Kontrollere stavemåte og grammatikk

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Alle Microsoft Office 2010-programmene lar deg kontrollere stavemåte og grammatikk i filen din. Stave- og grammatikkontrollen, ofte kalt stavekontroll, er plassert på forskjellige steder på båndet, avhengig av programmet.

Tips!  Tilpass båndet for å plassere stavekontroll-knappen der du lett kan finne den.

Hva vil du gjøre?

Kontrollere stavemåte og grammatikk samtidig

Kontrollere ord og grammatikk på nytt når du tidligere har valgt å ignorere dem

Løse problemer med stave- og grammatikkontrollen

Kontrollere stavemåte og grammatikk samtidig

Det er nyttig å kontrollere stavemåte og grammatikk i hele dokument samtidig når du vil ta en rask korrektur på teksten. Du kan se etter mulige feil og deretter bekrefte rettelsen.

Du kan løse feilene som programmet finner, på forskjellige måter.

Jeg vil rette feilen ved å bruke et av de foreslåtte ordene.

 • Velg ordet i Forslag-listen, og klikk deretter Endre.

Jeg vil rette feilen ved å endre ordet selv.

 1. Merk av for Ikke i ordlisten.

 2. Rediger ordet.

 3. Klikk Endre.

Det feilstavede ordet er et korrekt ord som jeg pleier å bruke. Jeg vil at alle Microsoft Office-programmene skal gjenkjenne dette ordet og ikke behandle det som et feilstavet ord.

 • Klikk Legg til eller Legg til i ordliste.

Jeg vil ignorere dette feilstavede ordet og gå videre til det neste ordet som er feilstavet.

 • Klikk Ignorer en gang.

Jeg vil ignorere alle forekomster av dette feilstavede ordet og gå videre til det neste ordet som er feilstavet.

 • Klikk Ignorer alle.

Jeg pleier å gjøre denne feilen ofte, så jeg ønsker at programmet skal rette feilen automatisk.

 • Velg det riktige ordet i Forslag-listen, og klikk deretter Autokorrektur.

Hvilket Office-program bruker du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Hvordan den automatiske stavekontrollen fungerer

Hvordan den automatiske grammatikkontrollen fungerer (bare Outlook og Word)

Slå av eller på automatisk stave- og grammatikkontroll

Access

 1. Klikk Stavekontroll i Poster-gruppen på fanen Hjem.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i Access

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

Excel

 1. Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen på fanen Se gjennom.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i Excel

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

InfoPath

 1. Klikk Stavekontroll i Redigering-gruppen på Hjem-fanen.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i Designer i InfoPath

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

OneNote

 1. Klikk Stavekontroll i Stavekontroll-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i OneNote

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

Outlook

 1. Opprett eller åpne en e-postmelding, en avtale eller en kontakt, og klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i Outlook

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

 4. I Outlook og Word vises også grammatikkfeilene etter at programmet har flagget alle stavefeilene. Velg et alternativ for hver feil i dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

Til toppen av siden

PowerPoint

 1. Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen på fanen Se gjennom.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i PowerPoint

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

Project

 1. Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen på Prosjekt-fanen.

  Hvor er dette?

  Stavekontrollkommando på båndet i Project

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

Publisher

 1. Klikk Stavekontroll i Redigering-gruppen på Hjem-fanen.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i Publisher

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

SharePoint Workspace

 1. Klikk i et område med rik tekst i et verktøyelement i Workspace som er åpent for redigering.

  Klikk for eksempel et diskusjonselement, et notisblokkelement eller en kalenderprofil.

 2. Klikk Stavekontroll på fanen Hjem, eller trykk F7.

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

  Merknad  I enkelte områder med rik tekst i SharePoint Workspace er ikke kommandoen Stavekontroll tilgjengelig på båndet, så du må trykke F7 for å åpne stavekontrollen hvis du ikke har lagt til kommandoen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

 3. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 4. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

Visio

 1. Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen på fanen Se gjennom.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i Visio

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll-knappen og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

Til toppen av siden

Word

 1. Klikk Stavekontroll og grammatikk i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Hvor er dette?

  Kommandoen Stavekontroll i Word

  Tips!  Du kan raskt få tilgang til denne kommandoen ved å legge den til på verktøylinjen for hurtigtilgang ved å høyreklikke Stavekontroll og grammatikk og deretter klikke Legg til på verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

 2. Hvis programmet finner stavefeil, vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet.

 3. Når du har rettet et feilstavet ord, flagges automatisk det neste ordet som er feilstavet, slik at du kan bestemme hva du vil gjøre med det.

 4. I Outlook og Word vises også grammatikkfeilene etter at programmet har flagget alle stavefeilene. Klikk et alternativ for hver feil i dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

Til toppen av siden

Kontrollere stavemåte og grammatikk automatisk

Denne delen inneholder informasjon om hvordan automatisk stave- og grammatikkontroll fungerer og hvordan du aktiverer og deaktiverer den.

Kommentarer  

 • Det finnes ikke noe alternativ for å kontrollere stavemåten mens du skriver i Access, Excel eller Project.

 • Grammatikkontroll er bare tilgjengelig i Outlook og Word.

Hvordan den automatiske stavekontrollen fungerer

Når du kontrollerer stavemåten automatisk mens du skriver, kan du være mer trygg på at du ikke trenger å rette så mange stavefeil. Feilstavede ord kan flagges for deg i Microsoft Office mens du arbeider, som i eksempelet nedenfor, slik at du enkelt kan se dem.

Feilstavede ord vises med en bølget, rød linje under dem.

Du kan høyreklikke det feilstavede ordet for å se foreslåtte rettelser.

Høyreklikk et feilstavet ord for å se foreslåtte rettinger

Avhengig av hvilket Microsoft Office-program du bruker, kan du få andre alternativer, for eksempel å legge til ordet i den egendefinerte ordlisten, når du høyreklikker et ord.

Hvordan den automatiske grammatikkontrollen fungerer (bare Outlook og Word)

Når den automatiske grammatikkontrollen er aktivert, flagges potensielle grammatikk- og språkfeil når du arbeider i Word-dokumenter og i åpne Outlook-elementer (unntatt Notater), som vist i eksemplet nedenfor.

Grammatikkfeil

Du kan høyreklikke en feil for å vise flere alternativer.

Høyreklikke grammatikkfeil

Det kan vises en foreslått rettelse på hurtigmenyen. Du kan også velge å ignorere feilen eller klikke Om denne setningen for å se hvorfor programmet angir at teksten er feil.

Slå av eller på automatisk stave- og grammatikkontroll

Hvilket Office-program bruker du?

InfoPath

InfoPath

 1. Klikk pilen ved siden av Stavekontroll på fanen Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

 2. Aktiver eller deaktiver alternativet Skjul stavefeil.

  Merknad  Hvis du vil merke av for dette alternativet, må du også merke av for Fortløpende stavekontroll.

Til toppen av siden

Outlook

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp, og klikk deretter E-post.

 3. Klikk Stavekontroll og autokorrektur.

 4. Merk av for eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll, Merk grammatikkfeil fortløpende og Kontroller grammatikk i stavekontrollen under Ved stavekontroll i Outlook.

Merknad  Stave- og grammatikkontrollen er tilgjengelig for alle elementer unntatt notater.

Til toppen av siden

OneNote

 1. Klikk fane Fil.

 2. Klikk alternativer under Hjelp, og klikk deretter Korrektur.

 3. Aktiver eller deaktiver alternativet Skjul stavefeil.

  Merknad  Hvis du vil merke av for dette alternativet, må du også merke av for Fortløpende stavekontroll.

Til toppen av siden

PowerPoint

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk alternativer under Hjelp, og klikk deretter Korrektur.

 3. Aktiver eller deaktiver alternativet Skjul stavefeil.

  Merknad  Hvis du vil merke av for dette alternativet, må du også merke av for Fortløpende stavekontroll.

Til toppen av siden

Publisher

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk alternativer under Hjelp, og klikk deretter Korrektur.

 3. Aktiver eller deaktiver alternativet Skjul stavefeil.

  Merknad  Hvis du vil merke av for dette alternativet, må du også merke av for Fortløpende stavekontroll.

Til toppen av siden

SharePoint Designer

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp, og klikk deretter Generelt.

 3. Klikk Alternativer for Sideredigering.

 4. Klikk Alternativer for stavekontrollGenerelt-fanen.

 5. Aktiver eller deaktiver alternativet Skjul stavefeil.

  Merknad  Hvis du vil merke av for dette alternativet, må du også merke av for Fortløpende stavekontroll.

Til toppen av siden

Visio

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk alternativer under Hjelp, og klikk deretter Korrektur.

 3. Aktiver eller deaktiver alternativet Skjul stavefeil.

  Merknad  Hvis du vil merke av for dette alternativet, må du også merke av for Fortløpende stavekontroll.

Merknad  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Access, Excel eller Project.

Word

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk alternativer under Hjelp, og klikk deretter Korrektur.

 3. Slik aktiverer eller deaktiverer du fortløpende stave- og grammatikkontroll i det åpne dokumentet:

  1. Klikk navn på gjeldende åpne fil under Unntak for.

  2. Aktiver eller deaktiver alternativene Skjul stavefeil bare i dette dokumentet eller Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

   Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk stave- og grammatikkontroll for alle dokumentene du oppretter heretter:

  3. Klikk Alle nye dokumenter under Unntak for.

  4. Aktiver eller deaktiver alternativene Skjul stavefeil bare i dette dokumentet eller Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

Viktig  Hvis du slår av automatisk stavekontroll eller automatisk grammatikkontroll for en fil du deler med andre, bør du varsle dem om at du har gjort denne endringen.

Autokorrektur

I noen programmer kan du også bruke Autokorrektur til å korrigere stavemåten automatisk mens du skriver, uten å måtte bekrefte hver retting. For eksempel, hvis du skriver inn desverre , og Skriv inn et mellomrom eller annen tegnsetting, erstattes Autokorrektur-funksjonen automatisk det feilstavede ordet med absolutt. For mer informasjon kan du se Autokorrektur stavekontroll og sette inn tekst og symboler.

Til toppen av siden

Kontrollere ord og grammatikk på nytt når du tidligere har valgt å ignorere dem

I Word og Outlook kan du fremtvinge en ny kontroll av stavemåte og grammatikk du tidligere har valgt å ignorere:

Word

 1. Åpne dokumentet som skal kontrolleres.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Alternativer under Hjelp.

 4. Klikk Kontroller dokumentet på nytt under Ved stave- og grammatikkontroll i Word.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk på nytt, klikker du Ja når følgende melding vises: Denne operasjonen tilbakestiller stave- og grammatikkontrollen, slik at Word vil kontrollere stavingen og grammatikken på nytt for ord du valgte å ignorere. Vil du fortsette?

 6. Klikk OK i dialogboksen Alternativer for Word for å gå tilbake til dokumentet.

 7. Klikk Stavekontroll og grammatikk i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

Outlook

 1. Åpne Outlook-elementet som skal kontrolleres.

Merknad  Stave- og grammatikkontrollen kontrollerer ikke merknader.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk E-post, og klikk deretter Stavekontroll og autokorrektur.

 4. Klikk Kontroller e-post på nytt under Ved stavekontroll i Outlook.

  Merknad  Du klikker også Kontroller e-post på nytt hvis du vil kontrollere et kalenderelement på nytt.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåte og grammatikk på nytt, klikker du Ja når følgende melding vises: Denne operasjonen tilbakestiller stave- og grammatikkontrollen, slik at Outlook vil kontrollere stavingen og grammatikken på nytt for ord du valgte å ignorere. Vil du fortsette?

 6. Klikk OK to ganger for å gå tilbake til Outlook-elementet.

 7. Klikk Stavekontroll og grammatikk i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

Til toppen av siden

Løse problemer med stave- og grammatikkontrollen

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: SharePoint Designer 2010, Office 2010, Publisher 2010, Word Starter, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, InfoPath 2010, Groove 2010, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk