Lagre datoen og klokkeslettet en post blir endret

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan spore når postene i en tabell sist ble endret ved å bruke et skjema med en makro. Når skjemaet brukes til å endre en post, lagrer makroen datoen og klokkeslettet i tabellen. Bare den nyligste endringsdatoen og -klokkeslettet lagres.

Tips!: Hvis du vil spore når poster ble opprettet, men du ikke er interessert i når de ble endret, kan du opprette et felt i tabellen som skal spores, og bruke feltets egenskap Standardverdi til å tidsstemple hver post når den opprettes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se under Se også.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Trinn 1: Legge til Tidsstempelfelt i en tabell

Trinn 2: Opprette en makro som registrerer dato og klokkeslett

Trinn 3: Legge til feltene og makroen i et dataregistreringsskjema

Oversikt

Hvis du vil registrere datoen og klokkeslettet postene i en tabell endres, må du gjøre følgende:

Trinn 1: Legge til felt i en tabell    Du trenger et sted å lagre datoen og klokkeslettet før du registrerer dem. Det første trinnet er å opprette felt i tabellen som har postene du vil spore. Du kan registrere datoen og klokkeslettet ved å opprette et felt for datoen og et felt for klokkeslettet. Hvis du bare vil registrere det ene eller det andre, oppretter du bare det aktuelle feltet.

Trinn 2: Opprette en makro som registrerer dato og klokkeslett    Makroen har en eller to handlinger avhengig av om du vil registrere datoen, klokkeslettet eller begge deler. Når du skriver makroen, kan du angi bare feltene som skal lagre datoen og klokkeslettet, ikke tabellen som inneholder disse feltene. På denne måten kan du enkelt bruke makroen på nytt med andre tabeller og skjemaer.

Trinn 3: Legge til makroen i et dataregistreringsskjema    Du kan legge til makroen i skjemaegenskapen Før oppdatering i skjemaet du bruker til å redigere poster i tabellen. Hvis du bruker andre skjemaer til å redigere poster i tabellen, kan du legge til makroen i hver av dem også. På denne måten kan du registrere datoen og klokkeslettet uansett hvilket skjema du bruker til å registrere posten.

Til toppen av siden

Før du begynner

Før du begynner, bør du vurdere følgende:

 • Brukere må aktivere makroene i databasen. Hvis en bruker åpner databasen og ikke aktiverer makroene, vil makroen ikke tidsstemple postene. Hvis du lagrer databasen i en klarert plassering, aktiveres makroene automatisk.

 • Hvis en bruker redigerer poster, men ikke bruker et dataregistreringsskjema som inneholder makroen som tidsstempler postene, tidsstemples ikke postene som brukeren redigerer.

 • Ettersom datoen og klokkeslettet er lagret i tabellfelt, erstattes verdiene i disse feltene hver gang en post endres. Med andre ord kan du bare lagre datoen og klokkeslettet til de nyligste endringene.

 • Hvis du bare vil registrere datoen og klokkeslettet da en post er opprettet, legge til et felt i tabellen og angi dette feltet Standardverdi -egenskapen til Now eller Date().

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se under Se også.

 • Hvis databasefilen har et gammelt filformat og bruker sikkerhet på brukernivå, må du ha tillatelse til å endre utformingen av tabellen og skjemaene som brukes til å redigere postene.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til tidsstempelfelt i en tabell

Opprett felt for å lagre informasjonen.

 1. Åpne tabellen i utformingsvisning.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:

  • Opprette et felt for å lagre datoen.    Skriv inn Endringsdato i en ny rad i kolonnen Feltnavn i utformingsvinduet, og velg deretter Dato/klokkeslett i kolonnen Datatype.

  • Opprette et felt for å lagre klokkeslettet.    Skriv inn Klokkeslett endret i en ny rad i kolonnen Feltnavn i utformingsvinduet, og velg deretter Dato/klokkeslett i kolonnen Datatype.

 3. Trykk CTRL+S for å lagre endringene.

Til toppen av siden

Trinn 2: Opprette en makro som registrerer dato og klokkeslett

Når du har opprettet feltene, oppretter du en makro for å tidsstemple feltene. Referer bare til feltnavnene, ikke tabellnavnene, hvis du vil kunne bruke makroen med andre tabeller.

Obs!: Hvis du bare vil registrere datoen eller klokkeslettet, kan du utelate makrohandlingen som du ikke trenger.

 1. Klikk Makro i Annet-gruppen i kategorien Opprett. Hvis denne kommandoen er utilgjengelig, klikker du pilen under en av knappene Modul eller Klassemodul, og deretter klikker du Makro.

 2. Klikk Vis alle handlinger i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Velg AngiVerdi i den første tomme raden i handling-kolonnen.

 4. Nederst i utformingsvinduet under Handlingsargumenter, i element-boksen skriver du inn [Endringsdato].

 5. Skriv dato()i uttrykk-boksen.

 6. Velg AngiVerdi i den første tomme raden i handling-kolonnen.

 7. Skriv inn Klokkeslett endretnederst i utformingsvinduet under Handlingsargumenter, i boksen element.

 8. Skriv klokkeslett()i uttrykk-boksen.

 9. Trykk CTRL + S, og skriv deretter i dialogboksen Lagre somSist endret.

Til toppen av siden

Trinn 3: Legge til makroen i et dataregistreringsskjema

Når du har opprettet makroen, kan du legge den til hvert dataregistreringsskjema som brukerne skal bruke til å angi data i den aktuelle tabellen.

 1. Åpne dataregistreringsskjemaet i utformingsvisning.

 2. Klikk Legg til eksisterende felt i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

 3. Dra feltene Endringsdato og Klokkeslett endret til skjemaet i Tilgjengelige felt i denne visningen under Feltliste. Juster størrelsen og plasseringen av feltene i skjemaet etter behov.

 4. Hvis egenskapssiden ikke allerede vises, trykker du F4 for å vise den.

 5. Sørg for at Type utvalg er angitt til Skjema på egenskapsarket.

  Tips!: Klikk ønsket utvalgstype i rullegardinlisten for å endre Type utvalg.

 6. Klikk kategorien Hendelse på egenskapssiden.

 7. Klikk pilen i Før oppdatering-boksen i kategorien Hendelse, og klikk deretter Sist endret.

 8. Hvis du bruker flere skjemaer til å redigere poster, gjentar du denne fremgangsmåten for slike skjemaer.

 9. Hvis du vil verifisere at makroen fungerer som den skal, åpner du skjemaet i skjemavisning, redigerer en post og trykker deretter SKIFT+F9. Datoen og klokkeslettet da du redigerte posten, skal vises.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×