Lage en sjekkliste i Word

Word for Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette to typer sjekklister i Word:

 • Lister med avmerkingsbokser eller avmerkinger i stedet for punkttegn eller tall. Bruk avmerkingsbokser hvis du for eksempel har tenkt å skrive ut listen og krysse av for hvert element du har fullført.

 • Du kan krysse av i Word lister. Dette omfatter å legge til en innholdskontroll fra kategorien Utvikler, men du trenger ikke å være en utvikler du gjør det.

Denne eksempelsjekklisten har to bruksområder – den kan skrives ut eller brukes på Internett.

Du kan opprette en sjekkliste som du kan skrive ut eller bruke på Internett ved hjelp av knappen Innholdskontroll for avmerkingsboks på Utvikler-fanen i Word.

Erstatt punkter eller tall med merker eller avmerkingsbokser

 1. Merk hele listen. Det vil ikke se ut som at punkttegnene eller tallene er merket.

 2. Velg Hjem, og velg deretter Punkt-listen.

  Punkt-knappen i Avsnitt-gruppen

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ser merket eller avmerkingsboksen du vil bruke i Punkttegnbiblioteket, velger du den.

  • Hvis du ikke ser merket eller avmerkingsboksen du vil ha, kan du gå til neste trinn.

 4. Velg Definer nytt punkttegn, og dialogboksen Definer nytt punkttegn åpnes.

 5. Velg Symbol, og velg deretter et symbol fra tabellen med symboler.

  Tips!: Hvis du vil ha flere alternativer, kan du velge en symbolskrift i Skrift-boksen, for eksempel Wingdings.

 6. Bla gjennom listen over symboler, og velg deretter symbolet du vil bruke, for eksempel en åpen boks ( Åpen boks ) eller en tredimensjonal boks ( 3D-boks ).

 7. Velg OK, og velg deretter OK på nytt i dialogboksen Definer nytt punkttegn.

Symbolet du valgte, legges til i Punkttegnbibliotek slik at det er lett tilgjengelig hvis du ønsker å bruke det på nytt.

Opprette en sjekkliste i Word som du kan krysse av i

Det er fire trinn som er involvert i å opprette en liste med avmerkingsbokser som du kan krysse av i Word. Denne typen liste krever en Innholdskontroll for avmerkingsboks, blir funnet i kategorien utvikler.

 1. Gå til Fil-fanen, og velg Alternativer > Tilpass båndet.

 2. Velg Hovedkategorier i Tilpass båndet-listen.

 3. Merk av for Utvikler i Hovedfaner-listen, og velg deretter OK.

  Avmerkingsboksen Utvikler

 1. I kategorien utvikler i kontroller-gruppen. Velg Avmerkingsboksen innholdskontroll for å sette inn en avmerkingsboks ( Åpen boks ) foran et element i en eksisterende liste, eller for å opprette en ny liste.

 2. Trykk på PIL HØYRE to ganger, skriv inn det første elementet i listen, og trykk deretter på ENTER.

 3. Velg kontrollen for avmerkingsboksen som du nettopp opprettet, og trykk på CTRL+C for å lage en kopi av kontrollen.

 4. Trykk på CTRL+V på den nye linjen for å lime inn elementet, og gi deretter elementet et nytt navn.

 5. Gjenta trinn 6 og 7 ved behov til listen er fullført.

 6. Hvis du vil plassere en X i avmerkingsboksen, klikker du i boksen.

Mer om Innholdskontroll for avmerkingsboks

Du kan bruke noe annet enn standard avmerkingsboks og X.

 1. Velg en Innholdskontroll for avmerkingsboks, gå til Kontroller-gruppen og velg Egenskaper.

 2. Velg Endre ved siden av avmerket symbol og/eller ikke avmerket symbol under Egenskaper for avmerkingsboks, i dialogboksen Egenskaper for Innholdskontroll.

 3. I dialogboksen Symbol velger du et nytt symbol, og deretter velger du OK for å lagre valget.

Hvis noen elementer i listen opptar mer enn én linje, kan du bruke hengende innrykk til å justere dem.

 1. Merk listen.

  Obs!: Det vil ikke se ut som at punkttegn eller tall er merket.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren Avsnitt i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Dialogboksvelgeren

 3. Skriv inn 0,25 i Venstre-boksen under Innrykk.

 4. Velg Hengende under Spesielt.

 5. Klikk OK når du er ferdig.

Når du er fornøyd med-listen, grupperer du den for å låse kontroller og elementene i listen i stedet. På denne måten personer kan krysse av elementene i listen uten å endre elementene seg selv.

 1. Merk listen (kontrollene for avmerkingsboksene og de oppførte elementene).

 2. Utvikler-fanen i Kontroller-gruppen velger du Gruppe > Gruppe.

  Obs!: Hvis du må endre noe senere, merker du listen på nytt og velger Grupper > Del opp gruppe.

Se også

Endre avmerkingsbokser
Opprette utfyllbart skjema
Hurtigtaster for Microsoft Word 2016 for Windows

Opprette en kontrolliste som skal skrives ut

Hvis du trenger en sjekkliste som du kan skrive ut, kan du lage en liste der hvert element har en avmerkingsboks som du kan krysse av på papir. Du kan også lage en liste over avmerkingsboksene, og ved å åpne dokumentet i Word kan du merke av for elementer elektronisk.

Obs!: Hvis du ikke kan merke av for et element elektronisk, kan det være at det bare er formatert for utskrift eller at dokumentet er låst.

Måten du oppretter listen på avhenger av om dokumentet allerede inneholder punktlister med ulike typer punkter.

Opprett en punktmerket liste med egendefinerte punkter

 1. Skriv inn listen med elementer.

 2. Merk listen.

 3. Klikk pilen ved siden av Punkter i Avsnitt-gruppen på fanen Hjem.

  Båndet i Word

 4. Klikk Definer nytt punkttegn.

 5. Klikk Symbol.

 6. I Skrift-boksen klikker du en symbolskrift som er installert på datamaskinen, for eksempel Wingdings.

 7. Bla gjennom listen over tilgjengelige symboler, og dobbeltklikk deretter bokssymbolet du vil bruke, for eksempel en åpen boks ( Åpen boks ) eller en tredimensjonal boks ( 3D-boks ).

Opprette en tabell for å hindre at eksisterende punkter endres

 1. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Word

 2. Klikk på Sett inn tabell.

 3. I Antall kolonner-boksen skriver du inn 2.

 4. I Antall rader-boksen skriver du inn hvor mange rader du vil bruke. Du trenger én rad for hvert element i listen.

 5. Klikk OK.

 1. Klikk på cellen øverst til venstre.

 2. Klikk Symbol i Symboler-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter Flere symboler.

  Båndet i Word

 3. Klikk på Symboler-fanen.

 4. I Skrift-boksen klikker du en symbolskrift som er installert på datamaskinen, for eksempel Wingdings.

 5. Bla gjennom listen over tilgjengelige symboler, og dobbeltklikk deretter på bokssymbolet du vil bruke, for eksempel en åpen boks ( Åpen boks ) eller en tredimensjonal boks ( 3D-boks ).

 6. Klikk Lukk.

 7. Klikk i den neste cellen der du vil sette inn en boks, og trykk deretter på CTRL+Y for å sette inn en annen boks.

 8. Etter at du har satt inn en boks for hvert element du vil bruke, klikker du i cellen øverst til høyre og skriver inn teksten for det første elementet. Gjenta dette trinnet for hvert element i listen.

Selv om du bruker tabellen til å sette opp listen, vil du sannsynligvis ønske å justere avstanden slik at kolonnen som inneholder avmerkingsboksene, ikke er for bred, og at teksten er justert inntil avmerkingsboksene. Du vil sannsynligvis ikke ha kantlinjene som Word vanligvis angir med tabellen. Hvis du vil foreta disse justeringene, gjør du følgende:

 1. Høyreklikk på tabellen, pek på Beste tilpassing, og klikk deretter på Beste tilpassing til innhold.

 2. Høyreklikk på tabellen, klikk på Tabellegenskaper og klikk deretter på Tabell-fanen.

 3. Klikk på Alternativer, og i boksene Venstre og Høyre angir du et tall som gir litt plass mellom avmerkingsboksen og teksten, som 0,02 tommer. Klikk deretter på OK.

 4. Tabell-fanen klikker du på Kantlinjer og skyggelegging, og klikker deretter på Kantlinjer-fanen.

 5. Klikk Ingen under Innstilling, og klikk deretter OK.

  Obs!: Når du fjerner kantlinjene, kan det hende at du fremdeles ser grå kantlinjer. Dette er tabellrutenettet, og det vises ikke når dokumentet skrives ut. Hvis du ikke vil se dem i det hele tatt, kan du skjule dem ved å klikke på Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen på Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

  Bilde av båndet

Opprette en kontrolliste som skal krysses av for i Word

Hvis du vil bruke avmerkingsbokser som du kan krysse av i Word, kan du sette inn skjemafeltet for avmerkingsboks i dokumentet. Resultatet blir best hvis du bruker en tabell til å justere avmerkingsboksene i forhold til teksten, så det første du må gjøre er å opprette en tabell. Når du har opprettet tabellen, kan du sette inn avmerkingsboksene i én kolonne og teksten i den andre, og deretter kan du finjustere oppsettet. Hvis du vil krysse av elementene, kan du låse skjemaet.

Resultatene ser ut som illustrasjonen nedenfor.

Eksempel på liste med avmerkingsbokser

 1. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Word

 2. I Antall kolonner-boksen skriver du inn 2.

 3. I Antall rader-boksen skriver du inn hvor mange rader du vil bruke. Du trenger én rad for hvert element i listen.

Ikke tenk på størrelsen på kolonnene eller kantlinjene i tabellen. Det fikser du senere.

Når du skal legge til boksene du vil kunne merke av i, må du bruke Utvikler-fanen.

Vis Utvikler-fanen.

 1. Klikk på knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk Populær.

 3. Merk av for Vis Utvikler-fanen på båndet.

  Obs!: Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

Legge til avmerkingsbokser

 1. Klikk på cellen øverst til venstre i tabellen du satte inn.

 2. Klikk på Eldre verktøy i Kontroller-gruppen på Utvikler-fanen. Knapp

 3. Under Eldre skjemaer klikker du på Avmerkingsboks Knapp .

  Obs!: Hvis avmerkingsboksen har en grå bakgrunn, klikker du på Eldre verktøy i Kontroller-gruppen, og klikker deretter på Skyggelegging i skjemafelt Knapp for å fjerne den grå skyggeleggingen.

 4. Klikk i den neste cellen der du vil sette inn en avmerkingsboks, og trykk deretter på CTRL+Y for å sette inn en annen avmerkingsboks.

 5. Etter du har satt inn en avmerkingsboks for hvert element du vil bruke, klikker du i cellen øverst til høyre og skriver inn teksten for det første elementet. Gjenta dette trinnet for hvert element i listen.

Selv om du bruker tabellen til å sette opp listen, vil du sannsynligvis ønske å justere avstanden slik at kolonnen som inneholder avmerkingsboksene, ikke er for brede, og at teksten er justert inntil avmerkingsboksene. Du vil sannsynligvis ikke ha kantlinjene som Word vanligvis angir med tabellen. Hvis du vil foreta disse justeringene, gjør du følgende:

 1. Høyreklikk på tabellen, pek på Beste tilpassing, og klikk deretter på Beste tilpassing til innhold.

 2. Høyreklikk på tabellen, klikk på Tabellegenskaper og klikk deretter på Tabell-fanen.

 3. Klikk på Alternativer, og i boksene Venstre og Høyre angir du et tall som gir litt plass mellom avmerkingsboksen og teksten, som 0,02 tommer. Klikk deretter på OK.

 4. Tabell-fanen klikker du på Kantlinjer og skyggelegging, og klikker deretter på Kantlinjer-fanen.

 5. Klikk Ingen under Innstilling, og klikk deretter OK.

  Obs!: Når du fjerner kantlinjene, kan det hende at du fremdeles ser grå linjer. Dette er tabellrutenettet, og det vises ikke når dokumentet skrives ut. Hvis du vil skjule tabellrutenettet på skjermen, klikker du på Oppsett-fanen under Tabellverktøy, og klikker på Vis rutenettlinjer i Tabell-gruppen.

Hvis du vil krysse av elementene ved å klikke i avmerkingsboksene, må du låse skjemaet. Når skjemaet er låst, vil du ikke kunne gjøre endringer i teksten eller oppsettet, så pass på at du gjør dette trinnet til slutt.

Obs!: Hvis du vil kontrollere stavemåten i listen, må du kjøre stavekontroll på dokumentet før du låser skjemaet.

Når du vil redigere dokumentet, kan du enkelt låse opp skjemaet. Bare husk å låse det igjen slik at du vil kunne krysse av i avmerkingsboksene.

Låse skjemaet

 1. Kontroller at du ikke er i utformingsmodus ved å klikke på Utformingsmodus i Kontroller-gruppen på Utvikler fanen.

  Knappesymbol

 2. Utvikler-fanen i Beskytt-gruppen klikker du Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering.

 3. Merk av for Tillat bare denne typen redigering i dokumentet under Redigeringsbegrensninger i oppgaveruten Beskytt dokument.

 4. Velg Fylle ut skjemaer i listen over redigeringsbegrensninger.

 5. Klikk Ja, start aktivering av beskyttelse under Start aktivering.

 6. Hvis du vil tilordne et passord til dokumentet slik at bare de korrekturleserne som vet passordet, kan fjerne beskyttelsen, skriver du inn et passord i boksen Skriv inn nytt passord (valgfritt), og deretter bekrefter du passordet.

  Viktig!: Hvis du velger ikke å bruke et passord, kan alle korrekturlesere endre dine redigeringsbegrensninger.

Låse opp skjemaet

 1. Utvikler-fanen i Beskytt-gruppen klikker du Beskytt dokument og deretter Begrens formatering og redigering.

 2. Klikk Stopp beskyttelse i oppgaveruten Beskytt dokument.

Obs!: Hvis du brukte et passord til å legge til beskyttelse i dokumentet, må du skrive inn passordet før du kan oppheve beskyttelsen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×