Lære mer om SmartArt-grafikk

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt over SmartArt-grafikk

Ting å huske på når du velger et oppsett

Tekstruten

Stil, farge og effekter for SmartArt-grafikk

Animasjon for SmartArt-grafikk

Hvordan lage SmartArt-grafikk

Oversikt over SmartArt-grafikk

En SmartArt-grafikk er en visuell fremstilling av informasjon og ideer. Du kan velge mellom en rekke oppsett slik at du kan kommunisere dine meldinger på en rask, enkel og effektiv måte.

De fleste lager innhold med bare tekst, selv om illustrasjoner og grafikk hjelper målgruppen med å huske og forstå informasjon bedre enn tekst. Det kan være utfordrende å lage illustrasjoner i designerkvalitet, særlig hvis du ikke er profesjonell formgiver eller ikke har råd til å leie en. Hvis du bruker tidligere versjoner av Microsoft Office, kan du, i stedet for å konsentrere deg om innholdet, bruke mye tid på å få samme størrelse på figurer og få dem riktig justert, få teksten til å se riktig ut, og formatere figurene manuelt slik at de står i stil med resten av dokumentet. Med SmartArt-grafikk og andre nye funksjoner som for eksempel temaer, kan du lage illustrasjoner i designerkvalitet med noen få museklikk.

Du kan opprette en SmartArt-grafikk i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007, eller i en e-postmelding i Microsoft Office Outlook 2007. Selv om du ikke kan opprette en SmartArt-grafikk i andre 2007 Microsoft Office-system-programmer, kan du kopiere og lime inn SmartArt-grafikk som bilder i disse programmene.

Ettersom Office PowerPoint 2007-presentasjoner ofte inneholder lysbilder med punktlister, kan du raskt konvertere lysbildetekst til en SmartArt-grafikk. I tillegg kan du legge til animasjon i SmartArt-grafikken i Office PowerPoint 2007-presentasjoner.

Når du oppretter en SmartArt-grafikk, blir du bedt om å velge en type, for eksempel Prosess, Hierarki, Kretsdiagram eller Relasjon. En type ligner på en kategori med SmartArt-grafikk, og hver type inneholder flere ulike oppsett.

Les mer om hvordan du oppretter en SmartArt-grafikk.

Til toppen av siden

Ting å huske på når du velger et oppsett

Når du velger et oppsett for SmartArt-grafikken, bør du tenke over hva du ønsker å formidle, og om du vil at informasjonen skal vises på en bestemt måte. Siden du raskt og enkelt kan bytte oppsett, kan du prøve ut forskjellige oppsett (på tvers av typer) inntil du finner det som best illustrerer meldingen. Eksperimenter med forskjellige typer og oppsett ved å bruke tabellen nedenfor som utgangspunkt.

Når du bytter oppsett, overføres det meste av teksten og annet innhold, farger, stiler effekter og tekstformatering automatisk til det nye oppsettet.

Merknad  Tabellen nedenfor er ment å hjelpe deg med å komme i gang, og er ikke en fullstendig liste.

Hvis du vil

Bruk denne typen

Vise ikke-sekvensiell informasjon.

Liste

Vise trinn i en prosess eller tidslinje.

Prosess

Vise en uavbrutt prosess.

Kretsdiagram

Opprette et organisasjonskart.

Hierarki

Vise et beslutningstre.

Hierarki

Illustrere forbindelser.

Relasjon

Vise hvordan deler er relatert til en helhet.

Matrise

Vise proporsjonale relasjoner med den største komponenten øverst eller nederst.

Pyramidediagram

Tenk også over hvor mye tekst du har, siden mengden tekst og antall figurer du trenger, ofte bestemmer hvilket oppsett som ser best ut. Legger du mer vekt på detaljene enn sammendragspunktene, eller omvendt? Vanligvis er SmartArt-grafikk mest effektivt når antallet figurer og mengden tekst er begrenset til nøkkelpunkt. Store mengder tekst kan ta oppmerksomheten bort fra det visuelle i SmartArt-grafikken, og kan gjøre det vanskeligere å formidle meldingen visuelt. Noen oppsett, for eksempel Trapesliste i Liste-typen, fungerer bra med større mengder tekst.

Noen oppsett for SmartArt-grafikk inneholder et begrenset antall figurer. Oppsettet Motvektspiler i typen Relasjon er for eksempel utformet for å vise to motstående ideer eller begreper. Bare to figurer kan inneholde tekst, og oppsettet kan ikke endres for å vise flere ideer eller begreper. Hvis du velger et oppsett med et begrenset antall figurer, vises det en rød X i tekstruten ved siden av innhold som ikke vises i SmartArt-grafikken.

Oppsettet Motvektspiler

Hvis du trenger å formidle mer enn to ideer, bytter du til et annet oppsett som har mer enn to figurer for tekst, for eksempel oppsettet Grunnleggende pyramide i typen Pyramidediagram. Husk at hvis du endrer oppsett eller typer, kan det endre betydningen av informasjonen. Et oppsett med piler som peker mot høyre, for eksempel Grunnleggende prosess i typen Prosess, har for eksempel en annen betydning enn en SmartArt-grafikk med piler som går i en krets, for eksempel Kontinuerlig krets i typen Kretsdiagram. Piler angir ofte flyt eller fremdrift i en bestemt retning, mens et lignende oppsett med forbindelseslinjer i stedet for piler angir forbindelser, men ikke nødvendigvis flyt.

Hvis du ikke finner akkurat det oppsettet du vil ha, kan du legge til og fjerne figurer i SmartArt-grafikken for å justere strukturen for oppsettet. Oppsettet Grunnleggende prosess i Prosess-typen vises for eksempel med tre figurer, men prosessen trenger kanskje bare to figurer, eller den trenger kanskje frem figurer. Mens du legger til eller fjerner figurer og redigerer teksten, oppdateres plasseringen av figurene og mengden tekst i figurene automatisk – slik at den opprinnelige utformingen og kantlinjen for oppsettet for SmartArt-grafikken beholdes.

Når du velger et oppsett, vises plassholdertekst (for eksempel[Tekst]). Plassholdertekst skrives ikke ut og vises ikke under en Office PowerPoint 2007-presentasjon. Du kan erstatte plassholderteksten med eget innhold. Merk at figurene som inneholder plassholderteksten, alltid vises og skrives ut, hvis du ikke sletter dem.

Tips!  Hvis du synes at SmartArt-grafikken ser litt kjedelig ut, bytter du til et annet oppsett som inneholder delfigurer, eller bruker en annen SmartArt-stil eller fargevariasjon.

Til toppen av siden

Tekstruten

Tekstruten er ruten du kan bruke til å skrive inn og redigere teksten som vises i SmartArt-grafikken. Tekstruten vises til venstre for SmartArt-grafikken. Mens du legger til og redigerer innholdet i tekstruten, oppdateres SmartArt-grafikken automatisk – figurer legges til eller fjernes ved behov.

Når du oppretter en SmartArt-grafikk, fylles SmartArt-grafikken og tekstruten ut med plassholdertekst som du kan erstatte med informasjon. Øverst i tekstruten kan du redigere teksten som skal vises i SmartArt-grafikken. Nederst i tekstruten kan du vise tilleggsinformasjon om SmartArt-grafikken.

Bilde av tekstruten med tekst på nivå 1 og nivå 2

I SmartArt-grafikk som inneholder et fast antall figurer, vises bare noe av teksten i tekstruten i SmartArt-grafikken. Tekst, bilder eller annet innhold som ikke vises, er identifisert i tekstruten med en rød X. Innhold som ikke vises, er fremdeles tilgjengelig hvis du bytter til et annet oppsett, men hvis du beholder og lukker det samme oppsettet, lagres ikke informasjonen. Dette gjøres for å beskytte personvernet ditt.

Tekstrute med røde X-er

Tekstruten fungerer som en kantlinje eller en punktmerket liste som overfører informasjon direkte til SmartArt-grafikken. Hver SmartArt-grafikk definerer en egen overføring mellom punkttegnene i tekstruten og figursettet i SmartArt-grafikken.

Hvis du vil opprette en ny linje med punktmerket tekst i tekstruten, trykker du ENTER. Hvis du vil rykke inn en linje i tekstruten, merker du linjen du vil rykke inn, og deretter klikker du Senk nivå i gruppen Opprett grafikk under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming. Hvis du vil bruke negativt innrykk på en linje, klikker du Hev nivå. Du kan også trykke TAB for å rykke inn, eller SKIFT+TAB for å bruke negativt innrykk fra tekstruten. Alle disse manipuleringene oppdaterer tilordningen mellom punktene i tekstruten og figurene i oppsettet for SmartArt-grafikken. Det er ikke mulig å senke nivået på tekst mer enn ett nivå fra teksten i linjen over, og det er heller ikke mulig å senke nivået på figuren på øverste nivå.

Hvis du ikke ser kategoriene SmartArt-verktøy eller Utforming, må du kontrollere at du har valgt en SmartArt-grafikk.

Merknad  Avhengig av oppsettet du velger, representeres hvert punkttegn i tekstruten i SmartArt-grafikken som enten en ny figur eller et punkttegn i en figur. Legg for eksempel merke til hvordan den samme teksten overføres forskjellig i de to SmartArt-grafikkbildene under. I det første eksemplet vises underpunkttegnene som separate figurer. I det andre eksemplet vises underpunkttegnene som punkttegn i figuren.

Hierarkiliste - SmartArt-grafikk som viser punkttegn i tekstruten, men ikke i figurer

Grunnleggende prosess – SmartArt-grafikk som viser punktmerker i tekstruten som punktmerker i en figur.

Hvis du bruker et oppsett for organisasjonskart med Assistent-figuren, angis denne figuren av et punkttegn med en tilknyttet linje.

Tekstruten viser punkttegn for figurer av typen overordnet, underordnet og assistent.

Tips!  Hvis du ikke vil ha hele teksten i egne figurer, bytter du til et annet oppsett som viser hele teksten som punkttegn.

Selv om tegnformatering, for eksempel skrift, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv og understreking, kan brukes på tekst i tekstruten, vises ikke tegnformatering i tekstruten. Alle formateringsendringer gjenspeiles imidlertid i SmartArt-grafikken.

Når skriftstørrelsen i én figur krymper fordi du legger til mer tekst i figuren, krymper også hele den andre teksten i resten av figurene i SmartArt-grafikken til samme størrelse, slik at SmartArt-grafikken beholder et konsekvent og profesjonelt utseende. Når du har merket et oppsett, kan du flytte musepekeren over de ulike oppsettene som vises på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent, for å se hvordan innholdet vil se ut med dette oppsettet.

Til toppen av siden

Stil, farge og effekter for SmartArt-grafikk

Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming finnes det to gallerier du kan bruke til raskt å endre utseendet på SmartArt-grafikken –SmartArt-stiler og Endre farger. Når du holder pekeren over et miniatyrbilde i et av disse galleriene, kan du se hvordan en SmartArt-stil eller fargevariasjon påvirker SmartArt-grafikken uten at du bruker den.

En rask og enkel metode for å legge til en profesjonelt utformet kombinasjon av effekter i SmartArt-grafikken er å bruke en SmartArt-stil. SmartArt-stiler inkluderer fyll, kanter, skygger, linjestiler, graderinger og tredimensjonale (3D) perspektiver, og brukes på hele SmartArt-grafikken. Du kan også bruke en stil for en enkeltfigur på én eller flere figurer i SmartArt-grafikken.

Det andre galleriet, Endre farger, inneholder en rekke forskjellige fargealternativer for en SmartArt-grafikk, der hvert alternativ bruker én eller flere temafarger på forskjellig måte på figurene i SmartArt-grafikken.

SmartArt-stiler og fargekombinasjoner er utformet for å fremheve innholdet.

Hvis du for eksempel bruker en 3D-SmartArt-stil med perspektiv, kan du se alle på samme nivået.

Organisasjonskart-oppsett med hvitt omriss

Du kan også bruke en 3D-SmartArt-stil med perspektiv for å fremheve en tidslinje inn i fremtiden.

Enkel tidslinje med fugleperspektiv

Tips!  3D-SmartArt-stiler, særlig scenesammenhengende 3D, kan ofte ta oppmerksomheten bort fra meldingen du vil formidle, hvis du ikke bruker dem med måte. 3D-SmartArt-stiler fungerer ofte bra for den første siden i et dokument eller den første siden i en presentasjon. Enklere 3D-effekter, for eksempel skråkanter, virker ikke forstyrrende, men bør også brukes med måte.

Hvis du vil fremheve bestemte trinn i en SmartArt-grafikk av Prosess-typen, kan du bruke hvilke som helst av kombinasjonene under Fargerik.

Oppsettet Grunnleggende prosess med fargerike aksentfarger 5 til 6

Hvis du har en SmartArt-grafikk av Kretsdiagram-typen, kan du bruke en av alternativene Gradert område - Strek n farger til å fremheve sirkelbevegelsen. Disse fargene går langs en gradering til den midtre figuren, og går deretter tilbake til den første figuren.

Oppsettet Kontinuerlig krets med Gradert område - Strek 3

Når du velger farger, bør du også tenke over om du vil at målgruppen skal skrive ut SmartArt-grafikken eller vise den elektronisk. Primære skjemafarger er beregnet for svart/hvitt-utskrift.

Tips!  Fargekombinasjoner med Gjennomsiktig i navnet, fungerer best hvis du har et bakgrunnslysbilde med et bilde eller en annen hovedeffekt som gir en mer finpusset utforming i dokumentet.

Når du setter inn en SmartArt-grafikk i dokumentet, passer det med resten av innholdet i dokumentet. Hvis du endrer tema for dokumentet, oppdateres utseendet på SmartArt-grafikken automatisk.

Hvis de innebyde galleriene ikke gir deg det utseendet du vil bruke, kan nesten alle deler av en SmartArt-grafikk tilpasses. Hvis galleriet for SmartArt-stiler ikke har den rette kombinasjonen av fyll, linjer og effekter, kan du bruke en stil for en enkeltfigur eller tilpasse figuren helt selv. Hvis størrelsen og plasseringen på en figur ikke er slik du ønsker, kan du flytte figuren rundt eller endre størrelse på den. Du kan finne de fleste tilpasningene under SmartArt-verktøy i kategorien Formatering.

Selv etter at du har tilpasset SmartArt-grafikken, kan du bytte til et annet oppsett, og de fleste av tilpasningene beholdes. Du kan også klikke knappen Tilbakestill grafikk i kategorien Utforming hvis du vil fjerne alle formateringsendringene og begynne på nytt.

Tilbakestill grafikk-knappen

Du kan endre utseendet på SmartArt-grafikken ved å endre fyllet i figuren eller teksten, ved å legge til effekter, for eksempel skygger, gjenspeilinger, glød eller myke kanter, eller ved å legge til 3D-effekter, for eksempel skråkanter eller rotasjoner.

Til toppen av siden

Animasjon for SmartArt-grafikk

Merknad  Animasjon er bare tilgjengelig for SmartArt-grafikk som opprettes ved hjelp av Office PowerPoint 2007.

Hvis du vil vektlegge informasjonen ekstra eller vise den i faser, kan du legge til en animasjon i SmartArt-grafikken eller i en enkeltfigur i SmartArt-grafikken. Du kan for eksempel få en figur til å fly raskt inn fra én side av skjermen, eller tone den sakte inn.

Animasjonene som er tilgjengelige, avhenger av oppsettet du velger for SmartArt-grafikken, men du kan alltid animere alle figurene samtidig eller én figur om gangen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til animasjon i en SmartArt-grafikk i en Office PowerPoint 2007-presentasjon, kan du se Animere SmartArt-grafikken.

Til toppen av siden

Opprette SmartArt-grafikk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter SmartArt-grafikk, kan du se følgende artikler:

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Excel 2010, Word 2010, PowerPoint 2010, Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk