Lage en innholdsfortegnelse

Hvis du vil opprette en innholdsfortegnelse som er lett å holde oppdatert, må du først bruke overskriftsstiler, for eksempel Overskrift 1 og Overskrift 2, på teksten du vil ta med i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil vite mer om overskriftsstiler, kan du se Legge til en overskrift.

Overskrift 1

Disse overskriftene blir funnet i Word, og brukes til å bygge innholdsfortegnelsen. Hver gang du endrer overskriftstekst, rekkefølge eller nivå, oppdateres innholdsfortegnelsen.

  1. Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen, vanligvis nær begynnelsen av dokumentet.

  2. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse, og velg deretter en Automatisk tabell fra stilgalleriet.

Innholdsfortegnelse-menyen

Hvis du velger Manuell tabell, settes det inn plassholdertekst i Word som ser ut som en innholdsfortegnelse. En Manuell tabell blir ikke automatisk oppdatert.

Du kan tilpasse utseendet til en innholdsfortegnelse. Du kan for eksempel endre skrifttypen, hvor mange overskriftsnivåer den skal ha, og om det skal vises stiplede linjer mellom oppføringene og sidetallene. Hvis du vil vite hvordan, kan du se Formatere en innholdsfortegnelse.

Gjelder for: Word 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk