Lage en enkel formel

Viktig   De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner, kan være litt forskjellige på en Windows-PC som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-PC som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Du kan lage en enkel formel for å legge til, trekke fra, multiplisere eller dividere verdier i regnearket. Enkle formler starter alltid med et likhetstegn (=), etterfulgt av konstant som er numeriske verdier, og beregningsoperator som plusstegn (+), minustegn (-), stjerne (*) eller skråstrek (/).

Når du for eksempel skriver inn formelen =5+2*3, multipliserer Excel de to siste tallene og legger det første tallet til resultatet. Multiplikasjon utføres før addisjon i henhold til standardrekkefølge for matematiske operasjoner.

  1. Klikk i cellen i et regneark der du vil sette inn formelen.

  2. Skriv inn = (likhetstegn) etterfulgt av konstantene og operatorene du vil bruke i beregningen.

    Du kan skrive inn så mange konstanter og operatorer som du trenger i en formel, opptil 8 192 tegn.

    Tips!    I stedet for å skrive inn konstantene i formlene, kan du velge cellene som inneholder verdiene du vil bruke, og skrive inn operatorene mellom cellevalgene.

  3. Trykk ENTER.

Merknad   

  • Hvis du vil legge til verdier raskt, kan du bruke Autosummer i stedet for å skrive inn formelen manuelt (kategorien Hjem, Redigering-gruppen).

  • Du kan også bruke funksjoner (for eksempel SUMMER-funksjonen) til å beregne verdier i regnearket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lage en formel ved hjelp av en funksjon.

  • Hvis du vil ta dette ett skritt videre, kan du bruke cellereferanser og navn i en enkel formel i stedet for de faktiske verdiene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke cellereferanser i formler og Definere og bruke navn i formler.

Eksempler

Arbeidsboken nedenfor inneholder eksempler på enkle formler. Du kan endre de eksisterende formlene eller skrive inn egne formler for å finne ut hvordan de fungerer, og se resultatene av dem.

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke ENTER. Du kan eventuelt justere kolonnebredden slik at alle dataene vises.

Data

2

5

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=A2+A3

Legger sammen verdiene i celle A1 og A2

=A2+A3

'=A2-A3

Trekker verdien i celle A2 fra verdien i celle A1

=A2-A3

'=A2/A3

Dividerer verdien i celle A1 med verdien i celle A2

=A2/A3

'=A2*A3

Multipliserer verdien i celle A1 med verdien i celle A2

=A2*A3

'=A2^A3

Opphøyer verdien i celle A1 med eksponentialverdien angitt i celle A2

=A2^A3

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=5+2

Legger sammen 5 og 2

=5+2

'=5-2

Trekker 2 fra 5

=5-2

'=5/2

Dividerer 5 med 2

=5/2

'=5*2

Multipliserer 5 ganger 2

=5*2

'=5^2

Opphøyer 5 i 2. potens

=5^2

Hvis du vil arbeide grundigere med eksempeldataene i Excel, kan du laste ned den innebygde arbeidsboken til datamaskinen og deretter åpne den i Excel.

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk