Konvertere datoer som er lagret som tekst, til datoer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Noen ganger kan datoer bli formatert og lagret i celler som tekst. Du kan for eksempel ha skrevet inn en dato i en celle som var formatert som tekst, eller dataene kan ha blitt importert eller limt inn fra en ekstern datakilde som tekst.

Datoer som er formatert som tekst er venstrejustert i stedet for høyrejustert i en celle. Når Feilkontroll er aktivert, kan tekstdatoer med tosifret årstall også være merket med en feil indikator Celle med en formelfeil .

Siden feilkontroll i Excel kan identifisere tekstformaterte datoer med tosifret årstall, kan du bruke alternativer for automatisk korrigering konvertere dem til datoen som er formatert som datoer. Du kan bruke datoverdi-funksjonen til å konvertere de fleste andre typer tekstdatoer til datoer.

Konvertere tekstdatoer med to siffer i årstall ved hjelp av Feilkontroll

Hvis du importerer data til Excel fra en annen kilde, eller hvis du skriver inn datorer med tosifret tall for årstallet i celler som tidligere har blitt formatert som tekst, kan det vises en grønn trekant i øverste høyre hjørne i cellen. Denne feilindikatoren indikerer at datoen er lagret som tekst, som vist i dette eksemplet.

Celler med grønn feilindikator i øverste venstre hjørne

Du kan bruke feilindikatoren konvertere datoer fra tekst til dato-formatet.

Obs!: Første ting første-Sørg for at Feilkontroll er aktivert i Excel. Gjøre det:

 1. Klikk Fil > Alternativer>Formler.

  Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativer > formler.

 2. Under Feilkontroll, merker du av for Aktiver feilkontroll i bakgrunnen. Eventuelle feil som blir funnet, merkes med en trekant i hjørnet øverst til venstre i cellen.

 3. Merk cellene som inneholder år representert som 2 sifre under regler for feilsjekking.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å konvertere den tekstformaterte datoen tilbake til en ordinær dato.

 1. Merk en hvilken som helst tilstøtende celle eller område med tilstøtende celler som inneholder en grønn feilindikator i øverste venstre hjørne.

  Slik merker du celler, områder, rader eller kolonner

  Hvis du vil merke

  Gjør du følgende

  En enkeltcelle

  Klikk cellen eller trykk piltastene for å flytte til cellen.

  Et celleområde

  Klikk den første cellen i området, og dra deretter til den siste cellen, eller hold nede SKIFT mens du trykker piltastene for å utvide det merkede området.

  Du kan også merke den første cellen i området, trykke F8 for å utvide området ved hjelp av piltastene. Du stopper utvidelsen av det merkede området ved å trykke F8 på nytt.

  Et stort celleområde

  Klikk den første cellen i området, og hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen i området. Du kan bla for å gjøre den siste cellen synlig.

  Alle cellene i et regneark

  Klikk Merk alt-knappen

  Merk alt-knappen

  Hvis du vil merke hele regnearket, kan du også trykke CTRL+A.

  Obs!: Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker CTRL+A. Trykk CTRL+A én gang til for å merke hele regnearket.

  Sammensatte celler eller celleområder

  Merk den første cellen eller det første celleområdet, og hold nede CTRL mens du merker de andre cellene eller områdene.

  Du kan også merke den første cellen eller det første celleområdet, og deretter trykker du SKIFT+F8 for å legge til en celle eller et område som ikke ligger ved siden av det merkede området. Du slutter å legge til celler eller områder i det merkede området ved å trykke SKIFT+F8 på nytt.

  Obs!: Du kan ikke oppheve merkingen av en celle eller et celleområde i et ikke-sammenhengende utvalg uten å oppheve hele merkingen.

  En hel rad eller kolonne

  Klikk rad- eller kolonneoverskriften.

  Regnearkoverskrifter

  1. Radoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Du kan også merke celler i en rad eller kolonne ved å merke den første cellen og deretter trykke CTRL+SKIFT+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader og PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

  Obs!: Hvis raden eller kolonnen inneholder data, merker CTRL+SKIFT+piltast raden eller kolonnen til den sist brukte cellen. Hvis du trykker CTRL+SKIFT+piltast på nytt, merkes hele raden eller kolonnen.

  Tilstøtende rader eller kolonner

  Dra over rad- eller kolonneoverskriftene, eller merk den første raden eller kolonnen, og hold nede SKIFT mens du merker den siste raden eller kolonnen.

  Sammensatte rader eller kolonner

  Klikk kolonne- eller radoverskriften for den første raden eller kolonnen i det merkede området. Hold deretter nede CTRL mens du klikker kolonne- eller radoverskriftene for andre rader eller kolonner du vil legge til i det merkede området.

  Den første eller siste cellen i en rad eller kolonne

  Merk en celle i raden eller kolonnen, og trykk deretter CTRL+piltast (PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for rader, PIL OPP eller PIL NED for kolonner).

  Den første eller siste cellen i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Trykk CTRL+HOME for å merke den første cellen i regnearket eller i en Excel-liste.

  Trykk CTRL+END for å merke den siste cellen i et regneark eller i en Excel-liste som inneholder data eller formatering.

  Celler til den siste cellen i regnearket som inneholder data (nederst i høyre hjørne)

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+END for å utvide det merkede området med celler til sist brukte celle i regnearket (nederste høyre hjørne).

  Celler til begynnelsen av regnearket

  Merk den første cellen, og trykk deretter CTRL+SKIFT+HOME for å utvide det merkede utvalget med celler til begynnelsen av regnearket.

  Flere eller færre celler enn det aktive merkede området

  Hold nede SKIFT mens du klikker den siste cellen du vil ta med i det nye merkede området. Det rektangulære området mellom den aktiv celle og cellen du klikker, blir det nye merkede området.

  Tips!: Hvis du vil fjerne merkingen av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

 2. Klikk feilknappen som vises ved siden av den merkede cellen eller celleområdet.

  Feilknapp

 3. Klikk Konverter XX til 20XX eller Konverter XX til 19XX på menyen. (Hvis du bare vil bli kvitt feilindikatoren uten å konvertere tallet, klikker du Ignorer feil.)

  Kommandoer for konvertering av datoer

  Denne handlingen konverterer tekstdatoer med tosifret årstall til standarddatoer med firesifret årstall.

  Konverterte datoer

  Når du har konvertert cellene som inneholder tekstformaterte datoer, kan du endre måten de vises på i cellene ved å bruke en datoformatering.

Til toppen av siden

Konvertere tekstdatoer ved hjelp av funksjonen DATOVERDI

Hvis du vil konvertere en tekstdato i en celle til et serienummer, bruker du funksjonen DATOVERDI. Deretter kopierer du formelen, merker cellene med tekstdatoene og bruker Lim inn utvalg til å angi et datoformat for dem.

 1. Merk en tom celle, og kontroller at tallformatet er Standard.

  Slik kontrollerer du tallformatet

  1. Gå til Hjem-fanen, gå til Tall-gruppen, klikk pilen ved siden av Tallformat-boksen, og klikk deretter Generelt.

   Båndet i Excel

 2. I den tomme cellen:

  1. Skriv inn =DATOVERDI(

  2. Klikk cellen med den tekstformaterte datoen du vil konvertere.

  3. Skriv inn )

  4. Trykk ENTER.

   Funksjonen DATOVERDI returnerer serienummeret for datoen som er representert av tekstdatoen.

   Hva er et serienummer?

   I Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 3. Hvis du vil kopiere formelen konverteringen til et område med sammenhengende celler, merker du cellen der du skrev inn formelen, og dra deretter Fyll håndtaket Fyllhåndtak på tvers av et område med tomme celler som har samsvarer størrelse som celleområdet med tekstdatoer.

  Når du har dratt fyllhåndtaket, skal du ha fått et celleområde med serienumre som svarer til celleområdet med tekstdatoer.

 4. Merk cellen eller celleområdet som inneholder serienumrene, og klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Bilde av båndet i Excel

  Hurtigtast Du kan også trykke CTRL+C.

 5. Merk cellen eller celleområdet som inneholder tekstdatoene, klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lim inn utvalg.

 6. Velg Verdier i dialogboksen Lim inn utvalg under Lim inn, og klikk deretter OK.

 7. Klikk dialogboksvelgeren ved siden av Tall på fanen Hjem.

  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 8. Klikk Dato i Kategori-boksen, og klikk deretter datoformatet du vil bruke, i Type-listen.

 9. Hvis du vil slette serienumrene etter at alle datoene er konvertert på riktig måte, merker du cellene som inneholder dem, og trykker DEL.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×