Lær mer om ressursenheter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Ganger noen én ressurs skal fullføre en aktivitet, men andre ganger trenger du mer. Noen ganger kan en ressurs bare arbeide deltid. Microsoft Project bruker for å ta hensyn til disse forskjellene, enheter til å beregne akkurat hvor mye tid ressursene kan arbeide på en aktivitet.

I denne artikkelen

Hva er nøyaktig enheter?

Hvordan bruker jeg maksimalt antall enheter for arbeidsressurser?

Hvordan bruker jeg tildelingsenheter for arbeidsressurser?

Hvordan bruker jeg maksimalt antall enheter for materialressurser?

Hvordan bruker jeg tildelingsenheter for materialressurser?

Hva er Toppbelastning ressurser?

Hvordan tildelingsenheter og kalendere tidsplanen?

Hva er nøyaktig enheter?

Enheter angir prosentandelen av en arbeidsressurs tiden som er tildelt en aktivitet. Det finnes to typer enheter i Project: maksimalt antall og tilordningsenheter.

 • Maksimalt antall enheter     Når du vil angi hvor mye tid som en arbeidsressurs er tilgjengelig for arbeid med alle aktiviteter i et prosjekt, kan du angi maksimalt antall enheter i en ressursvisning. Denne sum brukes til å beregne hvor mye tid som er en arbeidsressurs kan bruke på hver oppgavetilordning.

 • Tildelingsenheter     Når du vil angi hvor mye av tiden en arbeidsressurs er opptatt av å en bestemt aktivitet, kan du angi tildelingsenheter. Du kan også angi tildelingsenheter for materielle ressurser for å angi mengden materiale som brukes for tildelingen.

Obs!: Kostnadsressurser, for eksempel flyreiser eller overnatting, ikke bruk enheter fordi de ikke er avhengige av avhenger av mengden arbeid som er utført.

Til toppen av siden

Hvordan bruker jeg maksimalt antall enheter for arbeidsressurser?

Bruke Maks. Enheter-feltet i en ressursvisning for å angi om du arbeidsressurs er fulltids eller deltid for dette prosjektet, eller om multipler av denne ressursen konsolideres til ett. Eksempel:

100 % maks. ressursenheter

Hvis du vil angi at alle en personens tid arbeidstiden skal brukes i prosjektet, skriver du inn 100% i Maks. Enheter i Ressursliste-visningen. Hvis denne personen arbeider 8-timers dager, vil han eller hun være overallokert hvis en hvilken som helst kombinasjon av tildelinger er større enn åtte timer (100%) av tilgjengelige arbeidsdagen.

75% maks. ressursenheter

Hvis du vil angi at bare en del av en persons klokkeslett arbeidstiden skal brukes i prosjektet, skriver du inn et tall mindre enn 100% i Maks. Enheter i Ressursliste-visningen. Hvis personen fungerer 8-timers dager, og har 75% hans eller hennes tid arbeidstiden brukes i prosjektet, vil ekko eller hun være overallokert hvis en hvilken som helst kombinasjon av tildelinger er lik mer enn 6 timer (75%) av tilgjengelige arbeidsdagen.

300 % maksimalt ressursenheter

Hvis du vil angi at skal en ressursgruppe, for eksempel tre snekkere arbeide med prosjektet fulltids, Skriv inn 300% i Maks. Enheter i Ressursliste-visningen.

Denne prosentandelen (enhetsverdien) er basert på tilgjengelighet vises i ressurskalender. Som standard er ressurskalenderen Standard prosjektkalenderen, som angir en 40-timers arbeidsuke. Men hvis du har tildelt en ressurs med en annen basiskalender eller tilpasset ressurskalenderen den maksimale enhetsverdien er basert på denne kalenderen. Ved hjelp av en prosentverdi for enheter i stedet for en timeverdien, forblir prosjekt- og beregninger nøyaktige, selv om kalenderen endres.

Til toppen av siden

Hvordan bruker jeg tildelingsenheter for arbeidsressurser?

Du kan angi hvilken av arbeid for en arbeidsressurs på en bestemt tildeling på to steder:

 • For Project 2016 klikker 2013 og 2010, i kategorien ressurs, du på Ressurstildeling. Angi informasjon i enheter-feltet.

  Obs!: Klikk Tildel ressurser i Verktøy-menyen for Project 2007. Skriv inn informasjon i enheter-feltet.

 • For Project 2016, 2013 og 2010, i kategorien oppgave, klikker du informasjon og klikk deretter kategorien ressurser Enter informasjonen i enheter-feltet.

  Obs!: For Project 2007 i prosjekt-menyen, klikk Aktivitetsinformasjon, og klikk deretter kategorien ressurser Enter informasjonen i enheter-feltet.

Tildelingsenheter viser hvor mye av ressursen som er tilgjengelig tid, i henhold til ressurskalenderen, som brukes til å arbeide på en bestemt aktivitet. Eksempel:

 • Angi 100% hvis ressursen skal arbeide fulltid for tildelingen. Dette er standard for alle tildelingene.

 • Angi 50% hvis ressursen skal bruke halvparten av tiden på denne tildelingen. Selv om ressursen er heltidsressurs, krever kanskje noen tildelinger bare en deltid innsats, slik at den gjenværende tiden som er tilgjengelige for en annen tildeling.

 • Angi 300% Hvis tre heltidsressurser arbeider på denne tildelingen. Du kan angi 250% hvis to fulltid ressurser og én avskriving ressurs arbeider på denne tildelingen.

Denne prosentandelen (enhetsverdien) er basert på tilgjengelighet vises i ressurskalenderen. Dette er Standard prosjektkalenderen, som angir en 40-timers arbeidsuke som standard. Men hvis du tildeler en annen basiskalender til en ressurs eller tilpasse ressurskalenderen, enhetsverdien tildeling er basert på denne kalenderen.

Til toppen av siden

Hvordan bruker jeg maksimalt antall enheter for materialressurser?

Maks. Enheter-feltet er ikke tilgjengelig for materialressurser fordi materialressurser ikke er tilknyttet kalendere eller andre tegn for tilgjengelighet. Hvor mye materiale brukes, avhenger av bestemte tildelingen materialet er tilordnet til og med tildelingsenheter som er angitt.

Til toppen av siden

Hvordan bruker jeg tildelingsenheter for materialressurser?

For materialressurser angir feltet enheter (eller tildelingsenheter) materialforbruk ofte, det vil si tall eller rente mange enheter av materiale som brukes for tildelingen. Det finnes to typer materielle tildelingsenheter: faste og variable.

 • Fast materialforbruk angir at antall materialene som brukes, er den samme uavhengig av varigheten for aktiviteten.

 • Variabelt materialforbruk angir at som varigheten for aktiviteten endres, endres antall materiell som brukes, proporsjonalt. Variabelt forbruket angis med tidsangivelse lagt til Materialetikett i Tildelingsenheter-feltet. Mens fast forbruket av stål kan ha en verdi i tonn, Variabelt forbruket kan ha en verdi i tonn / dag eller tonn / d og forkortelser angis den samme som andre varigheter: i minutter, timer, dager, uker, eller måneder.

Hvis du for eksempel hvis tildeling enhetsverdien for stål 80 tonn for en aktivitet 2 dager, det totale forbruket (eller arbeidsverdien for materialet) for stål er 80 tonn. Hvis oppgaven enhetsverdien for stål 80 tonn/dag for en aktivitet 2 dager, er det totale forbruket 160 tonn.

Obs!: Mens tildelingsenheter for arbeidsressurser kan uttrykkes som prosenter eller desimaler, uttrykt materialressurs forbruket satser alltid som desimaler.

Til toppen av siden

Hva er Toppbelastning ressurser?

Toppbelastning ressurser er det høyeste nivået som en ressurs er planlagt for alle tildelte aktiviteter i en gitt periode. Maksimalt antall enheter, for eksempel uttrykkes Toppbelastning ressurser som prosenter eller desimaler for arbeidsressurser. For materialressurser uttrykkes Toppbelastning ressurser som et desimaltall sammen med Materialetikett (for eksempel 40 tonn/uke).

Se gjennom toppbelastning ressurser kan hjelpe deg med å finne ut om en arbeidsressurs er underallokert eller overallokert i en bestemt tidsperiode.

Du kan sammenligne Toppbelastning ressurser (største forbruket betalingssatsen trengs under en bestemt tidsperiode) med frekvensen som leverandøren kan gi materiellet for materialressurser.

Legge til topp-feltet i tabelldelen av Ressursbelegg-visningen for å se totale Toppbelastning ressurser for ressursen for alle tildelte aktiviteter. Legg til feltet Toppbelastning ressurser i timeliste-delen av Ressursbelegg-visningen for å se toppbelastning ressurser for valgt tidsskala. Du kan også se toppbelastning ressurser i Ressursdiagram-visningen.

Til toppen av siden

Hvordan tildelingsenheter og kalendere tidsplanen?

Variable tildelingsenheter kan påvirke tidsplanen for materialressurser. Variabelt materialforbruk angir at som varigheten for aktiviteten endres, endres antall materiell som brukes, proporsjonalt. På samme måte kan Hvis bare variable materialressurser som er tildelt en aktivitet, og hvis du endrer antall, varigheten for aktiviteten endres tilsvarende. Variabelt forbruket angis med tidsangivelse lagt til Materialetikett i Tildelingsenheter-feltet. Mens en fast forbruket av stål kan ha en verdi i tonn, Variabelt forbruket kan ha en verdi som tonn / dag eller tonn / d.

For arbeidsressurser basert aktivitet tidsplaner også kan utvide eller trekke på kalenderne for arbeidstid for tildelte arbeidsressurser. Bruk prosjektkalenderen til å angi standard arbeidstid og fritid for alle ressurser i prosjektet. Bruk en ressurskalender for å angi unntak til arbeidstider (for eksempel fridager eller ferier) for individuelle ressurser. Hvis du vil ha tilgang til prosjekt- og ressurskalendere, klikk Endre arbeidstidVerktøy-menyen, og velg deretter den riktige kalenderen fra listen For kalender.

Ressurskalendere og tildelingsenheter samarbeider om å bestemme planleggingen av tildelinger. Hvis du for eksempel hvis Betty ressurskalender er angitt til åtte timer arbeidstid på torsdager og 100% for en aktivitet er planlagt for torsdag, er dette lik åtte timer. Hvis Betty ressurskalender er angitt for fire timer på fredag, og 100% for en aktivitet er planlagt for fredag, kan hun er planlagt å arbeide i fire timer.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×