Lage skjemaer som brukere fyller ut eller skriver ut i Word

Du kan lage et skjema i Microsoft Word ved å begynne med en mal og legge til innholdskontroller, inkludert avmerkingsbokser, tekstbokser, datovelgere og rullegardinlister. Andre personer kan bruke Word til å fylle ut skjemaet på datamaskinene sine. I et avansert scenario kan alle innholdskontroller som du legger til i et skjema, også kobles til data.

Du kan også lage et skjema ved å begynne med en mal. Du finner mange eksempelmaler på nettstedet Office.com.

Merknad: Du kan skrive ut et skjema som du lagde ved å bruke innholdskontroller, men boksene rundt innholdskontrollene skrives ikke ut.

I denne artikkelen

Trinn 1: Vise Utvikler-fanen

Trinn 2: Åpne en mal eller et dokument som skjemaet skal baseres på

Trinn 3: Legge til innhold i skjemaet

Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller

Trinn 5: Legge til instruksjonstekst i skjemaet

Trinn 6: Legge til beskyttelse for et skjema

Trinn 1: Vise kategorien Utvikler

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Tilpass bånd.

 4. Under Tilpass båndet, klikker du Hovedfaner.

 5. Merk av for Utvikler i listen, og velg deretter OK.

  Avmerkingsboksen Utvikler

Trinn 2: Åpne en mal eller et dokument som skjemaet skal baseres på

Hvis du vil spare tid, kan du begynne med en skjemamal. Eller du kan starte med et tomt dokument og lagre det som et dokument eller en mal for å bruke det på nytt senere.

Begynne med en skjemamal

 1. Klikk Fil-fanen.

 2. Klikk Ny.

 3. Søk etter skjemaer i søkeboksen Maler.

 4. Klikk skjemaet som samsvarer med typen du vil opprette.

 5. Klikk Last ned hvis du bruker Word 2010 eller Opprett hvis du bruker Word 2013 eller 2016.

 6. Klikk Fil-fanen på nytt, klikk Lagre som og velg hvor du vil lagre skjemaet.

 7. Skriv inn et navn for den nye malen eller det nye dokumentet i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Begynne med et tomt dokument

Hvis du vil lage din egen mal, starter du med et nytt dokument og lagrer det nye dokumentet som en mal

 1. I skjemadokumentet du har opprettet, klikker du Fil-fanen.

 2. Klikk Lagre som.

 3. Under Filtype velger du Word-mal fra menyen.

 4. Skriv inn et filnavn for den nye malen i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Trinn 3: Legge til innhold i skjemaet

Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen, og sett deretter inn kontrollene du vil ha.

Båndet i Office 2010

Sette inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Brukere kan formatere tekst med fet eller kursiv i en innholdskontroll for rik tekst, og de kan skrive inn flere avsnitt. Hvis du vil begrense hva brukere kan legge til, setter du inn innholdskontrollen for vanlig tekst.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Utvikler-fanen i Kontroller-gruppen klikker du Innholdskontroll for rik tekst Bilde av båndet eller Innholdskontroll for ren tekst Bilde av båndet .

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en bildekontroll

Merknad: 11. juli 2016: Hvis du prøver å bruke innholdskontrollen for bilde som en mal i Office 2016 uten at det fungerer, kan du prøve å oppdatere til Office 2016 build 16.0.6965.2063. Hvis du ønsker å få oppdateringen umiddelbart, åpner du hvilken som helst app i Office 2016 og klikker Fil > Konto > Alternativer for oppdatering > Oppdater nå. Hvis du vil se mer informasjon, kan du gå til produktmerknader-siden og klikke Gjeldendeunder Kanal.

En bildekontroll brukes ofte for maler, men du kan også legge til en bildekontroll i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Bildeinnholdskontroll i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

  Innholdskontroll for bilde

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en kontroll for byggeblokker

Du kan bruke kontroller for byggeblokker når du vil at brukere skal velge en bestemt tekstblokk. Kontroller for byggeblokker er for eksempel praktiske hvis du lager en kontraktmal og må legge til ulike versjoner av en standardtekst avhengig av bestemte krav i kontrakten. Du kan opprette innholdskontroller for rik tekst for hver versjon av standardteksten, og deretter kan du bruke en kontroll for byggeblokker som beholder for innholdskontrollene for rik tekst.

Du kan også bruke en kontroll for byggeblokker i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Utvikler-fanen, i Kontroller-gruppen, klikker du Innholdskontroll for byggeblokk (i Word 2016 er dette merket som Innholdskontroll for byggeblokkgalleri).

  Innholdskontroll for byggeblokk

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en kombinasjonsboks eller rullegardinliste

I en kombinasjonsboks kan brukere velge fra en liste over valg du gir, eller de kan skrive inn egen informasjon. I en rullegardinliste kan brukerne bare velge fra listen over valg.

 1. Klikk Innholdskontroll for kombinasjonsboks Knapp eller Innholdskontroll for rullegardinliste Bilde av båndet i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

 2. Velg innholdskontrollen, og klikk deretter Egenskaper i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

  Båndet i Office 2010

 3. Klikk Legg til under Egenskaper for rullegardinliste for å opprette en liste over valg.

 4. Skriv inn et valg i Visningsnavn-boksen, for eksempel Ja, Nei eller Kanskje.

  Gjenta dette trinnet til alle valgene er i rullegardinlisten.

 5. Fyll inn eventuelle andre ønskede egenskaper.

  Merknad:  Hvis du merker av for Innholdet kan ikke redigeres, kan ikke brukerne klikke et valg.

Sette inn en datovelger

 1. Klikk der du vil sette inn datovelgerkontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for datovelger i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for datovelger

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en avmerkingsboks

 1. Klikk der du vil sette inn avmerkingsbokskontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for avmerkingsboks i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for avmerkingsboks

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Bruke de eldre skjemakontrollene

 1. Klikk der du vil sette inn en eldre skjemakontroll.

 2. Klikk rullgardinlisten Eldre skjemaer i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen.

 3. Velg Eldre skjema-kontrollen eller Active X-kontrollen som du vil ta med.

Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller

Hver innholdskontroll har egenskaper du kan angi eller endre. Datovelger-kontrollen har for eksempel alternativer for formatet du vil vise datoen i.

 1. Klikk innholdskontrollen du vil endre.

 2. Klikk Egenskaper i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler, og endre deretter de ønskede egenskapene.

Trinn 5: Legge til instruksjonstekst i skjemaet

Instruksjonstekst kan forbedre anvendeligheten til skjemaet du lager og distribuerer. Du kan endre den standard instruksjonsteksten i innholdskontroller.

Gjør følgende hvis du vil tilpasse den standard instruksjonsteksten til brukerne av skjemaet:

 1. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Båndet i Office 2010

 2. Klikk innholdskontrollen der du vil endre instruksjonsteksten i plassholderen.

 3. Rediger plassholderteksten, og formater den etter eget ønske.

 4. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler hvis du vil slå av utformingsfunksjonen og lagre instruksjonsteksten.

Merknad: Ikke merk av for Innholdet kan ikke redigeres hvis du vil at skjemabrukerne skal kunne erstatte instruksjonsteksten med sin egen tekst.

Trinn 6: Legge til beskyttelse for et skjema

Å beskytte et skjema betyr at det ikke kan endres – personer kan fylle ut et beskyttet skjema, men de kan ikke endre kontrollene eller kontrollere egenskaper. Legg til beskyttelse i skjemaet ved å gjøre alt skjemainnhold til en gruppe.

Tips!: Hvis du vil, kan du teste skjemaet før det distribueres. Åpne skjemaet, fyll det ut slik brukeren ville ha gjort det, og lagre deretter en kopi hvor du vil.

 1. Åpne skjemaet du vil legge til beskyttelse i.

 2. Klikk Merk i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Merk alt.

  Båndet i Office 14

  Hurtigtast: Klikk i dokumentet, og trykk CTRL + A.

 3. Gå til Utvikler-fanen, finn Kontroller-gruppen, og klikk Grupper. Klikk Grupper på nytt hvis du blir bedt om det.

Se også

Opprette skjemaer som brukere fyller ut eller skriver ut i Word 2007

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×