Kopier og Lim inn spesifikt celleinnhold

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan kopiere og lime inn bestemt celleinnhold eller attributter (som formler, formater, kommentarer og validering). Hvis du bruker på Kopier Kopier-ikonet og Lim inn Knappen Alternativer for innliming ikoner (eller KOMMANDO + C og KOMMANDO + V), kopieres som standard alle attributtene. For å velge et alternativ for bestemte Lim inn, kan du enten bruke et menyalternativ for Lim inn eller velg Lim inn utvalg, og velg et alternativ fra boksen Lim inn utvalg. Attributter enn hva du velger utelates når du limer inn.

Lim inn, som viser alternativer og Lim inn utvalg

Lim inn-menyalternativene

 1. Merk cellene som inneholder dataene eller attributtene du vil kopiere.

 2. På fanen Hjem klikker du Kopier  Kopier-ikonet .

 3. Klikk cellen i det området der du vil lime inn det du kopierte.

 4. Klikk pilen ved siden av Lim inn i kategorien Hjem, og gjør deretter ett av følgende. Alternativer på Lim inn-menyen, avhenger av hvilken datatype i de merkede cellene:

  Klikk Kopier på Hjem-fanen

Merk

Hvis du vil lime inn

Lim inn

Alt celleinnhold og formatering, inkludert koblet data.

Formler

Bare formler.

Formler og tallformatering

Bare formler og alternativer tallformatering.

Behold kildeformatering

Alt celleinnhold og formatering.

Ingen rammer

Alt celleinnhold og formatering, unntatt kantlinjer.

Behold kildekolonnens bredde

Bare kolonnebredder.

Transponer

Snur innholdet i de kopierte cellene når du limer dem inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Lim inn verdier

Bare lime inn verdiene som vises i cellene.

Verdier og tallformatering

Bare verdier og tallformatering.

Verdier og kildeformatering

Bare verdier og tallfargene og formatering av skriftstørrelse.

Formatering

All celleformatering, inkludert tall og kildeformatering.

Lim inn kobling

Når du limer inn en kobling til dataene du kopierte, setter Excel inn en absolutt referanse til den kopierte cellen eller det kopierte celleområdet på den nye plasseringen.

Lim inn som bilde

En kopi av bildet.

Koblet bilde

Et kopiert bilde med en kobling til de opprinnelige cellene (hvis du gjør endringer i de opprinnelige cellene, gjenspeiles disse endringene i det limte bildet).

Kolonnebredde

Lime inn bredden av en kolonne eller et kolonneområde i en annen kolonne eller annet kolonneområde.

Slå sammen betinget formatering

Kombinere betinget formatering fra kopierte celler med betinget formatering finnes i innlimingsområdet.

Alternativene Lim inn utvalg

 1. Merk cellene som inneholder dataene eller attributtene du vil kopiere.

 2. På fanen Hjem klikker du Kopier  Kopier-ikonet .

 3. Klikk cellen i det området der du vil lime inn det du kopierte.

 4. Klikk pilen ved siden av Lim inn i kategorien Hjem, og velg deretter Lim inn utvalg.

  Klikk Kopier på Hjem-fanen

 5. Velg alternativene du vil bruke.

  Dialogboksen Lim inn utvalg

Alternativer for innliming

Merk

Hvis du vil lime inn

Alt

Alt celleinnhold og formatering, inkludert koblet data.

Formler

Bare formler.

Verdier

Bare verdiene som vises i cellene.

Formater

Celleinnhold og formatering.

Merknader

Bare merknader som er knyttet til cellen.

Validering

Bare datavalideringsregler.

Alt med kildens tema

Lime inn alt celleinnhold og formatering med temaet som ble brukt på kildedataene.

Alt unntatt rammer

Celleinnhold og formatering bortsett fra cellekantlinjer.

Kolonnebredde

Bredden av en kolonne eller et kolonneområde i en annen kolonne eller annet kolonneområde.

Formler og tallformater

Bare formler og tallformatering.

Verdier og tallformater

Bare lim inn verdier og tallformateringsalternativer fra de merkede cellene.

Alle, flettede, betingede formater

Kombinere betinget formatering fra kopierte celler med betinget formatering finnes i innlimingsområdet.

Operasjonsalternativer

Operasjonsalternativene kombinerer verdier mellom kopierings- og innlimingsområdene matematisk.

Klikk

Hvis du vil

Ingen

Lime inn innholdet i kopieringsområdet uten noen matematisk handling.

Legg til

Legge verdiene i kopieringsområdet til verdiene i innlimingsområdet.

Trekk fra

Trekke verdiene i kopieringsområdet fra verdiene i innlimingsområdet.

Multipliser

Multiplisere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

Divider

Dividere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

Andre alternativer

Klikk

Hvis du vil

Hopp over tomme

Unngå å erstatte verdier i innlimingsområdet når det finnes tomme celler i kopieringsområdet.

Transponer

Snur innholdet i de kopierte cellene når du limer dem inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Lim inn kobling

Hvis dataene er et bilde, koblinger til kildebildet. Hvis kildebildet er endret, vil denne også endres.

Tips!: Noen alternativer er tilgjengelige på Lim inn-menyen og i dialogboksen Lim inn utvalg. Alternativnavnene kan variere litt, men resultatene er de samme.

 1. Merk cellene som inneholder dataene eller attributtene du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier Kopier-knappenstandardverktøylinjen

 3. Klikk cellen i det området der du vil lime inn det du kopierte.

 4. Klikk Lim inn i kategorien Hjem, under Rediger, og klikk deretter Lim inn utvalg.

  Hjem-fanen, Rediger-gruppen

 5. I dialogboksen Lim inn utvalg under Lim inn, gjør du ett av følgende:

  Klikk

  Hvis du vil

  Alt

  Lim inn alt celleinnhold og formatering, inkludert koblet data.

  Formler

  Lime inn bare formlene som de er skrevet i formellinjen.

  Verdier

  Lime inn bare verdiene som vises i cellene.

  Formater

  Lime inn bare celleformatering.

  Merknader

  Lime inn bare merknader som er knyttet til cellen.

  Datavalidering

  Lime inn datavalideringsregler for de kopierte cellene til innlimingsområdet.

  Alt med kildens tema

  Lime inn alt celleinnhold og formatering med temaet som ble brukt på kildedataene.

  Alt unntatt rammer

  Lime inn alt celleinnhold og formatering bortsett fra cellekantlinjer.

  Kolonnebredde

  Lime inn bredden av en kolonne eller et kolonneområde i en annen kolonne eller annet kolonneområde.

  Formler og tallformater

  Lime inn bare formler og tallformateringsalternativer fra de merkede cellene.

  Verdier og tallformater

  Lime inn bare verdier og tallformateringsalternativer fra de merkede cellene.

  Slå sammen betinget formatering

  Kombinere betinget formatering fra kopierte celler med betinget formatering finnes i innlimingsområdet.

  Matematisk kombinere verdier mellom kopierings og innlimingsområdene, i dialogboksen Lim inn utvalg under operasjonen, klikker du den matematiske handlingen du vil bruke på dataene som du kopierte.

  Klikk

  Hvis du vil

  Ingen

  Lime inn innholdet i kopieringsområdet uten noen matematisk handling.

  Legg til

  Legge verdiene i kopieringsområdet til verdiene i innlimingsområdet.

  Trekk fra

  Trekke verdiene i kopieringsområdet fra verdiene i innlimingsområdet.

  Multipliser

  Multiplisere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

  Divider

  Dividere verdiene i innlimingsområdet med verdiene i kopieringsområdet.

  Tilleggsalternativer bestemme hvordan tomme celler håndteres når limes inn, om limes inn kopierte data som rader eller kolonner, og koble de innlimte dataene til de kopierte dataene.

  Klikk

  Hvis du vil

  Hopp over tomme

  Unngå å erstatte verdier i innlimingsområdet når det finnes tomme celler i kopieringsområdet.

  Transponer

  Endre kolonner med kopierte data til rader, eller omvendt.

  Lim inn kobling

  Når du limer inn en kobling til dataene du kopierte, setter Excel inn en absolutt referanse til den kopierte cellen eller det kopierte celleområdet på den nye plasseringen.

  Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger alle eller alt unntatt rammer under Lim inn i dialogboksen Lim inn utvalg.

Se også

Move or copy a sheet

Flytte eller kopiere celler, rader eller kolonner

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×