Kubefunksjoner (referanse)

Viktig  De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur.Finn ut mer om forskjellene.

Klikk en av koblingene i listen nedenfor hvis du vil vise detaljert hjelp om funksjonen.

Funksjon

Beskrivelse

KUBEKPIMEDLEM (funksjon)

Returnerer egenskapen for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser KPI-navnet i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.

KUBEMEDLEM (funksjon)

Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.

KUBEMEDLEMEGENSKAP (funksjon)

Returnerer verdien til en medlemsegenskap fra kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.

KUBERANGERTMEDLEM (funksjon)

Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.

KUBESETT (funksjon)

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tupler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Excel.

KUBESETTANTALL (funksjon)

Returnerer antallet elementer i et sett.

KUBEVERDI (funksjon)

Returnerer en aggregert verdi fra kuben.

Se også

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Gjelder for: Excel 2016 for Mac, Excel 2007, Excel 2016, Excel Starter, Excel 2010, Excel Online, Excel 2013, Excel for Mac 2011Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk