Konfigurering av e-post i Outlook

Fremgangsmåten i denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer e-postkontoen din ved bruk av på datamaskinen. Du kan legge til en rekke ulike e-postkontoer i Outlook, inkludert jobb-eller skolekontoer og kontoer fra Internett-leverandøren din.

Bruke automatisk kontooppsett for e-post i Outlook

I mange tilfeller kan Outlook konfigurere kontoen for deg med bare en e-postadresse og et passord.

 1. I Outlook velger du Fil-fanen.

  Skjermbilde av venstre del av Outlook-båndet med Fil merket.
 2. Velg Legg til konto under Kontoinformasjon.

  Kommandoen Legg til konto i Backstage-visningen
 3. Skriv inn navn, e-postadresse og passord på siden Automatisk kontooppsett, og velg deretter Neste.

  Merknad: Hvis du får en feilmelding når du har valgt Neste, må du dobbeltsjekke e-postadressen og passordet. Hvis begge er riktig, ser du neste del.

 4. Velg Finish.

Automatisk konfigurasjon fungerer ikke, eller jeg har en POP- eller IMAP-konto

Hvis du har en POP- eller IMAP-konto, eller hvis automatisk konfigurasjon mislyktes, kan du velge manuelt oppsett eller flere servertyper for å angi innstillingene manuelt.

Kommentarer: 

 • Hvis du bruker Outlook 2016, kan du ikke bruke manuell konfigurasjon for Exchange eller Office 365-kontoer. Kontakt Exchange-administratoren eller Microsoft Answer Desk hvis automatisk kontooppsett mislykkes for Exchange eller Office 365-kontoer. De hjelpe deg med å sette opp Outlook. Se Trenger du mer hjelp?

 • Hvis du oppgraderer til Outlook 2016 fra en tidligere versjon av Outlook og du får en feilmelding om at du ikke kan logge på eller starte Outlook, er dette fordi autosøktjenesten for Exchange ikke er konfigurert eller ikke fungerer som den skal. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du omgår dette problemet, kan du se feilmeldingen «Outlook kan ikke logge på» eller «Kan ikke starte Microsoft Outlook» i Microsoft Outlook 2016.

Konfigurere en konto manuelt

Office 365 for Business-kontoer

Du kan ikke bruke alternativet for manuelt oppsett eller flere servertyper for Office 365 for Business-kontoer. Hvis du har problemer med å konfigurere Office 365 for Business-kontoen, kan vi automatisk diagnostisere og løse mange problemer med Outlook-oppsett for deg.

Exchange-kontoer

Du kan ikke bruke alternativet for manuelt oppsett eller flere servertyper for Exchange-kontoer. Hvis du har sjekket e-postadressen og passordet og bekreftet at de er riktige, kan du prøve følgende trinn i rekkefølgen som er angitt.

 1. Kontroller Internett-tilkoblingen ved å åpne en nettleser og navigere til ett av dine favorittområder. Hvis du har tilgang til Internett, kan du gå videre til neste trinn.

 2. Prøv å få tilgang til Office 365-kontoen ved hjelp av Outlook på nettet. Hvis du ikke vet adressen til Outlook på nettet, skal e-postadministratoren kunne gi deg denne informasjonen.

  Hvis dette fungerer, er problemet sannsynligvis med Outlook-programmet. Se Reparere et Office-program.

Hvis disse trinnene ikke løser problemet, kan du se Trenger du mer hjelp?

Gmail-kontoer

Før du kan legge til en Gmail-konto i Outlook må du klargjøre Gmail-kontoen for å koble til Outlook og Office 365 og deretter importere Gmail til Outlook. Den vanligste årsaken til at Outlook ikke kan legge til en Gmail-konto er manglende eller feil app-passord.

Hvis du trenger å finne serverinnstillingene for Gmail-kontoen, kan du se referanse for POP- og IMAP-servernavn.

Yahoo-kontoer

Hvis du vil sende og motta e-post med en Yahoo!-konto, må du gjøre en enkel endring på https://www.login.yahoo.com.

 1. Velg navnet ditt i øvre høyre hjørne av skjermen, og velg deretter Kontoinformasjon.

 2. Velg Kontosikkerhet i den venstre ruten, og slå på Tillat apper som bruker mindre sikker pålogging.

Hvis du trenger å finne serverinnstillingene for Yahoo-kontoen, kan du se referanse for POP- og IMAP-servernavn.

Alle andre kontoer

For alle andre kontoer kan du bruke alternativet for manuelt oppsett. De fleste andre kontoer bruke IMAP, men noen bruker POP. Du trenger en rekke innstillinger før du starter, inkludert servernavn for innkommende og utgående e-post, port- og SSL-innstillinger. Hvis du har en Outlook.com-konto, kan du finne disse innstillingene nedenfor. Hvis du har en e-postkonto fra en annen leverandør, kan du kontakte kundestøtte for denne leverandøren for å få informasjonen du trenger eller se referansen for POP- and IMAP-servernavn. Mange av de vanligste e-postleverandørenes innstillinger er oppført der.

Serverinformasjon for Outlook.com:   

 • Kontotype: IMAP

 • Innkommende e-post: imap-mail.outlook.com

 • Server for utgående e-post: smtp-mail.outlook.com

 • Innkommende serverport (IMAP): 993

 • Bruk følgende type kryptert tilkobling: SSL

 • Utgående serverport (SMTP): 587

 • Bruk følgende type kryptert tilkobling: TLS

Bruk manuelt oppsett eller alternativ for flere servertyper for å konfigurere kontoen
 1. Velg Manuell konfigurering eller flere servertyper > Neste.

  Bruk manuelt oppsett i Outlook 2013
 2. Velg POP eller IMAP > Neste.

 3. Angi følgende informasjon.

  • Navnet ditt og e-postadressen din

  • Kontotype: Dette er vanligvis IMAP

  • Server for innkommende e-post

  • Server for utgående e-post

  • Brukernavn: Dette er hele e-postadressen din

  • Passord

 4. Velg Flere innstillinger > Utgående server og merk av for boksen Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning.

 5. I Avansert-fanen skriver du inn informasjonen du mottok fra e-postleverandøren eller fra referanse for POP- og IMAP-servernavn-emnet. De vanligste innstillingene er nedenfor.

  • Innkommende server (IMAP): 993

  • Bruk følgende type kryptert tilkobling: SSL

  • Utgående server (SMTP): 465 eller 587

  • Bruk følgende type kryptert tilkobling: SSL eller TLS

 6. Velg OK > Neste > Fullfør.

Hvis du ikke får satt opp kontoen din ved hjelp av disse trinnene, kan du se Trenger du mer hjelp?

Til toppen av siden

Se en video

Veiviseren for automatisk kontooppsett er den raskeste måten å konfigurere kontoen på i Outlook 2013 eller Outlook 2016.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du prøver å sette opp en Office 365-konto, og du har problemer, kan vi diagnostisere og løse flere vanlige installasjonsproblemer i Outlook for deg. Hvis det automatiserte verktøyet ikke kan løse problemet, hvis du ikke bruker Office 365, eller hvis du vil snakke med noen for å få støtte, kan du kontakte Answer Desk.

Komme i gang

La oss rette opp problemet
Automatisk diagnostikk og løsninger på Outlook-problemer.

Hjelp

Trenger du mer hjelp?
Kontakt Answer Desk.

Til toppen av siden

Outlook 2010 støtter Microsoft Exchange-, POP3- og IMAP-kontoer. Internett-leverandøren eller e-postadministratoren kan gi deg konfigurasjonsinformasjonen du trenger for å konfigurere e-postkontoen i Outlook.

E-postkontoer finnes i en profil. En profil består av kontoer, datafiler og innstillinger som angir hvor e-postmeldingene skal lagres. En ny profil opprettes automatisk når du kjører Outlook for første gang. Hvis du vil ha mer informasjon om profiler, kan du se Opprette en profil.

Legge til en e-postkonto når du starter Outlook 2010 første gang

Hvis du ikke har brukt Outlook før, eller hvis du installerer Outlook 2010 på en ny datamaskin, starter funksjonen for automatisk kontooppsett automatisk og hjelper deg med å konfigurere kontoinnstillinger for e-postkontoene. Konfigurasjonen krever bare navn, e-postadresse og passord. Hvis e-postkontoen ikke kan konfigureres automatisk, må du skrive inn den nødvendige informasjonen manuelt.

 1. Start Outlook.

 2. Når du blir bedt om å opprette en e-postkonto, klikker du Neste.

  Oppstartvinduet i Outlook 2010

 3. Klikk Ja og deretter Neste for å legge til en e-postkonto.

 4. Angi navn, e-postadresse og passord, og klikk deretter Neste.

  Dialogboksen Legg til ny konto med en valgt e-postkonto

  Hvis du angir en e-postadresse som slutter med outlook.com eller msn.com, må du bruke Microsoft Outlook Hotmail Connector for å legge til e-postkontoen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til denne typen e-postkontoer, kan du se Bruke en Outlook.com-konto i Outlook.

  Merknad: Når datamaskinen er koblet til et nettverksdomene for en organisasjon som bruker Microsoft Exchange Server, settes e-postinformasjonen inn automatisk. Passordboksen vises ikke fordi nettverkspassordet ditt brukes.

  En fremdriftsindikator vises når kontoen konfigureres. Installasjonen kan ta flere minutter.

  Dialogboksen Legg til ny konto med melding om at e-postserverinnstillinger konfigureres

  Hvis det første forsøket på å konfigurere kontoen mislykkes, kan det gjøres et forsøk til ved hjelp av en ukryptert tilkobling til e-postserveren. Hvis denne meldingen vises, klikker du Neste for å fortsette. Hvis den ukrypterte tilkoblingen også mislykkes, kan ikke e-postkontoen konfigureres automatisk.

  Dialogboksen Legg til ny konto med melding om at kontoen ikke kan konfigureres

  Klikk Prøv på nytt eller merk av for Konfigurer serverinnstillinger manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til en e-postkonto ved hjelp av avanserte innstillinger.

  Når kontoen er lagt til, kan du legge til flere kontoer ved å klikke Legg til ny konto.

  Varsling om at kontoen er konfigurert

 5. Klikk Fullfør for å lukke dialogboksen Legg til ny konto.

Til toppen av siden

Legge til en e-postkonto i Outlook

Selv om de fleste legger til en e-postkonto når Outlook kjøres for første gang, er det mulig å legge til den første kontoen eller ytterligere kontoer når som helst.

 1. Klikk Fil-fanen.

 2. Klikk Legg til konto under Kontoinformasjon.

  Backstage-visningen og kommandoen Legg til konto

 3. Angi navn, e-postadresse og passord, og klikk deretter Neste.

  Dialogboksen Legg til ny konto med en valgt e-postkonto

  Hvis du angir en e-postadresse som slutter med outlook.com eller msn.com, må du bruke Microsoft Outlook Hotmail Connector til å legge til e-postkontoen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til disse e-postkontotypene, kan du se Bruke en Outlook.com-konto i Outlook.

  Merknad: Når datamaskinen er koblet til et nettverksdomene for en organisasjon som bruker Microsoft Exchange Server, settes e-postinformasjonen inn automatisk. Passordboksen vises ikke fordi nettverkspassordet ditt brukes.

  En fremdriftsindikator vises når kontoen konfigureres. Installasjonen kan ta flere minutter.

  Dialogboksen Legg til ny konto med melding om at e-postserverinnstillinger konfigureres

  Hvis det første forsøket på å konfigurere kontoen mislykkes, kan det gjøres et forsøk til ved hjelp av en ukryptert tilkobling til e-postserveren. Hvis denne meldingen vises, klikker du Neste for å fortsette. Hvis den ukrypterte tilkoblingen også mislykkes, kan ikke e-postkontoen konfigureres automatisk.

  Dialogboksen Legg til ny konto med melding om at kontoen ikke kan konfigureres

  Klikk Prøv på nytt eller merk av for Konfigurer serverinnstillinger manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til en e-postkonto ved hjelp av avanserte innstillinger.

  Når kontoen er lagt til, kan du legge til flere kontoer ved å klikke Legg til ny konto.

  Varsling om at kontoen er konfigurert

 4. Klikk Fullfør for å lukke dialogboksen Legg til ny konto.

  Hvis du la til en Exchange Server-konto, må du avslutte og starte Outlook på nytt før kontoen vises og kan brukes i Outlook.

Merknad:  Hvis profilen din allerede inneholder en Microsoft Exchange Server-konto og du vil legge til en ny, må du bruke Automatisk kontooppsett. Hvis du vil konfigurere en ekstra Exchange Server-konto manuelt, avslutter du Outlook og bruker deretter E-post-modulen i Kontrollpanel.

Til toppen av siden

Hvis du vil konfigurere en Exchange-, POP- eller IMAP-tilkobling til e-post i Outlook 2007 automatisk eller manuelt, skriver du bare inn e-postadressen og passordet for å konfigurere Microsoft Outlook 2007 slik at du får tilgang til den Exchange-baserte e-posten. Outlook bruker en prosess kalt Autosøk til å automatisk finne innstillingene dine og konfigurere en Exchange-tilkobling til kontoen din.

Du kan kanskje konfigurere Outlook 2007 manuelt for å få tilgang til e-postkontoen ved hjelp av Post Office Protocol (POP) eller Internet Message Access Protocol (IMAP). Vi anbefaler imidlertid å bruke Autosøk-prosessen til å konfigurere en Exchange-tilkobling til kontoen din. Hvis du bruker POP eller IMAP, kan du ikke bruke mange av kalenderfunksjonene og andre samarbeidsfunksjoner som er tilgjengelige når du bruker Exchange til å koble til kontoen din.

Konfigurere en Exchange-tilkobling for e-post i Outlook 2007

Merknad: Outlook 2007 støtter bare én Exchange-tilkobling per Outlook-profil. Hvis du får en feilmelding når du prøver å legge til en ekstra Exchange-tilkobling til en Outlook 2007-profil, kan det være du må opprette en ny profil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva annet trenger jeg å vite? i denne artikkelen.

 1. Åpne Outlook 2007 Hvis oppstartsveiviseren for Outlook 2007 åpnes automatisk, klikker du Neste på den første siden i veiviseren.

 2. Deretter klikker du Neste på siden E-postkontoer for å opprette en e-postkonto.

  • Hvis oppstartsveiviseren for Outlook 2007 ikke åpnes, klikker du KontoinnstillingerVerktøy-menyen. Klikk Ny i dialogboksen KontoinnstillingerE-post-fanen.

 3. Det kan hende at Outlook automatisk fyller ut innstillingene for Ditt navn og E-postadresse på siden Automatisk kontooppsett basert på hvordan du logget deg på datamaskinen. Hvis innstillingene fylles inn og er riktige, klikker du Neste slik at Outlook fullfører opprettelsen av kontoen.

  • Hvis innstillingene på siden Automatisk kontooppsett ikke fylles ut eller ikke er riktige, gjør du følgende:

   • Skriv inn de riktige innstillingene basert på informasjonen du mottok av personen som administrerer e-postkontoen din.

   • Hvis navnet i Ditt navn-boksen er feil, kan det være du må tilbakestille alternativene på siden Automatisk kontooppsett før du kan redigere navnet. Merk av og fjern deretter merket for Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt for å tilbakestille alternativene.

 4. Når du har klikket Neste på siden Automatisk kontooppsett i veiviseren, søker Outlook automatisk etter innstillingene for e-postserveren.

  Du får en melding i Outlook 2007 med spørsmål om du vil tillate at et nettsted konfigurerer kontoen automatisk. Outlook må regelmessig koble seg til dette nettstedet for å sikre at kontoen din er oppdatert. Hvis du vil at denne meldingen ikke skal vises hver gang Autosøk kjører, merker du av for Ikke spør meg om dette nettstedet igjen og klikker deretter Tillat.

  Outlook 2007 fortsetter med konfigurasjonen av kontoen. Du blir bedt om å angi brukernavnet og passordet før Outlook 2007 kan koble seg til kontoen din. Pass på at du skriver inn hele e-postadressen (for eksempel thomas@contoso.com) som brukernavn. Du kan bli bedt om å angi brukernavnet og passordet flere ganger før du kobles til.

  • Hvis Outlook klarer å konfigurere kontoen, vises følgende tekst: Din e-postkonto er konfigurert for å bruke Exchange. Klikk Fullfør.

  • Hvis Outlook ikke klarer å konfigurere kontoen, kan du se Hva annet trenger jeg å vite? i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Konfigurere en POP- eller IMAP-tilkobling for e-post i Outlook 2007

Du kan konfigurere Outlook 2007 manuelt for å få tilgang til e-postkontoen din ved å bruke POP3 eller IMAP4.

Merknad: Hvis du bruker Outlook 2007, er det mulig du kan også koble deg til ved hjelp av Exchange i stedet for via POP3 eller IMAP4. Ved tilkobling med Exchange kan du bruke kalenderfunksjoner og andre samarbeidsfunksjoner du ikke har tilgang til hvis du kobler deg til via IMAP4 eller POP3. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva annet trenger jeg å vite? i denne artikkelen.

 1. Åpne Outlook Dialogboksen Kontoinnstillinger åpnes første gang du åpner Outlook. Gjør følgende hvis dialogboksen Kontoinnstillinger ikke åpnes første gang du åpner Outlook:

  • Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  • Klikk Ny på fanen E-post i dialogboksen Kontoinnstillinger.

 2. Kontroller at Microsoft Exchange, POP, IMAP eller HTTP er valgt på siden Velg e-posttjeneste, og klikk Neste.

 3. Merk av for Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt nederst på siden Automatisk kontooppsett.

 4. Klikk E-post for Internett > Neste.

 5. Oppgi følgende informasjon på siden Innstillinger for e-post for Internett under Brukerinformasjon:

  • Skriv inn navnet du vil at brukerne skal se når du sender dem e-post fra denne kontoen, i Ditt navn-boksen.

  • Skriv inn e-postadressen i boksen E-postadresse.

 6. Oppgi følgende informasjon under Serverinformasjon:

  • Velg IMAP eller POP3 under Kontotype. Vurder å bruke IMAP, siden den støtter flere funksjoner.

  • Skriv inn IMAP- eller POP-servernavnet i boksen Server for innkommende e-post. Hvis du kobler deg til Office 365-e-posten, er IMAP- eller POP-servernavnet outlook.office365.com. Hvis du ikke bruker Office 365, kan du se Finne innstillingene for POP- eller IMAP-serveren i denne artikkelen.

  • Skriv inn SMTP-servernavnet (Simple Mail Transfer Protocol) i boksen Server for utgående e-post (SMTP). Hvis du kobler deg til Office 365-e-posten, er SMTP-servernavnet smtp.office365.com. Hvis du ikke bruker Office 365, kan du se Finne innstillingene for POP- eller IMAP-serveren i denne artikkelen.

 7. Oppgi følgende informasjon under Påloggingsinformasjon:

  • Skriv inn e-postadressen din i Brukernavn-boksen.

  • Skriv inn passordet i Passord-boksen. Hvis du vil at Outlook skal huske passordet, merker du av for Husk passord.

 8. Klikk Flere innstillinger nederst på siden, og fyll deretter ut dialogboksen Innstillinger for e-post for Internett på følgende måte:

  Velg Serveren for utgående e-post (SMTP) krever godkjenning i fanen Server for utgående e-post.

  På fanen Avansert:

  • Velg SSL i listen ved siden av Bruk følgende type kryptert tilkobling under Innkommende e-post (IMAP) eller Innkommende e-post (POP3).

  • Velg TLS ved siden av Bruk følgende type kryptert tilkobling under Utgående e-post (SMTP), og klikk deretter OK.

  • Hvis du bruker POP3 og vil beholde en kopi av meldingene på serveren, velger du La det være en kopi av meldinger på serveren under Levering. Hvis du ikke velger dette alternativet, blir alle meldinger fjernet fra serveren og lagret lokalt på datamaskinen.

 9. Klikk Neste på siden Legg til ny e-postkonto.

 10. Klikk FullførGratulerer-siden. Lukk dialogboksen Kontoinnstillinger.

 11. Klikk LukkKontoinnstillinger-siden.

 12. Hvis du bruker IMAP4, vises det en melding der du blir spurt om du vil laste ned mapper for e-postserveren du har lagt til. Klikk Ja. Bruk brukergrensesnittet i Outlook 2007 til å velge hvilke mapper som skal synkroniseres mellom serveren og den lokale datamaskinen, og klikk deretter OK.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Outlook 2007, kan du se hjelpen som fulgte med Outlook 2007.

Finne innstillingene for POP- eller IMAP-serveren

Du kan bruke følgende fremgangsmåte for å slå opp innstillingene.

 1. Logg på kontoen med Outlook Web App. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Logge på Outlook Web App.

 2. Klikk følgende i navigasjonsfeltet i Outlook Web App: Innstillinger Ikon for innstillinger > Alternativer > Konto > Min konto > Innstillinger for POP- eller IMAP-tilgang.

 3. Servernavnet for POP3, IMAP4 eller SMTP og andre innstillinger du kanskje må angi, er oppført på siden Innstillinger for POP- eller IMAP-tilgang under POP-innstilling eller IMAP-innstilling og SMTP-innstilling.

Til toppen av siden

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Hvis e-postkontoen er av en type som krever registrering, må du registrere den når du logger på Outlook Web App for første gang. Hvis du ikke registrerer kontoen din, kan du ikke koble deg til e-postkontoen ved hjelp av Outlook. Når du har logget deg på kontoen, logger du deg av og prøver deretter å koble deg til ved hjelp av Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Logge på Outlook Web App.

 • Hvis du ikke får koblet deg til kontoen ved hjelp av Automatisk kontooppsett, gjør du ett eller flere av følgende:

  • Vent noen minutter, og prøv på nytt.

  • Hvis du må koble deg til e-postkontoen med én gang, bruker du en nettleser eller et e-postprogram som støtter POP eller IMAP, til å koble deg til kontoen ved hjelp av Outlook Web App. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler deg til med en nettleser, kan du se Logge på Outlook Web App. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler deg til ved å bruke et POP- eller IMAP-e-postprogram, kan du se Bruke IMAP- eller POP-e-postprogrammer.

  • Hvis du vet navnet på personen som administrerer postboksen din (kalles noen ganger en e-postadministrator), kontakter du vedkommende og rapporterer feilen du får når du prøver å koble deg til med Outlook.

 • Outlook 2007 støtter bare én Exchange-e-postkonto per Outlook-profil. Hvis du prøver å legge til en ekstra Exchange-tilkobling mens Outlook kjører, kan feilmeldingen nedenfor bli vist.

  Du kan ikke legge til en Exchange-konto i denne profilen mens Outlook kjører. Avslutt Outlook, og bruk E-post-ikonet i Kontrollpanel til å legge til en Exchange-konto.

 • Hvis du allerede har en Exchange-tilkobling i Exchange-profilen, må du slette den gjeldende profilen eller opprette en ny profil før du kan følge trinnene i denne artikkelen. For mer informasjon om Exchange-profiler, kan du se Fjerne en e-postkonto fra Outlook.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×