Lage en enkel formel

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan lage en enkel formel for å legge til, trekke fra, multiplisere eller dividere verdier i regnearket. Enkle formler starter alltid med et likhetstegn (=), etterfulgt av konstanter som er numeriske verdier, og beregningsoperatorer som plusstegn (+), minustegn (-), stjerne (*) eller skråstrek (/).

Når du for eksempel skriver inn formelen =5+2*3, multipliserer Excel de to siste tallene og legger det første tallet til resultatet. Multiplikasjon utføres før addisjon i henhold til standardrekkefølge for matematiske operasjoner.

  1. Klikk i cellen i et regneark der du vil sette inn formelen.

  2. Skriv inn = (likhetstegn) etterfulgt av konstantene og operatorene du vil bruke i beregningen.

    Du kan skrive inn så mange konstanter og operatorer som du trenger i en formel, opptil 8 192 tegn.

    Tips!: I stedet for å skrive inn konstantene i formlene, kan du velge cellene som inneholder verdiene du vil bruke, og skrive inn operatorene mellom cellevalgene.

  3. Trykk ENTER.

  • Hvis du vil legge til verdier raskt, kan du bruke Autosummer i stedet for å skrive inn formelen manuelt (fanen Hjem, Redigering-gruppen).

  • Du kan også bruke funksjonene (for eksempel SUMMER-funksjonen) til å beregne verdier i regnearket. Hvis du vil ha mer informasjon se Oversikt over formler.

  • Hvis du vil ta dette ett skritt videre, kan du bruke cellereferanser og navn i en enkel formel i stedet for de faktiske verdiene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke cellereferanser i formler og Definere og bruke navn i formler.

Eksempler

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

2

5

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=A2+A3

Legger sammen verdiene i celle A1 og A2

=A2+A3

'=A2-A3

Trekker verdien i celle A2 fra verdien i celle A1

=A2-A3

'=A2/A3

Dividerer verdien i celle A1 med verdien i celle A2

=A2/A3

'=A2*A3

Multipliserer verdien i celle A1 med verdien i celle A2

=A2*A3

'=A2^A3

Opphøyer verdien i celle A1 med eksponentialverdien angitt i celle A2

=A2^A3

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=5+2

Legger sammen 5 og 2

=5+2

'=5-2

Trekker 2 fra 5

=5-2

'=5/2

Dividerer 5 med 2

=5/2

'=5*2

Multipliserer 5 ganger 2

=5*2

'=5^2

Opphøyer 5 i 2. potens

=5^2

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×