Konfigurere skjemamalen til å finne tilkoblingsstatusen for et skjema

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du utformer en skjemamal med skjemaer som er avhengige av en nettverkstilkobling for å behandle eller returnere data, og du er vant til å skrive skript, kan du skrive et skript som finner nettverkstilkoblingsstatusen for skjemaer som er basert på skjemamalen. Du kan bruke dette skriptet til har Microsoft Office InfoPath kontrollere om et nytt skjema er koblet til et nettverk, og hvis skjemaet kan koble til en ekstern datakilde før du sender en spørring til den eksterne datakilden. Denne artikkelen inneholder Microsoft JScript og eksempler for Visual Basic Scripting Edition (VBScript) for å finne ut om skjemaer basert på skjemamalen er koblet til nettverket og hvis disse skjemaene kan koble til en ekstern datakilde.

I denne artikkelen

Oversikt

JScript-eksempel

VBScript-eksempel

Bruke skripteksemplet i en skjemamal

Oversikt

Du kan bruke egenskapen MachineOnlineState i Application-objektet til å finne nettverkstilkoblingsstatusen for et skjema som er basert på skjemamalen. Deretter kan du bruke metoden IsDestinationReachable i samme Application-objekt til å finne ut om skjemaet kan finne den eksterne datakilden. Egenskapen MachineOnlineState inneholder en verdi som representerer tilkoblingsstatusen for skjemaet. Denne egenskapen kan ha følgende verdier:

Verdi

Beskrivelse

0

Datamaskinen er ikke koblet til et nettverk. Egenskapen kan ha denne verdien hvis datamaskinen ikke er koblet til et nettverk, eller hvis nettverkskortet i datamaskinen er deaktivert.

1

Datamaskinen er koblet til et nettverk. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk med en nettverkskabel, angir denne verdien at datamaskinen er i et nettverk. Hvis datamaskinen har et fungerende kort for trådløst nettverk, angir denne verdien av kortet for trådløst nettverk fungerer. Datamaskinen er imidlertid kanskje ikke koblet til et trådløst nettverk.

2

Datamaskinen er koblet til et nettverk, men Windows Internet Explorer er konfigurert til å arbeide frakoblet. Når Internet Explorer er konfigurert til å arbeide frakoblet, kan det hende at datatilkoblingen til en database eller webtjeneste ikke fungerer som den skal.

Når du har funnet ut at datamaskinen er koblet til et nettverk, kan du bruke metoden IsDestinationReachable til å bestemme Hvis skjemaet kan kommunisere med den eksterne datakilden. Denne metoden tar Uniform Resource Locator (URL) eller Uniform Resource Name (URN) av den eksterne datakilden som en parameter og returnerer ett av følgende boolske verdier:

True    Skjemaet har funnet den eksterne datakilden i nettverket.

False    Skjemaet finner ikke den eksterne datakilden. Den eksterne datakilden kan være frakoblet eller utilgjengelig i nettverket.

Skripteksemplene i denne artikkelen finner bare ut om skjemaet er koblet til nettverket. I denne artikkelen brukes skripteksemplene første gang brukeren åpner skjemaet. Du kan imidlertid også bruke dette skriptet når du vil kontrollere nettverkstilkoblingen før du utfører en handling. Du kan for eksempel bruke dette skriptet når en bruker klikker en bestemt knapp i skjemaet for å finne ut om det finnes en nettverkstilkobling til den eksterne datakilden. Uavhengig av når du velger å bruke dette skriptet, kan du også legge til skript som utfører en handling, basert på om skjemaet er koblet til nettverket eller ikke. Hvis datamaskinen for eksempel er frakoblet eller ikke kan koble til den eksterne datakilden, kan du vise en advarsel for brukeren som sier at den eksterne datakilden ikke er tilgjengelig. Du kan tilpasse advarselen for å fortelle brukerne hva de skal gjøre hvis den eksterne datakilden er utilgjengelig. Du kan for eksempel be dem prøve å fylle ut skjemaet senere, eller kontakt brukerstøtteavdelingen.

Til toppen av siden

JScript-eksempel

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Til toppen av siden

VBScript-eksempel

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Til toppen av siden

Bruke skripteksemplet i en skjemamal

Hvis du vil teste et skripteksempel før du bruker det i skjemamalen, kan du bruke fremgangsmåten nedenfor til å opprette en tom skjemamal, og deretter kopiere ett av skripteksemplene fra denne artikkelen til OnLoad-hendelsen. Skriptet i OnLoad-hendelsen kjøres hver gang det opprettes et nytt skjema som er basert på skjemamalen. Du kan deretter forhåndsvise skjemamalen for å teste skripteksemplet med datamaskinen koblet til et nettverk, koblet fra nettverket eller koblet til nettverket, men med Internet Explorer satt til frakoblet modus.

 1. Kopier ett av skripteksemplene som er beskrevet tidligere i dette emnet, og lim det inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Microsoft Notisblokk.

  Obs!: Kopiert skripteksemplet til et tekstredigeringsprogram før du legger det til i skjemamalen hindrer formateringsmerkene i skriptet Hypertext Markup Language (HTML).

 2. Klikk Utform en skjemamalFil-menyen i InfoPath.

 3. Klikk Skjemamal under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal, klikk Tom, og klikk deretter OK.

 4. Nye skjemamaler konfigureres som standard til å bruke JScript som skriptspråk. Hvis du vil bruke VBScript som skriptspråk, endrer du skriptspråket for skjemamalen.

  Hvordan?

  1. Klikk Alternativer for skjema, på Verktøy-menyen.

  2. Klikk Versjonskontroll i Kategori-listen.

  3. Klikk VBScript i listen Kodespråk for skjemamal under Programmeringsspråk, og klikk deretter OK.

 5. Velg ProgrammeringVerktøy-menyen, og klikk deretter Hendelsen Ved lasting. Microsoft Script Editor startes med markøren i OnLoad-hendelsen.

 6. Bytt ut teksten // Write your code here (JScript) eller ' Write your code here (VBScript) med skripteksemplet du kopierte til tekstredigeringsprogrammet, i OnLoad-hendelsen i Microsoft Script Editor.

 7. Endre skripteksemplet slik at det passer til ditt miljø. Du kan for eksempel redigere meldingen og endre http://example til URL-adressen eller URN-navnet for den eksterne datakilden.

 8. Klikk SaveFile-menyen i Microsoft Script Editor.

 9. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×