Lage skjemaer som brukere fyller ut eller skriver ut i Word

Du kan lage et skjema i Microsoft Word ved å begynne med en mal og legge til innholdskontroller, inkludert avmerkingsbokser, tekstbokser, datovelgere og rullegardinlister. Andre personer kan bruke Word til å fylle ut skjemaet på datamaskinene sine. I et avansert scenario kan alle innholdskontroller som du legger til i et skjema, også kobles til data.

Du kan også lage et skjema ved å begynne med en mal. Du finner mange skjemamaler på webområdet Office.com.

Merknad   Du kan skrive ut et skjema som du lagde ved å bruke innholdskontroller, men boksene rundt innholdskontrollene skrives ikke ut.

I denne artikkelen

Trinn 1: Vise kategorien Utvikler

Trinn 2: Åpne en mal eller et dokument som skjemaet skal baseres på

Begynne med en skjemamal

Begynne med en tom mal

Trinn 3: Legge til innhold i skjemaet

Sette inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Sette inn en bildekontroll

Sette inn en kontroll for byggeblokker

Sette inn en kombinasjonsboks eller rullegardinliste

Sette inn en datovelger

Sette inn en avmerkingsboks

Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller

Trinn 5: Legge til instruksjonstekst i skjemaet

Trinn 6: Legge til beskyttelse for et skjema

Trinn 1: Vise kategorien Utvikler

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Tilpass båndet.

 4. Klikk Hovedkategorier under Tilpass båndet.

 5. Merk av for Utvikler i listen, og klikk deretter OK.

  Avmerkingsboksen Utvikler

Til toppen av siden

Trinn 2: Åpne en mal eller et dokument som skjemaet skal baseres på

For å spare tid kan du begynne med en skjemamal. Du kan også begynne med en tom mal og lage ditt eget skjema fra begynnelsen.

Begynne med en skjemamal

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk Skjemaer under Office.com -maler.

 4. Klikk mappen som samsvarer med skjematypen du vil lage.

 5. Klikk skjemamalen du vil bruke, og klikk deretter Last ned.

 6. Klikk kategorien Fil på nytt, og klikk deretter Lagre som.

 7. Skriv inn et navn på den nye malen eller det nye dokumentet i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Begynne med en tom mal

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk Mine maler under Tilgjengelige maler.

 4. Klikk Mal under Opprett ny(tt), og klikk deretter OK.

 5. Klikk kategorien Fil på nytt, og klikk deretter Lagre som.

 6. Skriv inn et filnavn for den nye malen i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Trinn 3: Legge til innhold i skjemaet

Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler, og sett deretter inn kontrollene du vil bruke.

Båndet i O14

Sette inn en tekstkontroll der brukere kan skrive inn tekst

Brukere kan formatere tekst med fet eller kursiv i en innholdskontroll for rik tekst, og de kan skrive inn flere avsnitt. Hvis du vil begrense hva brukere kan legge til, setter du inn innholdskontrollen for vanlig tekst.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for rik tekst Bilde av båndet eller Innholdskontroll for vanlig tekst Bilde av båndet i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en bildekontroll

En bildekontroll brukes ofte for maler, men du kan også legge til en bildekontroll i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Bildekontroll i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for bilde

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en kontroll for byggeblokker

Du kan bruke kontroller for byggeblokker når du vil at brukere skal velge en bestemt tekstblokk. Kontroller for byggeblokker er for eksempel praktiske hvis du lager en kontraktmal og må legge til ulike versjoner av en standardtekst avhengig av bestemte krav i kontrakten. Du kan opprette innholdskontroller for rik tekst for hver versjon av standardteksten, og deretter kan du bruke en kontroll for byggeblokker som beholder for innholdskontrollene for rik tekst.

Du kan også bruke en kontroll for byggeblokker i et skjema.

 1. Klikk der du vil sette inn kontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for byggeblokkgalleri i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for byggeblokk

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en kombinasjonsboks eller rullegardinliste

I en kombinasjonsboks kan brukere velge fra en liste over valg du gir, eller de kan skrive inn egen informasjon. I en rullegardinliste kan brukerne bare velge fra listen over valg.

 1. Klikk Innholdskontroll for kombinasjonsboks Knapp eller Innholdskontroll for rullegardinliste Bilde av båndet i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

 2. Velg innholdskontrollen, og klikk deretter Egenskaper i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Båndet i O14

 3. Klikk Legg til under Egenskaper for Kombinasjonsboks eller Egenskaper for Rullegardinliste for å opprette en liste over valg.

 4. Skriv inn et valg i Visningsnavn-boksen, for eksempel Ja, Nei eller Kanskje.

  Gjenta dette trinnet til alle valgene er i rullegardinlisten.

 5. Fyll inn eventuelle andre ønskede egenskaper.

  Merknad    Hvis du merker av for Innholdet kan ikke redigeres, kan ikke brukerne klikke et valg.

Sette inn en datovelger

 1. Klikk der du vil sette inn datovelgerkontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for datovelger i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for datovelger

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Sette inn en avmerkingsboks

 1. Klikk der du vil sette inn avmerkingsbokskontrollen.

 2. Klikk Innholdskontroll for avmerkingsboks i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Innholdskontroll for avmerkingsboks

Hvis du vil angi bestemte egenskaper for kontrollen, kan du se Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller.

Til toppen av siden

Trinn 4: Angi eller endre egenskaper for innholdskontroller

Hver innholdskontroll har egenskaper du kan angi eller endre. Datovelger-kontrollen har for eksempel alternativer for formatet du vil vise datoen i.

 1. Klikk innholdskontrollen du vil endre.

 2. Klikk Egenskaper i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler, og endre deretter de ønskede egenskapene.

Til toppen av siden

Trinn 5: Legge til instruksjonstekst i skjemaet

Instruksjonstekst kan forbedre anvendeligheten til skjemaet du lager og distribuerer. Du kan endre den standard instruksjonsteksten i innholdskontroller.

Gjør følgende hvis du vil tilpasse den standard instruksjonsteksten til brukerne av skjemaet:

 1. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Båndet i O14

 2. Klikk innholdskontrollen der du vil endre instruksjonsteksten i plassholderen.

 3. Rediger plassholderteksten, og formater den etter eget ønske.

 4. Klikk Utformingsmodus i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler hvis du vil slå av utformingsfunksjonen og lagre instruksjonsteksten.

Merknad   Ikke merk av for Innholdet kan ikke redigeres hvis du vil at skjemabrukerne skal kunne erstatte instruksjonsteksten med sin egen tekst.

Til toppen av siden

Trinn 6: Legge til beskyttelse for et skjema

Tips!    Hvis du vil, kan du teste skjemaet før det distribueres. Åpne skjemaet, fyll det ut slik brukeren ville ha gjort det, og lagre deretter en kopi hvor du vil.

 1. Åpne skjemaet du vil beskytte.

 2. Klikk Velg i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Merk alle, eller trykk CTRL+A.

  Båndet i Office 14

 3. Klikk Grupper og deretter Grupper i Kontroller-gruppen i kategorien Utvikler.

  Båndet i O14

Til toppen av siden

Gjelder for: Word 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk