Kontrollere stavemåte og grammatikk i Office 2010 og nyere

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Alle Office-programmer kan kontrollere stavemåte og grammatikk til filene dine. Du kan kontrollere stavemåte og grammatikk samtidig ved å kjøre stave- og grammatikkontrollen, eller du kan kontrollere stavemåte og grammatikk automatisk og utføre rettinger mens du arbeider. Du kan også deaktivere automatisk stavekontroll og grammatikk etter behov.

Kommentarer: Denne artikkelen handler om Office 2010 og nyere.

 1. Åpne stave- og grammatikkontrollen:

  • I de fleste Office-programmer klikker du Se gjennom-fanen og deretter Stavekontroll i Korrektur gruppen.

  • I Access klikker du Hjem-fanen og deretter Stavekontroll i Poster-gruppen.

  • I InfoPath klikker du Hjem-fanen og deretter Stavekontroll i Redigering-gruppen.

  • I OneNote klikker du Se gjennom-fanen og deretter Stavekontroll i Stavekontroll-gruppen.

 2. En dialogboks eller oppgaverute-ruten vises med det første feilstavede ordet av stavekontrollen. Knappene og alternativer varierer litt avhengig av om du bruker oppgave-ruten dialogboksen.

  Dialogboksen Stavekontroll Stavekontroll-ruten

 3. Rett hver feil ved å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke ett av de foreslåtte ordene, velger du ordet og klikker Endre.

  • Hvis du vil endre ordet selv, kan du redigere ordet direkte i dokumentet eller i Ikke i ordlisten-boksen.

  • Hvis du vil legge til ordet i standardordlisten, slik at Office ikke lenger flagger der som feilstavet, klikk Legg til eller Legg til i ordlisten.

   Merknad: Hvis alternativet Legg til eller Legg til i ordlisten ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at du har en egendefinert ordliste valgt i dialogboksen Egendefinerte ordlister. Se Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i for å finne ut hvordan du kan velge en egendefinert ordliste som standard.

  • Hvis du vil ignorere ordet og gå til det neste flaggede ordet, klikk Ignorer eller Ignorer en gang.

  • Hvis du vil ignorere alle forekomster av det flaggede ordet og gå videre til neste endring, klikker du Ignorer alle.

De fleste Office-programmer fortløpende automatisk for potensielle stave- og grammatikkfeil, så du ikke trenger å gjøre noe for å vise feil mens du arbeider. Men hvis du heller vil vente til å kontrollere stavemåte og grammatikk før du er ferdig skriver, kan du Slå av automatisk stave- og grammatikkontrollen.

Kommentarer: 

 • Automatisk stave- og grammatikkontroll er ikke tilgjengelig i Access, Excel eller Project.

 • Automatisk grammatikkontroll er bare tilgjengelig i Outlook, Word, PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016.

Office markerer potensielle stavefeil med en rød bølgete linje:

Stavefeil merket med en bølgete rød linje

Potensielle grammatikkfeil er merket med en blå bølgete linje:

Mulige grammatiske feil angitt ved blå bølgete linje

Hvis stave-eller grammatikkfeil ikke blir markert, kan automatisk kontroll være deaktivert. Du kan Slå på automatisk stave- og grammatikkontrollen.

Når det vises en stave- eller grammatikkfeil, høyreklikker du eller trykker og holder inne ordet eller uttrykket og velger et av alternativene.

Hvis du ikke vil at Word til å markere potensielle feil med bølgete linjer mens du arbeider, kan du aktivere automatisk stave- og grammatikkontroll:

 1. Åpne alternativer for stave- og grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio og Word: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter Korrektur.

  • I InfoPath: Klikk pilen ved siden av eller under Stavekontroll på fanen Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

  • I Outlook: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter E-post, så Stavekontroll og autokorrektur.

 2. Merk av eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll . I enkelte programmer, kan du også Merk eller fjern merket for Merk grammatikkfeil når du skriver.

  Merket for Kontroller stavemåte mens du skriver

  Merknad: I Word kan du deaktivere eller aktivere stavekontrollen for dokumentet du arbeider med, eller for alle nye dokumenter. Velg et alternativ i listen Unntak for, og velg eller fjern markering for alternativene Skjul stavefeil bare i dette dokumentet eller Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

Hvis du ikke vil at Word til å kontrollere grammatikken i det hele tatt (enten når kjører en stavekontroll kontroller eller automatisk mens du skriver du inn), kan du deaktivere det:

 1. Åpne alternativer for stave- og grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio og Word: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter Korrektur.

  • I InfoPath: Klikk pilen ved siden av eller under Stavekontroll på fanen Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

  • I Outlook: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter E-post, så Stavekontroll og autokorrektur.

 2. Fjern merket for Merk grammatikkfeil når du skriver inn , og Kontroller grammatikk i stavekontrollen.

  Avmerkingsbokser for grammatikk

  Merknad: Ikke alle Office-programmer har begge disse alternativene. Bare Fjern eventuelle grammatikk merket hvis du vil at Word stopper kontrollere grammatikken.

I Word, Outlook, PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016, kan du fremtvinge en ny kontroll av ord og grammatikk du tidligere har hoppet over ved å gjøre følgende:

 1. Åpne dokumentet eller elementet du vil kontrollere.

 2. Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter:

  • I Word: Klikk Korrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i Word, og klikk Kontroller dokument.

  • I PowerPoint: Klikk Korrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i PowerPoint, og klikk Kontroller dokument.

  • I Outlook: Klikk Mail, klikker du Stavekontroll og Autokorrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i Outlook, og klikk Kontroller e-post (selv om du vil kontrollere et kalenderelement).

 3. Klikk Ja når du ser advarselen om hvordan du tilbakestiller stave- og grammatikkontrollen.

 4. Klikk OK i dialogboksen for å gå tilbake til dokumentet, og deretter kjøre stave- og grammatikkontrollen på nytt.

Se også

Hvis stave- og grammatikkontrollen ikke fungerer som forventet, eller du vil tilpasse resultatene, kan du se følgende relaterte artikler:

Hvis du har tilbakemelding eller forslag til stave- og grammatikkontrollfunksjonen, kan du publisere dem her.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×