Lære mer om SmartArt-grafikk

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt over SmartArt-grafikk

Ting å huske på når du velger et oppsett

Tekstruten

Stil, farge og effekter for SmartArt-grafikk

Animasjon for SmartArt-grafikk

Hvordan lage SmartArt-grafikk

Oversikt over SmartArt-grafikk

En SmartArt-grafikk er en visuell fremstilling av informasjon og ideer. Du kan velge mellom en rekke oppsett slik at du kan kommunisere dine meldinger på en rask, enkel og effektiv måte.

De fleste opprette innhold som inneholder bare tekst, selv om illustrasjoner og grafikk hjelper målgruppen og forstå informasjon bedre enn tekst. Opprette designer kvalitet illustrasjoner kan være en utfordring, spesielt hvis du ikke er en profesjonell designer, eller du ikke har råd til leie en profesjonell designer. Hvis du bruker tidligere versjoner av Microsoft Office, kan du bruke lang tid å gjøre figurene samme størrelse og få dem riktig justert, få teksten til å se riktig og formatering manuelt figurene for å samsvare med dokumentets stil, i stedet for å fokusere på innholdet. Med SmartArt-grafikk og andre nye funksjoner, for eksempel temaer, kan du opprette illustrasjoner i designerkvalitet med bare noen få klikk.

Du kan opprette en SmartArt-grafikk i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, eller i en e-postmelding i Microsoft Office Outlook 2007. Selv om du ikke kan opprette en SmartArt-grafikk i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer, kan du kopiere og lime inn SmartArt-grafikk som bilder i disse programmene.

Ettersom Office PowerPoint 2007-presentasjoner ofte inneholder lysbilder med punktlister, kan du raskt konvertere lysbildetekst til en SmartArt-grafikk. I tillegg kan du legge til animasjon i SmartArt-grafikken i Office PowerPoint 2007-presentasjoner.

Når du oppretter en SmartArt-grafikk, blir du bedt om å velge en type som prosessen, hierarki, krets eller relasjon. En type ligner på en kategori med SmartArt-grafikken, og hver type inneholder flere ulike oppsett.

Les mer om hvordan du oppretter en SmartArt-grafikk.

Til toppen av siden

Ting å huske på når du velger et oppsett

Når du velger et oppsett for SmartArt-grafikken, bør du tenke over hva du vil formidle og om du vil at informasjonen skal vises en bestemt måte. Fordi du kan raskt og enkelt bytter oppsett, Prøv forskjellige oppsett (på tvers av typer) inntil du finne illustrerer det som er det best meldingen. Eksperimentere med forskjellige typer og oppsett ved å bruke tabellen nedenfor som utgangspunkt.

Når du bytter oppsett, mest mulig ut av tekst og annet innhold, farger, stiler, effekter og tekstformatering overføres automatisk til det nye oppsettet.

Merknad: Tabellen nedenfor er ment å hjelpe deg med å komme i gang, og er ikke en fullstendig liste.

Hvis du vil

Bruk denne typen

Vise ikke-sekvensiell informasjon.

Liste

Vise trinn i en prosess eller tidslinje.

Prosess

Vise en uavbrutt prosess.

Kretsdiagram

Opprette et organisasjonskart.

Hierarki

Vise et beslutningstre.

Hierarki

Illustrere forbindelser.

Relasjon

Vise hvordan deler er relatert til en helhet.

Matrise

Vise proporsjonale relasjoner med den største komponenten øverst eller nederst.

Pyramidediagram

Også vurdere hvor mye tekst som du har, fordi mengden tekst og antall figurer du trenger ofte bestemmer oppsettet som ser best. Gjør vinduet detaljer Utfør mer vekt enn sammendrag peker, eller omvendt? SmartArt-grafikk er Generelt mest effektive når antallet figurer og hvor mye tekst er begrenset til viktigste. Store mengder tekst kan ta oppmerksomheten bort fra visuelle SmartArt-grafikken og gjøre det vanskeligere å formidle budskapet visuelt. Noen oppsett, for eksempel Trapeslistelistetypen, fungerer imidlertid bra med store mengder tekst.

Noen oppsett for SmartArt-grafikk inneholder et begrenset antall figurer. Oppsettet Motvektspiler i relasjon-typen er for eksempel utformet for å vise to motstående ideer eller konsepter. Bare to figurer kan inneholde tekst, og oppsettet kan ikke endres for å vise flere ideer eller konsepter. Hvis du velger et oppsett med et begrenset antall figurer, vises en rød X i tekst-ruten ved siden av innhold som ikke skal vises i SmartArt-grafikken.

Oppsettet Motvektspiler

Hvis du trenger å formidle mer enn to ideer, bytter du til et annet oppsett som har mer enn to figurer for tekst, for eksempel oppsettet Grunnleggende pyramide i pyramide-typen. Husk at hvis du endrer oppsett eller typer, kan det endre betydningen av informasjonen. Et oppsett med piler som peker mot høyre, for eksempel Grunnleggende prosess i prosess-typen, har for eksempel en annen betydning enn SmartArt-grafikk med piler som går i en sirkel, for eksempel Kontinuerlig krets i boksen Skriv inn syklus. Piler ofte flyt eller fremdrift i en bestemt retning, mens et lignende oppsett med forbindelseslinjer i stedet for piler angir forbindelser, men ikke nødvendigvis flyt.

Hvis du ikke finner akkurat det oppsettet du vil ha, kan du legge til og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for å justere strukturen for oppsettet. Oppsettet Grunnleggende prosess i Prosess-typen vises for eksempel med tre figurer, men prosessen trenger kanskje bare to figurer, eller den trenger kanskje frem figurer. Mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten, oppdateres plasseringen av figurene og mengden tekst i figurene automatisk – slik at den opprinnelige utformingen og kantlinjen for oppsettet for SmartArt-grafikken beholdes.

Når du velger et oppsett, vises plassholdertekst (for eksempel[Tekst]). Plassholdertekst skrives ikke ut og vises ikke under en Office PowerPoint 2007-presentasjon. Du kan erstatte plassholderteksten med eget innhold. Merk at figurene som inneholder plassholderteksten, alltid vises og skrives ut, hvis du ikke sletter dem.

Tips!: Hvis du tror at SmartArt-grafikken ser blant, bytter du til et annet oppsett som inneholder delfigurer, eller bruke en annen SmartArt-stil eller fargevariasjon.

Til toppen av siden

Tekstruten

Tekstruten er ruten du kan bruke til å skrive inn og redigere teksten som vises i SmartArt-grafikken. Tekstruten vises til venstre for SmartArt-grafikken. Mens du legger til og redigerer innholdet i tekstruten, oppdateres SmartArt-grafikken automatisk – figurer legges til eller fjernes ved behov.

Når du oppretter en SmartArt-grafikk, utfylt SmartArt-grafikken og tekstruten med plassholdertekst som du kan erstatte med informasjon. Du kan redigere teksten som skal vises øverst i tekstruten i SmartArt-grafikken. Nederst i tekstruten, kan du vise tilleggsinformasjon om SmartArt-grafikken.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

I SmartArt-grafikk som inneholder et fast antall figurer, vises bare noe av teksten i tekstruten i SmartArt-grafikken. Tekst, bilder eller annet innhold som ikke vises er er identifisert i tekstruten med en rød X. innhold som ikke vises fremdeles tilgjengelige hvis du bytter til et annet oppsett, men hvis du vil beholde og lukk det samme oppsettet, informasjonen ikke lagres, for å beskytte personvernet.

Tekstrute med røde X-er

Tekstruten fungerer som en kantlinje eller en punktmerket liste som overfører informasjon direkte til SmartArt-grafikken. Hver SmartArt-grafikk definerer en egen overføring mellom punkttegnene i tekstruten og figursettet i SmartArt-grafikken.

Hvis du vil opprette en ny linje med punktmerket tekst i tekstruten, trykker du ENTER. Hvis du vil rykke inn en linje i tekstruten, velger du linjen du vil rykke inn, og klikk deretter Forhåndsvis i Opprett grafikk-gruppen i kategorien Utforming under SmartArt-verktøy, Senk nivå. Hvis du vil bruke negativt innrykk en linje, klikker du Hev nivå. Du kan også trykke TAB for å rykke inn eller SKIFT + TAB for å bruke negativt innrykk fra tekstruten. Noen av disse endringer oppdaterer tilordningen mellom punktene i tekstruten og figurene i oppsettet for SmartArt-grafikken. Det er ikke mulig å senke tekst mer enn ett nivå fra teksten i linjen ovenfor, og heller ikke mulig å senke figuren på øverste nivå.

Hvis du ikke ser SmartArt-verktøy eller Utforming-fanene, må du kontrollere at du har valgt en SmartArt-grafikk.

Merknad: Avhengig av oppsettet du velger, representeres hvert punkttegn i tekstruten i SmartArt-grafikk som en ny figur eller et punkttegn i en figur. Merk for eksempel hvordan den samme teksten overføres forskjellig i de to SmartArt-grafikk nedenfor. I det første eksemplet representert til underpunkter som separate figurer. I det andre eksemplet representert til underpunkter som punktmerker i figuren.

Hierarkiliste - SmartArt-grafikk som viser punkttegn i tekstruten, men ikke i figurer

Grunnleggende prosess – SmartArt-grafikk som viser punktmerker i tekstruten som punktmerker i en figur.

Hvis du bruker et oppsett for organisasjonskart med Assistent-figuren, angis denne figuren av et punkttegn med en tilknyttet linje.

Tekstruten viser punkttegn for figurer av typen overordnet, underordnet og assistent.

Tips!: Hvis du ikke vil at alle på teksten i egne figurer, bytter du til et annet oppsett som viser all teksten som punkttegn.

Selv om tegnformatering, for eksempel skrift, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv og understreking, kan brukes på tekst i tekstruten, vises ikke tegnformatering i tekstruten. Alle formateringsendringer gjenspeiles imidlertid i SmartArt-grafikken.

Når skriftstørrelsen i én figur krymper fordi du legger til mer tekst i figuren, krymper også hele den andre teksten i resten av figurene i SmartArt-grafikken til samme størrelse, slik at SmartArt-grafikken beholder et konsekvent og profesjonelt utseende. Når du har merket et oppsett, kan du flytte musepekeren over de ulike oppsettene som vises på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, for å se hvordan innholdet vil se ut med dette oppsettet.

Til toppen av siden

Stil, farge og effekter for SmartArt-grafikk

Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming finnes det to gallerier for raskt å endre utseendet på SmartArt-grafikken –SmartArt-stiler og Endre farger. Når du holder pekeren over et miniatyrbilde i et av disse galleriene, kan du se hvordan en SmartArt-stil eller fargevariasjon påvirker SmartArt-grafikken uten faktisk å bruke den.

En rask og enkel måte å legge til en profesjonelt utformet kombinasjon av effekter for SmartArt-grafikken er å bruke en SmartArt-stil. SmartArt-stiler inkluderer Figurfyll, kanter, skygger, linjestiler, graderinger og tredimensjonale (3D) perspektiver og er brukt på hele SmartArt-grafikk. Du kan også bruke en stil for en enkeltfigur på én eller flere figurer i SmartArt-grafikken.

Det andre galleriet, Endre farger, inneholder en rekke forskjellige fargealternativer for en SmartArt-grafikk, der hvert alternativ bruker én eller flere temafarger på forskjellig måte på figurene i SmartArt-grafikken.

SmartArt-stiler og fargekombinasjoner er utformet for å fremheve innholdet.

Hvis du for eksempel bruker en 3D-SmartArt-stil med perspektiv, kan du se alle på samme nivået.

Organisasjonskart-oppsett med hvitt omriss

Du kan også bruke en 3D-SmartArt-stil med perspektiv for å fremheve en tidslinje inn i fremtiden.

Enkel tidslinje med fugleperspektiv

Tips!: 3D-SmartArt-stiler, særlig scenesammenhengende 3D, kan ofte ta oppmerksomheten bort fra meldingen du vil formidle, hvis du ikke bruker dem med måte. 3D-SmartArt-stiler fungerer ofte bra for den første siden i et dokument eller den første siden i en presentasjon. Enklere 3D-effekter, for eksempel skråkanter, virker ikke forstyrrende, men bør også brukes med måte.

Hvis du vil fremheve bestemte trinn i en SmartArt-grafikk av Prosess-typen, kan du bruke hvilke som helst av kombinasjonene under Fargerik.

Oppsettet Grunnleggende prosess med fargerike aksentfarger 5 til 6

Hvis du har en SmartArt-grafikk av typen Kretsdiagram, kan du bruke noen av alternativene Gradert område - n aksentfarger for å fremheve sirkulær bevegelse. Disse fargene går langs en gradering til den midtre figuren og går deretter tilbake til den første figuren.

Oppsettet Kontinuerlig krets med Gradert område - Strek 3

Når du velger farger, bør du også vurdere om du vil at deltakerne skal skrive ut SmartArt-grafikken eller vise den på Internett. Primær temafargene, for eksempel er ment for utskrift i svart-hvitt.

Tips!: Fargekombinasjoner med Gjennomsiktig i navnet, fungerer best hvis du har et bakgrunnslysbilde med et bilde eller en annen hovedeffekt som gir en mer finpusset utforming i dokumentet.

Når du setter inn en SmartArt-grafikk i dokumentet, passer det med resten av innholdet i dokumentet. Hvis du endrer tema for dokumentet, oppdateres utseendet på SmartArt-grafikken automatisk.

Hvis de innebygde galleriene ikke er nok til å gi deg utseendet du ønsker, tilpasses nesten alle deler av SmartArt-grafikk. Hvis galleriet for SmartArt-stil ikke har den riktige kombinasjonen av fyll, linjer og effekter, kan du bruke en stil for en enkeltfigur eller tilpasse figuren helt selv. Hvis størrelsen og plasseringen til en figur ikke er slik du ønsker, kan du flytte figuren rundt eller skalere den. Du finner de fleste tilpasningene under SmartArt-verktøy i kategorien formatering.

Selv etter at du tilpasser SmartArt-grafikken, kan du endre til et annet oppsett, og de fleste av tilpasningene beholdes. Du kan også klikke Tilbakestill grafikk-knappen i kategorien Utforming til å fjerne alle formateringsendringene og starte på nytt.

Tilbakestill grafikk-knappen

Du kan endre utseendet på SmartArt-grafikken ved å endre fyllet figurfyllet eller tekst; ved å legge til effekter, for eksempel skygger, gjenspeilinger, glød eller myke kanter; eller ved å legge til tredimensjonal (3D) effekter, for eksempel skråkanter eller rotasjoner.

Til toppen av siden

Animasjon for SmartArt-grafikk

Merknad: Animasjon er bare tilgjengelig for SmartArt-grafikk som opprettes ved hjelp av Office PowerPoint 2007.

Hvis du vil vektlegge informasjonen ekstra eller vise den i faser, kan du legge til en animasjon i SmartArt-grafikken eller i en enkeltfigur i SmartArt-grafikken. Du kan for eksempel få en figur til å fly raskt inn fra én side av skjermen, eller tone den sakte inn.

Animasjonene som er tilgjengelige, avhenger av oppsettet du velger for SmartArt-grafikken, men du kan alltid animere alle figurene samtidig eller én figur om gangen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til animasjon i en SmartArt-grafikk i en Office PowerPoint 2007-presentasjon, kan du se Animere SmartArt-grafikken.

Til toppen av siden

Opprette SmartArt-grafikk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter SmartArt-grafikk, kan du se følgende artikler:

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×