La oss skrive ut et dokument ved å bruke avanserte innstillinger

Nyttig funksjon: Skriv ut et dokument ved hjelp av avanserte innstillinger

Innhold i denne artikkelen:

La oss forhåndsvise utskriftsoppsettet

La oss angi sideinnstillingene

La oss starte utskriften

La oss forhåndsvise utskriftsoppsettet

1.Klikk Fil.

Click the File tab.

2.Klikk Skriv ut.

Klikk Fil > Skriv ut.

Dokumentet forhåndsvises.

Forhåndsvisning av dokumentet

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av forhåndsvisning, kan du se La oss kontrollere utskriftsoppsettet.

La oss angi sideinnstillingene

Du kan endre sideinnstillingene mens du kontrollerer forhåndsvisningen.

De grunnleggende sideinnstillingene er samlet under Innstillinger i forhåndsvisningsvinduet.

Utskriftsinnstillinger

Hvis du vil ha informasjon om de grunnleggende operasjonene i Utskriftsformat, kan du se Angi sideinnstillinger og avslutte forhåndsvisning.

I dette eksemplet skal vi angi margene manuelt.

1.Klikk Standardmarger i Office 2003 i forhåndsvisningsvinduet, og velg deretter Egendefinerte marger.

Klikk Office 2003 Standard, og velg Egendefinerte marger.

Dialogboksen Utskriftsformat vises.

2.Klikk kategorien Marger.

Klikk [Marg]-fanen.

3.Skriv inn størrelsen på margene i boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre.

Skriv inn margstørrelser i boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre.

4.Hvis du må sette inn en inn innbindingsmarg på hver side, klikker du pilen for Innb.margplassering, og deretter velger du plasseringen av innbindingsmargen fra Venstre eller Topp.

Klikk pilen til høyre under innbindingsmarg, og velg venstre eller øverst.

Deretter angir du bredden til innbindingsmargen i Innb.marg-boksen.

In the Gutter box, type in the width of the gutter.

5.Klikk OK.

Click OK.

Størrelsen på margene endres.

The margin size changes.

6.Klikk Hjem for å lukke forhåndsvisningsvinduet.

Klikk Hjem-fanen.

La oss starte utskriften

Når du er ferdig med å kontrollere og justere utskriftsoppsettet, kan du starte den faktiske utskriften.

I dette eksemplet skal vi justere Skriv ut hva før vi skriver ut.

1.Klikk Fil.

Click the File tab.

2.Klikk Skriv ut.

On the File tab, click Print.

Utskriften forhåndvises.

Forhåndsvisning av dokument

3.Velg innholdet og sidene i dokumentet som skal skrives ut, under Skriv ut alle sider i forhåndsvisningsvinduet.

I dette eksemplet klikker du Skriv ut alle sider og velger Skriv ut egendefinert område, og deretter angir du sidene du vil skrive ut.

Click Print All Pages, and select Print Custom Range.

Du angir sidene du vil skrive ut, ved å angi sidetallene i Sider-boksen.

Skriv inn sidene i boksen Sider.

Det er flere måter å angi hvilke sider som skal skrives ut, og du kan lese instruksjonene ved å peke på Info-knappen .

Det finnes flere måter å angi sidene som skal skrives ut på.

I dette eksemplet skal vi angi side 1 og 3 til 5.

Skriv inn 1, 3-5 i Sider-boksen.

In the Pages box, type 1, 3-5.

4.Angi papirstørrelsen og hvor mange sider du vil skrive ut på hvert ark, under Innstillinger.

I dette eksemplet skal vi skrive ut fire sider per A4-ark.

Klikk pilen for Sidestørrelse, og velg deretter A4.

Klikk pilen til høyre under Papirstørrelse, og velg A4

Klikk deretter 1 side per ark, og velg 4 sider per ark.

Click 1 Page Per Sheet, and select 4 Pages Per Sheet.

5.Klikk Skriv ut.

Click Print to start printing.

Dokumentet skrives ut.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×