Kubefunksjoner (referanse)

  De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur.Finn ut mer om forskjellene.

Klikk en av koblingene i listen nedenfor hvis du vil vise detaljert hjelp om funksjonen.

Funksjon

Beskrivelse

KUBEKPIMEDLEM (funksjon)

Returnerer egenskapen for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser KPI-navnet i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.

KUBEMEDLEM (funksjon)

Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.

KUBEMEDLEMEGENSKAP (funksjon)

Returnerer verdien til en medlemsegenskap fra kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.

KUBERANGERTMEDLEM (funksjon)

Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.

KUBESETT (funksjon)

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Excel.

KUBESETTANTALL (funksjon)

Returnerer antallet elementer i et sett.

KUBEVERDI (funksjon)

Returnerer en aggregert verdi fra kuben.

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Gjelder for:Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk