Kontroller formateringen når du limer inn tekst

Når du klipper ut eller kopiere tekst og deretter limer den inn i dokumentet ditt, ønsker du at teksten skal se slik den gjorde opprinnelig? Eller ønsker du at den skal se ut som den omkringliggende teksten i den nye plasseringen? Enkelte ganger ønsker du det ene alternativet, men i en annen situasjon kan det hende du ønsker noe annet.

Hvis du for eksempel setter inn et tilbud fra en nettside i dokumentet, kan det hende du ønsker at tilbudet skal se ut akkurat slik det gjør på nettsiden. Hvis du derimot kopiere tekst fra ett av dine egne dokumenter til et annet, kan det hende du foretrekker at teksten ser ut som teksten i måldokumentet.

I Word kan du velge begge disse alternativene hver gang du limer inn tekst. Hvis du som regel ønsket ett av alternativene, kan du angi det som standard for innlimet tekst. Denne artikkelen forklarer hvordan.

Knappen Alternativer for innliming er slått på som standard. Hvis du ikke ser knappen, kan det hende at den er slått av. Følg disse trinnene for å slå den på.

 1. Klikk på Fil > Alternativer > Avansert i Word 2010, 2013 eller 2016.

  Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word > Avansert i Word 2007.

 2. Merk av for Vis knappen for innlimingsalternativer når innhold limes inn i delen Klipp ut, kopier og lim inn.

 3. Klikk på OK.

Teksten som du flytter eller kopierer kan ha en skrift eller en annen type formatering, som fet skrift eller kursiv, som er forskjellig fra dokumentet du limer inn teksten fra. Du kan for eksempel flytte eller kopiere tekst som er fet, 10-punkts Times New Roman, og lime den inn ved siden av tekst som er vanlig, 11-punkts Calibri. Hvis du ønsker at den innlimede teksten skal være i Times New Roman i stedet for Calibri, kan du bevare utseendet til teksten.

 1. Merk teksten som du ønsker å flytte eller kopiere, og trykk deretter på CTRL+X for å flytte teksten, eller du kan trykke på CTRL+C for å kopiere teksten.

 2. Klikk der du vil lime inn teksten, og trykk deretter på CTRL+V.

 3. Klikk på knappen Alternativer for innliming Knapp , som vises etter at du limer inn teksten.

  Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, trykker du på CTRL+Z for å angre innlimingen, og deretter slår du på alternativet for å vise den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Slå på knappen Alternativer for innliming.

 4. Klikk på Behold kildeformatering.

  Obs!: Hvis du limer inn elementer fra en punktlist eller nummerert liste i et dokument som inneholder en punktlist eller nummerert liste, kan det hende du ikke ser Behold kildeformatering når du klikker på knappen Alternativer for innliming. Hvis du vil ha mer informasjon om innliming av lister, kan du se Lime inn elementer fra en punktlist eller nummerert liste i denne artikkelen.

Hvis du limer inn en del av et avsnitt fra et annet Word-dokument, og stiler som Normal, Overskrift 1 og så videre er definert på ulike måter i hvert dokument, kan det hende at knappen Alternativer for innliming viser Behold kildeformatering som valgt. Men teksten som limes inn, ser ikke ut som teksten fra det opprinnelige dokumentet. Dette er fordi at formatet til det opprinnelige dokumentet styres av avsnittsstilen. Hvis du ønsker å bevare den opprinnelige formateringen, gjør du følgende:

 1. Når du klipper ut eller kopierer den opprinnelige teksten, må du sørge for å inkludere avsnittsmerket (¶).

  Hvis du vil vise avsnittsmerket, klikker du på Vis/Skjul ¶ i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Båndet i Word

 2. Lim inn teksten.

 3. Klikk på knappen Alternativer for innliming Knapp , som vises etter at du limer inn teksten.

  Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, trykker du på CTRL+Z for å angre innlimingen, og deretter slår du på alternativet for å vise den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Slå på knappen Alternativer for innliming.

 4. Slett eventuell ønsket tekst som kommer før slutten av avsnittet.

Teksten som du flytter eller kopierer, kan ha en skrift eller en annen type formatering, som fet skrift eller kursiv, som er forskjellig fra dokumentet du limer inn teksten fra. Du kan for eksempel flytte eller kopiere tekst som er fet, 10-punkts Times New Roman, og lime den inn ved siden av tekst som er vanlig, 11-punkts Calibri. Hvis du ønsker at den innlimede teksten skal være i Calibri for å samsvare med den omkringliggende teksten, kan du følge denne fremgangsmåte.

 1. Merk teksten som du ønsker å flytte eller kopiere, og trykk deretter på CTRL+X for å flytte teksten, eller du kan trykke på CTRL+C for å kopiere teksten.

 2. Klikk der du vil lime inn teksten, og trykk deretter på CTRL+V.

 3. Klikk på knappen Alternativer for innliming Knapp , som vises etter at du limer inn teksten.

  Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, trykker du på CTRL+Z for å angre innlimingen, og deretter slår du på alternativet for å vise den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Slå på knappen Alternativer for innliming.

 4. Gjør et av følgende:

  • Hvis teksten som du limer inn inkluderer deler av formateringen du ønsker å bevare, som ord i fet eller kursiv, klikker du på Bruk målformatering.

  • Hvis du ønsker å fjerne all den opprinnelige formateringen fra teksten du skal lime inn, klikker du på Behold bare tekst.

Vær oppmerksom på at hvis området omfatter innhold som ikke er tekst, forkaster alternativet Behold bare tekst innholdet eller konverterer det til tekst. Hvis du for eksempel bruker alternativet Behold bare tekst når du limer inn innhold med bilder og en tabell, blir bildene utelatt fra det innlimte innholdet, og tabellen konverteres til en serie med avsnitt.

Hvis det merkede området inneholder en punktliste eller nummerert liste

Det kan hende at alternativet Behold bare tekst forkaster punkt eller nummerering, avhengig av standardinnstillingen for å lime inn tekst i Word. Du kan konvertere punktlister eller nummererte lister til avsnitt som begynner med punkt eller talltegn, for å ivareta punkt og talltegn.

 1. Klikk på Fil > Alternativer > Avansert i Word 2010, 2013 eller 2016.

  Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word i Word 2007.

 2. Bla ned til delen Klipp ut, kopier og lime inn.

 3. Merk av for Behold punktmerking og nummerering ved innliming av tekst med alternativet Behold bare tekst.

Hvis du limer inn elementer fra en punktlist eller nummerert liste i et dokument som inneholder en punktliste eller nummerert liste, kan du lime inn elementene som en del av en eksisterende liste og fortsette nummereringen, eller du kan lime inn elementene som en ny liste.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende overskrifter.

 1. Merk listeelementene som du ønsker å flytte eller kopiere, og trykk deretter på CTRL+X for å flytte elementene, eller du kan trykke på CTRL+C for å kopiere elementene.

 2. Klikk der du vil lime inn elementene, og trykk deretter på CTRL+V.

 3. Klikk på knappen Alternativer for innlimingKnapp, som vises etter at du limer inn teksten.

  Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, trykker du på CTRL+Z for å angre innlimingen, og deretter slår du på alternativet for å vise den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Slå på knappen Alternativer for innliming.

 4. Klikk på Flett med eksisterende liste.

 1. Merk listeelementene som du ønsker å flytte eller kopiere, og trykk deretter på CTRL+X for å flytte elementene, eller du kan trykke på CTRL+C for å kopiere elementene.

 2. Klikk der du vil lime inn elementene, og trykk deretter på CTRL+V.

 3. Klikk på knappen Alternativer for innlimingKnapp, som vises etter at du limer inn teksten.

  Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, trykker du på CTRL+Z for å angre innlimingen, og deretter slår du på alternativet for å vise den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Slå på knappen Alternativer for innliming.

 4. Klikk på Lim inn som ny liste eller Lim inn liste uten fletting.

Jeg vil lime inn nummererte elementer i en nummerert liste, slik at elementene jeg limer inn har forskjellige numre fra den omkringliggende listen.

Hvis du for eksempel ønsker at elementene du limte inn skal være nummerert 1-3, som underelementer av nummer 2 i en eksisterende liste, gjør du følgende:

 1. Klikk foran elementet eller avsnittet som følger element 2, og deretter trykker du på CTRL+V.

 2. Klikk på Alternativer for innlimingKnapp, og klikk deretter på Lim inn liste uten fletting.

  Obs!: Hvis du limer inn fra en liste til en annen i samme dokument, og du bruker kommandoen Lim inn liste uten fletting, kan det hende du må starte nummereringen av én av listene dine på nytt. Hvis du vil starte nummereringen på nytt, høyreklikker du på elementet du ønsker skal være først, og deretter klikker du på Start på nytt ved 1 på snarveismenyen.

 3. Velg de nummererte elementene som du limte inn, og deretter trykker du på Øk innrykk i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Båndet i Word

 1. Merk listeelementene som du ønsker å flytte eller kopiere, og trykk deretter på CTRL+X for å flytte elementene, eller du kan trykke på CTRL+C for å kopiere elementene.

 2. Klikk der du vil lime inn elementene, og trykk deretter på CTRL+V.

 3. Klikk på knappen Alternativer for innlimingKnapp, som vises etter at du limer inn teksten.

  Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, trykker du på CTRL+Z for å angre innlimingen, og deretter slår du på alternativet for å vise den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Slå på knappen Alternativer for innliming.

 4. Hvis du ønsker at punktelementene skal konverteres til nummererte elementer i listen, klikker du på Flett med eksisterende liste. Hvis du ønsker at de punktelementene skal være en punktliste i den nummererte listen, klikker du på Lim inn liste uten fletting.

Jeg vil lime inn punktelementer, slik at de oppretter en punktliste som en del av et element i en nummerert liste.

Hvis du for eksempel ønsker at elementene du limte inn, skal være underelementer av nummer 2 i en eksisterende liste, gjør du følgende:

 1. Merk listeelementene som du ønsker å lime inn som underelementer i den nummererte listen, og trykk deretter på CTRL+X for å flytte elementene, eller du kan trykke på CTRL+C for å kopiere elementene.

 2. Klikk foran elementet eller avsnittet som følger element 2, og deretter trykker du på CTRL+V.

 3. Klikk på Alternativer for innlimingKnapp, og klikk deretter på Lim inn liste uten fletting.

 4. Hvis du trenger å rykke inn de punktelementene du limte inn, velger du elementene, og deretter trykker du på Øk innrykk i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Båndet i Word

 1. Merk listeelementene som du ønsker å flytte eller kopiere, og trykk deretter på CTRL+X for å flytte elementene, eller du kan trykke på CTRL+C for å kopiere elementene.

 2. Klikk der du vil lime inn elementene, og trykk deretter på CTRL+V.

 3. Klikk på knappen Alternativer for innlimingKnapp, som vises etter at du limer inn teksten.

  Hvis du ikke ser knappen Alternativer for innliming, trykker du på CTRL+Z for å angre innlimingen, og deretter slår du på alternativet for å vise den. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se Slå på knappen Alternativer for innliming.

 4. Hvis du ønsker at de nummererte elementene skal konverteres til punktelementer i listen, klikker du på Flett med eksisterende liste. Hvis du ønsker at de nummererte elementene skal være en nummerert liste i punktlisten, klikker du på Lim inn liste uten fletting.

Jeg vil lime inn nummererte elementer i en punktliste, slik at de oppretter en nummerert liste som en del av et element i en punktliste.

Hvis du for eksempel ønsker at elementene du limte inn skal være nummerert 1-3, som underelementer av punktelementer i en eksisterende liste, gjør du følgende:

 1. Plasser markøren foran elementet eller avsnittet som følger elementer hvor du ønsker å opprette den nye nummererte listen, og trykk deretter på CTRL+V.

 2. Klikk på Alternativer for innlimingKnapp, og klikk deretter på Lim inn liste uten fletting.

 3. Høyreklikk på elementet du ønsker skal være først i den nye listen, og deretter klikker du på Start på nytt ved 1 på snarveismenyen.

 4. Velg de nummererte elementene som du limte inn, og deretter trykker du på Øk innrykk i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

  Båndet i Word

Hvis du vanligvis bruker et alternativ for innliming, kan du konfigurere Word slik at det alternativet brukes automatisk. På denne måten trenger du ikke å angi hvilket alternativ som skal brukes, for hver gang du limer inn tekst. Du kan overstyre standardatferd når som helst når du limer inn tekst, ved å velge et annet alternativ på menyen Alternativer for innliming.

 1. Klikk på Fil > Alternativer > Avansert i Word 2010, 2013 eller 2016.

  Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word > Avansert i Word 2007.

 2. Bla ned til delen Klipp ut, kopier og lime inn.

 3. Merk av for de innstillingene du ønsker.

  • Innliming i samme dokument

  • Innliming mellom dokumenter

  • Innliming mellom dokumenter ved uoverensstemmelser mellom stildefinisjoner

  • Innliming fra andre programmer

  Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se Alternativer for å lime inn i og mellom dokumenter og fra andre programmer.

 4. Hvis du vil bruke innstillinger fra alternativet for smart klippe- og limefunksjon, merker du av for Bruk smart klippe- og limefunksjon, klikker på Innstilling, og velger deretter innstillingen du ønsker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi alternativer for smart klippe- og limefunksjon.

 5. Klikk på OK.

Alternativer for å lime inn i og mellom dokumenter og fra andre programmer

Da formatering kan lagres i samme stildefinisjoner som avsnitt, kan du finjustere måten Word limer inn tekst fra en rekke kilder.

Innliming i samme dokument

Når du limer inn innhold i samme dokument som du kopierte fra, kan du angi følgende standardatferd.

 • Behold kildeformatering (standard)      Dette alternativet bruker du til å beholde tegnstiler og direkte formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som ikke er inkludert i avsnittsstilen.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet bruker du til å forkaste det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholde formatering som anses for å være betoning, for eksempel fet og kursiv, når du bruker den på bare en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming mellom dokumenter

Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet Word-dokument, kan du angi følgende standardatferd.

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten, kopieres til måldokumentet.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet fjerner de fleste andre formatering som ble brukt til den kopierte teksten, men beholder den formateringen som regnes som utheving, for eksempel fet og kursiv, når den bare brukes på en del av den valgte teksten. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming mellom dokumenter ved uoverensstemmelser mellom stildefinisjoner

Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet Word-dokument, og stilen som ble tilordnet til den kopierte teksten er angitt på en annen måte i dokumentet der teksten limes inn, kan du angi følgende standardatferd.

 • Behold kildeformatering     Dette alternativet bruker du til å beholde utseendet på den kopierte teksten ved å tilordne stilen Normal til den innlimte teksten og bruke direkte formatering. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som brukes til å etterligne stildefinisjonen til den kopierte teksten.

 • Bruk målstiler (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde stilnavnet som er knyttet til den kopierte teksten, men samtidig brukes selve stildefinisjonen for dokumentet som teksten limes inn i. La oss si at du for eksempel kopierer Overskrift 1-tekst fra et dokument til et annet. I det ene dokumentet er Overskrift 1 definert som Arial fet, 14 punkt, og i dokumentet som du limer inn teksten i, er Overskrift 1 definert som Cambria fet, 16 punkt. Når du bruker alternativet Bruk målstiler, brukes Overskrift 1-stilen, Cambria fet, 16 punkt på den innlimte teksten.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet fjerner stildefinisjonen og det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten får stildefinisjonen i dokumentet der den limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming fra andre programmer

Når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program, kan du angi følgende standardatferd.

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet beholder formateringen til den kopierte teksten.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet bruker du til å forkaste det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholde formatering som anses for å være betoning, for eksempel fet og kursiv, når du bruker den på bare en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Tilbake til Angi Word-standarder for innliming av tekst

Alternativet for smart klippe- og limefunksjon hjelper deg med å justere formateringen automatisk, mens du skriver.

I dialogboksen Innstillinger kan du angi standardatferd når du fletter, klipper ut og limer inn tekst. Du kan overstyre standard virkemåte ved hjelp av knappen Alternativer for innliming som vises når du limer inn innhold fra utklippstavlen i dokumentet. Denne knappen er bare tilgjengelig når alternativet Bruk smart klippe- og limefunksjon er aktivert.

 • Bruk standardalternativer for     Klikk på et element i listen for å forhåndsvelge en konfigurasjon av alternativer i dialogboksen. Hvis du vil velge din egen konfigurasjon av alternativer, klikker du på Egendefinert i listen.

 • Juster setnings- og ordavstand automatisk     Velg dette alternativet hvis du vil fjerne ekstra mellomrom når du sletter tekst, eller legge til nødvendige mellomrom når du limer inn tekst fra utklippstavlen.

 • Juster avstand mellom avsnitt ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil hindre tomme avsnitt og inkonsekvent avsnittsavstand.

 • Endre tabellformatering og -justering ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere formatering og justering av tabeller. Når dette alternativet er aktivert, limes enkeltceller inn som tekst og tabelldeler limes inn som rader i en eksisterende tabell (i stedet for en nestet tabell). Tabeller som legges til i en eksisterende tabell, justeres slik at den samsvarer med den eksisterende tabellen.

 • Virkemåte for smartstil     Det skjer ingen ting om du merker av for dette alternativet. Hvis du vil finjustere virkemåten til stiler når du limer inn innhold, bruker du Lime inn-alternativet i delen Klipp ut, kopier og lim inn i Avansert-alternativene.

 • Flett formatering ved innliming fra Microsoft Office PowerPoint     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere resultatene når du limer inn innholdet fra en PowerPoint-presentasjon. Hvis dette alternativet er aktivert, tildeles den innlimte teksten den omkringliggende teksten eller tabellens formatering. Den siste brukte formateringen for punktlister og nummerlister brukes på den innlimte listen, og utseendet til elementer som tabeller, hyperkoblinger, bilder, OLE-objekter og figurer, beholdes fra kilden i PowerPoint.

 • Juster formatering ved innliming fra Microsoft Office Excel     Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn data fra Excel. Når dette alternativet er aktivert, plasseres dataene som limes inn, i en tabell, og diagrammer limes inn som bilder i stedet for Word-objekter.

 • Flett innlimede lister med omkringliggende lister     Velg dette alternativet hvis du vil at listeelementenes formatering skal tilpasses den omkringliggende listen når du limer inn elementene i en liste.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×