Kontrollere stavemåte og grammatikk i Office 2010 og nyere

Alle Office-programmer kan kontrollere stavemåte og grammatikk i filene dine. Du kan kontrollere stavemåte og grammatikk samtidig ved å kjøre stave- og grammatikkontrollen, eller du kan kontrollere stavemåte og grammatikk automatisk og foreta endringer mens du arbeider.

Kommentarer: 

 1. Åpne stave- og grammatikkontrollen:

  • I de fleste Office-programmer klikker du Se gjennom-fanen og deretter Stavekontroll i Korrektur gruppen.

  • I Access klikker du Hjem-fanen og deretter Stavekontroll i Poster-gruppen.

  • I InfoPath klikker du Hjem-fanen og deretter Stavekontroll i Redigering-gruppen.

  • I OneNote klikker du Se gjennom-fanen og deretter Stavekontroll i Stavekontroll-gruppen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet. Alternativer og knapper varierer litt avhengig av om du bruker oppgaveruten eller dialogboksen.

  Dialogboksen Stavekontroll Stavekontroll-ruten

 3. Rett hver feil ved å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke ett av de foreslåtte ordene, velger du ordet og klikker Endre.

  • Hvis du vil endre ordet selv, kan du redigere ordet direkte i dokumentet eller i Ikke i ordlisten-boksen.

  • Hvis du vil legge til ordet i standardordlisten, slik at Office ikke lenger flagger der som feilstavet, klikk Legg til eller Legg til i ordlisten.

   Merknad: Hvis alternativet Legg til eller Legg til i ordlisten ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at du har en egendefinert ordliste valgt i dialogboksen Egendefinerte ordlister. Se Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i for å finne ut hvordan du kan velge en egendefinert ordliste som standard.

  • Hvis du vil ignorere ordet og gå til det neste flaggede ordet, klikk Ignorer eller Ignorer en gang.

  • Hvis du vil ignorere alle forekomster av det flaggede ordet og gå videre til neste endring, klikker du Ignorer alle.

De fleste Office-programmer kontrollere automatisk potensielle stave- og grammatikkfeil mens du skriver. Hvis du heller vil vente med å kontrollere stavemåte og grammatikk til du er ferdig med å skrive, kan du deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll.

Kommentarer: 

 • Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Access, Excel og Project.

 • Automatisk grammatikkontroll er bare tilgjengelig i Outlook, Word, PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016.

Office kontrollerer og markerer automatisk potensielle stavefeil med en rød bølgete linje:

Stavefeil merket med en bølgete rød linje

I Word, Outlook, PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016 merkes potensielle grammatikkfeil med en blå bølgete linje:

Mulige grammatiske feil angitt ved blå bølgete linje

Hvis stave- eller grammatikkfeil ikke blir markert, må du kanskje slå på automatisk stave- og grammatikkontroll.

Når det vises en stave- eller grammatikkfeil, høyreklikker du eller trykker og holder inne ordet eller uttrykket og velger et av alternativene.

 1. Åpne alternativer for stave- og grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio og Word: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter Korrektur.

  • I InfoPath: Klikk pilen ved siden av eller under Stavekontroll på fanen Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

  • I Outlook: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter E-post, så Stavekontroll og autokorrektur.

 2. Merk av eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll. I enkelte programmer kan du også merke av for eller fjerne markering for Kontroller grammatikk i stavekontrollen.

  Merknad: I Word kan du deaktivere eller aktivere stavekontrollen for dokumentet du arbeider med, eller for alle nye dokumenter. Velg et alternativ i listen Unntak for, og velg eller fjern markering for alternativene Skjul stavefeil bare i dette dokumentet eller Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

I Word, Outlook, PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016, kan du fremtvinge en ny kontroll av stavemåte og grammatikk du tidligere har valgt å ignorere:

 1. Åpne dokumentet eller elementet du vil kontrollere.

 2. Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter:

  • I Word: Klikk Korrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i Word, og klikk Kontroller dokument.

  • I PowerPoint: Klikk Korrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i PowerPoint, og klikk Kontroller dokument.

  • I Outlook: Klikk Mail, klikker du Stavekontroll og Autokorrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i Outlook, og klikk Kontroller e-post (selv om du vil kontrollere et kalenderelement).

 3. Klikk Ja når du ser advarselen om hvordan du tilbakestiller stave- og grammatikkontrollen.

 4. Klikk OK i dialogboksen for å gå tilbake til dokumentet, og deretter kjøre stave- og grammatikkontrollen på nytt.

Hvis du har tilbakemelding eller forslag til stave- og grammatikkontrollfunksjonen, kan du publisere dem her.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!