Kopiere en aktivitet, ressurs eller et Project-element

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Project inneholder flere alternativer for å kopiere data i og på tvers av prosjekter.

Du kan kopiere:

 • Hele aktiviteter eller ressurser.

 • Bestemte aktiviteter, ressurser eller prosjektdata.

 • Prosjektelementer (for eksempel felt, kalendere og filtere).

Hva vil du gjøre?

Kopiere en aktivitet eller ressurs

Kopiere bestemte data til flere celler

Kopiere et element på tvers av prosjekter

Kopiere en aktivitet eller ressurs

Selv om du kan kopiere eller flytte en oppgave eller en ressurs til enhver tid, er det best å gjøre dette før du etablerer aktivitetsavhengigheter. Når du kopierer eller flytter en aktivitet eller ressurs, etablerer Project, som standard aktivitetsavhengigheter.

 1. I ID-feltet merker du aktiviteten eller ressursen du vil kopiere eller flytte:

  • Hvis du vil merke en rad, klikker du aktivitetens eller ressursens ID-nummer for raden.

  • Hvis du vil merke en gruppe med rader som ligger inntil hverandre, holder du nede Skift og klikker første og siste ID-nummer i gruppen.

  • Hvis du vil merke flere rader som ikke ligger inntil hverandre, holder du nede Ctrl mens du klikker de enkelte ID-numrene.

 2. Hvis du vil flytte aktivitet eller ressurs, klikker du Klipp ut aktivitet eller Ressurs Klipp ut Knapp .

  Hvis du vil kopiere aktivitet eller ressurs, klikker du Kopier aktivitet eller Kopier ressurs Knapp .

 3. I ID-feltet merker du radene der du vil lime inn det merkede området.

 4. Klikk Lim inn Knapp .

  Hvis det finnes informasjon i målraden, settes de nye radene inn over målraden.

Obs!: 

 • Når du kopierer en aktivitet i samme prosjekt, genereres aktivitetens ID-numrene. Hvis du vil flytte en aktivitet i et prosjekt, kan du dra og slipp oppgaven i oppgavelisten til å vedlikeholde aktivitetens unike ID-numrene.

 • Project kopierer eller flytter følgende tilknyttede informasjon med aktivitet eller ressurs: notater, koblet eller innebygd objekter, og delaktiviteter, hvis det merkede området er en aktivitetssammendrag.

 • Du kan angi at det ikke skal etableres aktivitetsavhengigheter på nytt når en aktivitet eller ressurs flyttes. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, klikk kategorien Tidsplan, og fjern deretter merket for Automatisk koble aktiviteter som er satt inn eller flyttet.

Til toppen av siden

Kopiere bestemte data til flere celler

Hvis du har registrert informasjon om én aktivitet eller ressurs og du vil kopiere informasjonen for flere aktiviteter eller ressurser, kan du enkelt kopiere informasjonen til alle valgte felt samtidig. Hvis du for eksempel administrerer et stort ressursutvalg for et prosjekt, og flere ressurser bruker samme betalingssats, kan du registrere betalingssatsen for én ressurs og deretter kopiere den til hver av de gjenstående ressursene samtidig.

 1. Hold nede CTRL-tasten og klikk feltet som er knyttet til en enkeltaktivitet eller -ressurs du vil kopiere, og klikk deretter feltene du vil fylle ut eller lime inn informasjon i.

 2. Velg FyllRediger-menyen, og klikk deretter retningen du vil bruke.

  • Hvis du klikker Ned, kopieres verdien i det første feltet du klikket, til hvert valgte felt.

  • Hvis du klikker Opp, kopieres verdien i det siste feltet du klikket, til hvert valgte felt.

  • Hvis du klikker Høyre, kopieres verdien i det første feltet du klikket, til hvert valgte felt til høyre for den første verdien. Hvis det finnes valgte felt til venstre for den første verdien, kopieres ikke verdien til noen av cellene.

  • Hvis du klikker Venstre, kopieres verdien i det første feltet du klikket, til hvert valgte felt til venstre for den første verdien. Hvis det finnes valgte felt til høyre for den første verdien, kopieres ikke verdien til noen av cellene.

Du kan også kopiere informasjon og gjenta mønstre ved hjelp av fyllhåndtak. Merk informasjonen som du vil kopiere. Klikk fyllhåndtaket i det nedre høyre hjørnet av den valgte informasjonen, og dra deretter for å inkludere felt der du vil gjenta den merkede informasjonen.

Obs!: 

 • Informasjon du fyller ut eller limer inn, må være av samme type som feltet den limes inn i. Du kan for eksempel lime inn navn i et tekstfelt og kostnader i et valutafelt.

 • Du kan fylle inn eller lime inn bare de feltene som godtar angitt eller standardverdier. Du kan fylle ut feltene med informasjon som inneholder beregnede verdier, for eksempel et avvik-felt.

 • Rediger-menyen under Fyll er alternativene Høyre og Venstre tilgjengelige bare i den tidsinndelt delen av visningene Ressursbelegg og Aktivitetsbelegg.

 • I visningene Aktivitetsbelegg og Ressursbelegg kan du bare kopiere rader av samme type ved hjelp av fyllhåndtaket.

 • Vær forsiktig når du limer inn datoer i planleggingsfelt, for eksempel Start, Slutt, Faktisk start eller Faktisk slutt. Du kan angi en utilsiktet betingelse i planen.

Til toppen av siden

Kopiere et element på tvers av prosjekter

Du kan kopiere prosjektelementer (inkludert felt, grupper, kalendere, verktøylinjer, kart, skjemaer, tabeller, filtre, visninger, rapporter og moduler) mellom global fil og den aktive prosjektfilen, eller mellom to prosjektfiler.

Tips!: Hvis du har et element i et prosjekt du tror kanskje kan brukes i andre nye prosjekter, kan du kopiere elementet til den globale filen for å gjøre den tilgjengelig i et nytt prosjekt du har opprettet på datamaskinen. Du kan ikke kopiere elementer til den global virksomhetsmal.

 1. Åpne filen som inneholder elementet, og åpne deretter filen(e) du kopierer elementet til.

 2. Klikk AssistentVerktøy-menyen.

  Hvis du vil endre den globale virksomhetsmalen, må du åpne denne malen før du endrer elementer ved hjelp av assistenten.

 3. Klikk kategorien for elementtypen du vil kopiere.

 4. Merk filen som inneholder elementet du vil kopiere fra tilgjengelig i-listen til venstre i dialogboksen Assistent.

 5. Merk filen du vil kopiere elementet fra tilgjengelig i-listen fra, til høyre i dialogboksen Assistent.

 6. Klikk navnet på elementet du vil kopiere i listen til venstre i dialogboksen Assistent.

 7. Klikk Kopier.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×