Lær mer om direktemeldingsvarsler i Skype for Business

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Skype for Business viser varslinger på oppgavelinjen og varsler i ulike situasjoner – liker når noen starter en samtale med deg, eller når noen legger deg til på kontaktlisten. Skype for Business lar deg avgjøre om der, og fra hvem vil du se disse varslene.

Hvis du vil angi preferanser for mottak varsler og varsler i hovedvinduet i Skype for Business, klikk Alternativer-knappen Alternativer-knappen i Skype for Business , og velg deretter varsler.

Scenario

Varsling

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Grønn statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til tilgjengelig.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder åpnes meldingen. Hvis den ikke vises, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

  Obs!: Hvis du velger å svare på en diskusjon på et senere tidspunkt når du har tapt, mottar du samtalen i en e-postmelding melding.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Gul statusindikator Tilgjengelighetsstatus er automatisk satt til opptatt eller borte.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder åpnes meldingen. Hvis den ikke vises, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Gul statusindikator Tilgjengelighetsstatus er manuelt satt til opptatt eller borte.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder åpnes meldingen. Hvis den ikke vises, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til I en samtale, I et møte eller i en telefonkonferanse.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder åpnes meldingen. Hvis den ikke vises, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Ikke forstyrr statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til Ikke forstyrr eller presenterer (Hvis på PC).

Obs!: 

 • Presentere virkemåten viser som Ikke forstyrr med mindre du har endret denne innstillingen.

 • Presentere status er ikke tilgjengelig på en mobil enhet.

Du mottar ikke et varsel.

 • Kollegaen din vil se "mottakeren er satt til gjør ikke forstyrr, men basert på innstillingene, kan de fortsatt få direktemeldingene som tapte meldinger."

 • Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

  Obs!: Hvis du allerede har en samtale åpne med noen som sender du en ny melding mens statusen fremdeles er satt til Ikke forstyrr eller presenterer, utheves Skype for Business-ikonet på oppgavelinjen.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Frakoblet statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til frakoblet.

Du mottar ikke et varsel.

 • Kollegaen din vil se "mottakeren er frakoblet, men de vil fremdeles få direktemeldingene som tapte meldinger."

 • Du mottar "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business mens du var frakoblet" e-postmelding.

Scenario

Varsling

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Grønn statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til tilgjengelig.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

  Obs!: Hvis kollegaen godtar varselet på mobile og vil fortsette en samtale på en PC, kollegaen må opprette en ny diskusjon på PCen med deg, men for deg, samtale fortsatt på PCen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder meldingen åpnes på en PC, og vises som lest på mobile. Hvis den ikke vises på PCen, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

  Obs!: Hvis du velger å svare på en diskusjon på et senere tidspunkt når du har tapt, mottar du samtalen i en e-postmelding melding.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Gul statusindikator Tilgjengelighetsstatus er automatisk satt til opptatt eller borte.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen, og statusen angis til aktiv.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder meldingen åpnes på en PC, og vises som lest på mobile. Hvis den ikke vises på PCen, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Gul statusindikator Tilgjengelighetsstatus er manuelt satt til opptatt eller borte.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder meldingen åpnes på en PC, og vises som lest på mobile. Hvis den ikke vises på PCen, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til I en samtale, I et møte eller i en telefonkonferanse.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder meldingen åpnes på en PC, og vises som lest på mobile. Hvis den ikke vises på PCen, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Ikke forstyrr statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til Ikke forstyrr eller presenterer (Hvis på PC).

Obs!: 

 • Presentere virkemåten viser som Ikke forstyrr med mindre du har endret denne innstillingen.

 • Presentere status er ikke tilgjengelig på en mobil enhet.

Du mottar ikke et varsel.

 • Kollegaen din vil se "mottakeren er satt til gjør ikke forstyrr, men basert på innstillingene, kan de fortsatt få direktemeldingene som tapte meldinger."

 • Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

  Obs!: Hvis du allerede har en samtale åpne med noen som sender du en ny melding mens statusen fremdeles er satt til Ikke forstyrr eller presenterer, utheves Skype for Business-ikonet på oppgavelinjen.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Frakoblet statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til frakoblet.

Du mottar ikke et varsel.

 • Kollegaen din vil se "mottakeren er frakoblet, men de vil fremdeles få direktemeldingene som tapte meldinger."

 • Du mottar "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business mens du var frakoblet" e-postmelding.

Scenario

Varsling

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Grønn statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til tilgjengelig.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder meldingen åpnes på en PC, og vises som lest på mobile. Hvis den ikke vises på PCen, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

  Obs!: Hvis du velger å svare på en diskusjon på et senere tidspunkt når du har tapt, mottar du samtalen i en e-postmelding melding.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Gul statusindikator Tilgjengelighetsstatus er automatisk satt til opptatt eller borte.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen, og statusen angis til aktiv.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

 • Hvis du ikke klikker noen av alternativene, etter 30 sekunder meldingen åpnes på en PC, og vises som lest på mobile. Hvis den ikke vises på PCen, får du "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn ble én meldingen sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Gul statusindikator Tilgjengelighetsstatus er manuelt satt til opptatt eller borte.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Rød statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til I en samtale, I et møte eller i en telefonkonferanse.

Du får et varsel.

 • Klikk Godta for å delta i samtalen.

 • Klikk Ignorer for å ikke delta i samtalen. Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Ikke forstyrr statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til Ikke forstyrr eller presenterer (Hvis på PC).

Obs!: 

 • Presentere virkemåten viser som Ikke forstyrr med mindre du har endret denne innstillingen.

 • Presentere status er ikke tilgjengelig på en mobil enhet.

Du mottar ikke et varsel.

 • Kollegaen din vil se "mottakeren er satt til gjør ikke forstyrr, men basert på innstillingene, kan de fortsatt få direktemeldingene som tapte meldinger."

 • Vil du få "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business" eller "Tapte samtaler med avsenderen" e-post hvis mer enn én meldingen ble sendt.

En kollega starter en direktemeldingssamtale med deg.

Frakoblet statusindikator Tilstedeværelsesstatusen er satt til frakoblet.

Du mottar ikke et varsel.

 • Kollegaen din vil se "mottakeren er frakoblet, men de vil fremdeles få direktemeldingene som tapte meldinger."

 • Du mottar "Avsenderen sendt en melding i Skype for Business mens du var frakoblet" e-postmelding.

Scenario

Notater

Avsenderen, får denne feilmeldingen:

Meldingen ble ikke sendt feilmelding
 • Meldingen sendes i Direktemeldingen Hvis samtalelogg på serversiden ikke er aktivert.

 • Hvis samtalelogg på serversiden er aktivert, kan connectivity avbrytes. Administratoren kanskje må åpne et støtteforespørsel.

Tidsavbrudd for økt: 10 minutter tidsavbrudd som resulterer i flere samtaler for samme kontakt.

 • For tidsavbruddsperioden er for direktemeldingssamtaler i Skype for Business Online på Mac, 10 minutter.

 • Dette blir korrigert senere i en oppdatering av Skype for Business Online på Mac.

Levering av meldinger når flere endepunkter er logget på.

 • Alle aktive sluttpunkt får invitasjonen når startet.

 • Det første endepunktet til å godta den innkommende meldingen avslutter andre forespørsler.

Endre varselinnstillingene i hovedvinduet i Skype for Business (Alternativer > varsler ).

Eksempler:

 • Velg hvor du vil bruke varsler til å vises på skjermen.

 • Tillat direktemeldinger fra arbeidsgruppe når statusen er presenterer eller Ikke forstyrr.

 • Blokkere invitasjoner/kommunikasjon.

Alternativer for varsler-siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Endre tilgjengelighetsstatus i Skype for Business

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×