Kopiere Excel-data eller -diagrammer til PowerPoint

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Noen ganger kan det hende at du vil presentere data fra et Microsoft Office Excel-regneark eller et diagram du har opprettet i Excel, i en Microsoft Office PowerPoint-presentasjon. Du kan ganske enkelt kopiere merkede data eller diagrammer i Excel og deretter bruke kommandoen Lim inn eller Lim inn utvalg i PowerPoint til å sette inn dataene eller diagrammene i en presentasjon.

Hva vil du gjøre?

Kopiere data i et regneark til en PowerPoint-presentasjon

Kopiere et diagram til en PowerPoint-presentasjon

Kopiere data i et regneark til en PowerPoint-presentasjon

 1. Merk regnearkdataene i Excel som du vil kopiere til en PowerPoint-presentasjon.

 2. Klikk Kopier Knappesymbol i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen.

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + C.

 3. Klikk i PowerPoint-presentasjonen der du vil lime inn de kopierte regnearkdataene.

 4. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast   Du kan også trykke CTRL+V.

 5. Klikk Alternativer for innliming Knappesymbol ved siden av dataene, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke originalformatet til de kopierte dataene, klikker du Behold kildeformatering.

  • Hvis du vil bruke dokumenttemaet som er brukt i PowerPoint-presentasjonen, klikker du Bruk måltema.

  • Hvis du vil lime inn tabelldata du har kopiert, som tekst, klikker du Behold bare tekst.

   Kommentarer: 

   • Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, må du kanskje aktivere den. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for PowerPoint. Merk av for Vis knapper for innlimingsalternativer i kategorien Avansert under Klipp ut, Kopier og Lim inn.

   • Hvis du limer inn dataene i en PowerPoint-tabell, vises ikke knappen Alternativer for innliming.

Tips

 • Lime inn dataene i et annet format (for eksempel regnearkobjekt, HTML-format, punktgrafikk, bilde eller til tekstformat) eller for å lime inn en kobling til kildedataene i Excel i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen klikker du pilen på knappen Lim inn, og klikk deretter Lim inn utvalg. Klikk formatet du vil bruke i som-listen.

  • Hvis du vil redigere hele regnearket senere, klikker du Regnearkobjekt fra Microsoft Office Excel. Klikke Regnearkobjekt fra Microsoft Office Excel gir tilgang til hele regnearket i presentasjonen, inkludert data du vil holde privat. Hvis du vil oppdatere tabellen i presentasjonen automatisk når endringer i kildedataene i Excel, klikker du Lim inn kobling. Begge disse alternativene også beholde Excel formatering, selv når formateringsfunksjonene som brukes som ikke støttes i PowerPoint. Hvis du lagret kildearbeidsboken før du kopierte dataene, kan du også klikke Knytte hyperkobling for å sette inn en hyperkobling i presentasjonen som sender deg til kildedataene i Excel.

  • Hvis du vil lime inn innholdet som et programikon Object Linking and Embedding (OLE) PowerPoint (i stedet for å lime inn det faktiske innholdet), klikk Microsoft Office Excel-regnearkobjekt, og merk deretter av for Vis som ikon. Du kan klikke ikonet for å åpne programmet og deretter vise innholdet.

  • Hvis du vil bruke HTML til å kopiere dataene til PowerPoint i en PowerPoint-tabell, klikker du HTML-format.

  • Lime inn et statisk bilde ved å klikke Enhetsuavhengig punktgrafikk eller punktgrafikk eller lime inn et bilde som kan deles opp, klikk bilde (utvidet metafil) eller bilde (Windows-metafil).

  • Hvis du vil lime inn dataene som formatert eller uformatert tekst, klikker du Formatert tekst (RTF) eller Uformartert tekst.

 • Hvis du vil lime inn dataene som en hyperkobling som tar deg til kildedataene i Excel, klikker du pilen på Lim inn-knappen og klikker deretter Lim inn som hyperkobling. Hvis arbeidsboken med kildedataene ennå ikke er blitt lagret, er dette alternativet utilgjengelig.

 • Hvis du vil endre dataområdet du limer inn som et Microsoft Excel-regnearkobjekt i en PowerPoint-presentasjon, for å vises når de tilsvarende dataene vises i Excel-regnearket, kan du definere et navn for dataområdet i Excel før du kopierer dataene. Du kan deretter lime inn en kobling til det navngitte området ved hjelp av kommandoen Lim inn utvalg. Åpne kategorien Hjem, velg gruppen Utklippstavle, og klikk pilen på Lim inn-knappen. Klikk Lim inn utvalg, og klikk deretter Lim inn kobling. Dette virker bare når du kopierer data som ikke er i tabellformat i Excel.

Til toppen av siden

Kopiere et diagram til en PowerPoint-presentasjon

 1. Merk det innebygd diagram eller diagramark i Excel som du vil kopiere til en PowerPoint-presentasjon.

 2. Klikk Kopier Knappesymbol i kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen.

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + C.

 3. Klikk i PowerPoint-presentasjonen der du vil lime inn kopierte diagrammet.

 4. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast   Du kan også trykke CTRL+V.

 5. Klikk Alternativer for innliming Knappesymbol ved siden av diagrammet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil lime inn diagrammet med en kobling til kildedataene, klikker du Diagram (koblet til Excel-data).

  • Hvis du vil lime inn diagrammet og inkludere tilgang til hele arbeidsboken i presentasjonen, klikker du Excel-diagram (hele arbeidsboken).

  • Hvis du vil lime inn diagrammet som et statisk bilde, klikker du Lim inn som bilde.

  • Hvis du vil lime inn diagrammet i originalformatet, klikker du Behold kildeformatering.

  • Hvis du vil lime inn diagrammet og formatere ved hjelp av dokumenttemaet som er brukt i presentasjonen, klikker du Bruk måltema.

Tips

 • Hvis du vil lime inn et diagram i et annet format, klikker du pilen på knappen Lim inn, og klikk deretter Lim inn utvalg. Velg formatet du vil bruke i som-listen.

  • Hvis du vil lime inn et diagram som et statisk bilde, klikker du et bilde eller punktgrafikk alternativ. Bildeformat vanligvis gir bedre visningskvalitet enn punktgrafikkformat.

  • Klikk Grafisk Microsoft Office-objekt hvis du vil lime inn et diagram som et grafikkobjekt som kan redigeres ved hjelp av diagramverktøyene i PowerPoint. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du bruker kompatibilitetsmodus i PowerPoint.

  • Klikk Microsoft Office Excel-diagramobjekt og deretter Lim inn kobling hvis du vil lime inn et diagram som et innebygd objekt som er koblet til kildedataene i det opprinnelige Excel-diagrammet, slik at det oppdateres når diagramdataene endres. Microsoft Office Excel-diagramobjekt er ikke tilgjengelig når du bruker kompatibilitetsmodus i PowerPoint.

  • Hvis du vil lime inn diagrammet som et programikon Object Linking and Embedding (OLE) PowerPoint (i stedet for å lime inn det faktiske diagrammet) i en presentasjon, klikk Diagramobjektet for Microsoft Office Excel, og merk deretter av for Vis som ikon. Du kan klikke ikonet for å åpne programmet, og deretter vise diagrammet. Microsoft Office Excel diagramobjektet er ikke tilgjengelig når du bruker kompatibilitetsmodus i PowerPoint.

 • Du kan også opprette et Microsoft Office Excel 2007-diagram direkte i Microsoft Office PowerPoint 2007 ved å klikke Diagram-knappen på båndet (kategorien Sett inn, gruppen Illustrasjoner) og deretter bruke diagramverktøyene for å endre eller formatere diagrammet. Diagrammer som du oppretter i PowerPoint, bygges inn i PowerPoint-presentasjonen, og kildedataene lagres i et Excel-regneark som innlemmes i PowerPoint-filen.

  Merknad: Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!