Office
Logg på
Forbedre tilgjengelighet og brukervennlighet

Læreverktøy i Word

Læreverktøy i Word

Læreverktøy er utformet for å hjelpe deg å forbedre leseferdighetene dine ved å øke mulighetene dine til å uttale ord riktig, lese raskere og mer presist og forstå hva du leser.

Forskning viser at lesing er avhengig av følgende ferdigheter:

 • Dekoding – evnen til å uttale ord på riktig måte.

 • Flyt – evnen til å lese raskt og nøyaktig.

 • Forståelse – evnen til å forstå hva man leser.

Læreverktøy i Word kan hjelpe deg med å utvikle og forbedre leseferdighetene dine.

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om forskning knyttet til lesing, kan du sjekke ut Læreverktøy for å forbedre lese- og skriveferdigheter.

Hva er nytt i Læreverktøy

Nå kan du bruke Læreverktøy-funksjoner i Word mens du redigerer eller skriver dokumentet. Læreverktøy legger til visuelle endringer slik at du kan føle deg trygg når du arbeider i dokumentet, og vite at det skrives ut som normalt samt at medforfattere fortsatt kan redigere dokumentet i den opprinnelige visningen.

Tilgjengelig for abonnenter i versjonen 1707 (delversjon 8326.2058)

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

Læreverktøy i Word 2016 tilbyr følgende verktøy for å assistere med leseflyt og -forståelse.

 • Med Les høyt kan du høre dokumentet og på samme tid se hvert ord uthevet.

  Obs!: Les høyt støtter ikke RTL-språk. Les høyt leser tekst på det talespråket som er angitt som standard på operativsystemet ditt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til flere tekst-til-tale-stemmer, kan du se Hvordan laste ned tekst-til-tale-språk for Windows

 • Stavelser-kommandoen viser pauser mellom stavelser for ord i innholdet. Dette kan bidra til å forbedre gjenkjenning av ord og uttale.

  Obs!: Stavingsinndeling er tilgjengelig for baskisk, brasiliansk, bulgarsk, katalansk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, galisisk, tysk, gresk, ungarsk, islandsk, italiensk, kasakhisk, latvisk, litauisk, norsk (bokmål), norsk (nynorsk), polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk, ukrainsk hebraisk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kasakhisk, katalansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), koreansk, kroatisk, latvisk, litauisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, portugisisk (Brasil), rumensk, russisk, serbisk (latin), slovakisk, slovensk, spansk, svensk, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, walisiske språk Teksten må være korrekt angitt. Se Angi språkinnstillinger for mer informasjon. Hvis teksten er angitt til et språk som ikke støttes, vil den ikke være oppdelt i stavelser, selv om teksten burde støttes. Eksempel: Hvis engelsk tekst kopieres inn i et kinesisk dokument, må engelsk tekst være merket og angitt til engelsk. Ellers vil ikke være teksten være oppdelt i stavelser.

 • Tekstavstand-kommandoen øker avstanden mellom ord, tegn og linjer. Dette kan hjelpe deg med å enkelt skanne tekst, og det forbedrer også leseflyten.

  Obs!: Tekstavstand er tilgjengelig for alle språk, bortsett fra de som er skrevet med komplekse eller tilkoblede skript. Arabisk er eksempelvis ikke støttet.

 • Kolonnebredde-kommandoen kan brukes til å endre bredden på linjelengden. Dette bidrar til å redusere negative virkninger av visuell trengsel og gir rom for bedre fokus og økt forståelse av ord og tegn i et dokument med rik tekst.

 • Sidefarge kan angis til å være Sepia (lys gul side med en trykt funksjonalitet), Omvendt (svart bakgrunn med hvit tekst) som gjør at teksten blir enkel å skanne og bruke, eller venstre på ingen.

Nå kan du bruke Læreverktøy-funksjoner i Word mens du redigerer eller skriver dokumentet. Læreverktøy legger til visuelle endringer slik at du kan føle deg trygg når du arbeider i dokumentet, og vite at det skrives ut som normalt samt at medforfattere fortsatt kan redigere dokumentet i den opprinnelige visningen.

 1. Velg Læreverktøy i Minimalistisk-gruppen på Vis-fanen.

  Læreverktøy på Visning-fanen

  Læreverktøy

  Dette vil bytte til Words Weboppsett -visning med læreverktøy-funksjoner som aktiveres automatisk. Tekstavstand og Smal kolonnebredde-funksjonene brukes automatisk den første gangen du besøker denne visningen.

 2. Du kan gjøre ett eller flere av følgende, avhengig av hvordan du vil fokusere på innholdet i dokumentet:

  • Angi Sidefarge til å være Sepia (lys gul side med trykt funksjonalitet), Omvendt (svart bakgrunn med hvit tekst) som gjør det enkelt å skanne og bruke, eller velg Ingen.

  • Velg Kolonnebredde for å endre bredden på linjelengden. I denne visningen er det fire alternativer: Veldig smal, Smal, Moderat, eller Bred. Velg innstillingen som fungerer best for deg.

  • Velg Stavelser for å vise pausene mellom stavelser for ord i innholdet. Mens du er i redigeringsmodus, kan du skrive inn og gjøre endringer i dokumentet, og stavelsesmerkene vises i sanntid mens du skriver eller legger til innhold.

  • Velg Les høyt hvis du vil høre dokumentet bli lest høyt, og for å se hvert ord uthevet samtidig i dokumentet. Hvis du begynner å skrive mens Les høyt er aktivert, vil skjermleseren ta pause slik at du kan gjøre endringer, og du kan deretter enkelt gjenoppta lydkommentarer så snart du har utført de ønskede endringene.

Obs!: Les høyt er også tilgjengelig i Words Se gjennom-fane, slik at du kan bruke skjermleser-funksjonen i alle Words visninger, du trenger ikke å være i Læreverktøy-visningen for å bruke funksjonen.

Med Les høyt kan du høre dokumentet bli lest høyt, og på samme tid se hvert ord uthevet i dokumentet. Velg Se gjennom-fanen, og velg Les høyt for å lytte til dokumentet.

Du kan bruke følgende knapper, som vises i det øverste, høyre hjørnet av skjermen, til å styre lesing.

Innstillinger for læreverktøy
 • Velg Spill av / pause-ikonet for å starte/stoppe lydkommentaren. Velg Neste-ikonet hvis du vil at fortelleren skal hoppe over den gjeldende setningen, og lese fra neste avsnitt. Velg Forrige-ikonet hvis du vil at fortelleren skal hoppe over den gjeldende setningen, og lese fra neste avsnitt. Du kan endre lesehastigheten og stemmen ved å bruke Innstillinger-menyen.

  Lukk-ikonet stopper lydkommentarer og avslutter Les høyt-modus.

  Skjermleseren begynner å lese fra der markøren er plassert i Words redigeringsvisninger, eller på toppen av siden i Words Lesemodus som standard, med mindre du har valgt et ord. I siste tilfelle starter skjermleseren å lese fra og med det valgte ordet. Du kan også velge en tekstblokk før du starter Les høyt, noe som vil begrense skjermleseren til bare å lese opp den merkede teksten.

  Du kan bruke følgende hurtigtaster for Les høyt:

  1. CTRL + ALT + MELLOMROM:  Start/avslutt høytlesning

  2. CTRL+MELLOMROM  Pause høytlesning

  3. ALT+HØYRE  Øke lesehastigheten

  4. ALT+VENSTRE: Redusere lesehastigheten

  5. CTRL+HØYRE Les forrige avsnitt

  6. CTRL+VENSTRE Les neste avsnitt

  Klikk på Læreverktøy-fanen for å se alternativene under:

 • Velg Stavelser for å vise pausene mellom stavelser for ord i innholdet. Dette kan bidra til å forbedre gjenkjenning av ord og uttale.

 • VelgTekstavstandfor å øke avstanden mellom ord, tegn og linjer. Dette kan hjelpe deg med å enkelt skanne tekst, og det forbedrer også leseflyten.

 • Velg Kolonnebredde for å endre bredden på linjelengden. Dette bidrar til å redusere negative virkninger av visuell trengsel og gir rom for bedre fokus og økt forståelse av ord og tegn i et dokument med rik tekst.

 • Angi Sidefarge til å være Sepia (lys gul side med trykt funksjonalitet), Omvendt (svart bakgrunn med hvit tekst) som gjør det enkelt å skanne og bruke, eller velg Ingen.

Læreverktøy i lesemodus kan bare brukes når du leser et dokument.

 1. Velg Lesemodus i Visninger-gruppen på Vis-fanen.

  Les mer_C3_2017610132925

 2. Eller du kan velge Lesemodus fra statuslinjen.

  Status for lesemodus Bar_C3_2017610132942

 3. Gjør ett eller flere av følgende fra Vis-menyen, avhengig av hvordan du vil fokusere på innholdet i dokumentet:

  Vis lesemodus for læreverktøy tab_C3_201761013307

 • Velg Stavelser for å vise pausene mellom stavelser for ord i innholdet.

 • VelgTekstavstandfor å øke avstanden mellom ord, tegn og linjer.

 • Velg Les høyt hvis du vil høre dokumentet bli lest høyt, og for å se hvert ord uthevet samtidig i dokumentet.

Obs!: I Lesemodus er Kolonnebredde og Sidefarge-alternativene bare tilgjengelige hvis du har valgt Kolonneoppsett i Oppsett.

Relatert informasjon

Læreverktøy for å forbedre lese- og skriveferdigheter

Les dokumenter i Word

Nyheter i tilgjengelighet for Word

Gjør Word-dokumenter tilgjengelige

Nye læreverktøy hjelper lærere med å opprette mer inkluderende klasserom

Fortell oss hva du synes om læreverktøy i Word 2016, og foreslå forbedringer

Send inn forslag i Forslagsboks for Word for Windows (skrivebordsprogram)

Bruk læreverktøy i et dokument i Word Online

 1. Velg Engasjerende leser i Dokumentvisninger-gruppen på Vis-fanen.

  Fordypningslesing

  Dokumentet åpnes i Engasjerende lesing.

 2. Du kan gjøre ett eller flere av følgende i Engasjerende leser, avhengig av hvordan du vil fokusere på innholdet i dokumentet.

  • Velg Spill nederst i vinduet for å høre dokumentet bli lest opp, og for å se teksten uthevet samtidig. Skjermleseren begynner å lese fra toppen av siden som standard, med mindre du har valgt et ord. I siste tilfelle starter skjermleseren å lese fra det valgte ordet. Velg Pause for å stoppe lydkommentarer.

   Velg Alternativer for tale øverst til høyre i dokumentet for å endre hastigheten på lydkommentarer.

   VoiceSettings
  • Alternativer for tekst   

   Du kan endre utseendet på dokumentet ved hjelp av Tekst-alternativer. Valgene du gjør i tekstalternativer, kan bidra til økt fokus på innholdet og til å fjerne visuelle forstyrrelser.

   Angi Tekststørrelse, Linjeavstand, Skrift og Tema som passer til læringsbehovene. Du kan øke eller redusere tekststørrelsen og avstanden mellom bokstaver og ord. Temafargen du velger, blir bakgrunnsfargen for teksten i dokumentet.

   Alternativer for tekst
  • Ordklasser   

   Velg ett eller flere av følgende alternativer:

   • Stavelser for å dele ord opp i stavelser.

   • Substantiver for å utheve substantiver i dokumentet med lilla farge.

   • Verb for å utheve verb i dokumentet med rød farge.

   • Adjektiver for å utheve adjektiver i dokumentet i blågrønn farge.

    Ordklasser

 3. Klikk på Lukk-ikonet for å avslutte Engasjerende leser.

Relatert informasjon

Læreverktøy for å forbedre lese- og skriveferdigheter

Les dokumenter i Word

Nyheter i tilgjengelighet for Word

Gjør Word-dokumenter tilgjengelige

Nye læreverktøy hjelper lærere med å opprette mer inkluderende klasserom

Fortell oss hva du synes om Læreverktøy i Word Online, og foreslå forbedringer

Send inn forslag til wacltcrew@microsoft.com

Bruke Læreverktøy i et Word-dokument på iPad

Obs!: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter som har blitt med i Office Insider-programmet. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

Læreverktøy i Word for iPad har et sett med verktøy som kan hjelpe med lesing, flyt og forståelse. I Word finner du læreverktøy under Vis-fanen.

Skyv veksleknappen til høyre for å åpne Læreverktøy-fanen.

Viser Vis-fanen i dokumentet

Du har følgende verktøy på Læreverktøy-fanen som kan hjelpe deg mens du leser eller redigerer et dokument.

 • Kolonnebredde kan brukes til å endre bredden på linjelengden. Dette kan redusere negative virkninger av visuell trengsel og gir rom for bedre fokus og økt forståelse av ord og tegn i et dokument med rik tekst.

  Viser alternativer for Kolonnebredde for Læreverktøy
 • Sidefarge kan angis som Sepia (blekgul side med en trykt funksjonalitet), Omvendt (svart bakgrunn med hvit tekst) som gjør at teksten blir enkel å søke i og bruke, eller den kan stå som Ingen.

  Viser alternativer for Sidefarge for Læreverktøy

 • Med Les høyt kan du høre dokumentet samtidig som du ser hvert ord bli uthevet i dokumentet.

  Obs!: Les høyt støtter ikke RTL-språk. Les høyt leser tekst på det talespråket som er angitt som standard på operativsystemet ditt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til flere tekst-til-tale-stemmer, kan du se Hvordan laste ned tekst-til-tale-språk for Windows

  Viser ReadAloud under Læreverktøy

  Du kan bruke knappene som vises nederst i høyre hjørne av skjermen for å kontrollere lesingen. Velg Spill av / pause-ikonet for å starte/stoppe lydkommentaren. Velg Neste-ikonet hvis du vil at fortelleren skal hoppe over den gjeldende setningen og lese fra neste avsnitt. Velg Forrige-ikonet hvis du vil at fortelleren skal hoppe over den gjeldende setningen og lese fra forrige avsnitt. Du kan endre lesehastigheten ved å bruke Innstillinger-ikonet.

Fortell oss hva du synes om Læreverktøy i Word for iPad, og foreslå forbedringer

Send inn forslag til wacltcrew@microsoft.com

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×