Konvertere et trykt nyhetsbrev til bruk på weben

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Du lager et trykt nyhetsbrev for firmaet i Publisher. Men hvordan kan du bruke den samme publikasjonen på Internett? Du har to alternativer:

 • Du kan opprette et webområde med utgangspunkt i det trykte nyhetsbrevet.

 • Du kan endre trykt nyhetsbrev filen til PDF eller XPS-fil og deretter publisere den til et nettsted som du oppretter i Publisher.

Ved å sende en e-postmelding som inneholder en kobling til et nyhetsbrev på weben, sparer du portoutgifter samtidig som du når en større målgruppe.

Hva vil du gjøre?

Opprette et webområde fra et trykt nyhetsbrev

Konvertere trykte publikasjoner til PDF eller XPS-filer til å publisere på nettet

Publisere filer på weben

Opprette et webområde fra et trykt nyhetsbrev

Før du begynner å konvertere nyhetsbrevet

Viktig!: Gjør de endringene du vil bruke i det trykte nyhetsbrevet, før du konverterer det til en webpublikasjon. Etter at du har startet konverteringen, vil noen alternativer for redigering ikke lenger være tilgjengelige. (Etter at du har brukt veiviseren Konverter til webpublikasjon for å konvertere det trykte nyhetsbrevet til en webpublikasjon, vil for eksempel alternativet Spalter ikke lenger være tilgjengelig i oppgaveruten Sidealternativer.)

Vurder å gjøre følgende endringer i det trykte nyhetsbrevet før du konverterer det til en webpublikasjon:

 • Hvis den samlede teksten i en artikkel går over flere sider, bør du vurdere flytte artikkelen til én enkelt side for at den skal bli lettere å lese. Eventuelt kan du bruke hyperkoblinger for å koble artikkeldeler til hverandre, etter at du har konvertert publikasjonen.

 • Hvis den siste siden i det trykte nyhetsbrevet inneholder plassholdertekst for en kundeadresse og for firmaets kontaktinformasjon, kan du slette siden, endre informasjonen eller flytte kontaktinformasjonen til andre sider.

 • Fordi én spalte er lettere å lese på weben enn flere spalter, bør du vurdere å bruke alternativene under Spalter i oppgaveruten Sidealternativer for å endre et trykt nyhetsbrev med flere spalter, til en webpublikasjon på én spalte.

  Obs!: Du må endre spaltevalget for hver enkelt side i publikasjonen.

 • Et trykt nyhetsbrev har trykkspesifikke utformingsfunksjoner som ikke trengs for weben. Sidetall i innholdsfortegnelsen og på hver side i publikasjonen, samt kundeadresseinformasjon, er eksempler på trykkspesifikke elementer som du kanskje bør fjerne.

Opprette en webpublikasjon fra et trykt nyhetsbrev

Når du har gjort alle endringer du vil bruke i den trykte publikasjonen, kan du fortsette til konverteringen.

Konvertere et trykt nyhetsbrev til et nyhetsbrev til bruk på weben

 1. Start Publisher.

 2. I listen Siste publikasjoner klikker du filen med det trykte nyhetsbrevet. (Eller klikk Fra Fil, bla til og merk den eksisterende filen med det trykte nyhetsbrevet, og åpne deretter filen.)

 3. Gjør endringer i innholdet eller utformingen av et nyhetsbrev (som for eksempel å endre en flersiders artikkel til en én-siders, endre et oppsett med flere spalter til en publikasjon på én spalte, fjerne området med kundens e-postadresse eller fjerne trykkspesifikke utformingsfunksjoner).

 4. Klikk Konverter til webpublikasjonFil-menyen.

 5. Gjør ett av følgende under Lagre gjeldende trykte publikasjon:

  • Hvis du vil lagre endringene i den opprinnelige filen med det trykte nyhetsbrevet før du begynner konverteringen, klikker du Ja.

   Ellers kan du lagre den endrede publikasjonen under et nytt filnavn når du har avsluttet veiviseren, ved å klikke Lagre somFil-menyen, og deretter skrive inn et nytt filnavn.

   Obs!: Hvis du lagrer filen med det samme filnavnet du brukte for å lagre den opprinnelige publikasjonen, vil den opprinnelige publikasjonen skrives over.

  • Hvis du vil konvertere nyhetsbrevet uten å lagre endringene i den opprinnelige filen med det trykte nyhetsbrevet, klikker du Nei.

 6. Klikk Neste.

 7. Gjør ett av følgende under Legg til et navigasjonsfelt:

  • Hvis du vil legge til et navigasjonsfelt i den konverterte webpublikasjonen, klikker du Ja.

  • Hvis du vil konvertere webpublikasjonen uten å legge til et navigasjonsfelt, klikker du Nei.

   Viktig!: Uten et navigasjonsfelt vil besøkende til webområdet ditt ikke ha tilgang til andre sider på webpublikasjonen. Men du kan legge til et navigasjonsfelt selv etter at du har konvertert nyhetsbrevet.

 8. Klikk Fullfør.

 9. Hvis du valgte å lagre den endrede versjonen av det trykte nyhetsbrevet i trinn 5, vil dialogboksen Lagre som vise et forslag til nytt filnavn for den endrede versjonen. Lagre den endrede trykte publikasjonen under et nytt beskrivende filnavn (for eksempel Juli2008Endret), ved å endre det foreslåtte navnet i boksen Filnavn, og deretter velge Webside i enkelt fil eller Webside, filtrert, fra listen Filtype.

  Viktig!: Hvis du bruker standardnavnet, vil det trykte nyhetsbrevet skrives over.

  Obs!: Når du bruker et annet filnavn enn det som ble brukt for den opprinnelige trykte publikasjonen, sikrer du at det opprinnelige trykte nyhetsbrevet forblir uendret.

 10. I den konverterte webpublikasjonen kan du gjøre de formateringsendringene du ønsker. (Du kan for eksempel flytte navigasjonsfeltet.)

 11. Lagre den nye webpublikasjonen ved å skrive inn et beskrivende filnavn (for eksempel Juli2008Endret).

Justere navigasjonsfeltet

Hvis du la til et navigasjonsfelt da du konverterte publikasjonen, ønsker du kanskje å justere posisjonen til navigasjonsfeltet, slik at det er på samme sted på hver side. Det kan være lurt å velge toppmargen på hver side, særlig hvis du lar navigasjonsfeltet stå vannrett av plasshensyn.

Legge til et nytt navigasjonsfelt

Selv om du valgte ikke å legge til et navigasjonsfelt da du konverterte nyhetsbrevet, kan du legge til et senere ved å bruke følgende prosedyre:

 1. Velg NavigasjonsfeltSett inn-menyen, og klikk deretter Ny.

 2. I dialogboksen Utformingsgalleri klikker du den utformingen og de alternativene for navigasjonsfelt som du vil bruke.

  Obs!: Hvis du vil opprette koblinger som har både en ikke-merket tilstand (viser en farge som standard), og en merket tilstand (viser en annen farge når du klikker på koblingen for å velge den), klikker du Vis valgt tilstand.

 3. Gjør ett av følgende under Automatisk oppdatering:

  • Hvis du vil oppdatere navigasjonsfeltet ved å legge til en kobling til hver av de eksisterende sidene i publikasjonen, merker du av i avmerkingsboksen Oppdater navigasjonsfeltet med koblinger til eksisterende sider i denne publikasjonen.

  • Hvis du vil angi manuelt hvilke filer som er koblet til fra navigasjonsfeltet, fjerner du avmerkingsboksen Oppdater navigasjonsfeltet med koblinger til eksisterende sider i denne publikasjonen, og deretter angir du hvilke sider du vil koble til, ved å bruke alternativene i dialogboksen Egenskaper for navigasjonsfelt.

 4. Klikk Sett inn objekt.

Endre teksten i navigasjonsfeltet

 1. Merk navigasjonsfeltet på hvilken som helst side.

 2. Merk teksten som du vil endre, og skriv deretter inn den nye teksten du vil skal erstatte den.

  Teksten som endres, endres i navigasjonsfeltet på hver eneste side.

Legge til koblinger i navigasjonsfeltet automatisk

Hvis du legger til sider i et nyhetsbrev på weben, kan koblinger til disse sidene automatisk legges til i et eksisterende navigasjonsfelt.

 1. Merk navigasjonsfeltet på hvilken som helst side.

 2. Klikk Egenskaper for navigasjonsfeltFormat-menyen.

 3. I dialogboksen Egenskaper for navigasjonsfelt merker du av i avmerkingsboksen Oppdater navigasjonsfeltet med koblinger til nye sider som legges til i denne publikasjonen.

Legge til koblinger i navigasjonsfeltet manuelt

 1. Klikk navigasjonsfeltet i den konverterte publikasjonen, og klikk deretter veiviseren knappen Veiviserknapp .

 2. I dialogboksen Egenskaper for navigasjonsfelt klikker du Legg til kobling.

 3. I dialogboksen Legg til kobling under Koble til, klikker du Plassering i dokumentet.

 4. Under Velg plassering i dette dokumentet klikker du den siden du ønsker at navigasjonsfeltet skal inneholde en kobling fra.

 5. I boksen Tekst som skal vises skriver du inn koblingsteksten du vil skal vises i navigasjonsfeltet, og klikker deretter OK.

 6. Klikk OK i dialogboksen Egenskaper for navigasjonsfelt.

Konvertere en innholdsfortegnelse til en liste over webinnhold

Hvis det trykte nyhetsbrevet inneholdt en innholdsfortegnelse over alle artiklene med sidenumre, kan den innholdsfortegnelsen bli navigasjonsfeltet ditt, med koblinger til alle sidene i webpublikasjonen.

På den første siden i publikasjonen kan du legge til en mindre innholdsfortegnelse med koblinger til bestemte artikler. Slett sidetallene, og formater artikkeltitlene som hyperkoblinger som hopper til sine respektive artikler.

Formatere tittelen på en artikkel som en hyperkobling

 1. I innholdsfortegnelsen merker du tittelen på artikkelen.

 2. Klikk HyperkoblingSett inn-menyen.

 3. Klikk Plassering i dokumentet under Koble til.

 4. Under Velg plassering i dette dokumentet, klikker du siden du vil at tittelen skal koble til, og klikker deretter OK.

Foreta andre justeringer til weben

Formateringsfunksjoner for trykte publikasjoner som ikke vises på en god måte i weblesere, er ikke tilgjengelige i webmodus. Når den trykte publikasjonen er konvertert til en webpublikasjon, må du foreta ytterligere justeringer av publikasjonens formatering for å gjøre den klar for webvisning.

Etter konvertering brytes ikke teksten lenger automatisk rundt bilderammer. Hvis en bilderamme er oppå en tekstramme, er teksten skjult. Du kan flytte eller endre størrelse på tekstrammen, eller flytte bilderammen slik at de ikke overlapper.

Det er vanligvis bedre plass mellom tekstrammene og kantene i publikasjonen enn det som trengs på et webområde. Du kan justere tekst- eller bilderammene for å fylle den tomme plassen bedre.

Skriftutvalg som er tilgjengelige for webpublikasjoner, er forskjellige fra de som er tilgjengelige for trykte publikasjoner. Skrifter som brukes i trykte nyhetsbrev, blir ikke automatisk konvertert til skrifter som er bedre for weben. Det kan være lurt å endre alle skriftene i det konverterte nyhetsbrevet til webskrifter for å gjøre dem enklere å lese på weben.

Slik velger du et webskriftutvalg

 1. Merk noe av teksten i publikasjonen.

 2. Klikk SkriftFormat-menyen.

 3. I dialogboksen Skrift under Generelt kontrollerer du at det er merket av i avmerkingsboksen Vis bare webskrifter.

 4. Klikk SkriftutvalgFormat-menyen.

 5. Velg én av skriftene i listen under Bruk et skriftutvalg.

  Skriftutvalget for hele publikasjonen konverteres til skrifter som passer til visning på weben.

Endring av sidestørrelse under konvertering

Når du er ferdig med å konvertere den trykte publikasjonen til en webpublikasjon, vil du legge merke til at sidestørrelsen er endret. Den ledige plassen nederst på siden gjør at du kan flytte tekstrammer og bilderammer fra andre sider til én enkelt side for å forenkle webområdet.

Kontroller grafikken

Se gjennom filformatet for hvert grafikkbilde i nyhetsbrevet. Hvis det opprinnelige nyhetsbrevet inneholdt fotografier eller illustrasjoner med høy oppløsning, bruker du et bilderedigeringsprogram som Microsoft Picture It! eller Microsoft Digital Image Pro for å endre størrelse på dem, og lagre dem på ny i et webvennlig format. Dette vil gjøre filnedlastingstiden kortere.

Klikk GrafikkbehandlingVerktøy-menyen for raskt å se gjennom all grafikk i publikasjonen.

Slik går du tilbake til den opprinnelige publikasjonen

Obs!: Hvis du har konvertert et nyhetsbrev til en webpublikasjon, og deretter vil gå tilbake til det opprinnelige nyhetsbrevet, velger du ikke Konverter til trykt publikasjonFil-menyen. Dette vil konvertere en allerede konvertert fil, og føre til endringer i den opprinnelige publikasjonen. I stedet klikker du ÅpneFil-menyen, og finner den opprinnelige nyhetsbrevpublikasjonen.

Slik forhåndsviser du webområdet

 1. Klikk Forhåndsvisning av websideFil-menyen.

 2. Webområdet åpnes i et leservindu. Du kan gå fra side til side ved å klikke hyperkoblinger i publikasjonen, og koblinger i webnavigasjonsfeltene.

Publisere nyhetsbrevet på weben som et webområde

Når redigeringen er fullført, er du klar til å opprette faktiske Web-filene. Følg instruksjonene fra Internett-leverandøren (ISP) for å publisere webområdet, eller lese delen Publiser-filer på nettet i denne artikkelen.

Nedenfor finn du en kort oversikt over hvordan du publiserer filer på weben i Publisere filer på weben.

Toppen av siden

Konvertere trykte publikasjoner til PDF eller XPS-filer til å publisere på nettet

Før du publiserer Publisher-filer på nettet, bør du konvertere dem til PDF eller XPS-filer.

Obs!: Du kan lagre som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program bare når du har installert tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere støtte for andre filformater, for eksempel PDF og XPS.

Finn koblinger til informasjon om hvordan du lagrer Publisher-filer i formater som andre kan vise, i delen Se også.

Lagre Publisher-filer som PDF eller XPS-filer

Slik lagrer du publikasjonen i PDF-format

Bruk dette alternativet hvis du vil lagre publikasjonen i et format som er vanlig, som lett kan deles, og som brukes av mange trykkerier.

 1. Åpne publikasjonen du vil at andre skal kunne vise, i Publisher.

 2. Klikk Publiser som PDF eller XPS Fil-menyen.

 3. I listen Filtype i dialogboksen Publiser som PDF eller XPS klikker du PDF, og deretter klikker du Lagre.

  Publikasjonen er lagret som standard som publikasjonen navnetPDF i Mine dokumenter-mappen på datamaskinen. Klikke Endre, og klikk deretter Standard eller Minimum størrelse i dialogboksen Publiseringsalternativer. Disse innstillingene er utformet for visning på nettet.

Du kan også lagre filen som en PDF-fil ved hjelp av dialogboksen Lagre som.

Slik lagrer du publikasjonen i XPS-format

Bruk dette alternativet hvis du vil lagre publikasjonen med enda større komprimering enn i PDF-formatet, samtidig som den forblir en høykvalitets- utskriftsfil som er perfekt for utskrifter fra skrivebordet.

 1. Åpne publikasjonen du vil at andre skal kunne vise, i Publisher.

 2. Klikk Publiser som PDF eller XPSFil-menyen.

 3. I listen Filtype i dialogboksen Publiser som PDF eller XPS klikker du XPS, og deretter Lagre.

  Publikasjonen er lagret som standard som publikasjonen navnXPS i Mine dokumenter-mappen på datamaskinen. Publikasjonen vil være optimalisert for utskrift av høy kvalitet, men du kan endre til en lavere innstilling ved å klikke Endre.

Du kan også lagre filen som en XPS-fil ved å bruke dialogboksen Lagre som.

Toppen av siden

Publisere filer på weben

Du kan publisere et webområde til en Nettserver, en nettverksserver, en (FTP File Transfer Protocol)-server, eller til en mappe på datamaskinen din.

Publisere et webområde til et sted på Internett eller på et nettverk

Hvis du vil publisere webområdet på World Wide Web (WWW), må du abonnere på en vertstjeneste. En vertstjeneste gir Internett-tilgang og lagringsplass på Web-servere. Før du publiserer webområdet ditt, kan du kontakte Internett-leverandøren (ISP) eller systemansvarlig å innhente informasjonen du trenger å publisere og Uniform Resource Locator (URL) for webområdet der du kan lagre filer.

 1. Klikk Legg ut på webenFil-menyen.

 2. I boksen Filnavn i dialogboksen Legg ut på weben, skriver du inn URL-adressen til web- eller nettverksserveren der du ønsker å lagre webområdet, for eksempel http://www.gastronor.no , og klikker deretter Lagre.

 3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn brukernavn og passord, og klikker deretter OK.

  Katalogen som er tilknyttet URL-adressen, vises i dialogboksen Legg ut på weben.

 4. Dobbelklikk mappen hvor du vil lagre webstedet.

 5. I Filnavn-boksen velger du indeks som standardnavn for hjemmesiden, og deretter klikker du Lagre.

 6. Når du blir bedt om det, klikker du OK.

Publisere et webområde ved hjelp av FTP (filoverføringsprotokoll)

Ta kontakt med Internett-leverandøren eller systemansvarlig før du utfører denne prosedyren, for å få den informasjonen du trenger for å publisere et FTP-område. Du må også opprette et FTP-område i FTP-plasseringer.

Hvordan?

 1. Klikk Legg ut på webenFil-menyen.

 2. Klikk FTP-plasseringer i Lagre i-boksen.

 3. Dobbeltklikk Legg til / endre FTP-plasseringer.

 4. Skriv inn informasjonen du fikk fra Internett-leverandøren, og klikk deretter OK.

 5. Klikk Avbryt.

 1. Klikk Legg ut på webenFil-menyen.

 2. Klikk FTP-plasseringer i Lagre i-boksen.

 3. I listen over FTP-områder dobbeltklikker du området du ønsker, og deretter dobbeltklikker du mappen hvor du vil publisere webområdet.

  Obs!: Hvis Internett-leverandøren krever at du bruker et bestemt program for å laste opp webområdet, eller hvis du har publiserer webområdet på et intranett i et firma, må du kanskje lagre en versjon av webområdet i et bestemt HTML-filformat og følge en annen prosedyre for å publisere webområdet. Kontakt Internett-leverandøren eller systemansvarlig for å få mer informasjon om hvordan du lagrer og publiserer webområdet ditt.

Lagre et webområde til en mappe på datamaskinen

 1. Klikk Legg ut på webenFil-menyen.

 2. I listen Lagre i, i dialogboksen Legg ut på weben klikker du den stasjonen eller mappen hvor du vil legge ut webområdet, som for eksempel mappen Mine dokumenter.

  Hvis du vil publisere webområdet til en ny mappe, høyreklikker du stedet hvor du vil legge til den nye mappen, velger Ny, klikker Mappe for å opprette en ny mappe, og deretter skriver du inn et navn for den nye mappen i boksen Navn.

 3. I boksen Filnavn skriver du inn et filnavn for hjemmesiden.

 4. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×