Kopiere Excel-data eller -diagrammer til PowerPoint

Noen ganger kan det hende at du vil presentere data fra et Microsoft Office Excel-regneark eller et diagram du har opprettet i Excel, i en Microsoft Office PowerPoint-presentasjon. Du kan ganske enkelt kopiere merkede data eller diagrammer i Excel og deretter bruke kommandoen Lim inn eller Lim inn utvalg i PowerPoint til å sette inn dataene eller diagrammene i en presentasjon.

Hva vil du gjøre?

Kopiere data i et regneark til en PowerPoint-presentasjon

Kopiere et diagram til en PowerPoint-presentasjon

Kopiere data i et regneark til en PowerPoint-presentasjon

 1. Merk regnearkdataene i Excel som du vil kopiere til en PowerPoint-presentasjon.

 2. Klikk Kopier Knapp i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast  Du kan også trykke CTRL+C.

 3. Klikk i PowerPoint-presentasjonen der du vil lime inn de kopierte regnearkdataene.

 4. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast  Du kan også trykke CTRL+V.

 5. Klikk Alternativer for innliming Knapp ved siden av dataene, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke originalformatet til de kopierte dataene, klikker du Behold kildeformatering.

  • Hvis du vil bruke dokumenttemaet som er brukt i PowerPoint-presentasjonen, klikker du Bruk måltema.

  • Hvis du vil lime inn tabelldata du har kopiert, som tekst, klikker du Behold bare tekst.

   Kommentarer  

   • Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, må du kanskje aktivere den. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for PowerPoint. I kategorien Avansert under Klipp ut, kopier og lim inn merker du av for Vis knapper for innlimingsalternativer.

   • Hvis du limer inn dataene i en PowerPoint-tabell, vises ikke knappen Alternativer for innliming.

Tips!

 • Hvis du vil lime inn data i et annet format (for eksempel et regnearkobjekt, HTML-format, punktgrafikk, bilde eller tekstformat), eller hvis du vil lime inn en kobling til kildedataene i Excel, klikker du pilen på Lim inn-knappen i gruppen Utklippstavle i kategorien Hjem. Klikk Lim inn utvalg, og klikk formatet du vil bruke, i Som-listen.

  • Hvis du vil redigere hele regnearket senere, klikker du Microsoft Office Excel-regnearkobjekt. Ved å klikke Microsoft Office Excel-regnearkobjekt får du tilgang til hele regnearket i presentasjonen, inkludert data som du kanskje vil holde private. Hvis du vil oppdatere tabellen i presentasjonen automatisk når kildedataene blir endret i Excel, klikker du Lim inn kobling. Begge disse alternativene beholder også Excel-formateringen, selv når det formateringsfunksjoner som ikke støttes i PowerPoint. Hvis du lagret kildearbeidsboken før du kopierte dataene, kan du også klikke Tilknytt hyperkobling for å sette inn en hyperkobling i presentasjonen som tar deg til kildedataene i Excel.

  • Hvis du vil lime inn innholdet som et OLE PowerPoint-programikon (i stedet for å lime inn det faktiske innholdet), klikker du Microsoft Office Excel-regnearkobjekt og merker av for Vis som ikon. Du kan klikke ikonet for å åpne programmet og deretter vise innholdet.

  • Hvis du vil bruke HTML til å kopiere dataene til PowerPoint i en PowerPoint-tabell, klikker du HTML-format.

  • Hvis du vil lime inn et statisk bilde, klikker du Enhetsuavhengig punktgrafikk eller Punktgrafikk. Hvis du vil lime inn et bilde der grupperingen kan oppheves, klikker du Bilde (utvidet metafil) eller Bilde Windows-metafil).

  • Hvis du vil lime inn dataene som formatert eller uformatert tekst, klikker du Formatert tekst (RTF) eller Uformartert tekst.

 • Hvis du vil lime inn dataene som en hyperkobling som tar deg til kildedataene i Excel, klikker du pilen på Lim inn-knappen og klikker deretter Lim inn som hyperkobling. Hvis arbeidsboken med kildedataene ennå ikke er blitt lagret, er dette alternativet utilgjengelig.

 • Hvis du vil endre dataområdet du limer inn som et Microsoft Excel-regnearkobjekt i en PowerPoint-presentasjon, for å vises når de tilsvarende dataene vises i Excel-regnearket, kan du definere et navn for dataområdet i Excel før du kopierer dataene. Du kan deretter lime inn en kobling til det navngitte området ved hjelp av kommandoen Lim inn utvalg. Åpne kategorien Hjem, velg gruppen Utklippstavle, og klikk pilen på Lim inn-knappen. Klikk Lim inn utvalg, og klikk deretter Lim inn kobling. Dette virker bare når du kopierer data som ikke er i tabellformat i Excel.

Til toppen av siden

Kopiere et diagram til en PowerPoint-presentasjon

 1. Merk det innebygd diagram eller diagramark i Excel som du vil kopiere til en PowerPoint-presentasjon.

 2. Klikk Kopier Knapp i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Bilde av Excel-båndet

  Hurtigtast  Du kan også trykke CTRL+C.

 3. Klikk i PowerPoint-presentasjonen der du vil lime inn det kopierte diagrammet.

 4. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Hurtigtast  Du kan også trykke CTRL+V.

 5. Klikk Alternativer for innliming Knapp ved siden av diagrammet, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil lime inn diagrammet med en kobling til kildedataene, klikker du Diagram (koblet til Excel-data).

  • Hvis du vil lime inn diagrammet og inkludere tilgang til hele arbeidsboken i presentasjonen, klikker du Excel-diagram (hele arbeidsboken).

  • Hvis du vil lime inn diagrammet som et statisk bilde, klikker du Lim inn som bilde.

  • Hvis du vil lime inn diagrammet i originalformatet, klikker du Behold kildeformatering.

  • Hvis du vil lime inn diagrammet og formatere ved hjelp av dokumenttemaet som er brukt i presentasjonen, klikker du Bruk måltema.

Tips!

 • Hvis du vil lime inn et diagram i et annet format, klikker du pilen på Lim inn-knappen og klikker deretter Lim inn utvalg. Velg formatet du vil bruke, i Som-listen.

  • Hvis du vil lime inn diagrammet som et statisk bilde, klikker du ethvert alternativ for Bilde eller Punktgrafikk. Bildeformatet gir generelt bedre visningskvalitet enn punktgrafikkformatet.

  • Klikk Grafisk Microsoft Office-objekt hvis du vil lime inn et diagram som et grafikkobjekt som kan redigeres ved hjelp av diagramverktøyene i PowerPoint. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du bruker kompatibilitetsmodus i PowerPoint.

  • Klikk Microsoft Office Excel-diagramobjekt og deretter Lim inn kobling hvis du vil lime inn et diagram som et innebygd objekt som er koblet til kildedataene i det opprinnelige Excel-diagrammet, slik at det oppdateres når diagramdataene endres. Microsoft Office Excel-diagramobjekt er ikke tilgjengelig når du bruker kompatibilitetsmodus i PowerPoint.

  • Hvis du vil lime inn diagrammet som et OLE PowerPoint-programikon (i stedet for å lime inn det faktiske diagrammet) i en presentasjon, klikker du Microsoft Office Excel-diagramobjekt og merker av for Vis som ikon. Du kan klikke ikonet for å åpne programmet og deretter vise diagrammet. Microsoft Office Excel-diagramobjekt er ikke tilgjengelig når du bruker kompatibilitetsmodus i PowerPoint.

 • Du kan også opprette et Microsoft Office Excel 2007-diagram direkte i Microsoft Office PowerPoint 2007 ved å klikke Diagram-knappen på båndet (kategorien Sett inn, gruppen Illustrasjoner) og deretter bruke diagramverktøyene for å endre eller formatere diagrammet. Diagrammer som du oppretter i PowerPoint, bygges inn i PowerPoint-presentasjonen, og kildedataene lagres i et Excel-regneark som innlemmes i PowerPoint-filen.

  Merknad  Båndet er en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2007, PowerPoint 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk