Lage en ekstern liste fra en SQL Azure-tabell med Business Connectivity Services og sikker lagring

Lage en ekstern liste fra en SQL Azure-tabell med Business Connectivity Services og sikker lagring

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som SharePoint Online-administrator kan du bruke tjenester i SharePoint Online til å få tilgang til data fra en Microsoft SQL Azure-database. I og med at SQL Azure er en skybasert teknologi for relasjonsdatabaser, betyr det at tilkoblingen fungerer fullstendig i skyen. Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker SharePoint-teknologier til å få tilgang til data fra en SQL Azure-database uten at du trenger å skrive kode.

For å bruke data fra en SQL Azure-database må du opprette en ekstern liste ved å bruke Business Connectivity Services (BCS) og sikker lagring. BCS kobler SharePoint-løsninger til eksterne data, og Sikker lagring aktiverer brukergodkjenning for dataene. Ved å bruke en ekstern liste kan du vise innholdet i en tabell fra SQL Azure i SharePoint Online. Brukere kan lese, redigere og oppdatere dataene, alt i SharePoint Online.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker BCS til å bruke eksterne data, kan du se Innføring i eksterne data.

SQL Azure-databaser er skybaserte relasjonsdatabaser som er opprettet ved hjelp av SQL Server-teknologi. Hvis du vil lære hvordan du kommer i gang med disse databasene, kan du se Komme i gang med Microsoft Azure SQL Database ved hjelp av Behandlingsportalen for Microsoft Azure-plattformen

I denne artikkelen

Oversikt over trinnene i prosessen

Slik fungerer BCS og sikker lagring sammen

Trinn 1: Angi tillatelser i BCS-metadatalageret

Trinn 2: Opprette en tilordning av legitimasjon for sikker lagring

Opprette målprogrammet for sikker lagring

Lagre legitimasjon for målprogrammet

Trinn 3: Opprette den eksterne innholdstypen

Trinn 4: Opprette en ekstern liste

Opprette en ekstern liste med SharePoint Online

Opprette en ekstern liste med SharePoint Designer 2010

Trinn 5: Gi tillatelser til å behandle ECTEN

Oversikt over trinnene i prosessen

Når du vil opprette en ekstern liste som lar deg få tilgang til data fra SQL Azure, må du utføre en sekvens av separate trinn.

Tabellen nedenfor viser trinnene og programvaren som er nødvendig for hvert trinn.

Hva du må gjøre:

Hvor du må gjøre det:

Trinn 1: Angi tillatelser i BCS metadatalageret

Administrasjonssenter for SharePoint (i SharePoint Online)

Trinn 2: Opprette tilordning for sikker lagring

Administrasjonssenter for SharePoint (i SharePoint Online)

Trinn 3: Opprette en ekstern innholdstype (ECT)

SharePoint Designer 2010 ELLER Visual Studio

Trinn 4: Opprette en ekstern liste

Administrasjonssenter for SharePoint (SharePoint Online)

Trinn 5: Gi tillatelser til å behandle ECTen

Administrasjonssenter for SharePoint (SharePoint Online)

Til toppen av siden

Slik fungerer BCS og sikker lagring sammen

Business Connectivity Services (BCS) kobler til data i en ekstern datakilde. Du kan vise dataene i en ekstern liste og vedlikeholde dataene et annet sted. Du kan koble SharePoint-løsninger til to typer ressurser ved bruk av BCS:

 • En SQL Azure-database

 • En WCF-webtjeneste som fungerer som et endepunkt for en annen type datakilde

Ved bruk av BCS i SharePoint Online kan du få tilgang til eksterne datakilder ved å bruke sikker lagring. Sikker lagring har krypterte kopier av legitimasjoner. Det gir SharePoint Online-administratorer mulighet til å tilknytte en SharePoint-gruppe som bruker en enkelt SQL Azure-konto som kan få tilgang til måldatabasen. Når en SharePoint-bruker ser gjennom dataene i den eksterne listen, bruker sikker lagring den tilknyttede SQL Azure-kontoen til å be om dataene fra SQL.

For å gjøre dette mulig definerer en SharePoint Online-administrator en ekstern innholdstype (ECT) i SharePoint Designer eller i Visual Studio. Deretter opprettet noen som har de riktige tillatelsene, en ekstern liste på et SharePoint Online-nettsted ved å referere til ECTen. Brukere som har de riktige tillatelsene, kan vise eller oppdatere listen.

Obs!: SharePoint Online støtter ikke frakoblet bruk av eksterne lister.

Denne illustrasjonen viser hvordan koblingene mellom de forskjellige elementene oppstår:

Diagram som viser tilkobling mellom en bruker, SharePoint Online, og en ekstern datakilde i SQL Azure

Listen nedenfor beskriver fremgangsmåten i tilkoblingsprosessen. Hvert trinn i denne listen tilsvarer et tall i det forrige diagrammet.

 1. Brukeren logger seg på SharePoint Online og åpner en ekstern liste. Tilkoblingstjenesten for forretningsdata (BDC) i SharePoint Online spør ekstern innholdstype om denne listen i BDC-metadatalageret som inneholder listen. Spørringen ber om følgende informasjon: hvordan få tilgang til det eksterne systemet, hvilke operasjoner som støttes, og hvilken påloggingsinformasjon som skal brukes.

 2. BDC-tjenesten Runtime sender forespørselen (SOAP over HTTP) til endepunktet av SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF)-tjenesten.

 3. SQL Azure-tjenesten returnerer dataene i en SOAP-konvolutt.

 4. SharePoint Online-nettsteder viser den eksterne listen i brukerens nettleser. Brukeren kan deretter utføre alle konfigurerte operasjoner på datakilden som brukeren har tillatelse til.

Til toppen av siden

Trinn 1: Angi tillatelser i BCS-metadatalageret

Gjør dette trinnet ved å følge fremgangsmåten i Angi tillatelser i BCS-metadatalageret for en Business Connectivity Services lokale løsning i SharePoint 2013.

Når du er ferdig med trinnene i den prosedyren, går du tilbake til denne siden og starter på trinn 2: Opprette tilordning av legitimasjon for sikker lagring.

Trinn 2: Opprette tilordning av legitimasjon for sikker lagring

Når du oppretter tilordning av legitimasjon i sikker lagring, tilordner du vanligvis flere SharePoint-brukere til en enkelt SQL Azure-konto. Du kan bruke en SharePoint- liste eller bare angi alle brukernavnene. SQL Azure-kontoen har de riktige tillatelsene til å få tilgang til måldatabasetabellen. Databasen peker ut i SQL Azure, kalles målprogrammet for sikker lagring, eller bare målprogrammet.

Tips!: Kontroller at du har SQL Azure-legitimasjonen som er klar. Du kan bruke denne legitimasjonen når du oppretter koblingen mellom SharePoint-brukere og en SQL Azure-konto.

Opprette målprogrammet for sikker lagring

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å opprette et målprogram for sikker lagring.

 1. Gå til URL-adressen for administrasjonssenteret for SharePoint i SharePoint Online.

 2. Klikk Sikker lagring.

 3. Klikk Ny på båndet for å åpne siden der du kan angi innstillinger for et målprogram.

 4. Gjør følgende under Innstillinger for målprogram:

  • Angi en verdi for en unik ID under Målprogram-ID. Denne IDen tilordner den eksterne innholdstypen til legitimasjon som er nødvendig for å godkjenne brukeren. Du kan ikke endre målprogram-IDen etter at målprogrammet er opprettet.

  • Angi et egendefinert navn for å referere til målprogrammet under Visningsnavn.

  • Angi e-postadressen som du vil at andre skal bruke når de har spørsmål om eller problemer med målprogrammet (det eksterne datasystemet), under E-postadresse til kontakt.

  • Kontroller at verdien er satt til Gruppen begrenset under Type målprogram. Gruppen begrenset betyr at det sikre lageret inneholder en tilordning som en gruppe med SharePoint-brukere kobler til en enkelt, eksterne data-konto som kan handle på brukernes vegne. I tillegg er en gruppe begrenset programtypen begrenset til det angitte eksterne data-systemet.

 5. Skriv inn feltnavnene som du vil bruke for brukernavnet og passordet til det eksterne datasystemet, under Legitimasjonsfelt. Sikker lagring bruker som standard Windows-brukernavn og Windows-passord. Vi anbefaler at du godtar disse verdiene. Du kan ikke redigere disse felttypene etter at du har fullført opprettelsen av programmet.

  Skjermbilde av Legitimasjonsfelt-delen på egenskapssiden til målprogrammet for sikker lagring. I disse feltene kan du angi påloggingslegitimasjonen for målet.

 6. Angi navnet til en gruppe eller en liste over brukere som kan redigere dette målprogrammet, i feltet Administratorer for målprogram under Administratorer for målprogram. Du kan også søke etter navnet på en gruppe i Microsoft Online Directory Server. Denne delen inneholder navnet på SharePoint Online-administratoren eller en global administrator.

 7. Angi navnet på gruppen som skal bruke målprogrammet, i Medlemmer-feltet under Medlemmer. Vanligvis er dette en gruppe fra Microsoft Online Directory Service (MSODS).

  Hvis du er global administrator, kan du opprette grupper i MSODS i administrasjonssenteret for Office 365.

 8. Klikk OK for å opprette målprogrammet og gå tilbake til siden Sikker lagringstjeneste.

Lagre legitimasjon for målprogrammet

Når du har opprettet målprogrammet, er du klar til å angi legitimasjonen som sikker lagring bruker for å få tilgang til de eksterne dataene. Gjør følgende for å angi legitimasjonen:

 1. Klikk Sikker lagring i administrasjonssenteret for SharePoint.

 2. Klikk pilen ved siden av det nye målprogrammet, og velg deretter Angi legitimasjon.

 3. Gå til dialogboksen Angi legitimasjon for målprogrammer for sikker lagring (gruppe), og angi brukernavnet og passordet for kontoen. Kontoen må ha tilgang til måldatabasen. I illustrasjonen nedenfor er brukernavnet Windows-brukernavn og passordet Windows-passord.

  Viktig!: Noter ned disse opplysningene i en sikker oppføring. Når du har angitt denne legitimasjonen, kan ikke en administrator hente dem.

  Skjermbilde som viser dialogboksen Legitimasjonsfelt som du bruker når du oppretter et målprogram for sikker lagring. Det viser standardverdiene, Windows-brukernavn og Windows-passord.

Til toppen av siden

Trinn 3: Opprette den eksterne innholdstypen

Du kan opprette en ekstern innholdstype Type (ECT) ved hjelp av Microsoft Visual Studio, eller ved hjelp av Microsoft SharePoint Designer 2010. Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du oppretter en ECT i SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 er tilgjengelig som en gratis nedlasting fra Microsoft Download Center.

Du må være SharePoint Online-administrator eller global administrator for å utføre denne oppgaven.

Gjør følgende for å opprette en ECT:

 1. Start Microsoft SharePoint Designer.

 2. Klikk Åpne område-knappen for å åpne SharePoint Online-gruppeområdet på i roten i nettstedssamlingen. URL-adressen for samlingen roten ligner på denne URL-adressen for eksempel: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online kan vise en melding om gyldig legitimasjon.

  Obs!: 

  • Hvis SharePoint ber deg om å legge til en ny bruker, må du sørge for at brukerkontoen har tilstrekkelige tillatelser. Brukerkontoen må kunne lage og teste BCS-endringer til SharePoint Online-nettstedet. SharePoint Online-administratoren eller den globale administratoren utfører vanligvis disse trinnene.

  • Hvis du vil bytte til en annen bruker, klikker du Legg til ny bruker og klikker Personlig eller Organisasjon, og deretter logger du på området som SharePoint Online-administrator eller global administrator og logger på.

 3. Når området er åpnet, klikker du Eksterne innholdstyper i Områdeobjekter-treet til venstre for programvinduet.

 4. Velg kategorien Eksterne innholdstyper, og klikk deretter Ekstern innholdstype på båndet for å begynne opprettingen.

 5. Gå til delen Informasjon om ekstern innholdstype på siden, og endre Navn og Visningsnavn. Pass på at verdien i Navn er beskrivende. Visningsnavn er et egendefinert navn på ECTen.

 6. Velg hyperkoblingen Klikk her for å søke i eksterne datakilder og definere operasjoner for å åpne Operasjonsutforming-siden. Skjermbilde av panelet Informasjon om ekstern innholdstype og koblingen Klikk her for å søke i eksterne datakilder og definere operasjoner, som brukes til å lage en BCS-tilkobling.

 7. Klikk Legg til tilkobling for å åpne dialogboksen Valg av ekstern datakilde.

 8. Velg SQL Server for å få tilgang til SQL Azure-databasen.

  Skjermbilde av dialogboksen Legg til tilkobling der du kan velge en datakildetype. I dette tilfellet er typen SQL Server, som kan brukes til å koble til SQL Azure.

  Obs!: .Du kan ikke bruke lokale datakilder, som .NET-type, med SharePoint Online. Du kan heller ikke bruke en SQL Server-datakilde som er lokal, med SharePoint Online.

 9. Angi følgende når du velger SQL Server:

  • Navn på databaseserver

  • Databasenavn

  • Navn

   Viktig!: 

   • URL-adressen du bruker til å få tilgang til databasen inneholder fullt kvalifiserte servernavnet. Hvis du har tilgang til databasen via https://aaapbj1mtc.database.windows.net er fullt kvalifiserte servernavnet aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Hvis du logger på på et høyere nivå, for eksempel administrasjonsportalen for Microsoft Azure, kan du finne det fullstendige servernavnet. Klikk navnet på abonnementet ditt under Abonnementer på portalsiden. Utvid deretter abonnementet og servernavnet under Fullstendige servernavn. Databasenavnene vises under hvert servernavn.

   Skjermbilde av dialogboksen SQL Server-tilkobling der du kan skrive inn navnet på SQL Azure-databaseserveren din og bruke Koble til med representert egendefinert identitet til å angi din program-ID for sikkert lager.

   Merk av for Koble til med representert egendefinert identitet i dialogboksen SQL Server-tilkobling. Skriv deretter inn program-IDen for sikker lagring som har legitimasjonen for måldatabasen, i tekstboksen Program-ID for sikkert lager, og klikk OK.

 10. Hvis du blir bedt om å oppgi legitimasjon for å få tilgang til den eksterne datakilden, må du angi riktig legitimasjon i Brukernavn og Passord for å få tilgang til det eksterne datasystemet. Klikk deretter OK for å koble til.

  I kategorien Datakildeutforsker kan du vise en liste over tabeller som er tilgjengelig fra SQL Azure-databasen. Hvis du vil se en liste over mulige operasjoner for denne tabellen, kan du åpne hurtigmenyen for denne tabellen.

  Du kan velge spesifikke alternativer som Ny Les element-operasjon og Ny oppdateringsoperasjon for tabellen. Du kan også bare velge Opprett alle operasjoner.

  Skjermbilde som viser Tailspintoys-databasen i SharePoint Designer. Hvis du høyreklikker et tabellnavn, vises det en meny der du kan velge operasjoner som skal opprettes.

 11. Klikk Opprett alle operasjoner for å åpne en veiviser, og klikk deretter Neste.

  I Feil og advarsler-ruten på siden Egenskaper for operasjon kan du lese om eventuelle problemer. Det er viktig å løse eventuelle rapporterte problemer som vises. Det kan for eksempel hende at du må velge et felt som skal vises i en kontroll for en ekstern elementvelger. For en egendefinert tabell må du velge kundenavnet.

  Skjermbilde av dialogboksen Alle operasjoner der det forklares hvordan du oppretter alle egenskaper som er nødvendig for rettighetene Opprett, Les element, Oppdater, Slett og Les liste.

  Viktig!:  Veiviseren kan vise en advarsel hvis det finnes unike, nødvendige felt, som Kunde-ID, i måltabellen. Dette gjelder hvis det bestemte feltet er nødvendig og unikt i tabellen, for eksempel en primærnøkkel.

  Skjermbilde 2 av dialogboksen Alle operasjoner i SharePoint Designer. Denne siden viser advarsler som forklarer innstillingene for nøkkelegenskapene i listen.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer filtre i eksterne innholdstyper, kan du se slik: definerer filtre for velgeren for eksterne elementer Kontroller .

 12. Velg Fullfør for å godta operasjonsegenskapene som du konfigurerte. SharePoint Designer viser operasjonene som en liste over ECT-operasjoner.

Når dette trinnet er utført, er du klar til å opprette en ekstern liste for å bruke data fra den eksterne kilden.

Trinn 4: Opprette en ekstern liste

Du kan opprette en ekstern liste ved å bruke SharePoint Designer eller ved å legge til en ekstern liste som en app på SharePoint Online-gruppenettstedet. Denne prosedyren beskriver hvordan du oppretter en ekstern liste fra gruppenettstedet i SharePoint Online.

Opprette en ekstern liste med SharePoint Online

 1. Gå til startsiden for SharePoint Online-gruppeområdet.

 2. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger > Legg til en app.

 3. Skriv Ekstern i søkedialogboksen på Dine apper-siden, og søk.

 4. Dobbeltklikk Ekstern liste-flisen for å åpne dialogboksen Legger til ekstern liste.

 5. Skriv inn et navn på listen i Navn-boksen.

 6. Skriv inn navnet du vil bruke, i boksen Ekstern innholdstype. Du kan for eksempel bruke navnet på ECTen du opprettet i SharePoint Designer. Du kan eventuelt klikke databaseikonet for å bla til navnet på en ECT.

 7. Klikk Opprett.

Til toppen av siden

Opprette en ekstern liste med SharePoint Designer 2010

 1. Klikk Opprett lister og skjemaer på båndet i SharePoint Designer 2010.

  SharePoint Designer vil kanskje vise en melding som sier at oppretting av lister og skjemaer krever at den eksterne innholdstypen lagres. Klikk Ja for å lagre ECTen.

  I den dialogboksen Opprett liste og skjemaer for databasenavn kunder, skriver du inn et beskrivende navn for den eksterne listen i Listenavn-tekstboksen. Hvis du har opprettet en ECT for databasetabell "Kunder", kan du bruke "Tailspintoys kunder" i listenavnet på.

 2. Velg en Les element-operasjon fra listen over operasjoner.

 3. Skriv inn navnet på SQL Azure-databasen i tekstboksen Systemforekomst.

  Dialogboksen Opprett liste og skjema med valg gjort for å lage en ekstern liste, med alle fire felt utfylt.

 4. Klikk OK og deretter Lagre for å opprette den eksterne listen på SharePoint Online-området.

Trinn 5: Gi tillatelser til å behandle ECTen

For å avslutte oppsettet av den eksterne listen må du gi tillatelser til personene som skal bruke listen. Gjør følgende for å gi tillatelser:

 1. Gå til administrasjonssenteret for SharePoint, og klikk bcs.

 2. Velg Behandle BDC-modeller og eksterne innholdstyper.

 3. Merk boksen ved siden av navnet på ECTen du nettopp opprettet, og klikk deretter Angi objekttillatelser.

  Viktig!:  Du må manuelt tilordne tillatelser til å behandle ECTen til en SharePoint Online-administrator eller global administrator med kommandoen Angi objekttillatelser. Hvis du ikke tildeler disse tillatelsene eksplisitt, får ikke administratorene tillatelse til å behandle ECTen.

  Skjermbilde av administrasjonssenteret for SharePoint Online under BCS. Viser knappen Angi objekttillatelser på båndet.

 4. I dialogboksen Angi objekttillatelser merker du av for alle tillatelsene (Rediger, Kjør, Kan velges i klienter og Angi tillatelser) som SharePoint Online-administratoren trenger.

  Obs!:  Sørg for at minst én bruker eller gruppe har Angi tillatelser-rettigheter. Hvis du ikke tilordner denne rettigheten til noen, kan det hende du oppretter en BCS-tilkobling som ikke kan administreres.

  Skjermbilde av dialogboksen Angi objekttillatelser i SharePoint Online. Bruk denne dialogboksen til å angi tillatelser for en bestemt ekstern innholdstype.

 5. Merk av for Overfør tillatelser til alle metoder for denne eksterne innholdstypen. Dette vil overskrive eksisterende tillatelser.

  Obs!:  Hvis du vil legge til en gruppe som kan bruke den eksterne listen, må du også gi gruppen Kjør-rettigheter. Det gir brukere i gruppen mulighet til å kjøre en spørring på den eksterne kilden og vise resultatet i SharePoint.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×