Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Hver språkversjon av Microsoft Office inneholder korrekturverktøy, for eksempel ordlister og grammatikkregler, for flere språk. Hvis du vil se hvilke språk som er inkludert i hver versjon av Microsoft Office 2010, kan du gå til Office 2010-programserier: lokaliserte versjoner. Hvis din versjon av Microsoft Office ikke inneholder språket du vil bruke, kan du skaffe deg en Microsoft Office-språkpakke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Kommentarer  

Hva vil du gjøre?

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Hvis du har opprettet et dokument som inneholder tekst på forskjellige språk, kan du bruke de aktuelle ordbøkene for å stavekontrollere hvert av språkene. Da må du angi språket som teksten er på, slik at det riktige ordlistespråket blir brukt når du kjører stavekontrollen.

Hvilket program av Office 2010en bruker du?

Access

Angi ordlistespråket

Stavekontrollere

Excel

Angi ordlistespråket

Stavekontrollere

OneNote

Angi korrekturspråket

Stavekontrollere

Outlook

Angi korrekturspråket

Kontrollere stavemåte og grammatikk

PowerPoint

Angi korrekturspråket

Stavekontrollere

Project

Angi korrekturspråket

Stavekontrollere

Publisher

Angi korrekturspråket

Stavekontrollere

SharePoint Workspace

Angi korrekturspråket

Visio

Angi korrekturspråket

Stavekontrollere

Word

Angi korrekturspråket

Kontrollere stavemåte og grammatikk

Legge til flere ordlistespråk

Mer informasjon

Access

  Ordlistespråket gjelder for hele databasen og kan ikke defineres for enkeltposter eller -felt. Hvis databasen inneholder ord som er på flere språk, må du kontrollere stavemåten på ett språk og deretter gjenta prosessen for hvert tilleggsspråk i databasen.

Angi ordlistespråket

Du må gjøre følgende for å endre ordlistespråket for en database og kontrollere stavemåten:

 1. Klikk Stavekontroll i Poster-gruppen i kategorien Hjem.

  Stavekontroll i kategorien Hjem på båndet i Access

 2. Bekreft at det riktige ordlistespråket er valgt fra listen Ordlistespråk. Hvis ikke klikker du ordlistespråket du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Kommentarer  

  • Listen Ordlistespråk vises bare hvis stavekontrollen ikke gjenkjenner et ord.

  • Hvis du endrer ordlistespråket, må du lukke dialogboksen Stavekontroll og deretter starte stavekontrollen på nytt.

 3. Klikk Lukk for å lukke stavekontrollen, og klikk deretter Stavekontroll på nytt for å starte stavekontrollen med det nye ordlistespråket du har valgt.

  Kommentarer  

  • Hver gang du endrer ordlistespråket og kjører stavekontrollen, blir alle ord som ikke er på det valgte ordlistespråket, merket som feil. Du må altså huske hvilke ordlistespråk du allerede har stavekontrollert.

  • Det kan være behov for en språkpakke eller korrekturverktøypakke hvis ordlistespråket du vil bruke, ikke er oppført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Stavekontrollere

Klikk Stavekontroll i Poster-gruppen i kategorien Startside.

Merknad   Det kan hende at kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig i alle visninger. Hvis kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du trykke F7 for å starte stavekontrollen.

Tilbake til listen med Office-programmer

Excel

Angi ordlistespråket

  Ordlistespråket gjelder for hele arbeidsboken og kan ikke defineres for individuelle regneark eller celler. Hvis arbeidsboken inneholder ord som er på flere språk, må du kontrollere stavemåten i ett språk og deretter gjenta prosessen for hvert tilleggsspråk i arbeidsboken.

Du må gjøre følgende for å endre ordlistespråket for en arbeidsbok og kontrollere stavemåten:

 1. Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen i kategorien Se gjennom.

  Stavekontroll i kategorien Hjem på båndet i Excel

 2. Bekreft at det riktige ordlistespråket er valgt fra listen Ordlistespråk. Hvis ikke klikker du ordlistespråket du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Kommentarer  

  • Listen Ordlistespråk vises bare hvis stavekontrollen ikke gjenkjenner et ord.

  • Hvis du endrer ordlistespråket, må du lukke dialogboksen Stavekontroll og deretter starte stavekontrollen på nytt.

 3. Klikk Lukk for å lukke stavekontrollen, og klikk deretter Stavekontroll på nytt for å starte stavekontrollen med det nye ordlistespråket du har valgt.

Stavekontrollere

 • Hvis du vil kontrollere stavemåten til en enkeltcelle eller samling med celler, merker du cellene du vil kontrollere, og deretter klikker du Stavekontroll i Korrektur-gruppen i kategorien Se gjennom.

 • Hvis du vil kontrollere stavemåten i hele regnearket, klikker du Stavekontroll i Korrektur-gruppen i kategorien Se gjennom. Du trenger ikke merke en celle eller en samling med celler.

Merknad   Stavekontrollen bruker det angitte ordlistespråket, hvis tilgjengelig, til å kontrollere stavemåten i de merkede cellene eller det valgte regnearket. Hvis kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du trykke F7 for å starte stavekontrollen.

Tilbake til listen med Office-programmer

OneNote

  Du kan stavekontrollere tekst som er skrevet på flere språk på samme side i samme stavekontrolløkt, men du må først velge korrekturspråk for hver del av teksten som er på et annet språk enn det du vanligvis bruker.

Angi korrekturspråket

Du må gjøre følgende for å angi korrekturspråket for teksten og kontrollere stavemåten:

 1. Merk teksten du vil angi språket for.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk Språk for gjennomsyn på båndet i OneNote.

 3. I ruten Angi korrekturspråk bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet teksten. Hvis ikke må du velge språket du vil bruke for ordlisten.

 4. Klikk i notatet for å lukke ordlisteruten.

 5. Gjenta trinn 1-4 for hver del av teksten du vil kontrollere.

Stavekontrollere

Klikk Stavekontroll i kategorien Se gjennom.

Merknad   Hvis kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du trykke F7 for å starte stavekontrollen.

Tilbake til listen med Office-programmer

Outlook

  Hvis du bruker Outlook Express 6.0 og har installert Office 2010, men fransk er det eneste språket som støttes for stavekontroll, må du bruke en stavekontroll fra en tredjepart. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Problemer med stavekontroll i Outlook Express 6.0 (På engelsk).

Angi korrekturspråket

Slik angir du korrekturspråk for et stykke tekst:

 1. Når du har en ny e-postmelding åpen, merker du teksten du vil kontrollere.

 2. Klikk pilen under Språk i Korrektur-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk. Språk for gjennomsyn på båndet i en Outlook-melding

 3. I dialogboksen Språk bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet teksten. Hvis ikke velger du språket du vil bruke for ordlisten og andre korrekturverktøy. Hvis du ikke ser språket du vil bruke, blar du til slutten av listen.

  Merknad   Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk vises foran språket du vil bruke, betyr det at korrekturverktøyene, for eksempel ordlisten og stavekontrollen, er installert for dette språket. Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk ikke vises foran språket du vil bruke, er ikke korrekturverktøyene for dette språket tilgjengelige, og du kan ikke kontrollere stavemåten og grammatikken for dette språket.

Tips!   Hvis du vil angi ordlistespråket for en ny melding før du skriver inn tekst, plasserer du markøren i meldingsteksten i en ny melding, fullfører trinn 2 og 3, skriver e-postmeldingen og kontrollerer deretter stavemåten slik det er beskrevet i delen Kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook.

Kontrollere stavemåte og grammatikk

Klikk Stavekontroll og grammatikk i Korrektur-gruppen i kategorien Se gjennom.

Merknad   Stavekontrollen bruker det angitte ordlistespråket, hvis tilgjengelig, til å kontrollere stavemåten og grammatikken i den valgte teksten eller Outlook-elementet. Hvis kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du trykke F7 for å starte stavekontrollen.

Tilbake til listen med Office-programmer

PowerPoint

Angi korrekturspråket

Slik angir du korrekturspråk for tekst i en presentasjon:

 1. Merk teksten du vil kontrollere.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk Kategorien Angi språk for gjennomgang på båndet i PowerPoint.

 3. I dialogboksen Språk bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet teksten. Hvis ikke velger du språket du vil bruke for ordlisten.

  Merknad   Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk vises foran språket, betyr det at ordlisten og stavekontrollen er installert for dette språket. Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk ikke vises foran språket, er ikke ordlisten for dette språket tilgjengelig, og du kan ikke kontrollere stavemåten for dette språket.

 4. Gjenta trinn 1-3 for hver del av teksten du vil kontrollere.

Stavekontrollere

Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen i kategorien Se gjennom.

Merknad   Hvis kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du trykke F7 for å starte stavekontrollen.

Tilbake til listen med Office-programmer

Project

Angi korrekturspråket

Du må gjøre følgende for å angi korrekturspråket for teksten og kontrollere stavemåten på prosjektsiden:

 1. Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen i kategorien Prosjekt Stavekontrollknapp på båndet i Project.

 2. Bekreft at det riktige ordlistespråket er valgt fra listen Ordlistespråk. Hvis ikke klikker du ordlistespråket du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Kommentarer  

  • Listen Ordlistespråk vises bare hvis stavekontrollen ikke gjenkjenner et ord.

  • Hvis du endrer ordlistespråket, må du lukke dialogboksen Stavekontroll og deretter starte stavekontrollen på nytt.

 3. Klikk Lukk for å lukke stavekontrollen, og klikk deretter Stavekontrollfor å starte stavekontrollen med det nye ordlistespråket du har valgt.

Stavekontrollere

Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen i kategorien Prosjekt.

Merknad   Hvis kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du trykke F7 for å starte stavekontrollen.

Tilbake til listen med Office-programmer

Publisher

Angi korrekturspråket

Du må gjøre følgende for å angi korrekturspråket for teksten og kontrollere stavemåten:

 1. Merk teksten du vil angi språket for.

 2. Klikk pilen under Stavekontroll i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk Språkknapp på båndet i Publisher.

 3. I dialogboksen Språk bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet teksten. Hvis ikke velger du språket du vil bruke for ordlisten og andre korrekturverktøy. Hvis du ikke ser språket du vil bruke, kan du fortsette å bla til du finner det.

 4. Gjenta trinn 1-3 for hver del av teksten du vil kontrollere.

Stavekontrollere

Klikk Stavekontroll i kategorien Hjem.

Merknad   Hvis kommandoen Stavekontroll ikke er tilgjengelig, kan du trykke F7 for å starte stavekontrollen.

Tilbake til listen med Office-programmer

SharePoint Workspace

Angi korrekturspråket

Når du skal angi korrekturspråk i SharePoint Workspace, må du først starte en stavekontrolløkt:

 1. Åpne et element i et arbeidsområdeverktøy for redigering, og klikk i et felt for rik tekst.

 2. Klikk Stavekontroll i kategorien Hjem eller trykk F7.

 3. Hvis programmet finner stavefeil, åpnes dialogboksen Stavekontroll.

  Hvis programmet ikke finner noen stavefeil, må du legge til et feilstavet ord i riktekstfeltet for å åpne dialogboksen Stavekontroll.

 4. Klikk Alternativer.

 5. Klikk rullegardinlisten Ordlistespråk, og klikk deretter språket du vil angi som korrekturspråk.

  Hvis ønsket korrekturspråk ikke vises, kan du installere det som beskrevet i Angi språk for redigering, visning og Hjelp.

 6. Klikk OK.

Tilbake til listen med Office-programmer

Visio

Stavekontrollen bruker språkordlisten som samsvarer med språket som er tilknyttet hver tekstblokk. Hvis diagrammet inneholder tekstblokker i ulike språk, må du angi det riktige språket for hver tekstblokk.

Hvis en side har tekst på for eksempel både fransk og spansk og du vil kontrollere stavemåten ved hjelp av riktig ordbøkene, må du angi at den franske teksten er fransk og at den spanske teksten er spansk. Hvis din versjon av Office 2010 ikke inneholder ordlisten for språkene du vil bruke, kan du lese mer om dette på Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Angi korrekturspråket

Du må gjøre følgende for å angi korrekturspråket for teksten og kontrollere stavemåten:

 1. Merk tekstblokken du vil kontrollere.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk Språkknapp på båndet i PowerPoint.

 3. I Språk-boksen bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet tekstblokken. Hvis ikke velger du språket du vil bruke for ordlisten.

 4. Fullfør trinn 1-3 for hver tekstblokk du vil kontrollere.

Stavekontrollere

Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen i kategorien Se gjennom.

Merknad   Stavekontrollen bruker det angitte ordlistespråket, hvis tilgjengelig, til å kontrollere stavemåten til hver tekstblokk.

Tilbake til listen med Office-programmer

Word

Angi korrekturspråket

Du må gjøre følgende for å angi korrekturspråket for teksten og kontrollere stavemåten:

 1. Merk teksten du vil kontrollere.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk Språkknapp på båndet i Word.

 3. I dialogboksen Språk bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet teksten. Hvis ikke velger du språket du vil bruke for ordlisten og andre korrekturverktøy.

  Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk vises foran språket, betyr det at korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, er installert for dette språket. Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk ikke vises foran språket, er ikke ordlisten for dette språket tilgjengelig, og du kan ikke kontrollere stavemåten og grammatikken for dette språket.

 4. Fullfør trinn 1-3 for hver del av teksten som er i et annet språk.

Kontrollere stavemåte og grammatikk

Klikk Stavekontroll og grammatikk i kategorien Se gjennom.

Merknad   Stavekontrollen bruker det angitte ordlistespråket, hvis tilgjengelig, til å kontrollere stavemåten til hver tekstdel.

Tilbake til listen med Office-programmer

Til toppen av siden

Legge til flere ordlistespråk

Ordlistespråkene som er inkludert i korrekturverktøyene, avhenger av språkene som følger med din språkversjon av Office 2010. Hvis språket du vil bruke, ikke er oppført i dialogboksen Angi språk med et stavekontrollikon (Knapp) foran navnet, er ikke denne ordlisten tilgjengelig. Det kan være at du må skaffe deg en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Hvis du vil se hvilke korrekturverktøyspråk som følger med hver versjon av Office 2010, kan du se Office 2010-programserier: lokaliserte versjoner.

Til toppen av siden

Mer informasjon

Til toppen av siden

Gjelder for: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, Groove 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, Office 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010, Visio Premium 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk