La oss skrive ut en e-postmelding

Print an e-mail

I Outlook er det enkelt å justere oppsettet og skrive ut en e-postmelding etter at du har forhåndsvist utskriftsoppsettet.

Innhold i denne artikkelen:

La oss forhåndsvise utskriftsoppsettet

La oss angi sideinnstillingene

La oss starte utskriften

La oss forhåndsvise utskriftsoppsettet

1.Klikk Fil mens e-postmeldingen vises.

Click the File tab.

2.Klikk Skriv ut.

On the File tab, click Print.

Den valgte e-postmeldingen forhåndsvises.

Forhåndsvisning av e-post

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av forhåndsvisning, kan du se La oss kontrollere utskriftsoppsettet.

La oss angi sideinnstillingene

Du kan angi sideinnstillingene ved å klikke Utskriftsalternativer – Definer utskriftsstiler mens du kontrollerer utskriftsbildet.

Klikk utskriftsalternativer.

Hvis du vil ha informasjon om bruk av Utskriftsformat, kan du se Endre sideretning og avslutte forhåndsvisning.

I dette eksemplet skal vi angi margene på siden.

1.Klikk Definer stiler.

Klikk Definer stiler.

Dialogboksen Definer utskriftsstiler vises.

2.Klikk Rediger.

Klikk Rediger i dialogboksen Definer stiler.

Dialogboksen Utskriftsformat vises.

3.Klikk kategorien Papir.

Click the Paper tab.

4.Skriv inn størrelsen på margene i boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre i Marger.

Under Margins, type the margin sizes in the Top, Bottom, Left, and Right boxes.

5.Klikk OK.

Klikk OK for å bruke størrelsen på de redigerte margene.

6.Klikk Lukk.

Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Definer stiler.

Margene på siden endres.

The page margins are changed.

Tips!  Hvordan velger jeg papirstørrelsen jeg vil skrive ut på?

Doctor

Du kan velge papirstørrelsen som ligger i skriveren, i dialogboksen Utskriftsformat.

  1. Klikk Utskriftsalternativer.

Click Print Options.

2.Klikk Definer stiler.

Klikk Definer stiler.

Dialogboksen Definer utskriftsstiler vises.

2.Klikk Rediger.

Dialogboksen Utskriftsformat vises.

Klikk Rediger i dialogboksen Definer stiler.

3.Klikk kategorien Papir.

Klikk Papir-fanen.

4.Klikk ønsket papirstørrelse fra Type i Papir.

.

5.Klikk pilen i Papirkilde, og velg deretter riktig papir for skriveren.

Velg papirkilde under Papirkilde.

6.Klikk OK.

Click OK to apply the Page Setup settings.

7.Klikk Lukk.

Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Definer stiler.

La oss starte utskriften

Når du er ferdig med å kontrollere og justere utskriftsoppsettet, kan du starte den faktiske utskriften.

I dette eksemplet skal vi angi antallet eksemplarer og starte utskriften.

1.Klikk Fil mens e-postmeldingen vises.

Klikk fanen Fil.

2.Klikk Skriv ut.

Klikk Fil > Skriv ut.

Utskriften forhåndvises.

Forhåndsvisning av e-post

3.Klikk Utskriftsalternativer.

Klikk Utskriftsalternativer.

Dialogboksen Skriv ut vises.

Print dialog box

4.Klikk pilen i Navn i Skriver, og velg deretter skriveren du vil bruke.

Klikk pilen til høyre for skrivernavnet under Skriver og Navn for å velge en skriver.

5.Skriv inn antallet eksemplarer i Antall eksemplarer-boksen.

In the Copies box, type the number of copies to print.

6.Klikk Skriv ut.

Klikk Skriv ut for å starte utskriften.

E-postmeldingen skrives ut fra skriveren du valgte, i det angitte antallet eksemplarer.

Tips!  Hvordan stopper jeg utskriften?

Doctor

Hvis du vil stoppe utskriften, kan du se Avbryte utskrift.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×