Konfigurere skjemamalen til å finne tilkoblingsstatusen for et skjema

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du utformer en skjemamal med skjemaer som er avhengige av en nettverkstilkobling for å behandle eller returnere data, og du er vant til å skrive skript, kan du skrive et skript som finner nettverkstilkoblingsstatusen for skjemaer som er basert på skjemamalen. Du kan bruke dette skriptet til har Microsoft Office InfoPath kontrollere om et nytt skjema er koblet til et nettverk, og hvis skjemaet kan koble til en ekstern datakilde før du sender en spørring til den eksterne datakilden. Denne artikkelen inneholder Microsoft JScript og eksempler for Visual Basic Scripting Edition (VBScript) for å finne ut om skjemaer basert på skjemamalen er koblet til nettverket og hvis disse skjemaene kan koble til en ekstern datakilde.

I denne artikkelen

Oversikt

JScript-eksempel

VBScript-eksempel

Bruke skripteksemplet i en skjemamal

Oversikt

Du kan bruke egenskapen MachineOnlineState av programobjektet for å finne ut nettverkstilkoblingsstatusen for et skjema basert på skjemamalen. Deretter kan du bruke metoden IsDestinationReachable av samme programobjektet til å bestemme Hvis skjemaet kan finne den eksterne datakilden. Egenskapen MachineOnlineState inneholder en verdi som representerer tilkoblingsstatusen for skjemaet. Denne egenskapen kan ha følgende verdier:

Verdi

Beskrivelse

0

Datamaskinen er ikke koblet til et nettverk. Egenskapen kan ha denne verdien hvis datamaskinen ikke er koblet til et nettverk eller nettverkskort i datamaskinen er deaktivert.

1

Datamaskinen er koblet til et nettverk. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk med en nettverkskabel, angir denne verdien at datamaskinen er på et nettverk. Hvis datamaskinen har et kort med arbeide trådløst nettverk, vil denne verdien angir at kortet for trådløst nettverk fungerer. Datamaskinen kan imidlertid ikke være koblet til et trådløst nettverk.

2

Datamaskinen er koblet til et nettverk, men Windows Internet Explorer er konfigurert til å arbeide frakoblet. Når Internet Explorer er konfigurert til å arbeide frakoblet, kanskje datatilkobling til en database eller nettjeneste fungerer ikke riktig.

Når du har funnet ut at datamaskinen er koblet til et nettverk, kan du bruke metoden IsDestinationReachable til å bestemme Hvis skjemaet kan kommunisere med den eksterne datakilden. Denne metoden tar Uniform Resource Locator (URL) eller Uniform Resource Name (URN) av den eksterne datakilden som en parameter og returnerer ett av følgende boolske verdier:

Sann    Skjemaet har funnet den eksterne datakilden på nettverket.

Usann    Skjemaet kan ikke finne den eksterne datakilden. Den eksterne datakilden kan være frakoblet eller kan være på nettverket, men utilgjengelig.

Skripteksemplene i denne artikkelen bestemmer bare hvis skjemaet er koblet til nettverket. I denne artikkelen brukes skripteksemplene når brukeren åpner skjemaet. Du kan imidlertid også bruke dette skriptet når du vil kontrollere nettverkstilkoblingen før du utfører en handling. Du kan for eksempel bruke dette skriptet når brukeren klikker en bestemt knapp i skjemaet for å avgjøre om det er en nettverkstilkobling til den eksterne datakilden. Uansett når du velger å bruke dette skriptet, kan du også legge til skript som utfører en handling, basert på om skjemaet er koblet til nettverket eller ikke. Hvis datamaskinen er frakoblet eller kan ikke koble til den eksterne datakilden, kan du for eksempel har InfoPath vises en advarsel til brukeren som angir at den eksterne datakilden ikke er tilgjengelig. Du kan tilpasse advarselen for å fortelle brukerne hvis den eksterne datakilden er ikke tilgjengelig. Du kan for eksempel be dem å prøve å fylle ut skjemaet senere, eller Kontakt brukerstøtteavdelingen.

Til toppen av siden

JScript-eksempel

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Til toppen av siden

VBScript-eksempel

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Til toppen av siden

Bruke skripteksemplet i en skjemamal

Hvis du vil teste et skripteksempel før du bruker den i skjemamalen, kan du bruke følgende fremgangsmåte til å opprette en tom skjemamal og kopiere ett av skripteksemplene fra denne artikkelen til hendelsen VedLasting . Skriptet i hendelsen VedLasting kjører hver gang det opprettes et nytt skjema basert på skjemamalen. Deretter kan du forhåndsvise skjemamalen til å teste skripteksemplet med datamaskinen er koblet til et nettverk, koblet fra nettverket eller koblet til nettverket, men med Internet Explorer i frakoblet modus.

 1. Kopier en av skripteksemplene tidligere i dette emnet, og deretter lime det inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Microsoft Notepad.

  Obs!: Kopiert skripteksemplet til et tekstredigeringsprogram før du legger det til i skjemamalen hindrer formateringsmerkene i skriptet Hypertext Markup Language (HTML).

 2. Utform en skjemamal i InfoPath, klikk fil-menyen.

 3. Klikk Skjemamalen under Utform en ny i dialogboksen Utform en skjemamal, klikk tom, og klikk deretter OK.

 4. Nye skjemamaler er som standard konfigurert til å bruke JScript som skriptspråk. Hvis du vil bruke VBScript som skriptspråk, kan du endre skriptspråk av skjemamalen.

  Hvordan?

  1. Klikk Alternativer for skjemaVerktøy-menyen.

  2. Klikk programmering i kategori-listen.

  3. Klikk VBScript i kodespråk for skjemamal-listen under programmeringsspråket, og klikk deretter OK.

 5. Velg programmeringVerktøy-menyen, og klikk deretter Hendelsen ved lasting. Microsoft Script Editor starter med markøren i hendelsen VedLasting .

 6. Erstatt // Write your code here (JScript) eller ' Write your code here (VBScript) tekst med skripteksemplet som du kopierte til tekstredigeringsprogrammet i innlastingshendelsen i Microsoft Skriptredigering .

 7. Endre skripteksemplet for å passe miljøet. Du kan for eksempel endre meldingene og endre http://example URL-adresse eller URN for den eksterne datakilden.

 8. I Microsoft Skriptredigering på fil-menyen klikker du Lagre.

 9. Hvis du vil teste endringene, klikker du Forhåndsvisningstandardverktøylinjen eller trykker CTRL+SKIFT+B.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×