du vil velge en mappe, eller Skriv inn banen til en mappe, kan du bruke adresselinjen.

 2. Hvis du vil se steder du bruker ofte, kan du bruke navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil se flere filtyper, klikker du pilen.

Du kan også bruke dialogboksen Lagre som til å gi nytt navn til en fil eller endre plasseringen av hvor du lagrer filen ved å klikke en annen mappe.

Du kanskje vil lagre filen i et annet format, slik at du eller en annen, kan åpne filen i et annet program eller en eldre versjon. Du kan for eksempel lagre Word 2016 dokumentet som en rik tekst-fil (RTF) eller Excel arbeidsboken som en fil med kommadelte verdier (CSV).

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Velg en filplassering, for eksempel OneDrive eller denne PC til å lagre filen.

 4. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 5. Klikk filformatet du vil lagre filen i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel rikt tekstformat (.rtf), webside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

  Klikk rullegardinlisten over filtype ned for å velge et annet filformat for dokumentet

  Merknad: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer filer i PDF (*.PDF) eller XPS (XPS) formater, kan du se Lagre som PDF eller Lagre som XPS.

 6. Klikk Lagre.

Hvis du bruker Office 2010, kan du lagre filer i en tidligere versjon av Office ved å velge versjonen i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som. Du kan for eksempel lagre Word 2010-dokument (.docx) som en 97-2003-dokument (DOC).

Kommentarer: 

 • Office 2010 fortsetter bruken av XML-baserte filformatene, for eksempel DOCX, xlsx og PPTX, innført i 2007 Office-utgivelse. Filer som er opprettet i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 og Microsoft PowerPoint 2010 kan derfor åpnes i 2007 Office-utgivelse programmer uten spesielle tillegg eller tap av funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Open XML-formater og filtyper.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet mellom filer fra forskjellige versjoner, kan du se bruke kompatibilitetskontrollen.

For informasjon om hvordan du lagrer Microsoft Access 2010. ACCDB-filer til den eldste. MDB-formatet kan du se Lagre en Access 2010-database i et tidligere filformat.

Lagre som kopi eller på et annet sted i Office 2013.

 1. Velg skyen, webområde eller enhet plasseringen der du vil lagre filen.

  Plassering

  Beskrivelse

  Nettsteder – [Firmanavnet]

  SharePoint Server 2013 eller tidligere dokumentbiblioteker

  OneDrive – [Firmanavnet]

  OneDrive for Business

  OneDrive – personlig

  OneDrive for forbrukere via Microsoft kontoen

  Andre plasseringer på nettet

  Andre nettsteder du har tilgang til fillagring.

  Datamaskin

  Lokal enhet

 2. Velg en mappe fra listen Nylig brukte mapper, eller klikk Bla gjennom Hvis du ikke ser plasseringen du ønsker det oppført.

 3. Kontroller filnavnet du vil bruke, og klikk Lagre.

Når du bruker dialogboksen Lagre som, kan du også lagre filen til en ny plassering ved hjelp av navigasjonsruten.

Dialogboksen Lagre som i Windows Vista og Windows 7

 1. Hvis du vil velge en mappe, eller Skriv inn banen til en mappe, kan du bruke adresselinjen.

 2. Hvis du vil se steder du bruker ofte, kan du bruke navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil se flere filtyper, klikker du pilen.

Du kan også bruke dialogboksen Lagre som til å gi nytt navn til en fil eller endre plasseringen av hvor du lagrer filen ved å klikke en annen mappe.

Du kanskje vil lagre filen i et annet format, slik at du eller en annen, kan åpne filen i et annet program eller en eldre versjon. Du kan for eksempel lagre Word 2016 dokumentet som en rik tekst-fil (RTF) eller Excel arbeidsboken som en fil med kommadelte verdier (CSV).

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Velg en filplassering, for eksempel OneDrive eller denne PC til å lagre filen.

 4. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 5. Klikk filformatet du vil lagre filen i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel rikt tekstformat (.rtf), webside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

  Klikk rullegardinlisten over filtype ned for å velge et annet filformat for dokumentet

  Merknad: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer filer i PDF (*.PDF) eller XPS (XPS) formater, kan du se Lagre som PDF eller Lagre som XPS.

 6. Klikk Lagre.

Hvis du bruker Office 2010, kan du lagre filer i en tidligere versjon av Office ved å velge versjonen i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som. Du kan for eksempel lagre Word 2010-dokument (.docx) som en 97-2003-dokument (DOC).

Kommentarer: 

 • Office 2010 fortsetter bruken av XML-baserte filformatene, for eksempel DOCX, xlsx og PPTX, innført i 2007 Office-utgivelse. Filer som er opprettet i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 og Microsoft PowerPoint 2010 kan derfor åpnes i 2007 Office-utgivelse programmer uten spesielle tillegg eller tap av funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Open XML-formater og filtyper.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet mellom filer fra forskjellige versjoner, kan du se bruke kompatibilitetskontrollen.

For informasjon om hvordan du lagrer Microsoft Access 2010. ACCDB-filer til den eldste. MDB-formatet kan du se Lagre en Access 2010-database i et tidligere filformat.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. Klikk Lagre.

Når du bruker dialogboksen Lagre som, kan du også lagre filen til en ny plassering ved hjelp av navigasjonsruten.

Dialogboksen Lagre som i Windows Vista og Windows 7

 1. Hvis du vil velge en mappe, eller Skriv inn banen til en mappe, kan du bruke adresselinjen.

 2. Hvis du vil se steder du bruker ofte, kan du bruke navigasjonsruten.

 3. Hvis du vil se flere filtyper, klikker du pilen.

Du kan også bruke dialogboksen Lagre som til å gi nytt navn til en fil eller endre plasseringen av hvor du lagrer filen ved å klikke en annen mappe.

Du kanskje vil lagre filen i et annet format, slik at du eller en annen, kan åpne filen i et annet program eller en eldre versjon. Du kan for eksempel lagre Word 2016 dokumentet som en rik tekst-fil (RTF) eller Excel arbeidsboken som en fil med kommadelte verdier (CSV).

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Velg en filplassering, for eksempel OneDrive eller denne PC til å lagre filen.

 4. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 5. Klikk filformatet du vil lagre filen i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel rikt tekstformat (.rtf), webside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

  Klikk rullegardinlisten over filtype ned for å velge et annet filformat for dokumentet

  Merknad: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer filer i PDF (*.PDF) eller XPS (XPS) formater, kan du se Lagre som PDF eller Lagre som XPS.

 6. Klikk Lagre.

Hvis du bruker Office 2010, kan du lagre filer i en tidligere versjon av Office ved å velge versjonen i Filtype-listen i dialogboksen Lagre som. Du kan for eksempel lagre Word 2010-dokument (.docx) som en 97-2003-dokument (DOC).

Kommentarer: 

 • Office 2010 fortsetter bruken av XML-baserte filformatene, for eksempel DOCX, xlsx og PPTX, innført i 2007 Office-utgivelse. Filer som er opprettet i Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 og Microsoft PowerPoint 2010 kan derfor åpnes i 2007 Office-utgivelse programmer uten spesielle tillegg eller tap av funksjonalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Open XML-formater og filtyper.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet mellom filer fra forskjellige versjoner, kan du se bruke kompatibilitetskontrollen.

For informasjon om hvordan du lagrer Microsoft Access 2010. ACCDB-filer til den eldste. MDB-formatet kan du se Lagre en Access 2010-database i et tidligere filformat.

Microsoft Office-programmene lagre en fil i en standard arbeidsmappesom standard. Hvis du vil lagre kopien på et annet sted, klikker du en annen mappe i mappelisten. Se Lagre som en kopi eller på et annet sted å lære mer.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk Lagre, eller trykk CTRL + S.

  Viktig: Hvis du ikke ser Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du Lagrefil-menyen.

 2. Hvis du lagrer filen for første gang, blir du bedt om å gi den et navn.

Du kan også bruke kommandoen Lagre som til å gi nytt navn til en fil eller endre plasseringen av hvor du lagrer filen.

Dialogboksen Lagre som i Windows 7 og Windows Vista

Du kan også lagre filen til en ny plassering ved hjelp av navigasjonsruten. dialogboksen Lagre som i Windows Vista

1 Hvis du vil velge en mappe, eller angi banen til mappen, kan du bruke adresselinjen.

2. Du kan raskt se steder du bruker mye, kan du bruke navigasjonsruten.

3 Hvis du vil se flere filtyper, klikker du pilen.

Dialogboksen Lagre som i Microsoft Windows XP

Du kan også lagre filen til en ny plassering ved hjelp av Lagre i-listen eller steder som er lagret i Mine steder-linjen. Dialogboksen Lagre som

1 Hvis du vil velge en mappe, kan du bruke tillegget Lagre i-listen.

2. Du kan raskt se steder du bruker mye, kan du bruke Mine steder-linjen.

3 Hvis du vil se flere filtyper, klikker du pilen.

Hvis du vil lagre en kopi av filen, gjør du følgende:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk Lagre som, eller trykk CTRL + S.

  Viktig: Hvis du ikke ser Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du Lagre somfil-menyen.

 2. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 3. Klikk Lagre.

Hvis du vil lagre kopien i en annen mappe, følger du trinnene ovenfor, men klikker en annen stasjon i Lagre i-listen eller en annen mappe i mappelisten. Hvis du vil lagre filen i en ny mappe, klikker du Opprett ny mappe Knappesymbol .

Hvis du bruker 2007 Office-utgivelse, kan du dele filene dine med andre som bruker en tidligere versjon av Microsoft Office ved å lagre filen i 97-2003-filformatet. Du kan for eksempel lagre Microsoft Office Word 2007-dokument (.docx) som 97-2003-dokument (DOC).

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Lagre som.

  Viktig: Hvis du ikke ser Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du Lagre somfil-menyen.

  Hurtigtasten for å åpne dialogboksen Lagre som, trykker du ALT, F, A.

 2. Skriv inn et nytt navn på filen i Filnavn-boksen.

 3. Klikk filformatet du vil lagre filen i, i Filtype-listen. Klikk for eksempel rikt tekstformat (.rtf), webside (HTM eller HTML) eller kommadelt (CSV).

 4. Klikk Lagre.

Hvis du vil lære mer om lagring av filer som en PDF-fil, kan du se Lagre som PDF; Hvis du vil lære mer om lagring av filer som XPS, kan du se Lagre en fil i XPS-format.

Automatisk gjenoppretting erstatter ikke regelmessig lagring av filer. Hvis du velger ikke å lagre den gjenopprettede filen når du har åpnet, slettes filen, og de ulagrede endringene går tapt. Hvis du lagrer den gjenopprettede filen, erstatter den opprinnelige filen (med mindre du angir et nytt filnavn). Jo mer ofte filer skal lagres, jo mer informasjon gjenopprettes hvis det oppstår et strømbrudd eller andre problemer mens en fil er åpen.

Se fremgangsmåten tilsvarer Office 2007-produktet du bruker.

Word 2007

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Word.

 2. Klikk Lagre.

 3. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert.

 4. Skriv inn eller velg et tall til å bestemme hvor ofte du vil lagre filer i minutter-boksen.

Excel 2007

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Lagre.

 3. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert.

 4. Skriv inn eller velg et tall til å bestemme hvor ofte du vil lagre filer i minutter-boksen.

InfoPath 2007

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Velg den Når du fyller ut skjemaer, kan du lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert merket.

 3. Skriv inn eller velg et tall til å bestemme hvor ofte du vil lagre filer i minutter-boksen.

PowerPoint 2007

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for PowerPoint.

 2. Klikk Lagre.

 3. Merk av for Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hvert.

 4. Skriv inn eller velg et tall til å bestemme hvor ofte du vil lagre filer i minutter-boksen.

Project 2007

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Velg den Lagre alle merket.

 3. Skriv inn eller velg et tall til å bestemme hvor ofte du vil lagre filer i minutter-boksen.

Publisher 2007

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Velg den informasjon lagre om automatisk gjenoppretting hvert merket.

 3. Skriv inn eller velg et tall til å bestemme hvor ofte du vil lagre filer i minutter-boksen.

Visio 2007

 1. Klikk på AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter på Lagre/åpne-fanen.

 2. Velg den informasjon lagre om automatisk gjenoppretting hvert merket.

 3. Skriv inn eller velg et tall til å bestemme hvor ofte du vil lagre filer i minutter-boksen.

Vi lytter

Denne artikkelen ble oppdatert av Ben på 16 juni 2017 som et resultat av kommentarene dine. Hvis du finner det nyttig, og spesielt hvis du ikke, Bruk tilbakemelding kontrollene nedenfor til å fortelle oss hvordan vi kan gjøre det bedre.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×