Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Hvis du oppretter dokumenter på latinske språk, for eksempel engelsk, fransk, spansk eller tysk, og du ikke trenger å endre språket på tastaturoppsettet, kan du angi at korrekturspråket for tekst skal kontrollere stavemåten for forskjellige språk i ett dokument.

Merknad: Hvis du vil skrive på et ikke-latinsk språk, for eksempel arabisk eller kinesisk, kan du bytte tastaturoppsett med språklinjen. Når du endrer tastaturoppsettet, endrer Office språket for stave- og grammatikkontroll for deg. Du finner mer informasjon i Aktiver eller endre språk for tastaturoppsett.

Hvis du vil skrive inn internasjonale tegn, for eksempel tysk tøddel (ö), spansk tilde (ñ), tyrkisk cédille (Ç), eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 • Bruk Symbol-galleriet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn symboler.

 • Hvis du kjenner ASCII-kodene for spesialtegn som ikke finnes i tastaturoppsettet, kan du bruke ASCII-kode til å skrive inn tegnet eller symbolet som du vil bruke.

Klikk Office-produktet du bruker hvis du vil lære hvordan du innstiller språket for å kontrollere stavemåten.

 1. Plasser markøren i filen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk.

  Angi korrekturspråk

 3. I dialogboksen Språk eller ruten for Korrekturspråk ruller du til språket du vil bruke og ser etter Kontroller stavemåte og grammatikk-ikonet foran språket. Ikonet Kontroller stavemåte og grammatikk i Word 2013

  Ikonet viser at det er installert korrekturverktøy for dette språket. Hvis ikonet ikke vises, er det i orden, men se merknadene i trinn 6.

 4. Begynn å skrive.

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Neste gang du kontrollerer stavemåten, kan du endre ordlistespråket i Stavekontroll-ruten eller dialogboksen, og deretter merker du dokumentet for hvert språk du brukte. Gjenta dette trinnet for hvert språk i dokumentet.

  Kommentarer: 

  • Hvis det ikke skjer noe eller du får en feilmelding, har du kanskje ikke korrekturverktøyene for dette språket installert. Følg instruksjonene i meldingen for å legge til språket, eller se Legge til et annet språk eller angi språkinnstillinger i Office for å finne ut hvordan du legger til språket du trenger.

  • Hvis stavekontrollen ikke identifiserer feil på riktig måte etter at du har fulgt disse trinnene, prøver du å fjerne merkingen i Identifiser språk automatisk i dialogboksen for Språk.

Hvis du vil endre språk mens du kontrollerer stavemåten i en database eller en arbeidsbok, endrer du ordlistespråket under stavekontroll prosessen:

 1. Se gjennom-fanen i Excel eller Hjem-fanen i Access klikker du Stavekontroll.

 2. I Stavekontroll-ruten eller dialogboksen velger du språket du vil bruke i listen over Ordlistespråk.

Hvis ønsket språk ikke er tilgjengelig, trenger du kanskje en Office Language Pack. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller LIP (grensesnittpakke) for Office 2013 eller Språktilbehørpakke for Office 2016.

Hvis du vil endre standard redigeringsspråk for å kontrollere stavemåten, se Legge til et annet språk eller angi språkinnstillinger i Office.

I InfoPath Designer gjelder Angi korrekturspråk for den nåværende skjemavisningen. Skjemaer med flere visninger kan ha ulike korrekturspråk for hver visning. I InfoPath gjelder Angi korrekturspråk for hele skjemaet. Korrekturspråket gjelder hele visningen. All tekst i visningen merkes som det samme språket.

Hvis du vil endre språk for et skjema, gjør du følgende:

 1. Hjem-fanen klikker du pilen under Stavekontroll og deretter klikker du Angi korrekturspråk.

 2. I Språk-dialogboksen klikker du språket du vil bruke.

 3. Begynn å skrive, eller kontrollere stavemåten.

Angi korrekturspråket når du oppretter et nytt dokument

 1. I det nye dokumentet klikker du der du vil begynne å skrive på et annet språk.

 2. Se gjennom-fanen klikker du Stavekontroll og Angi korrekturspråk.

  Klikk Stavekontroll > Angi korrekturspråk på Se gjennom-fanen

 3. Bla gjennom listen for å velge språket du vil bruke, og klikk OK.

  Bilde av Angi korrekturspråk-listen i Word Online.

 4. Begynn å skrive på språket du har valgt.

 5. Når du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket, gjentar du trinn 3 og 4.

Angi korrekturspråket når du redigerer et eksisterende dokument

 1. Åpne det eksisterende dokumentet du vil endre språket for.

 2. Klikk Rediger dokument, og klikk deretter Word Online.

  Rediger i Word Online

 3. Merk og høyreklikke teksten og klikk Angi korrekturspråk.

  Høyreklikk, og klikk deretter Angi korrekturspråk

 4. Bla gjennom listen for å velge språket du vil bruke, og klikk OK.

  Bilde av Angi korrekturspråk-listen i Word Online.

 5. Begynn å skrive på språket du har valgt.

 6. Når du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket, gjentar du trinn 3 og 4.

Se også

Kommentarer: 

Klikk Office-produktet du bruker hvis du vil lære hvordan du innstiller språket for å kontrollere stavemåten.

Når du skal angi språk i Access, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Hvis du vil endre språket som er forbundet med bare en del av teksten, merker du teksten, kontrollerer stavemåten, og endrer ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll.

Slik endrer du ordlistespråket for hele databasen:

 1. Åpne Access-databasen der du vil endre ordlistespråket.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

  Alternativer for Access-knapp

 3. Klikk Korrektur.

 4. Klikk ordlistespråket du vil bruke i Ordlistespråk-listen, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåten, velger du postene eller feltene du vil kontrollere, og klikk deretter Stavekontroll KnappHjem-fanen.

  Kommentarer: 

  • Stavekontrollen bruker det valgte ordlistespråket til å utføre stavekontroll i databasen. Hvis du skal kontrollere stavemåten i en flerspråklige database, må du endre ordlistespråket og kontrollere stavemåten for hvert språk i databasen.

  • En språkpakke kan være nødvendig hvis din versjon av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil skrive. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trenger jeg en språkpakke eller språkgrensesnittpakke?

Når du skal angi språk i Excel, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Hvis du vil endre språket som er forbundet med bare en del av teksten, merker du teksten, kontrollerer stavemåten, og endrer ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll.

Slik endrer du ordlistespråket for hele arbeidsboken:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

  Alternativer for Excel-knapp

 2. Klikk Korrektur.

 3. Klikk ordlistespråket du vil bruke i Ordlistespråk-listen, og klikk deretter OK.

 4. Hvis du vil kontrollere stavemåten i regnearket, klikker du Stavekontroll Knapp i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Kommentarer: 

  • Hvis du skal kontrollere stavemåten i en flerspråklig arbeidsbok, må du endre ordlistespråket og kontrollere stavemåten for hvert språk som er brukt i hvert regneark eller celle.

  • Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, som stavekontroll, for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trenger jeg en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk?

Når du skal angi språk i InfoPath, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Hvis du vil endre språket som er forbundet med bare en del av teksten, merker du teksten, kontrollerer stavemåten, og endrer ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll.

Slik endrer du ordlistespråket for en hel InfoPath-mal eller -skjema:

 1. Klikk Angi språk KnappVerktøy-menyen.

 2. I Språk-dialogboksen klikker du språket du vil bruke.

 3. Begynn å skrive i det nye språket.

 4. Gjenta trinn 1 til 2 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 2 velger du det nye språket du vil bruke.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåten i et skjema, klikker du Stavekontroll Knapp i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, som stavekontroll, for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trenger jeg en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk?

Når du skal angi språk i OneNote, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Hvis du vil endre språket som er forbundet med bare en del av teksten, merker du teksten, kontrollerer stavemåten og endrer ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll.

Angi ordlistespråket for et notat:

 1. Merk notatet du vil angi språk for, eller plasser markøren der du vil starte et nytt notat.

 2. Klikk Angi språk KnappVerktøy-menyen.

 3. Velg språket du vil bruke i oppgaveruten Angi språk.

 4. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det nye språket du vil bruke.

 5. Hvis du vil kontrollere stavemåten, peker du på StavekontrollVerktøy-menyen, og deretter klikker du Stavekontroll Knapp .

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, som stavekontroll, for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trenger jeg en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk?

Når du skal angi språk i Outlook, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Hvis du vil endre språket som er forbundet med bare en del av teksten, merker du teksten, kontrollerer stavemåten, og endrer ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

Slik endrer du ordlistespråket for en hel melding:

 1. Klikk pilen under Stavekontroll i Korrektur-gruppen på Melding-fanen. Deretter klikker du Angi språk Knapp .

 2. Velg språket du vil bruke, i dialogboksen Språk.

  Hvis Stavekontroll og grammatikk-ikonet Knapp vises foran språket, betyr det at korrekturverktøy, slik som stavekontroll, grammatikkontroll og synonymordbok er installert for språket. Hvis Stavekontroll og grammatikk-ikonet Knapp ikke vises foran språket, kan du skrive og redigere tekst, men du kan ikke kontrollere stavemåten eller grammatikken, eller bruke synonymordboken for det språket.

 3. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det nye språket du vil bruke.

 4. Klikk Stavekontroll KnappMelding-fanen hvis du vil kontrollere stavemåten i en melding.

  Kommentarer: 

  • Hvis stavekontrollen ikke identifiserer stavefeil på riktig måte etter at du har fulgt disse trinnene, kan du prøve å fjerne merkingen i Identifiser språk automatisk i dialogboksen for Språk (i trinn 2).

  • Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, som stavekontroll, for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trenger jeg en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk?

Når du skal angi språk i PowerPoint, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Hvis du vil endre språket som er forbundet med bare en del av teksten, merker du teksten, kontrollerer stavemåten, og endrer ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll og grammatikk.

Slik endrer du ordlistespråket for et helt lysbilde:

 1. Klikk Språk Knapp i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

 2. Velg språket du vil bruke, i dialogboksen Språk.

  Hvis Stavekontroll og grammatikk-ikonet Knapp vises foran språket, betyr det at korrekturverktøy, slik som stavekontroll, grammatikkontroll og synonymordbok er installert for språket. Hvis Stavekontroll og grammatikk-ikonet Knapp ikke vises foran språket, kan du skrive og redigere tekst, men du kan ikke kontrollere stavemåten eller grammatikken, eller bruke synonymordboken for det språket.

 3. Gjenta trinn 1 til 2 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 2 velger du det nye språket du vil bruke.

 4. Hvis du vil kontrollere stavemåten til et lysbilde, klikker du Stavekontroll KnappSe gjennom-fanen.

  Kommentarer: 

  • I PowerPoint, må du bruke stavekontrollen på hvert lysbilde.

  • En språkpakke kan være nødvendig hvis din versjon av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil skrive. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trenger jeg en språkpakke eller språkgrensesnittpakke?

Når du skal angi språk i Publisher, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Hvis du vil endre språket som er forbundet med bare en del av teksten, merker du teksten, kontrollerer stavemåten, og endrer ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll.

Slik endrer du ordlistespråket for en hel publikasjon:

 1. Klikk SpråkVerktøy-menyen, deretter klikker du Angi språk.

 2. Velg språket du vil bruke, i dialogboksen Språk.

 3. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det nye språket du vil bruke.

 4. Hvis du vil kontrollere stavemåten, peker du på StavekontrollVerktøy-menyen, og deretter klikker du Stavekontroll Knapp .

  • Hvis du vil kontrollere stavemåten på alle sidene i en publikasjon med flere sider, pass på at avmerkingsboksen Kontroller alle historiene i dialogboksen Stavekontroll er merket.

  • En språkpakke kan være nødvendig hvis din versjon av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil skrive. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trenger jeg en språkpakke eller språkgrensesnittpakke?

Når du skal angi språk i Visio, kan du bare skrive inn språket du vil bruke.

Slik endrer du ordlistespråket for en spesifikk tekst i Visio:

 1. Velg en eksisterende del av teksten. Du kan også skrive inn en ny tekstdel på språket du vil bruke, og deretter merke teksten.

 2. Klikk TekstFormat-menyen, og klikk deretter Skrift-fanen.

 3. I Språk-listen klikker du språket du vil bruke.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, som stavekontroll, for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Trenger jeg en språkpakke eller en språkgrensesnittpakke?

 1. Plasser markøren i dokumentet der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk. Hvis du vil endre språket som er knyttet til en eksisterende del av teksten, merker du teksten.

 2. Klikk Angi språk Knapp i Korrektur-gruppen på Se gjennom-fanen.

 3. Velg språket du vil bruke i dialogboksen Språk.

  Hvis Stavekontroll og grammatikk-ikonet Knapp vises foran språket, betyr det at korrekturverktøy, slik som stavekontroll, grammatikkontroll og synonymordbok er installert for språket. Hvis Stavekontroll og grammatikk-ikonet Knapp ikke vises foran språket, kan du skrive og redigere tekst, men du kan ikke kontrollere stavemåten eller grammatikken, eller bruke synonymordboken for det språket.

 4. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det nye språket du vil bruke.

  Kommentarer: 

  • Hvis stavekontrollen ikke identifiserer stavefeil på riktig måte etter at du har fulgt disse trinnene, kan du prøve å fjerne merkingen i Identifiser språk automatisk i dialogboksen for Språk (i trinn 3).

  • En språkpakke kan være nødvendig hvis din versjon av 2007 Microsoft Office-system ikke har korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil skrive. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Trenger jeg en språkpakke eller språkgrensesnittpakke?

Se også

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×