Kontrollere om eksterne referanser (koblinger) er oppdaterte

Når du oppretter eksterne referanser (også kalt koblinger), kan du kontrollere om disse er oppdaterte og når de oppdateres. Hvis en annen bruker har endret en verdi i en celle, ser ikke Microsoft Excel etter den nye verdien uten at du ber om det.

Lære mer om eksterne referanser

Arbeidsboken som inneholder koblingene, kalles målarbeidsboken, og arbeidsboken som er koblet til den, kalles kildearbeidsboken. Hvis arbeidsboken du har åpnet (kalt en målfil) inneholder koblinger til andre arbeidsbøker eller filer (kalt kildefiler), og kildefilene er endret, kan koblingene i arbeidsboken du åpner, vise informasjon som er utdatert.

Arbeidsbok som inneholder koblinger

1. Målarbeidsboken inneholder den eksterne referansen.

2. Den eksterne referansen (eller koblingen) er en referanse til et celleområde i kildearbeidsboken.

3. Kildearbeidsboken inneholder cellen og den faktiske verdien som hentes og plasseres i målarbeidsboken.

Kontrollere koblinger til andre arbeidsbøker

Når kildearbeidsboken og målarbeidsboken er åpne på samme datamaskin, oppdateres koblinger automatisk. Hvis du åpner en målarbeidsbok og kildearbeidsboken ikke er åpen, kan du få et varsel på klareringslinjen som spør om du vil oppdatere koblingene. Du kan bestemme om du skal varsles på klareringslinjen, og om alle koblingene skal oppdateres når varselet ikke vises. Du kan også oppdatere noen av koblingene hvis arbeidsboken inneholder mer enn én kobling.

Oppdatere alle eller ingen av koblingene manuelt i en arbeidsbok

 1. Lukk alle arbeidsbøker. Hvis én kildearbeidsbok er åpen og andre er lukket, blir ikke oppdateringene uniforme.

 2. Åpne arbeidsboken som inneholder koblingene.

 3. KlikkAlternativer på klareringslinjen, og klikk deretter Aktiver dette innholdet for å oppdatere innholdet.

Oppdatere noen av koblingene i andre arbeidsbøker manuelt

 1. Lukk alle arbeidsbøker.

 2. Åpne arbeidsboken som inneholder koblingene.

 3. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen på fanen Rediger koblinger.

  Datatilkoblinger

 4. Klikk det koblede objektet du vil oppdatere, i Kilde-listen.

  Hvis du vil merke flere koblinger, holder du nede CTRL og klikker hvert koblet objekt.

  Trykk CTRL+A for å merke alle koblingene.

 5. Klikk Oppdater verdier.

Velge oppstartsmeldingen for oppdatering av alle koblinger

Du kan bestemme om du vil oppdatere alle koblinger automatisk ved oppstart eller etter oppstart.

Ikke spør om å oppdatere koblinger for denne arbeidsboken, og la meg kontrollere om koblinger skal oppdateres

Advarsel!: Dette alternativet påvirker alle brukere av arbeidsboken. Hvis du velger å ikke oppdatere koblingene og det ikke vises noen melding, vet ikke andre brukere av arbeidsboken at dataene er utdaterte.

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen på fanen Rediger koblinger.

 2. Klikk Oppstarttekst.

 3. Velg alternativet du vil bruke.

Obs!: Selv om du angir at du ikke skal bli spurt om å oppdatere koblinger, varsles du hvis det finnes brutte koblinger.

Bestemme om koblinger skal oppdateres når du blir bedt om det ved oppstart

Det er flere avgjørelser du kan ta i dialogboksen Oppstarttekst.

Hvis du ikke kan huske å ha opprettet koblinger

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen på fanen Rediger koblinger.

 2. Klikk Oppstarttekst.

 3. Klikk Ikke vis varslet og ikke oppdater koblinger automatisk.

Det er mulig å utilsiktet opprette en kobling ved å flytte eller kopiere et område, regneark eller diagram mellom arbeidsbøker. Åpne arbeidsboken, finn koblingene som ble opprettet, og bryt koblingen eller bytt den ut med en verdi.

Bryte en kobling til en kilde

Viktig!: Når du bryter en kobling til en kilde, konverteres alle formler som bruker kilden, til sin gjeldende verdi. Koblingen =SUMMER([Budsjett.xls]Årlig!C10:C25) konverteres for eksempel til =45. I og med at denne handlingen ikke kan angres, bør du vurdere å lagre en versjon av filen.

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen på fanen Rediger koblinger.

 2. Klikk koblingen du vil bryte, i Kilde-listen.

  • Hvis du vil merke flere koblede objekter, holder du nede CTRL og klikker hvert koblet objekt.

  • Trykk CTRL+A for å merke alle koblingene.

 3. Klikk Bryt kobling.

 4. Hvis koblingen bruker et definert navn, fjernes ikke navnet automatisk. Du kan også slette navnet.

  Slik sletter du et navn

 5. Klikk Navnebehandling i Definerte navn-gruppen på fanen Formler.

 6. Klikk navnet du vil slette, i Navn-kolonnen, og klikk deretter Slett.

 7. Hvis du bruker et eksternt dataområde, kan en parameter i en spørring også bruke data fra en annen arbeidsbok.. Du kan se etter og slette eventuelle koblinger av denne typen.

Erstatte en enkelt formel med den beregnede verdien

Når du erstatter en formel med verdien, fjernes formelen permanent. Hvis du utilsiktet erstatter en formel med en verdi og du vil gjenopprette formelen, klikker du Angre Angre-knappen umiddelbart etter at du har skrevet eller limt inn verdien.

 1. Merk cellen som inneholder formelen.
  Hvis formelen er en matriseformel, merker du området som inneholder matriseformelen.
  Slik merker du et område som inneholder en matrise   

  1. Klikk en celle i matriseområdet.

  2. Klikk Søk etter og merk i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Gå til utvalgte.

  3. Klikk Gjeldende matrise i dialogboksen Gå til utvalgte.

 2. Klikk Kopier Knappesymbol i Utklippstavle-gruppen på Hjem-fanen.

 3. Klikk Lim inn Knapp .

 4. Klikk pilen ved siden av Alternativer for innliming Knappesymbol , og klikk deretter Verdier Knapp .

Hvis du vet du ikke er koblet til kilden

Klikk Ikke oppdater. Oppdatering kan ikke utføres fra en kilde som ikke er koblet til. Kilden kan for eksempel være i et nettverk som du ikke er koblet til.

Bruke dataene slik de er, og ikke erstatte dem med nye data

Klikk Ikke oppdater.

Hvis du prøvde å oppdatere forrige gang og det tok for lang tid

Klikk Ikke oppdater. Hvis dataene ikke trenger å være de mest gjeldende, kan du spare tid ved å ikke oppdatere alle koblingene. Når du har åpnet arbeidsboken, klikker du Rediger koblinger i gruppen Behandle tilkoblinger på fanen Data, og deretter oppdaterer du koblingene bare fra kilder du trenger.

Hvis noen andre har opprettet arbeidsboken og du ikke vet hvorfor denne meldingen vises

Klikk Ikke oppdater. Kontakt eieren av arbeidsboken. Du kan også undersøke hvilke koblinger som finnes i arbeidsboken. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen på fanen Rediger koblinger.

Svare det samme på meldingen hver gang, og ikke vise den igjen

Du kan svare på oppstartsmeldingen på en konsistent måte og velge å ikke se oppstartsmeldingen for denne arbeidsboken.

Ikke spør om koblingene skal oppdateres når jeg åpner en arbeidsbok. Oppdater koblinger automatisk   

Dette alternativet påvirker alle arbeidsbøker som er åpne på datamaskinen. Brukere som åpner arbeidsboken på en annen datamaskin, påvirkes ikke.

 1. Klikk fanen Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Avansert.

  Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007, klikk på Alternativer for Excel og klikk deretter på kategorien Avansert .

 2. Fjern merket for Spør om å oppdatere automatiske koblinger under Generelt. Når avmerkingsboksen ikke er merket, oppdateres alle koblinger automatisk, og det vises ikke noe varsel.

Spør på samme måte for alle brukere av arbeidsboken   

Advarsel!: Dette alternativet påvirker alle brukere av arbeidsboken. Hvis du velger å ikke oppdatere koblingene og det ikke vises noen melding, vet ikke andre brukere av arbeidsboken at dataene er utdaterte.

 1. Klikk Problemløser i Tilkoblinger-gruppen på fanen Rediger koblinger.

 2. Klikk Oppstarttekst.

 3. Velg alternativet du vil bruke.

Obs!: Du får fremdeles varsel om eventuelle brutte koblinger.

Hvis du vet at arbeidsboken tilkobling skjer til, er tilgjengelig

Klikk Oppdater. Det sikrer at du har de siste dataene.

Bruke en parameterspørring

En kobling til en parameterspørring kan ikke oppdateres uten at kildearbeidsboken er åpen.

 1. Klikk Ikke oppdater.

 2. Lukk målarbeidsboken.

 3. Åpne kildearbeidsboken.

 4. Åpne målarbeidsboken.

 5. Klikk Oppdater.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×