Løse konflikter og feil i et listeverktøy

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

En rekke omstendigheter kan føre til at listeverktøyet kommer i en konflikt- eller feiltilstand. Elementer med en konflikt eller feil, merkes med et ikon.

Ikon

Betydning

Et listeelement med en redigeringskonflikt

Elementet har en redigeringskonflikt

Listeverktøyelement i feiltilstand

Elementet er i en feiltilstand

I dette emnet

Redigeringskonflikter

Feil

Bruke kategorien Løs til å løse konflikter og feil

Løse elementkonflikter

Løse elementfeil

Redigeringskonflikter

Hvis et element i et listeverktøy blir redigert på to steder samtidig, vil dette føre til en redigeringskonflikt.

I et SharePoint-arbeidsområde kan følgende omstendigheter føre til en redigeringskonflikt:

 • Du redigerer et listeelement som er redigert på SharePoint-området, men som ennå ikke er synkronisert til arbeidsområdet. Når synkroniseringen skjer, oppdager SharePoint Workspace to versjoner av samme element, og angir at det forekommer en konflikt.

 • Mens du arbeider i frakoblet modus eller frakoblet Internett, kan du redigere et listeelement som også redigeres på SharePoint-området. Når listen synkroniseres neste gang du er tilkoblet, oppdager SharePoint Workspace to versjoner av samme element, og angir at det forekommer en konflikt.

I et listeverktøy i et Groove-arbeidsområde oppstår det en redigeringskonflikt når to eller flere medlemmer av arbeidsområdet redigerer det samme elementet. Når medlemmer er tilkoblet, oppdager SharePoint Workspace når medlemmer har elementer åpne for redigering, og hindrer andre medlemmer i å redigere det samme elementet og forårsake en konflikt. Det kan imidlertid fremdeles oppstå konflikter hvis medlemmer arbeider i frakoblet modus eller er frakoblet Internett.

Bruk alternativene i kategorien Løs til å løse redigeringskonflikten, som beskrevet nedenfor.

Til toppen av siden

Feil

Elementfeil oppstår bare med listeverktøy som synkroniseres med en SharePoint-server, og er vanligvis et resultat av utilstrekkelige servertillatelser. Hvis du for eksempel legger til, redigerer eller sletter elementer i et SharePoint-arbeidsområde, må du ha de tilsvarende SharePoint-servertillatelsene til å laste opp disse endringene under neste synkronisering. Hvis du ikke har de nødvendige tillatelsene, settes elementet i en feiltilstand.

Elementfeil kan også føre til rekke andre omstendigheter, for eksempel følgende:

 • Et filvedlegg i et element er for stort til å synkroniseres til SharePoint-serveren.

 • Et filvedlegg i et element inneholder null byte. Filvedlegg må inneholde minst én databyte for å kunne synkroniseres på SharePoint-serveren.

 • En fil du har lagt til i et vedleggsfelt i filen, er en blokkert filtype, og kan ikke synkroniseres til SharePoint-serveren.

 • Du kan legge til en verdi i et felt som krever unike verdier, men et annet element som allerede inneholder den samme verdien i dette feltet. Oppstår en feil når listen er synkronisert med den SharePoint server.

Bruk alternativene i kategorien Løs til å løse en feil, som beskrevet nedenfor.

Til toppen av siden

Bruke kategorien Løs til å løse konflikter og feil

Kategorien Løs (feilverktøy) vises på båndet hver gang et hvilket som helst listeelement kommer i en konflikt- eller feiltilstand.

Kategorien Løs konflikter

Hvis du vil løse konflikter eller feil, kan du merke elementer som angir en konflikt eller feiltilstand, og deretter klikke Løs konflikt eller feil. Listeverktøyet inneholder ulike alternativer, som beskrevet nedenfor, avhengig av om elementet er i konflikt- eller feiltilstand.

Til toppen av siden

Løse elementkonflikter

Hvis elementet er i konflikttilstand, åpnes dialogboksen Løs konflikt. Der vises alle versjoner av elementet med redigeringsprogram og tidspunkt for siste endring.

 1. Merk versjonene av elementet du vil beholde.

  Som standard merkes alle versjoner av elementet innledningsvis. Hvis det derfor er versjoner av elementet du ikke vil beholde, fjerner du merket for dem. Disse elementene vil bli slettet når du klikker OK.

  Hvis du velger å beholde alle versjoner av elementet, opprettes og vises konflikteksemplarer av elementet i datavisningen. Versjonen av elementet som er lagret på arbeidsområdet, vises først som den opprinnelige kopien.

 2. Klikk Flere detaljer hvis du vil undersøke ulike versjoner av elementet for å få hjelp til å bestemme hvilke du vil beholde.

  Dialogboksen utvides for å vise innholdet i det merkede elementet. Klikk hvert element i dialogboksen for å vise innholdet.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Løse elementfeil

Hvis elementet er i en feiltilstand, åpnes dialogboksen Rett feil med alternativer som gjelder feiltilstanden.

Hvis feilen er resultatet av et forsøk på å legge til et nytt element, vil du finne følgende alternativer i dialogboksen Rett feil:

 • Rett feil

 • Slett element

Enkelte feil kan skyldes at du har angitt ugyldige data i et felt. Hvis dette er tilfellet, vil en feilmelding beskrive den mulige årsaken til feilen og foreslå en løsning. Hvis du for eksempel har brukt tegn som ikke støttes, i et fil- eller mappenavn, foreslår feilmeldingen at du bruker et annet navn. I dette tilfellet kan du velge Rett feil for å lukke dialogboksen Rett feil og deretter prøve å rette feilen.

Hvis du finner ut at du kan ikke rette feilen, kan du velge å slette elementet.

Hvis feilen er resultatet av et forsøk på å slette et element, vil du finne følgende alternativer i dialogboksen Rett feil:

 • Lukk feilikon

 • Prøv å slette på nytt

I de fleste tilfeller kan du ikke slette et element fordi du har ikke nok servertillatelser. Hvis servertillatelsene endres slik at du kan slette elementer, kan du velge Prøv å slette på nytt.

Hvis feilen skyldes at du har forsøkt å redigere et element, vil du finne følgende alternativer i dialogboksen Rett feil:

 • Reparer lokal kopi (og vent på neste synkronisering)

 • Behold serverkopi, Slett lokal Kopier

 • Behold serverkopier og lokale kopier

Enkelte feil skyldes at du har angitt ugyldige data i et felt. Hvis dette er tilfellet, vil en feilmelding beskrive den mulige årsaken til feilen og foreslå en løsning. Hvis du for eksempel har brukt tegn som ikke støttes, i et fil- eller mappenavn, foreslår feilmeldingen at du bruker et annet navn. I så fall kan du velge Reparer lokal kopi for å lukke dialogboksen Rett feil og deretter rette feilen.

Hvis du fastslår at du kan ikke rette feilen, kan du velge å slette den lokale kopien eller beholde både serverkopien og den lokale kopien.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×