Lage eller oppdatere en innholdsfortegnelse

Du lager en innholdsfortegnelse ved å bruke overskriftsstiler – for eksempel Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3 – på teksten som du vil ha med i innholdsfortegnelsen. Microsoft Word søker etter disse overskriftene og setter inn innholdsfortegnelsen i dokumentet.

Når du oppretter en innholdsfortegnelse på denne måten, kan du automatisk oppdatere den hvis du gjør endringer i dokumentet.

Microsoft Word 2010 har et galleri av automatiske innholdsfortegnelsesstiler. Merk innholdsfortegnelsesoppføringene, og klikk deretter ønsket innholdsfortegnelsesstil fra galleriet med alternativer.

Du kan også opprette en egendefinert innholdsfortegnelse med alternativene du velger og eventuelle egendefinerte stiler du har brukt, ved hjelp av dialogboksen Innholdsfortegnelse.

Du kan også skive inn en innholdsfortegnelse manuelt.

Merknad   Denne artikkelen forklarer hvordan du legger til en innholdsfortegnelse. Den omhandler ikke kildelister eller figurtabeller.

Hva vil du gjøre?

Skrive inn en innholdsfortegnelse manuelt

Lage en innholdsfortegnelse automatisk

Merke oppføringer ved hjelp av innebygde overskriftsstiler

Lage en innholdsfortegnelse fra galleriet

Lage en egendefinert innholdsfortegnelse

Oppdatere innholdsfortegnelsen

Slette en innholdsfortegnelse

Skrive inn en innholdsfortegnelse manuelt

Du kan skrive inn oppføringer i en innholdsfortegnelse og bruke tabulatorer til å få stiplede linjer, eller stiplede fylltegn, mellom hver oppføring og sidetallet. Hvis du vil ha en raskere måte å lage en innholdsfortegnelse, kan du se Lage en innholdsfortegnelse automatisk.

 1. Skriv inn den første oppføringen.

 2. Trykk TAB, og skriv deretter inn sidetallet for den første oppføringen.

 3. Merk tabulatorstopptegnet.

  Merknad    Hvis du ikke ser tabulatorstopptegnet, klikker du kategorien Hjem, og deretter klikker du Vis/skjul i Avsnitt-gruppen.

 4. Klikk dialogboksvelgeren for Avsnitt i kategorien Sideoppsett.

 5. Klikk Tabulatorer.

 6. Skriv inn der du vil at sidetallet skal være, under Tabulatorposisjon.

  Merknad    Hvis du vil vise linjalen, slik at du kan skrive inn plasseringen for høyre marg, klikker du Vis linjal-knappen øverst i det loddrette rullefeltet.

 7. Klikk Høyre under Justering.

 8. Klikk alternativet du vil bruke, under Fylltegn, og klikk deretter OK.

 9. Trykk ENTER, og skriv deretter inn neste oppføring.

 10. Trykk TAB, og skriv deretter inn sidetallet for den andre oppføringen.

 11. Gjenta dette til innholdsfortegnelsen er ferdig.

Viktig    Hvis du endrer overskrifter eller sider i dokumentet, må du oppdatere innholdsfortegnelsen manuelt.

Til toppen av siden

Lage en innholdsfortegnelse automatisk

Den enkleste måten å opprette en innholdsfortegnelse på er å bruke de innebygde overskriftsstil. Du kan også opprette en innholdsfortegnelse basert på de egendefinerte stilene du har brukt, eller du kan tilordne innholdsfortegnelsesnivåene til individuelle tekstoppføringer.

Merke oppføringer ved hjelp av innebygde overskriftsstiler

 1. Merk teksten du vil skal vises i innholdsfortegnelsen.

 2. Klikk stilen du vil bruke, i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

  Stiler-gruppe

  Hvis du for eksempel har merket tekst du vil formatere som en hovedoverskrift, klikker du stilen som heter Overskrift 1, i hurtigstilgalleriet.

Merknad   

 • Hvis du ikke finner stilen du vil bruke, klikker du pilen for å utvide hurtigstilgalleriet.

 • Hvis stilen du vil bruke, ikke vises i hurtigstilgalleriet, trykker du CTRL+SKIFT+S for å åpne oppgaveruten Bruk stiler. Klikk stilen du vil bruke, under Stilnavn.

Lage en innholdsfortegnelse fra galleriet

Når du har merket oppføringene til innholdsfortegnelsen, er du klar til å bygge den.

 1. Klikk der du vil sette inn innholdsfortegnelsen, vanligvis på begynnelsen av dokumentet.

 2. Klikk Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser, og klikk deretter typen innholdsfortegnelse du vil bruke.

  Innholdsfortegnelse-gruppe

Merknad   Hvis du vil angi flere alternativer, for eksempel hvor mange overskriftsnivåer som skal vises, klikker du Sett inn innholdsfortegnelse for å åpne dialogboksen Innholdsfortegnelse. Hvis du vil vite mer om de ulike alternativene, kan du se Formatere en innholdsfortegnelse.

Lage en egendefinert innholdsfortegnelse

 1. Klikk Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser, og klikk deretter Sett inn innholdsfortegnelse.

  Innholdsfortegnelse-gruppe

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Innholdsfortegnelse:

  • Hvis du vil endre hvor mange overskriftsnivåer som skal vises i innholdsfortegnelsen, skriver du inn ønsket antall i boksen ved siden av Vis nivåer under Generelt.

  • Hvis du vil endre det helhetlige utseendet på innholdsfortegnelsen, klikker du et annet format i listen Formater. Under Forhåndsvisning og Webforhåndsvisning ser du hvordan alternativene blir.

  • Hvis du vil endre linjetypen som vises mellom teksten og sidetallet, velger du et alternativ fra Fylltegn-listen.

  • Klikk Endre for å endre måten overskriftsnivåer vises på i innholdsfortegnelsen. Klikk nivået du vil endre, i dialogboksen Stil, og klikk deretter Endre. I dialogboksen Endre stil kan du endre skrift, størrelse og innrykk.

 3. Hvis du vil bruke egendefinerte stiler i innholdsfortegnelsen, klikker du Alternativer, og deretter gjør du følgende:

  1. Finn stilene du har brukt på overskriftene i dokumentet, under Tilgjengelige stiler.

  2. Skriv inn et tall fra 1 til 9 ved siden av stilnavnet under Nivå for å angi hvilket nivå overskriftsstilen skal representere.

   Merknad    Hvis du bare vil bruke egendefinerte stiler, sletter du tallene for innholdsfortegnelsesnivå for de innebygde stilene, for eksempel Overskrift 1.

  3. Gjenta trinn 1 og 2 for hver overskriftsstil du vil ha med i innholdsfortegnelsen.

  4. Klikk OK.

 4. Velg riktig innholdsfortegnelse for dokumenttypen:

  1. Dokument for utskrift    Hvis du oppretter et dokument som skal leses på papir, oppretter du en innholdsfortegnelse der hver oppføring innholder både overskriften og sidetallet for siden som overskriften vises på. Leserne kan da bla til siden hvis de vil.

  2. Elektronisk dokument    Hvis leserne bare kommer til å lese dokumentet elektronisk i Word, kan du formatere oppføringene i innholdsfortegnelsen som hyperkoblinger, slik at leserne kan gå til en overskrift ved å klikke oppføringen i innholdsfortegnelsen.

Oppdatere innholdsfortegnelsen

Hvis du har lagt til eller fjernet overskrifter eller andre oppføringer for innholdsfortegnelsen i dokumentet, kan du raskt oppdatere innholdsfortegnelsen.

 1. Klikk Oppdater tabell i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser.

  Innholdsfortegnelse-gruppe

 2. Klikk Bare oppdater sidetall eller Oppdater hele tabellen.

Slette en innholdsfortegnelse

 1. Klikk Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser.

  Innholdsfortegnelse-gruppe

 2. Klikk Fjern innholdsfortegnelse.

Til toppen av siden

Gjelder for: Word 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk