Kontrollere stavemåte og grammatikk i Office 2010 og nyere

Kontrollere stavemåte og grammatikk i Office 2010 og nyere

Alle Office-programmer kan kontrollere stavemåte og grammatikk i filene dine. Du kan kontrollere stavemåte og grammatikk samtidig ved å kjøre stave- og grammatikkontrollen, eller du kan kontrollere stavemåte og grammatikk automatisk og foreta endringer mens du arbeider. Du kan også slå av den automatiske stave- og grammatikkontrollen når du vil.

Kommentarer: Denne artikkelen dekker Office 2010 og nyere versjoner.

 1. Åpne stave- og grammatikkontrollen:

  • I de fleste Office-programmer klikker du Se gjennom-fanen og deretter Stavekontroll i Korrektur gruppen.

  • I Access klikker du Hjem-fanen og deretter Stavekontroll i Poster-gruppen.

  • I InfoPath klikker du Hjem-fanen og deretter Stavekontroll i Redigering-gruppen.

  • I OneNote klikker du Se gjennom-fanen og deretter Stavekontroll i Stavekontroll-gruppen.

 2. Det vises en dialogboks eller en oppgaverute med det første feilstavede ordet som oppdages av stavekontrollen. Alternativer og knapper varierer litt avhengig av om du bruker oppgaveruten eller dialogboksen.

  Dialogboksen Stavekontroll Stavekontroll-ruten

 3. Rett hver feil ved å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke ett av de foreslåtte ordene, velger du ordet og klikker Endre.

  • Hvis du vil endre ordet selv, kan du redigere ordet direkte i dokumentet eller i Ikke i ordlisten-boksen.

  • Hvis du vil legge til ordet i standardordlisten, slik at Office ikke lenger flagger der som feilstavet, klikk Legg til eller Legg til i ordlisten.

   Merknad: Hvis alternativet Legg til eller Legg til i ordlisten ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at du har en egendefinert ordliste valgt i dialogboksen Egendefinerte ordlister. Se Endre den egendefinerte ordlisten som stavekontrollen legger til ord i for å finne ut hvordan du kan velge en egendefinert ordliste som standard.

  • Hvis du vil ignorere ordet og gå til det neste flaggede ordet, klikk Ignorer eller Ignorer en gang.

  • Hvis du vil ignorere alle forekomster av det flaggede ordet og gå videre til neste endring, klikker du Ignorer alle.

De fleste Office-programmer kontrollere automatisk potensielle stave- og grammatikkfeil mens du skriver, slik at du ikke behøver å gjøre noe for å vise feil mens du arbeider. Hvis du imidlertid heller vil vente med å kontrollere stavemåte og grammatikk til du er ferdig med å skrive, kan du deaktivere automatisk stave- og grammatikkontroll.

Kommentarer: 

 • Automatisk stave- og grammatikkontroll er ikke tilgjengelig i Access, Excel eller Project.

 • Automatisk grammatikkontroll er bare tilgjengelig i Outlook, Word, PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016.

Office markerer potensielle stavefeil med en rød bølgete linje:

Stavefeil merket med en bølgete rød linje

Potensielle grammatikkfeil merkes med en blå bølgete linje:

Mulige grammatiske feil angitt ved blå bølgete linje

Hvis stave- eller grammatikkfeil ikke markeres, kan automatiske kontroller være deaktivert. Du kan i så fall slå på den automatisk stave- og grammatikkontrollen.

Når det vises en stave- eller grammatikkfeil, høyreklikker du eller trykker og holder inne ordet eller uttrykket og velger et av alternativene.

Hvis du ikke vil at Word skal markere mulige feil med bølgede linjer mens du arbeider, kan du slå av automatisk stave- og grammatikkontroll:

 1. Åpne alternativer for stave- og grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio og Word: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter Korrektur.

  • I InfoPath: Klikk pilen ved siden av eller under Stavekontroll på fanen Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

  • I Outlook: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter E-post, så Stavekontroll og autokorrektur.

 2. Merk av eller fjern merket for Fortløpende stavekontroll. I enkelte programmer kan du også merke av for eller fjerne markering for Marker grammatikkfeil i stavekontrollen.

  Avmerkingsboksen Kontroller stavemåte etter hver som du skriver

  Merknad: I Word kan du deaktivere eller aktivere stavekontrollen for dokumentet du arbeider med, eller for alle nye dokumenter. Velg et alternativ i listen Unntak for, og velg eller fjern markering for alternativene Skjul stavefeil bare i dette dokumentet eller Skjul grammatikkfeil bare i dette dokumentet.

Hvis du ikke vil at Word skal kontrollere grammatikken i det hele tatt (enten når kjører en stavekontroll eller automatisk mens du skriver), kan du deaktivere den:

 1. Åpne alternativer for stave- og grammatikkontroll:

  • I OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio og Word: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter Korrektur.

  • I InfoPath: Klikk pilen ved siden av eller under Stavekontroll på fanen Hjem, og klikk deretter Alternativer for stavekontroll.

  • I Outlook: På Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter E-post, så Stavekontroll og autokorrektur.

 2. Fjern avmerkingen for Marker grammatikkfeil fortløpende og Kontroller grammatikk i stavekontrollen.

  Avmerkingsbokser for grammatikk

  Merknad: Ikke alle Office-programmer har begge disse alternativene. Fjern ganske enkelt avmerkingen i alle grammatikkbokser for å få Word til å slutte å kontrollere grammatikk.

I Word, Outlook, PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016, kan du fremtvinge en ny kontroll av stavemåte og grammatikk som du tidligere har ignorert:

 1. Åpne dokumentet eller elementet du vil kontrollere.

 2. Fil-menyen, klikk Alternativer, og deretter:

  • I Word: Klikk Korrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i Word, og klikk Kontroller dokument.

  • I PowerPoint: Klikk Korrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i PowerPoint, og klikk Kontroller dokument.

  • I Outlook: Klikk Mail, klikker du Stavekontroll og Autokorrektur, og klikk deretter Ved stave- og grammatikkontroll i Outlook, og klikk Kontroller e-post (selv om du vil kontrollere et kalenderelement).

 3. Klikk Ja når du ser advarselen om hvordan du tilbakestiller stave- og grammatikkontrollen.

 4. Klikk OK i dialogboksen for å gå tilbake til dokumentet, og deretter kjøre stave- og grammatikkontrollen på nytt.

Se også

Hvis stave- og grammatikkontrollen ikke fungerer som forventet, eller du vil tilpasse resultatene, kan du se følgende relaterte artikler:

Hvis du har tilbakemelding eller forslag til stave- og grammatikkontrollfunksjonen, kan du publisere dem her.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×