Lage en datamakro

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Datamakroer er en ny funksjon i Access 2010 som gjør at du kan legge til logikk for hendelser som forekommer i tabeller, for eksempel legge til, oppdatere eller slette data. De fungerer på samme måte som utløsere i Microsoft SQL Server. Denne artikkelen beskriver hvordan du lager og feilsøker datamakroer.

I denne artikkelen

Om datamakroer

Lage en hendelsesdrevet datamakro

Opprette en navngitt datamakro

Behandle datamakroer

Feilsøke datamakroer

Datamakroer

Datamakroer styres fra kategorien Tabell mens du viser en tabell i dataarkvisning, og de vises ikke under Makroer i navigasjonsruten. Du kan blant annet bruke datamakroer til å validere og sikre nøyaktigheten av dataene i en tabell. Det finnes to hovedtyper av datamakroer: datamakroer som utløses av tabellhendelser (også kalt "hendelsesstyrte" datamakroer), og datamakroer som kjører etter at de blir kalt (også kalt "navngitte" datamakroer).

Til toppen av siden

Lage en hendelsesstyrt datamakro

Tabellhendelser forekommer når du legger til, oppdaterer eller sletter data i en tabell. Du kan programmere at en datamakro skal kjøre umiddelbart etter en av disse tre hendelsene, eller umiddelbart før du sletter eller endrer en hendelse. Bruk fremgangsmåten nedenfor til å knytte en datamakro til en tabellhendelse.

 1. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til datamakroen for, i navigasjonsruten.

 2. Klikk hendelsen du vil legge til makroen for, i Før hendelser- eller Etter hendelser-gruppen i kategorien Tabell. Hvis du for eksempel vil lage en datamakro som kjører etter at du har slettet en post i tabellen, klikker du Etter sletting.

  Obs!: Hvis en hendelse allerede har en makro tilknyttet, vises makroikonet uthevet på båndet.

  Makroverktøyet åpnes. Hvis en makro tidligere ble laget for denne hendelsen, vises den eksisterende makroen.

 3. Legg til handlingene du vil at makroen skal utføre.

 4. Lagre og lukk makroen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter makroer, kan du se artikkelen opprette en makro for brukergrensesnitt.

Til toppen av siden

Lage en navngitt datamakro

En navngitt eller "frittstående" datamakro er knyttet til en bestemt tabell, men ikke en spesifikk hendelse. Du kan kalle navngitte datamakroer fra alle andre datamakroer eller standardmakroer.

 1. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til datamakroen for, i navigasjonsruten.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen i kategorien Tabell, og klikk deretter Opprett navngitt makro.

  Makroverktøyet åpnes, og du kan begynne å legge til handlinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter makroer, kan du se artikkelen opprette en makro for brukergrensesnitt.

Parametere

Du kan bruke parametere til å sette verdier inn i en navngitt datamakro slik at verdiene kan brukes i betingelsessetninger eller andre beregninger. Du kan også bruke parametere til å sende objektreferanser fra standardmakroer til datamakroen.

Obs!: Parametere er ikke tilgjengelig i hendelse-stasjon datamakroer.

Slik legger du til en parameter i en datamakro:

 1. Klikk Opprett parameter øverst i makroen.

 2. Skriv inn et unikt navn på parameteren i Navn-boksen. Dette er navnet du bruker til å referere til parameteren i uttrykk.

 3. Du kan eventuelt skrive inn en beskrivelse av parameteren i Beskrivelse-boksen. Det anbefales at du skriver inn en beskrivelse, for når du senere bruker parameteren, vises beskrivelsen du skriver inn her, i et verktøytips. Dette bidrar til at du husker hensikten med parameteren.

Du kjører en navngitt datamakro fra en annen makro ved å bruke handlingen KjørDatamakro. Handlingen har en boks for hver parameter du opprettet, slik at du kan angi de nødvendige verdiene.

Til toppen av siden

Behandle datamakroer

Datamakroer vises ikke i navigasjonsruten under Makroer. Du må bruke kommandoene på båndet i tabelldataarkvisning eller tabellutformingsvisning til å lage, redigere, gi nytt navn til og slette datamakroer.

Redigere en hendelsesstyrt datamakro

 1. Dobbeltklikk tabellen som inneholder datamakroen du vil redigere, i navigasjonsruten.

 2. Klikk hendelsen for makroen du vil redigere, i Før hendelser- eller Etter hendelser-gruppen i kategorien Tabell. Hvis du for eksempel vil redigere datamakroen som kjører etter at du har slettet en post i tabellen, klikker du Etter sletting.

  Obs!: Hvis en hendelse ikke har en makro tilknyttet, vises ikke makroikonet uthevet på menyen.

  Makroverktøyet åpnes, og du kan begynne å redigere makroen.

Redigere en navngitt datamakro

 1. Dobbeltklikk en tabell i navigasjonsruten for å åpne den i dataarkvisning.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen i kategorien Tabell, og pek deretter på Rediger navngitte makroer.

 3. Klikk datamakroen du vil redigere, på undermenyen.

  Makroverktøyet åpnes, og du kan begynne å redigere makroen.

Gi nytt navn til en navngitt datamakro

 1. Dobbeltklikk en tabell for å åpne den i dataarkvisning, i navigasjonsruten.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen i kategorien Tabell, og klikk deretter Gi nytt navn til / slett makro.

 3. Klikk Gi nytt navn til ved siden av datamakroen du vil gi nytt navn til, i dialogboksen Datamakrobehandling.

  Gjeldende makronavn merkes.

 4. Skriv inn det nye navnet, eller rediger det eksisterende navnet, og trykk deretter ENTER.

Slette en datamakro

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å slette navngitte eller hendelsesstyrte datamakroer.

 1. Dobbeltklikk en tabell for å åpne den i dataarkvisning, i navigasjonsruten.

 2. Klikk Navngitt makro i Navngitte makroer-gruppen i kategorien Tabell, og klikk deretter Gi nytt navn til / slett makro.

 3. Klikk Slett ved siden av datamakroen du vil gi nytt navn til, i dialogboksen Datamakrobehandling.

Obs!: Du kan også slette en hendelsesdrevet makro ved å slette alle oppgavene.

Til toppen av siden

Feilsøke datamakroer

Noen vanlige makrofeilsøkingsverktøy, for eksempel kommandoen Enkeltsteg og makrohandlingen Meldingsboks, er ikke tilgjengelige for datamakroer. Hvis du har problemer med en datamakro, kan du imidlertid bruke Programlogg-tabellen sammen med makrohandlingene VedFeil, AngiFeil og LoggHendelse til å finne datamakrofeil.

Vise programloggtabellen

Programloggtabellen er en systemtabell (kalt USysApplicationLog). Som standard vises den ikke i navigasjonsruten. Hvis det oppstår en feil i en datamakro, kan det hende at du kan finne ut hva som skjedde, ved å vise informasjonen i programloggtabellen.

Bruk den følgende fremgangsmåten til å vise programloggtabellen:

 1. Klikk Fil for å åpne Microsoft Backstage-visning.

 2. Klikk Vis programloggtabell i kategorien Informasjon.

  Obs!: Hvis du ikke ser knappen Vis programloggtabell, betyr det at et program-tabellen ikke er ennå opprettet for denne databasen. Når en hendelse er logget, vises knappen i kategorien informasjon.

Du kan opprette rader i programloggtabellen ved hjelp av LoggHendelse-handlingen eller AngiFeil-handlingen, og du kan kontrollere hvordan Access skal reagere på feil, ved å bruke VedFeil-handlingen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×