Kontakte andre

Hver kontakt i kontaktlisten har en knapp for tilstedeværelsesstatus som gjenspeiler vedkommendes gjeldende tilgjengelighetsstatus. Du kan bruke tilstedeværelsesstatusen til en kontakt til å avgjøre hvilken kommunikasjonsmåte som er best egnet for å oppnå vellykket kommunikasjon med den aktuelle kontakten. Hvis en kontakt er tilgjengelig, kan du sende vedkommende en direktemelding eller utføre et lydanrop til kontakten. Hvis kontakten er opptatt, kan det være lurt å sende en e-postmelding for å kontrollere kontaktkortet til kontakten for å finne ut når vedkommende vil være tilgjengelig for en samtale.

Hva vil du gjøre?

Finne en kontakts status

Vise en persons kontaktkort

Vise anropsalternativer

Merke en kontakt slik at du blir varslet når statusen endres

Finne en kontakts status

Tilstedeværelsesinformasjonen som vises for hver kontakt i kontaktlisten, viser tilgjengeligheten deres. Tilstedeværelsesstatusen vises grafisk i form av en indikator til venstre for kontaktens navn, og i form av en tekststreng til høyre for kontaktens navn. Noen tilstedeværelsesstatuser, for eksempel Tilgjengelig, kan angis av brukeren eller Communicator. Andre tilstedeværelsesstatuser, for eksempel Inaktiv, kan bare angis av Communicator.

Tilstedeværelsesknapp

Statustekst

Beskrivelse

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Kontakten er pålogget og kan delta i samtaler. Denne statusen kan angis manuelt av brukeren.

Opptatt

Opptatt
I telefonen
I konferanse
I møte

Kontakten er tilgjengelig, men er opptatt med en annen aktivitet. Aktivitetene kan være:

 • I telefonen    Kontakten er opptatt i en telefon-, tale- eller videosamtale.

 • I konferanse     Kontakten er opptatt i en samtale med flere deltakere, enten over telefon eller ved hjelp av tale, video eller programdeling.

 • I møte     Office Outlook-kalenderen viser at kontakten har et planlagt møte.


Dette tilstedeværelsesnivået kan angis manuelt av brukeren.

Ikke forstyrr

Ikke forstyrr

Du ser denne statusen for en kontakt hvis kontakten har gitt deg et annet tilgangsnivå enn Gruppe, og en av følgende betingelser er til stede:

 • Kontakten har manuelt satt sin tilstedeværelsesstatus til Ikke forstyrr.

 • Kontakten viser en PowerPoint-presentasjon eller kjører et annet program i fullskjermmodus.

Opptatt

Bare viktige avbrytelser

Du ser denne statusen for en kontakt hvis kontakten har gitt deg tilgangsnivået Gruppe og en av følgende betingelser er til stede:

 • Kontakten har manuelt satt sin tilstedeværelsesstatus til Ikke forstyrr.

 • Kontakten viser en PowerPoint-presentasjon eller kjører et annet program i fullskjermmodus.

Borte

Borte

Kontakten er sannsynligvis ikke tilgjengelig. Denne statusen vises i følgende tilfeller:

 • Kontaktens datamaskin har vært inaktiv i mer enn den angitte tiden for inaktivitet, som er 15 minutter som standard.

 • Kontaktens Office Outlook-kalender eller -fraværsassistent angir at vedkommende ikke er til stede.

 • Kontakten er midlertidig utilgjengelig. Så snart det blir registrert aktivitet på kontaktens datamaskin, tilbakestiller Communicator 2007 tilstedeværelsesstatusen automatisk.

 • Kontakten har manuelt satt sin tilstedeværelsesstatus til Borte.

Inaktiv

Inaktiv

Denne kontakten er kanskje tilgjengelig, men datamaskinen har vært ledig lenger enn perioden som er angitt for ledig tid, som er fem minutter som standard. I denne statusen er kontakten pålogget og skifter status fra Tilgjengelig, som angitt av den halvgrønne/halvgule knappen. Denne statusen angis av Communicator.

Opptatt – Inaktiv

Opptatt (inaktiv)

Kontakten er opptatt i et møte eller har planlagt å være i et møte (som angitt i Outlook-kalenderen), men vedkommendes datamaskin har vært inaktiv i mer enn den angitte tiden for inaktivitet, som er 5 minutter som standard. I denne statusen er kontakten pålogget. Vedkommende er trolig i et møte, og datamaskinen er inaktiv. Denne statusen angis av Communicator.

Frakoblet

Frakoblet

Communicator kan ikke fastsette statusen til kontakten. Denne statusen vises vanligvis når kontaktens tilstedeværelsesstatus er lagret på et annet datasystem, for eksempel hos en organisasjon som ikke er medlem av organisasjonsnettverket.

Tilstedeværelse ukjent

Tilstedeværelse ukjent

Communicator kan ikke fastsette statusen til kontakten. Denne statusen vises vanligvis når kontaktens tilstedeværelsesstatus er lagret på et annet datasystem, for eksempel hos en organisasjon som ikke er medlem av organisasjonsnettverket.

Blokkert

Blokkert

Denne knappen vises i kontaktlisten ved siden av kontaktnavnet du har blokkert. Du vises som frakoblet for personen du har blokkert.

Til toppen av siden

Vise en persons kontaktkort

Hvis statusen til en kontakt ikke er tilgjengelig, kan du åpne vedkommendes kontaktkort for å finne ut når kontakten er ledig.

Slik viser du en kontakts tidsplaninformasjon

 • Klikk kontaktens Tilstedeværelse-knapp i kontaktlisten. Hvis en kontakt har gitt deg tilgangsnivået Firma eller høyere, kan du klikke kontaktens Tilstedeværelse-knapp for å se tidsplanen og finne ut når vedkommende vil være tilgjengelig.

Til toppen av siden

Vise anropsalternativer

Noen ganger har du behov for å kontakte personen på mobilnummeret deres eller et alternativt nummer. I Communicator kan du vise de alternative telefonnumrene til en kontakt ved å klikke pilen Vis flere alternativer for anrop til denne kontakten.

Slik viser du en kontakts alternative telefonnumre

 1. I kontaktlisten klikker du pilen til høyre for Anrop-knappen for kontakten.

 2. Telefonnumrene du ser for en kontakt, avhenger av hvilket tilgangsnivå kontakten har gitt deg. Hvis kontakten for eksempel har gitt deg tilgangsnivået Gruppe eller Personlig, vil du kunne se vedkommendes mobilnummer. Hvis kontaktens mobilnummer ikke er tilgjengelig for deg, kan du kontakte den aktuelle personen og be vedkommende heve tilgangsnivået ditt til Gruppe eller Personlig. Kontakten må publisere mobilnummeret sitt for at det skal være tilgjengelig.

Til toppen av siden

Merke en kontakt slik at du blir varslet når statusen endres

Communicator kan varsle deg om endringer i tilgjengeligheten for en kontakt ved å vise et varsel når tilstedeværelsesstatusen endres til Tilgjengelig eller Frakoblet. Varselet viser kontaktens navn, tittel og direktemeldingsadresse, og ny tilstedeværelsesstatus. Du kan klikke varselet for å starte en direktemeldingsøkt med kontakten. Konfigurasjon av Communicator for å vise dette varselet for en gitt kontakt, kalles merking.

Slik merker du en kontakt

 • Høyreklikk en kontakt i kontaktlisten, og klikk deretter Kode for varsler om statusendring.

Slik viser du merkede kontakter i kontaktlisten

 • Klikk knappen Endre måten du viser kontaktene på i Communicator-vinduet, og klikk deretter Merkede kontakter.Denne visningen viser alle merkede kontakter.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×