Konfigurering av e-post i Outlook

Fremgangsmåten i denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer e-postkontoen din ved bruk av Outlook 2016 eller Outlook 2013 på datamaskinen. Du kan legge til en rekke ulike e-postkontoer i Outlook, inkludert Office 365, Gmail, Yahoo, jobb-eller skolekontoen og kontoer via Internett-leverandøren din.

Bruke automatisk kontooppsett for e-post i Outlook

I mange tilfeller kan Outlook konfigurere kontoen for deg med bare en e-postadresse og et passord.

 1. I Outlook velger du Fil-fanen.

  Skjermbilde av venstre del av Outlook-båndet med Fil merket.
 2. Velg Legg til konto under Kontoinformasjon.

  Kommandoen Legg til konto i Backstage-visningen
 3. Skriv inn navn, e-postadresse og passord på siden Automatisk kontooppsett, og velg deretter Neste.

  Merknad: Hvis du får en feilmelding når du har valgt Neste, må du dobbeltsjekke e-postadressen og passordet. Hvis begge er riktig, ser du neste del.

 4. Velg Finish.

Automatisk konfigurasjon fungerer ikke, eller jeg har en POP- eller IMAP-konto

Hvis du har en POP- eller IMAP-konto, eller hvis automatisk konfigurasjon mislyktes, kan du velge manuelt oppsett eller flere servertyper for å angi innstillingene manuelt.

Kommentarer: 

 • Hvis du bruker Outlook 2016, kan du ikke bruke manuell konfigurasjon for Exchange eller Office 365-kontoer. Kontakt Exchange-administratoren eller Microsoft Answer Desk hvis automatisk kontooppsett mislykkes for Exchange eller Office 365-kontoer. De hjelpe deg med å sette opp Outlook. Se Trenger du mer hjelp?

 • Hvis du oppgraderer til Outlook 2016 fra en tidligere versjon av Outlook og du får en feilmelding om at du ikke kan logge på eller starte Outlook, er dette fordi autosøktjenesten for Exchange ikke er konfigurert eller ikke fungerer som den skal. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du omgår dette problemet, kan du se feilmeldingen «Outlook kan ikke logge på» eller «Kan ikke starte Microsoft Outlook» i Microsoft Outlook 2016.

Konfigurere en konto manuelt

Office 365 for Business-kontoer

Du kan ikke bruke alternativet for manuelt oppsett eller flere servertyper for Office 365 for Business-kontoer. Hvis du har problemer med å konfigurere Office 365 for Business-kontoen, kan vi automatisk diagnostisere og løse mange problemer med Outlook-oppsett for deg.

Exchange-kontoer

Du kan ikke bruke alternativet for manuelt oppsett eller flere servertyper for Exchange-kontoer. Hvis du har sjekket e-postadressen og passordet og bekreftet at de er riktige, kan du prøve følgende trinn i rekkefølgen som er angitt.

 1. Kontroller Internett-tilkoblingen ved å åpne en nettleser og navigere til ett av dine favorittområder. Hvis du har tilgang til Internett, kan du gå videre til neste trinn.

 2. Prøv å få tilgang til Office 365-kontoen ved hjelp av Outlook på nettet. Hvis du ikke vet adressen til Outlook på nettet, skal e-postadministratoren kunne gi deg denne informasjonen.

  Hvis dette fungerer, er problemet sannsynligvis med Outlook-programmet. Se Reparere et Office-program.

Hvis disse trinnene ikke løser problemet, kan du se Trenger du mer hjelp?

Gmail-kontoer

Før du kan legge til en Gmail-konto i Outlook må du klargjøre Gmail-kontoen for å koble til Outlook og Office 365 og deretter importere Gmail til Outlook. Den vanligste årsaken til at Outlook ikke kan legge til en Gmail-konto er manglende eller feil app-passord.

Hvis du trenger å finne serverinnstillingene for Gmail-kontoen, kan du se referanse for POP- og IMAP-servernavn.

Yahoo-kontoer

For å kunne sende og motta e-post med en Yahoo!-konto, må du gjøre en enkel endring på https://www.mail.yahoo.com.

 1. Velg navnet ditt i øvre høyre hjørne av skjermen, og velg deretter Kontoinformasjon.

 2. Velg Kontosikkerhet i den venstre ruten, og slå på Tillat apper som bruker mindre sikker pålogging.

Hvis du trenger å finne serverinnstillingene for Yahoo-kontoen, kan du se referanse for POP- og IMAP-servernavn.

Alle andre kontoer

For alle andre kontoer kan du bruke alternativet for manuelt oppsett. De fleste andre kontoer bruke IMAP, men noen bruker POP. Du trenger en rekke innstillinger før du starter, inkludert servernavn for innkommende og utgående e-post, port- og SSL-innstillinger. Hvis du har en Outlook.com-konto, kan du finne disse innstillingene nedenfor. Hvis du har en e-postkonto fra en annen leverandør, kan du kontakte kundestøtte for denne leverandøren for å få informasjonen du trenger eller se referansen for POP- and IMAP-servernavn. Mange av de vanligste e-postleverandørenes innstillinger er oppført der.

Serverinformasjon for Outlook.com:   

 • Kontotype: IMAP

 • Innkommende e-post: imap-mail.outlook.com

 • Server for utgående e-post: smtp-mail.outlook.com

 • Innkommende serverport (IMAP): 993

 • Bruk følgende type kryptert tilkobling: SSL

 • Utgående serverport (SMTP): 587

 • Bruk følgende type kryptert tilkobling: TLS

Bruk manuelt oppsett eller alternativ for flere servertyper for å konfigurere kontoen
 1. Velg Manuell konfigurering eller flere servertyper > Neste.

  Bruk manuelt oppsett i Outlook 2013
 2. Velg POP eller IMAP > Neste.

 3. Angi følgende informasjon.

  • Navnet ditt og e-postadressen din

  • Kontotype: Dette er vanligvis IMAP

  • Server for innkommende e-post

  • Server for utgående e-post

  • Brukernavn: Dette er hele e-postadressen din

  • Passord

 4. Velg Flere innstillinger > Utgående server og merk av for boksen Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning.

 5. I Avansert-fanen skriver du inn informasjonen du mottok fra e-postleverandøren eller fra referanse for POP- og IMAP-servernavn-emnet. De vanligste innstillingene er nedenfor.

  • Innkommende server (IMAP): 993

  • Bruk følgende type kryptert tilkobling: SSL

  • Utgående server (SMTP): 465 eller 587

  • Bruk følgende type kryptert tilkobling: SSL eller TLS

 6. Velg OK > Neste > Fullfør.

Hvis du ikke får satt opp kontoen din ved hjelp av disse trinnene, kan du se Trenger du mer hjelp?

Se en video

Veiviseren for automatisk kontooppsett er den raskeste måten å konfigurere kontoen på i Outlook 2013 eller Outlook 2016.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Slette en e-postkonto

Slette en e-postkonto

 1. Velg Kontoinnstillinger > Kontoinnstillinger i høyre rute på Fil-fanen.

  Kontoinnstillinger

 2. I listen over e-postkontoer velger du den du ønsker å slette, og deretter velger du Fjern.

  Slett en e-postkonto

Trenger du mer hjelp?

Hvis du prøver å sette opp en Office 365-konto, og du har problemer, kan vi diagnostisere og løse flere vanlige installasjonsproblemer i Outlook for deg. Hvis det automatiserte verktøyet ikke kan løse problemet, hvis du ikke bruker Office 365, eller hvis du vil snakke med noen for å få støtte, kan du kontakte Answer Desk.

Komme i gang

La oss rette opp problemet
Automatisk diagnostikk og løsninger på Outlook-problemer.

Hjelp

Trenger du mer hjelp?
Kontakt Answer Desk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×