Lage dynamisk visning av innhold på en side ved å legge til Innholdsspørring-webdelen

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan opprette dynamiske visninger av innholdet ved å bruke webdelen for innholdsspørring. Du kan tilpasse spørringen som definerer hvilket innhold som vises, og kan tilpasse visningsinnstillingene som bestemmer hvordan innholdet vises på siden.

I denne artikkelen

Hva er webdelen for innholdsspørring?

Bygge en spørring

Tilpasse datavisningen

Hva er webdelen for innholdsspørring?

Webdelen for innholdsspørring viser en dynamisk sett med elementer som er basert på en spørring som du bygger ved hjelp av en nettleser. Du kan bruke spørringen til å angi hvilke elementer som vises, og du kan angi visningsalternativer som bestemmer hvordan elementene vises i den ferdige siden.

Elementer som vises av webdelen for innholdsspørring alltid gjenspeile de gjeldende sett av elementer som hentes av spørringen for sidevisning er autorisert til å se. Spørringen kjøres når siden som inneholder webdelen for innholdsspørring vises. Hvis nytt innhold blir lagt til, og det oppfyller spørringskriteriene, vises den automatisk av webdelen for innholdsspørring.

Obs!: Det kan ta litt av noen minutter mellom tidspunktet nytt innhold blir lagt til, og når det vises av webdelen for innholdsspørring.

Når du har lagt til webdelen for innholdsspørring på en side, kan du redigere webdelen for å endre hvilke elementer som vises, og hvordan de vises. Hvis du vil redigere webdelen for innholdsspørring, pek på nettdelen, klikker du pil ned på øvre høyre hjørne av webdelen, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten åpnes og viser webdelen for innholdsspørring-innstillinger.

Det finnes fem kategorier av innstillinger:

 • Spørring    Bruk disse innstillingene til å bygge spørringen.

 • Presentasjon    Bruk disse innstillingene til å tilpasse presentasjonen av elementene som hentes av spørringen.

 • Utseende    Bruk disse innstillingene til å justere utseendet på webdelen seg selv. Du kan endre tittel, høyde, bredde og chrome (utforming og navigasjon elementene som rammer webdelen) for webdelen ved å endre innstillingene.

 • Oppsett    Bruk disse innstillingene til å justere oppsettet for webdelen. Du kan endre om webdelen er synlig, retning (venstre mot høyre, høyre mot venstre eller ingen), som sone webdelen den skal vises i (topp, venstre kolonne eller høyre kolonne), og Soneindeks for webdelen.

 • Avansert    Bruk disse innstillingene til å justere en rekke mer avanserte alternativer for webdelen.

Til toppen av siden

Bygge en spørring

Du kan angi hvilket innhold som skal hentes ved hjelp av innstillingene for følgende spørring .

Kilde Denne innstillingen angir omfanget av spørringen. Denne innstillingen er nødvendig. Det finnes tre alternativer:

 • Vis elementer fra alle områder i områdesamlingen    Velg dette alternativet til å spørre hele områdesamlingen. Dette er standardinnstillingen.

 • Vis elementer fra følgende område og alle sekundære områder    Velg dette alternativet for å begrense spørringen til et bestemt område i områdesamlingen. Du kan skrive inn adressen for området, men vi anbefaler at du bruker Bla gjennom for å merke et område. Når du klikker Bla gjennom, dialogboksen Velg område webdelen åpnes og viser en trevisning i områdesamlingen. Klikk området som du vil lage en spørring, og klikk deretter OK.

 • Vis elementer fra listen nedenfor:   Velg dette alternativet for å begrense spørringen til en bestemt liste eller et bibliotek i områdesamlingen. Du kan skrive inn adressen for listen, men vi anbefaler at du bruker Bla gjennom for å velge en liste eller et bibliotek. Når du klikker Bla gjennom, Velg listen eller biblioteket webdel-dialogboksen åpnes og viser en trevisning i områdesamlingen. Hvis listen eller biblioteket du vil spørre befinner seg i et bestemt område, klikk plusstegnet (+) ved siden av navnet til dette området. Når du ser listen eller biblioteket du vil spørre, klikker du den, og klikk deretter OK.

Listetypen    Denne innstillingen er nødvendig. Du kan velge alle typer lister som er i områdesamlingen. Listetypen du velger, bestemmer hvilke lister eller biblioteker som er i området for spørringen behandles av spørringen.

Innholdstype    Det finnes to innstillinger for innholdstype: Innhold Type-gruppen og Innholdstypen. Disse innstillingene er valgfritt. Du kan bruke disse innstillingene til å begrense spørringen til elementer med bestemt innholdstyper som er definert for områdesamlingen.

Målgruppeangivelse    Denne innstillingen er valgfritt. Hvis du velger Målgruppeangivelse, filtrerer spørringen innholdet som hentes, slik at bare innhold som er beregnet for publikum for sidevisning tilhører. Målgrupper defineres globalt, og kan ikke endres ved å bruke webdelen for innholdsspørring. Denne innstillingen angir bare om webdelen respekteres målgruppeangivelse.
Når du velger Målgruppeangivelse, enda en innstilling blir tilgjengelig: ta med elementer som ikke er rettet. Når du velger denne innstillingen, hentes alt innhold som ikke er eksplisitt rettet mot en målgruppe av spørringen, uavhengig av som viser siden. Hvis du velger Målgruppeangivelse, men ikke velger denne innstillingen, henter innhold som ikke er eksplisitt rettet mot en målgruppe ikke av spørringen.

Flere filtre Denne innstillingen er valgfritt. Du kan bruke denne innstillingen til å begrense innholdet som hentes av spørringen. Velg et filterfelt, en sammenligningsoperator, og skrive inn vilkår. Du kan for eksempel bruke filterfeltet Forfatter, sammenligningsoperator Er lik og kriteriet Toni Poe, til å begrense spørringsresultatene til elementer som ble skrevet av Toni Poe. Filteralternativer varierer avhengig av filterfeltet du velger. Hvis du for eksempel hvis du velger feltet opprettet av, får du flere alternativer:

 • [Meg] vil vise innhold som er opprettet av deg.

 • Type eller Bla deg frem til personen, så webdelen vil vise innhold som er opprettet av dem.

 • Egendefinert verdi eller spørring Du kan også angi følgende tokener som filterverdier:

  • PageFieldValue: feltnavn – du kan bruke denne innstillingen til å filtrere innhold dynamisk basert på det angitte feltet på gjeldende side.

  • PageQueryString: spørringen streng parameternavn – du kan bruke denne innstillingen til å filtrere innhold dynamisk basert på verdien for egenskapen spørringen streng er angitt i URL-adressen for gjeldende siden.

   Obs!: Hvis siden feltverdien eller spørringen strengverdi parameteren er null, inkluderes ikke filteret i spørringen.

Du kan angi opptil tre filtre ved å bruke innstillingen Flere filtre. Hvis du bruker mer enn ett filter, må du angi hvordan filtrene brukes sammen med og og eller alternativene som kommer foran andre og tredje filteret.

Obs!: Alternativene under Flere filtre kan variere basert på kilden valgt.

Til toppen av siden

Tilpasse datavisningen

Du kan tilpasse presentasjonen av innholdet som hentes av spørringen ved hjelp av følgende innstillinger for presentasjonen. Alle disse innstillingene er valgfrie.

Gruppering og sortering    Bruk disse innstillingene til å ordne elementene som hentes av spørringen.

 • Gruppeelementer etter    Velg et felt du bruker til å dele elementer i grupper. Hvis du vil gruppeelementer basert på forfatter, velger du for eksempel Forfatter.

 • Når du velger et felt til å gruppere etter, kan du angi om elementene er sortert i stigende eller synkende rekkefølge ved hjelp av alternativene for Vis grupper i stigende rekkefølge og Vis grupper i synkende rekkefølge.

 • Antall kolonner    Angi antall kolonner du vil bruke til å ordne elementene. Elementer kan ordnes i opptil fem kolonner.

 • Sorter elementer etter    Velg et felt du bruker til å sortere elementene. Hvis du har angitt at elementene er gruppert, sorteres elementene innen disse gruppene.

 • Når du velger et felt for å sortere etter, kan du angi om elementene er sortert i stigende eller synkende rekkefølge ved hjelp av alternativene for Vis elementer i stigende rekkefølge, og Vis elementer i synkende rekkefølge.

 • Begrens antall elementer som skal vises    Du kan begrense antallet elementer som vises ved å angi dette alternativet. Hvis du ikke angir en grense, vises alle elementene som hentes av spørringen. Hvis det er et stort antall elementer, utvides siden for å tilpasse seg.

Stiler    Bruk disse innstillingene til å velge visuelle stiler til grupper og elementer.

 • Gruppestil    Velg en stil til gruppeoverskriften. Hvis du grupperer etter forfatter, forfatternavn forfatternavnet hver gruppe med elementer, og navnet på forfatteren som vises i stilen du angir ved hjelp av denne innstillingen.

 • Element-stil    Velg en stil til elementer

Felt som skal vises Avhengig av omfanget av søket, kan du velge én eller flere områdekolonner som inneholder verdiene du vil vise i Vis-spor for denne stilen. Hvis du vil angi en kolonne fra en bestemt gruppe, skriver du inn navnet på gruppen i hakeparenteser etter navnet på kolonnen, for eksempel kolonnen [gruppe]. Pass på å skille hver kolonne du angir med et semikolon.

Hvis den første kolonnen du angir har en tom verdi, viser webdelen verdien i den etterfølgende kolonnen.

Feeden    Du kan velge å la webdelen for innholdsspørring betjene som en RSS-Feed. Dette gir sidevisninger muligheten til å abonnere på spørringsresultatene i webdelen, slik at de mottar nye elementer når de vises, uten å måtte gå tilbake til siden. Bruk disse innstillingene til å angi en tittel og beskrivelse for RSS-feeden.

 • Feed-tittel    Skriv inn et navn som du vil bruke for RSS-feeden. Ved hjelp av dette navnet kan abonnenter identifisere feeden i RSS-leseren.

 • Feed-beskrivelse    Angi en beskrivelse som du vil bruke for RSS-feeden. Ved hjelp av denne beskrivelsen kan abonnenter identifisere feeden i RSS-leseren.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×