Kubefunksjoner (referanse)

Klikk en av koblingene i listen nedenfor for å vise detaljert hjelp for funksjonen.

Funksjon

Beskrivelse

Funksjonen KUBEKPIMEDLEM

Returnerer egenskapen for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser KPI-navnet i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.

Funksjonen KUBEMEDLEM

Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.

Funksjonen KUBEMEDLEMEGENSKAP

Returnerer verdien til en medlemsegenskap fra kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.

Funksjonen KUBERANGERTMEDLEM

Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.

Funksjonen KUBESETT

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Excel.

Funksjonen KUBESETTANTALL

Returnerer antallet elementer i et sett.

Funksjonen KUBEVERDI

Returnerer en aggregert verdi fra kuben.

Gjelder for: Excel 2010, Excel Starter, Excel OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk