Konvertere fotnoter til sluttnoter, og omvendt

Når du har satt inn fotnoter i et dokument, kan du endre dem til sluttnoter, og omvendt.

Hva vil du gjøre?

Konvertere én eller flere noter til fotnoter eller sluttnoter

Konvertere alle noter til fotnoter eller sluttnoter

Konvertere én eller flere noter til fotnoter eller sluttnoter

 1. Pass på at du er i kladdevisning (klikk Kladd ved siden av Vis på statuslinjen).

 2. Klikk Vis noter i Fotnoter-gruppen i kategorien Referanser.

  Båndet i Word

  Hvis dokumentet inneholder både fotnoter og sluttnoter, vises en melding. Klikk Vise fotnoteområdet eller Vise sluttnoteområdet, avhengig av om du vil konvertere fotnoter eller sluttnoter, og klikk deretter OK.

 3. Merk nummeret for noten eller notene du vil konvertere, og høyreklikk.

 4. Velg Konverter til fotnote eller Konverter til sluttnote.

Konvertere alle noter til fotnoter eller sluttnoter

 1. Klikk dialogboksstarttjenesten Fotnoter og sluttnoter i kategorien Referanser.

 2. Velg Konverter.

 3. Klikk alternativet du vil ha, og klikk deretter OK.

 4. Velg Lukk.

Gjelder for: Word 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk